Regulamin Forum OSKKO  

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Forum OSKKO służy dyskusjom na tematy związane z zarządzaniem oświatą, takimi jak: prawo oświatowe, praktyka zarządzania szkołą i inne tematy pokrewne.
 2. Właścicielem Forum jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).
 3. Korzystanie z Forum OSKKO wymaga wcześniejszego wstąpienia do Stowarzyszenia zgodnie z zasadami opisanymi TU.
  1. Dane osobowe Użytkownika pozostają znane tylko administracji Forum OSKKO (inni Użytkownicy nie mają do nich wglądu) z zastrzeżeniem §1 pkt 3 b i 3 c.
  2. Publicznie dostępna jest nazwa użytkownika (nick, login) oraz data jego rejestracji.
  3. Użytkownik może wyrazić zgodę na ujawnienie wszystkich lub części danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym pozostałym użytkownikom internetu.
 4. Nowo zapisany członek stowarzyszenia otrzymuje (drogą mailową na podany w deklaracji adres e-mail) klucz aktywacyjny umożliwiający dostęp do Forum.

§2. Zasady obowiązujące na Forum

 1. OSKKO nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi Użytkowników, udzielanych odpowiedzi jak i za skutki zastosowania się do udzielonych przez Użytkowników porad, wskazówek
 2. Akceptując niniejszy regulamin, każdy Użytkownik jest zobowiązany dbać o kulturę własnych wypowiedzi i styl pisania. Zabrania się zamieszczania wypowiedzi niezgodnych z prawem, i powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 3. Dołączając do własnej wypowiedzi cytaty z innych źródeł, Użytkownik zobowiązany jest wykasować dane osobowe i inne dane naruszające prawa osób postronnych oraz podać źródło cytatu.
 4. Pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie powyższych zasad - a w szczególności dóbr osobistych innych osób - ponosi Użytkownik.
 5. Zabrania się publikowania na forum reklam, rekomendacji, linków (łącz), danych teleadresowych firm i organizacji bez wcześniejszej zgody administratora.
 6. Administrator forum zastrzega sobie prawo do przerwania dyskusji w każdym momencie, wykasowania określonych postów (wątków) naruszających regulamin forum, odebrania prawa pisana na forum użytkownikowi naruszającemu regulamin.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zaleca się stosowanie ogólnych zasad etykiety sieciowej.
   

*Bez podania istniejącego adresu email, do którego ma dostęp osoba rejestrująca się, nie może dojść do rejestracji na Forum.
**Forum administruje Biuro OSKKO. Kontakt:
 oskko@oskko.edu.pl, tel. Biuro: 89/527-95-14, 509-498-266. Nadzór nad Biurem sprawuje dyrektor Biura: 513-057-830.