BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - październik 2021 r.
 

Kongres OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r. – dzieje się.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

Szkolenia OSKKO

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html
 

październik 2021 – kongresowo…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64047&ux=148&pst=1#pst1

 

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 4/5 - 7 października 2020 r. - Zakopane

– cykl bezpłatnych wykładów on-line:

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

 

Za nami:

19,9 zlot OZNI

12 i 14 czerwca 2020 r. on-line

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63020&ux=148&pst=46#pst46

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt rozporządzenia MON w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12351051/katalog/12813745#12813745

2. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12351302/katalog/12815431#12815431

3. Projekt rozporządzenia MKDNiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12351504/katalog/12816453#12816453

4. Projekt rozporządzenia MKDNiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12351711

 

Rekomendujemy :

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

 

Aktywna Tablica - w ramach programu Aktywna Tablica 2021 edycja

https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica

 

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

 

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

 

Relacje rówieśnicze dzieci z innych kręgów etnicznych/kulturowych.
Badanie prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego i dr hab. Piotra Plichty przy współpracy z OSKKO

http://www.oskko.edu.pl/relacje_rowiesnicze/

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 5700 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 12 sierpnia 2021 r. liczyła 5694 osoby.

W styczniu 2021 r. przyjęto 0, w lutym 24 i w marcu także 24, w kwietniu 0, w maju 23, w czerwcu 18,  w lipcu 0, w sierpniu 33, a we wrześniu 36 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

 

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

We wrześniu 2021 r. rozmowy dotyczyły przede wszystkim zmian w nadzorze pedagogicznym, oraz pomysłów rządzących na „rewolucję” w oświacie.

Zmiana wśród najdłuższych z wątków w historii forum OSKKO - Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4– 20566 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20566#pst20566

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – oddelegowanie ucznia do klasy terapeutycznej ??

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64519&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 6760 osób, które polubiły i 7243 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

 

Wznawiamy: statystyka odwiedzin we wrześniu w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 13.09.2021 r., od godz. 14.00 do 15.00 zawitało na forum 1343 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2005 r. – beera - Interpretacje, pisma ministerstwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=541#pst541

Na stronie forum OSKKO do końca września 2021 r. znalazło się 62.868 wątków i 965.047 wypowiedzi.

Wrzesień 2021 r. przywitała na forum Melba wątkiem – organizacja nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2021/22

 

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64478&ux=148&pst=4#pst4

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

atodobre – ocena pracy dyrektora szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57885&ux=148&pst=107#pst107

olaszyma Wycieczki edukacyjne. Poznaj Polskę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64450&ux=148&pst=86#pst86

eleonora – wycieczki szkolne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58747&ux=148&pst=78#pst78

aligatorka Niepełnosprawność lekka ucznia 7 klasy a drugi język

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59025&ux=148&pst=60#pst60

bobi367 – Aktywna Tablica

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64030&ux=148&pst=48#pst48

brela – duplikat świadectwa????ratunku!!!!

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32788&ux=148&pst=43#pst43

Jot – uczeń wracający z zagranicy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63351&ux=148&pst=43#pst43

kulka – Rewalidacja 45 czy 60

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60111&ux=148&pst=42#pst42

noe19 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64463&ux=148&pst=40#pst40

Robcio – dostęp do inf.publicznej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63202&ux=148&pst=35#pst35

Pelargonia – urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63578&ux=148&pst=33#pst33

zemi – Prośba o pomoc do dyrektorów przedszkoli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63177&ux=148&pst=32#pst32

mich08 - Dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60725&ux=148&pst=32#pst32

ReniaB – Plan nadzoru

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64473&ux=148&pst=31#pst31

mychase – nagroda jubileuszowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60542&ux=148&pst=30#pst30

JD – Zakopane [Kongres jak najbardziej - 4-6.10.2021]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64188&ux=148&pst=28#pst28

agamali – dziennik elektroniczny - proszę o pomoc

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63793&ux=148&pst=26#pst26

MMW – Zmiany w arkuszu organizacyjnym wprowadzane przez organ prowadzący

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62959&ux=148&pst=26#pst26

koala – innowacja pedagogiczna

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62189&ux=148&pst=25#pst25

Fresco – Rozszerzenia w nowym LO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61276&ux=148&pst=25#pst25

djb – deklaracja dostępności

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63368&ux=148&pst=25#pst25

Biuro OSKKO – Konsultacja OSKKO: Projekt rozp. ws. nadzoru pedagogicznego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64218&ux=148&pst=24#pst24

gosiaz umowa dla nauczyciela emeryta

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64453&ux=148&pst=24#pst24

bardu – zatrudnienie za zgodą kuratora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61961&ux=148&pst=22#pst22

osw – uczeń z orzeczeniem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63182&ux=148&pst=23#pst23

Jot – kontrola spełniania obowiązku szkolnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62099&ux=148&pst=22#pst22

Gaba – Ocenianie w szkole - przygotowywanie publikacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64305&ux=148&pst=21#pst21

zaq – Umowa na zastępstwo i kontynuacja zatrudnienia.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64112&ux=148&pst=21#pst21

kudlatek – w sprawie godzin dyrektorskich

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61706&ux=148&pst=20#pst20

 

Kontynuowany  jest wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=89#pst89

 

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) we wrześniu 2021   r. :

gtz – Brak zgody rodzica na ustalenie grupy do zajęć wf

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64563&ux=148&pst=21#pst21

luul Rozporządzenie o nadzorze podpisane

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64480&ux=148&pst=20#pst20

MM Rezygnacja przez rodzica z nauczyciela wspomagającego dla ucznia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64565&ux=148&pst=20#pst20

gtz Brak zgody rodzica na ustalenie grupy do zajęć wf

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64563&ux=148&pst=20#pst20

ktosik Deklaracja na szczepienie dzieci powyżej 12. Roku życia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64496&ux=148&pst=19#pst19

KK74 Czy byłemu nauczycieli należy wydać ocenę cząstkową za staż?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64512&ux=148&pst=18#pst18

Skimir Informowanie o wymaganiach edukacyjnych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64506&ux=148&pst=15#pst15

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) we wrześniu 2021  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4– 20566 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20566#pst20566

hania - oświatowy przegląd prasy – 11590 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11590#pst11590

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1321 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1321#pst1321

Leszek – teksty ujednolicone – 607 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=607#pst607

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 541 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=541#pst541

Wertykal - Siedze przy kompie i czekam... czyli witam ranne ptaszki– 457 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48109&ux=148&pst=457#pst457

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

nela2Awans zawodowy nauczyciela - 416 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62531&ux=148&pst=416#pst416

Adaa – Nowe SIO - 332 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=332#pst332

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 321 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=321#pst321

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Dorotas Zajęcia wspomagające dla uczniów – 265 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64169&ux=148&pst=265#pst265

an kwalifikacje nauczyciela – 160 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60011&ux=148&pst=160#pst160

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=541#pst541

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11590#pst11590

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=607#pst607

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

brela – duplikat świadectwa????ratunku!!!! – założony 12.09.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=32788&ux=148&pst=43#pst43

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4– założony 19.11.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20566#pst20566

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1321#pst1321

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=321#pst321

Wertykal - Siedze przy kompie i czekam... czyli witam ranne ptaszki - założony 24.04.2012 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48109&ux=148&pst=457#pst457

Adaa – Nowe SIO – założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=332#pst332

kinia2820 - Zatrudnienie asystenta nauczyciela wg nowych przepisów. - założony 22.08.2015 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55453&ux=148&pst=20#pst20

atodobre - obliczanie comiesięczne nadgodzin - założony 31.03.2016 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56557&ux=148&pst=17#pst17

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.


 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca września 2021 r. – 1725 plików.

We wrześniu br. zamieszczono 4 pliki, to wzory dokumentów wewnątrzszkolnych i tekst jednolity przepisów oświatowych.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2021 r. – według stanu pobrań na koniec września 2021   r.:

- w styczniu 2021 r. – Dorota Z - regulamin PZP – 407 pobrań,

- w lutym 2021 r. Leszek - tekst ujednolicony rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 15.02.2021 r. – 281 pobrań,

- w marcu 2021 r. malmar15 - roczna ewidencja czasu pracy – 290 pobrań,

- w kwietniu 2021 r. Leszek - tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 26.04.2021 – 223 pobrania,

- w maju 2021 r. bialy1967 - Arkusz excela do obliczania godzin ponadwymiarowych – 492 pobrania,

- w czerwcu 2021 r. malmar15 - PRZYKŁADOWA DEKLARACJA RODZICA- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE – 738 pobrań,

- w lipcu 2021 r. - malmar15 - zajęcia wspomagające- rozporządzenie MEiN- stan na 23.07.2021 - 288 pobrań,

- w sierpniu – Jacek - Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 – 628 pobrań.

A teraz pliki zamieszczone w wymianie we wrześniu 2021 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.09.2021 r.

3.09.2021

Jacek

Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego po zmianie od 4 września 2021 r. Pobierz: Tekst ujednolicony nadzoru pedagogicznego 4 września 2021 r..zip* (23 KB)

468

17.09.2021

dawdaw

wezwanie do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/szkolnego
Pobierz: 
wezwanie do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego-szkolnego.zip* (31 KB)

50

17.09.2021

Jacek

Świadectwo Podstawówka 1990 wzór
Pobierz: 
Świadectwo Podstawówka 1990 wzór.zip* (14 KB)

27

27.09.2021

Jacek

Dziennik zajęć wspomagających. Jak ktoś chce :-)
Pobierz: 
Dziennik zajęć wspomagających.zip* (14 KB)

80

 

Powroty na forum - teraz pora na listopad i grudzień 2016 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… niespełna 5 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W listopadzie 2016 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 126 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Zośka Zajęcia dodatkowe w przedszkolu, a ustawa przedszkolna

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51394&ux=148&pst=183#pst183

2. ankate Odznaczenia, medale ...już czas

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41629&ux=148&pst=126#pst126

3. Leszek czy tak można zmienić Kartę? PROTEST OSKKO ws 1% na doskonalenie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49752&ux=148&pst=122#pst122

4. jxg – Nauczycielu, gdzie jesteś?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57574&ux=148&pst=89#pst89

5. an – Uczeń po wypadku

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57634&ux=148&pst=60#pst60

6. Maja19 – Co z Zespołami Szkół od września 2017 r.?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57593&ux=148&pst=59#pst59

7. hanabi – procedury szkolne w świetle sprawy pobicia w Koninie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57626&ux=148&pst=48#pst48

8. Marek Pleśniar OSKKO na manifestacji 19 listopada. Fotorelacja :-)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57585&ux=148&pst=47#pst47

9. Jacek – ZFŚS … inaczej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34421&ux=148&pst=43#pst43

10. Jacek – NIE dla zmian w oświacie (informator dla rodziców i nauczycieli)

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57550&ux=148&pst=41#pst41

W grudniu 2016 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 83 wątki, oto dziewiątka najpopularniejszych:

1. Adaa  – Trybunał Konstytucyjny o ustawie emerytalnej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49760&ux=148&pst=151#pst151

2. Gaba – 13 grudnia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=18795&ux=148&pst=142#pst142

3. emila  – Ewom i Adamom

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27555&ux=148&pst=95#pst95

4. Magosia Koła zainteresowań, chór, wyrównawcze a pensum - interpr. MEN

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=29414&ux=148&pst=53#pst53

5. sstan – Podatek od świadczeń

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40933&ux=148&pst=43#pst43

6. atodobre – podstawówka przeniesiona w całości - bez dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57807&ux=148&pst=39#pst39

7. Wertykal - Mam w nosie tę reformę, bo mnie już nie ma w systemie edukacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57761&ux=148&pst=26#pst26

8.  Melba spotkanie informacyjne na temat reformy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57814&ux=148&pst=22#pst22

9.  irekm1 Awans zawodowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57674&ux=148&pst=21#pst21

 

Prawo:

We wrześniu 2021 r. ukazały się 184 przepisy w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 107 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

We wrześniu 2021 r. ukazało się 7 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 3 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1618 rozporządzenie MEiN z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – weszło w życie z dniem 4 września 2021 r.

2. 3 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1621 ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

- w art. 9 ustawy zamieszczono zmianę ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – zmiana art. 2 w pkt 1b wchodzi w życie 18 września 2021 r., z mocą od dnia 1 września 2019 r.

3. 9 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1661 rozporządzenie MEiN z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z dniem 10 września 2021 r.

4. 10 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1665 rozporządzenie MKDNiS z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – weszło w życie z dniem 11 września 2021 r.

5. 13 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1675 rozporządzenie RM z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” – weszło w życie z dniem 14 września 2021 r.

6. 24 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1743 rozporządzenie MEiN z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 weszło w życie z dniem 25 września 2021 r.

7. 29 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1762 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karta Nauczyciela.

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Godziny etyki dla Nauczyciela:

(1) Przyznałem Nauczycielowi 12 godzin etyki (po 2 na poziom klas - nie mam wszystkich klas bo jestem gimnazjalny) i pozostałe 6 (do etatu) przedmiotu. I tu się zaczynają schody: - założyłem, że 6 poziomów klas zapewni chętnych na każdy poziom, tak jak było w poprzednim roku. Tymczasem  mam bardzo dużo chętnych we wczesnoszkolnej - po dwadzieścia parę na poziom a w klasach starszych pustki - po 1, 2 osoby. Stąd moje pytanie - czy mogę podzielić klasy młodsze (zamiast jednej 25 osobowej - to na przykład 2 grupy), klasy starsze w 1 grupę - tak by wyrabiał zapisane 12 godzin ?

Co w przypadku, gdy nie ma tylu osób na etykę a  Nauczyciel ma zapisane godziny ?

(2) Trochę dziwnie to zaplanowałeś, nie mając deklaracji, nie odważyłbym się, zawsze lepiej dołożyć aneksem, bo zabrać nie masz z czego.

Starszych możesz połączyć w grupy międzyklasowe lub międzyoddziałowe (ale to nic Ci nie daje), Młodszych podzielić nie możesz, (chyba, że dostałbyś zgodę OP - raczej OP nie powinien się zgodzić). Płacić musisz nauczycielowi, jako dyrektor wolałbym żeby prowadził jakieś zajęcia dodatkowe niż etykę, może na to OP się zgodzi. 

Chyba, że jakiś nauczyciel ma ponadwymiarowe z przedmiotu do którego ten nauczyciel ma uprawnienia, to aneks zabierasz ponadwymiarowe i przydzielasz temu, któremu brakuje.

 (3)  Myślę, że spokojnie można mniej liczne klasy połączyć w taki sposób, żeby zaplanowane 12 godzin wyrobić.

Organizacja etyki jest identyczna jak religii. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo ilu będzie chętnych. U nas jest etyka, bo od lat nie było w ogóle chętnych na religię. Dyrektorzy dziwnie to organizują, bo katecheci mają pozawierane stałe umowy i ta religia siłą rzeczy jest w szkole, bez względu na to czy są chętni. A czy nie jest to złamanie dyscypliny budżetowej? Moim zdaniem jest

(4) W szkole była zawsze tylko religia, w arkuszu nie ma etyki. Rodzice dopytują o organizacje zajec. jak to organizujecie? Musi się zebrać grupa powyżej 7 osób? Na jednym poziomie? W jednym etapie? Co z covid?

(5) w szkole musi być 7 osób (ogółem) by organizacja zajęć była dla szkoły obligatoryjna -> jeśli jest mniej OP musi zajęcia zorganizować

jeśli w danym oddziale lub klasie jest co najmniej 7 chętnych zajęcia muszą być organizowane dla oddziału lub międzyoddziałowo dla danej klasy

§ 3 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983)

(6) dziękuje serdecznie.

(7) ten limit 7 osób dotyczy także etyki?

(8) tak samo jak z religią.

(9) a gdzie to zapisano? w tym samym rozporządzeniu, co religia?

(10) napisałam w #05:

§ 3 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983)

(11) W klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić też nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Miałem taki przypadek w zeszłym roku (1 osoba).

(12) Mam w klasie I SP (w jednym oddziale) troje dzieci, których rodzice wybrali etykę. Czy mam organizować te zajęcia czy nie.

No i oczywiście, kto ewentualnie może uczyć tej etyki? Jakie są wymagania dotyczące kwalifikacji nauczyciela

 (13) #12 patrz post wyżej.

(14) powinnaś wnioski rodziców przekazać OP -> OP zdecyduje w jaki sposób będzie ta etyka realizowana, może nakazać jej realizację w Twojej szkole ale może też skierować tych uczniów na te zajęcia do innej szkoły.

 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – kontynuujemy o nauczycielach różnych branż – teraz „coś o szkolnych lekturach” (oczywiście znalezione w Internecie – teksty bez zmian):

„Anna Karenina poszła do klasztoru, bo nie chciała wyjść za Wołodyjowskiego. a wtedy Kmicic chwycił swój róg bawoli, cętkowany, kręty i powiedział 'ogary poszły w las';

Rejtan nie chcąc dopuścić do rozbiorów Polski stanął w drzwiach i sam się rozebrał;

ciemno się zrobiło w piwnicznej izbie, gdy Boryna zataczając się wpadł w objęcia pani Dulskiej, która wzięła go za Zbyszka z Bogdańca (a to był Maciej Chełmicki);

chwyciwszy za głowę Rzeckiego, zrobił taką awanturę o Basię, że pan Tadeusz krzycząc 'quo vadis?' wpadł do Jeziora Bodeńskiego;

na szczęście Jagienka, która była tam za chlebem, zapaliła Latarnika przy pomocy ogniem i mieczem, i odjechała wozem Drzymały, który należał do Faraona;

taka była historia żółtej ciżemki."

Leszek Zaleśny