Forum OSKKO - wątek

TEMAT: innowacja pedagogiczna
strony: [ 1 ]
koala30-09-2019 12:34:29   [#01]

Czy teraz RP w formie uchwały przyjmuje do realizacji innowację?

an30-09-2019 12:57:02   [#02]

Tak. Nie trzeba zgłaszać do kuratorium

AnJa30-09-2019 13:03:32   [#03]

Przyjmuje w trybie przyjętym w szkole- nie ma uregulowań zewnętrznych

Jot30-09-2019 16:25:31   [#04]

Czy konieczne jest, aby w uregulowaniach wewnętrznych była mowa o uchwale rady pedagogicznej w tej sprawie?

AnJa30-09-2019 17:23:22   [#05]

Moim zdaniem nie.

Jot30-09-2019 17:55:41   [#06]

Dzięki AnJa. Moim też nie i czekam, czy  ktoś nas jeszcze poprze:-)

an01-10-2019 15:10:25   [#07]

Kiedyś mnie uczono, że każde postanowienie, każda opinia rady wyrażana jest w formie uchwały. Tak stosuję od lat. Nie wiem czy to dobrze czy nie - ale tak mam.

Jeśli chodzi o innowację to u mnie uchwała w sprawie opinii na temat wprowadzenia innowacji pedagogicznej 


AnJa01-10-2019 18:03:26   [#08]

Dyskusja bardziej chyba o tym, czy taka opinia przy innowacji konieczna.

Jeśłi tak- to zgoda, ze uchwałą.

Jot01-10-2019 18:17:29   [#09]

Dokładnie chodzi mi o to, czy ta opinia konieczna. Skoro termin wprowadzenia innowacji i czas trwania jest dowolny to jest to też  trudniejsze organizacyjnie. Trudno też wypowiedzieć się np poloniscie nt każdej innowacji z matematyki, czy odwrotnie  Nie każdy się na wszystkim musi zna, więc nad czym tu głosować? Nie wiem, . Może się mylę. 

an01-10-2019 19:49:59   [#10]

A jaką wiedzę na temat programu nauczania matematyki, chemii czy zawodu ma polonista, historyk...i odwrotnie.

A programy nauczania rada pedagogiczna opiniuje

AnJa01-10-2019 21:17:46   [#11]

I to jest argument.

Jot01-10-2019 21:51:47   [#12]

No też tak sobie tłumaczyłam, ale doszłam do wniosku, że w sprawie programów mamy obowiązek zapisany w prawie, a w sprawie innowacji niekoniecznie:-) Dyskusja zawsze mile widziana, każda opinia coś wnosi, więc dzięki za odzew

bosia07-10-2019 23:27:39   [#13]

Kiedyś w kompetencjach stanowiących rp było podjęcie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów (art. 41 ust. 1 pkt 3 u.s.o.)

obecnie do kompetencji stanowiących należy podejmowanie uchwal tylko w sprawie eksperymentów (art. 70 ust. 1 pkt 3 u.p.o.)

 

DYREK08-10-2019 13:13:35   [#14]

W świetle ustawy Prawo oświatowe, działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły. Nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Można przyjąć, że warunki i zasady realizacji innowacji określa szkoła (jakie innowacje będzie prowadziła i jak będzie je dokumentowała).

W art. 70 ust.2 mamy zapis "RP opiniuje szczególności". Zatem jeżeli jest taka wola RP, to może ona zaopiniować także inne sprawy (np. dotyczące innowacji) i wtedy podejmuje uchwałę w sprawie zaopiniowania .....

Jot08-10-2019 18:08:52   [#15]

Dzięki:-)

matyldaa04-12-2019 06:24:14   [#16]

"RP może zaopiniowac w szczególności "... Kto ustala, jak w szkole przyjąć innowację? Jeśli członkowie rady nie chcą, żeby było to uchwałą (jak było do tej pory) , to kto ma wyjść z inną propozycją? Dyrektor? Nauczyciel? 

rzewa04-12-2019 08:41:08   [#17]

wszystko zależy od zapisów statutu szkoły

matyldaa04-12-2019 08:49:54   [#18]

Rzewa, w statucie póki co jest zapis o opiniowaniu przez RP. Pojawił się wniosek o zmianę statutu w tym punkcie, tak żeby opinia RP nie była konieczna. Czy w statucie może być zapis, że innowację zatwierdza dyrektor w dowolnym czasie? Czy dyrektor z kolei może zaproponować, ze powoła zespół ds. Innowacji, który by zatwierdzal innowację? 

Magosia04-12-2019 21:14:00   [#19]

Matyldaa, a po co komplikować?

Kolejny zespół, kolejne zebrania, protokoły, sprawozdania...

 

AMS05-12-2019 11:29:31   [#20]

u mnie jest zgłaszana i rejestrowana w sekretariacie w teczce z Rzeczowego wykazu Akt, otrzymuje numer, są daty rozpoczęcia (n-ciel, który zgłosił) i zakończenia, metryczka dokumentów, i tyle. w sprawozdaniach z nadzoru wyliczam przeprowadzane innowacje i efekty lub coś co jest istotne.

Afraniuk10-12-2019 15:15:57   [#21]

wątpliwość - czy kreatywność z godzin dyrektorskich lub drugi język obcy w klasie 4 to innowacja ??

 

AnJa10-12-2019 15:46:09   [#22]

Innowacją jest każde działanie procesowe, które zostanie tą etykietą opatrzone.

Takie coś mi się samo znalazło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja

Warto przeczytać i opatrzyć co się da - zwłaszcza w województwach, w których kuratorzy już ankietują w temacie- i brak innowacji oznacza dłuższą -o pytanie dlaczego etykiet brak - ankietę (a w dalszej konsekwencji pewnie i kontrolę jakowąś.

 

DYREK10-12-2019 15:56:37   [#23]

działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły

nie określono tego wprost ale warto zobaczyć brzmienie:

art. 1 pkt 18

art. 44 ust. 2 pkt 3

art. 55 ust. 1 pkt 4

art. 68 ust. 1 pkt 9

art. 86 ust. 1

ustawy prawo oświatowe

Macia07-09-2021 14:46:53   [#24]

Ja jeszcze w temacie innowacji. Jak je wprowadzacie w placówkach, czy dyrektor zatwierdza i co powinny zawierać

 

Skimir07-09-2021 15:11:59   [#25]

Według mnie wszystko zależy co to jest za innowacja. Tutaj specjalnie też nie precyzuje się jakie warunki ma spełnić jakieś działanie aby być „innowacja”. Z pewnością ma być czymś innym niż do tej pory…

Wiec jeśli np. nauczyciele matematyki się umówią, że wspólnie zastosują jakaś metodę, formę pracy, organizacje itp. co nie będzie bezpisrednio wpływać na innych nauczycieli to podejmują innowację i chwala im za to, że poszukują nowych rozwiązań.

Jeśli ktoś wpada na pomysł innowacji która na wpływ na większa grupę nauczycieli, może nawet wszystkich, obliguje do działania innych bo inaczej innowacja nie zadziała, to wtedy wypada uzyskać opinię RP (bo w końcu dotyczy to wszystkich), przygotować bardziej obszerny opis, szeroko omówić na zebraniu RP.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]