Ciekawe adresy

 Kuratoria:

 Białystok

 Bydgoszcz

 Gdańsk

 Gorzów Wlkp.

 Katowice

 Kraków

 Lublin

 Łódź

 Olsztyn

 Opole

 Poznań

 Rzeszów

 Szczecin

 Warszawa

 Wrocław

 

 OKE

 OKE - Gdańsk

 OKE - Jaworzno

 OKE - Kraków

 OKE - Łomża

 OKE - Łódź

 OKE - Poznań

 OKE - Warszawa

 OKE - Wrocław

Witryny placówek i instytucji, w których pracują członkowie OSKKO 

 

Uczelnie i zakłady doskonalenia:

 Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN

 Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego "Centrum IB" Sp. z o. o.

 

 Organizacje:

 Centrum Interwencji Kryzysowej

 Program Acerish-2 (Polska jest reprezentowana przez dr Piotra Plichtę
  i dr Jacka Pyżalskiego z Katedry Pedagogiki Specjalnej UŁ)

 Program SOCRATES

 @ COGITO - Jak założyć stowarzyszenie

 Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej

 Strona Dzieci Sprawnych Inaczej