Kontakt, adresy i rekrutacja do OSKKO


  • poczta: Biuro OSKKO, 10-811 Olsztyn, ul. Żniwna 58
  • e-mail: oskko@oskko.edu.pl
  • telefon: (89) 527-95-14,
  • fax: (89) 679-05-59
  • tel. kom. biuro: 509-498-266, dyrektor: 513-057-830
Rekrutacja. Aby zostać członkiem OSKKO:


 

1

Wypełnij deklarację członkowską.

2

Wyślij ją do Biura OSKKO (kliknij przycisk Wyślij na końcu formularza deklaracji).

3

Decyzję o przyjęciu kandydatów w poczet członków OSKKO podejmie Zarząd Stowarzyszenia.

4

Oczekuj na zaświadczenie Biura OSKKO oraz list od dyrektora Biura z informacjami

 *

Składka członkowska OSKKO za rok 2024 wynosi 80 zł. Można ją wpłacić także w dwóch ratach.
Członkowie OSKKO, którzy przeszli na emeryturę, od 2010 roku płacą składkę w wysokości nie mniejszej niż 10 zł.
Prosimy o tym fakcie poinformować Biuro OSKKO.
Wpłat należy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP):
 
80 1020 3541 0000 5102 0095 3075


Kto może zostać członkiem OSKKO?

Stowarzyszenie zrzesza: kadrę kierowniczą placówek oświatowych, pracowników merytorycznych organów prowadzących placówki oświatowe i sprawujących nadzór pedagogiczny,

kadrę pedagogiczną zatrudnioną w placówkach oświatowych, działaczy oświatowych. Są to, między innymi:

 

Aktualnie do OSKKO należy ponad 5800 osób (zobacz dokładne dane), przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty z całego kraju.

LOGO OSKKO do pobrania na witrynę szkoły, instytucji współpracującej.
Prosimy członków Stowarzyszenia o zamieszczanie logo i linku do OSKKO w witrynach ich szkół i placówek. Zamieszczamy też adresy stron Waszych szkół w witrynie OSKKO.