BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - lipiec 2023 r.
 

Przed nami XVII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 1/2-4.10.2023 r. Bachleda Hotel Kasprowy.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Lipiec 2023 – wakacje, wakacje książki na wakacje?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=244#pst244

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami doroczne Walne e-Zebranie Członków OSKKO - w środę 29 marca 2023 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65758&ux=148&pst=1#pst1

Zakończyła się XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą był największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Już po raz trzeci ponad 900 uczestników i gości spotkało się w Zakopanem - Hotel Kasprowy był w całości do naszej dyspozycji.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J)

1. Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

https://legislacja.gov.pl/projekt/12373156

2. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12373202

3. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw

https://legislacja.gov.pl/projekt/12373403

 

Rekomendujemy :

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadzi badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

https://www.oskko.edu.pl/ankieta-zmp/

A oto wyniki:

https://www.oskko.edu.pl/wybrane_problemy_edukacji/index.html

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2023 r. przyjęto 0,  w lutym 0, w marcu 36, w kwietniu 0, w maju 0 i w czerwcu także 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2023 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Czerwiec 2023 r. – OSKKO-wicze dyskutowali w czerwcu 2023 r. o nowych przepisach na temat świadectw i dyplomów państwowych oraz innej dokumentacji, postępowaniach w zakresie awansu zawodowego (szczególne przypadki).

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy – 12000 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12000#pst12000

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – joljol – Ocena pracy zawodowej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65867&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8000 osób, które polubiły i ponad 8600 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w czerwcu 2023 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 21.06.2023 r., od godz. 9.00 do 10.00 zawitało na forum 1329 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów –beera – książki na wakacje? – założony 27.06.2004 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=243#pst243

Na stronie forum OSKKO do końca  czerwca 2023 r. znalazło się 64.174 wątki i 977.635 wypowiedzi.

Czerwiec 2023 r. przywitała na forum Liwa Arkusz ocen klasa 8

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65868&ux=148&pst=1#pst1

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

kaef – egzamin ósmoklasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64975&ux=148&pst=112#pst112

GABA – OCENIANIE

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=86#pst86

doti – Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=66#pst66

Lulka – kwalifikacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65314&ux=148&pst=40#pst40

kudlatek – uzupełnienie etatu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63231&ux=148&pst=26#pst26

KasiaZS5 – wzory arkuszy ocen 2022/2023

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65497&ux=148&pst=29#pst29

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=100#pst100

II SA/Ol 7/23 - Wyrok WSA w Olsztynie – wyrok prawomocny:

W sposób nieuprawniony zróżnicowano w regulaminie gminnym wysokość dodatków funkcyjnych nie w oparciu o ww. przesłanki, lecz faktycznie jedynie w oparciu o stopień awansu zawodowego nauczycieli, od którego uzależnione jest ich wynagrodzenie zasadnicze.

Wysokość stawek dodatku funkcyjnego oderwana jest od obiektywnych czynników, które,

w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, winny rzutować na kształtowanie

ww. wartości. Podejście takie prowadzi do sytuacji, że możliwe będzie, iż osoby wykonujące tę samą funkcję, np. wychowawcy w klasach III-ich, które liczą taką samą liczbę uczniów, otrzymają dodatek funkcyjny w różnej wysokości tylko z tytułu stopnia awansu.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/12DB78F24A

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2023   r. :

izagim - nowy wzór świadectwa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65895&ux=148&pst=21#pst21

Klarysa Konkurs na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65900&ux=148&pst=12#pst12

KaPi – nauczyciel na L4 - wystawianie ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65886&ux=148&pst=9#pst9

ktosik - WOŚP to wolontariat?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65888&ux=148&pst=8#pst8

Skimir - Wydłużenie etapu edukacyjnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65880&ux=148&pst=8#pst8

LL - Jak to z tym WdŻwR na świadectwach

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65883&ux=148&pst=8#pst8

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2023     r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 12000 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12000#pst12000

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1517 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1517#pst1517

Leszek – teksty ujednolicone – 625 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 580 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=580#pst580

juasia – Awans zawodowy – 406 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=406#pst406

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 385 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=385#pst385

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

mbyks61 – Urlop dyra po nowemu – 254 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59683&ux=148&pst=254#pst254

beera – książki na wakacje? – 244 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=244#pst244

olaszyma – Wycieczki edukacyjne. Poznaj Polskę – 126 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64450&ux=148&pst=126#pst126

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera – książki na wakacje? – założony 27.06.2004 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=6193&ux=148&pst=244#pst244

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=580#pst580

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12000#pst12000

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=625#pst625

Józefina – czy egzamin poprawkowy na wniosek ? – założony 15.06.2007 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=22991&ux=148&pst=44#pst44

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1517#pst1517

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=385#pst385

aleksandra2008 – Rekrutacja – założony 20.03.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58281&ux=148&pst=41#pst41

mbyks61 – Urlop dyra po nowemu – założony 13.12.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59683&ux=148&pst=254#pst254

rzewa – Oświatowe orzecznictwo sądowe - założony 11.02.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=100#pst100

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazły się do końca czerwca 2023 r. – 1753 pliki.

W czerwcu 2023 r. zamieszczono 2 pliki w wymianie – wzór dokumentu z zakresu awansu zawodowego i kalendarz szkolny (tradycja OSKKO).

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2023 r. – według stanu pobrań na koniec czerwca 2023 r.:

- w styczniu 2023 r. Leszek - zmienione, dostosowane do zmian w KN wymagania na stanowiska kierownicze w JSO - w wersji ujednoliconej - spakowane 7z- 204 pobrania.

- w lutym 2023 r. Leszek - nowa płacówka ze spłatą od 1.01.2023 - w kwotach żadnych zmian w stosunku do projektu - spakowane 7z – 96 pobrań.

- w marcu 2023 r. Barbara ppp - Regulamin pracy zdalnej – 192 pobrania

- w kwietniu 2023 r. – 0 plików,

- w maju 2023 r. rzewa - Przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole na podstawie art 18 KN – 101 pobrań.

W czerwcu 2023 r. zamieszczono :

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.06.2023 r.

21.06.2023 r.

barlink80

Zaświadczenie dyrektora szkoły do awansu na dyplomowanego wg nowych zasad bez odbywania stażu.
Pobierz: 
2023 NOWY AWANS zaswiadczenie_dyrektora_szkoly_do_awansu_na_dyplomowanego.zip* (15 KB)

54

29.06.2023 r.

Jacek

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Proponowane dni wolne wg nas :-)
Pobierz: 
Kalendarz roku szkolnego dla SP 2023-2024.zip* (12 KB)

35

Powroty na forum - teraz pora na maj i czerwiec 2020 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 3 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 117 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Poppy  Popołudniowa niespodzianka od kuratora [ZBIERAMY ANKIETY]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62672&ux=148&pst=193#pst193

2. WitoldR – godziny p/w w nauczaniu zdalnym

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62776&ux=148&pst=44#pst44

3. aleksandra2004 zatrudnianie członków rodziny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14636&ux=148&pst=40#pst40

4. Bona Fide – Przeniesienie w stan nieczynny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60179&ux=148&pst=38#pst38

5. Marek Pleśniar Stanowisko OSKKO ws powrotu dzieci do szkoły/przedszkola/żłobka.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62852&ux=148&pst=32#pst32

6. Agnieszka CH Zawieszenie zajęć od 6 maja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62873&ux=148&pst=31#pst31

7. barborka2 – personel pomocniczy w przedszkolu wytyczne GIS

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62864&ux=148&pst=29#pst29

8. qwerty skierowanie na badania okresowe po nowemu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55030&ux=148&pst=28#pst28

9. parkerpl – Przedszkola i oddziały przedszkolne od 6 maja

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62866&ux=148&pst=27#pst27

10. eny – Praktyki uczniowskie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62837&ux=148&pst=25#pst25

W czerwcu 2020 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 147 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. aza  a do zlooooooooootuuuuuuuu......

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3468#pst3468

2. katarzs – Awans zawodowy po nowemu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60978&ux=148&pst=159#pst159

3. BeataGie – procedury egzaminu ósmoklasistów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62913&ux=148&pst=120#pst120

4. PiotrekM dokumenty do oceny pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62422&ux=148&pst=79#pst79

5. ktosik Dystrybucja dyspenserów z płynem do dezynfekcji - e-mail z MEN

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62938&ux=148&pst=72#pst72

6. józefcm Zakończenie roku 2019/2020

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62992&ux=148&pst=61#pst61

7. KahaM Dni wolne od zajęć dydaktycznych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59328&ux=148&pst=51#pst51

8-9. Marek Pleśniar Spotkajmy się dziś, PONOWNIE, niedziela, 14.06.20 20:30

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63020&ux=148&pst=46#pst46

8-9. mitikas Egzaminatorzy wszystkich OKE łączcie..

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=10341&ux=148&pst=46#pst46

10. KaPi zakończenie roku

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62975&ux=148&pst=45#pst45

Prawo:

W czerwcu 2023 r. ukazało się 214 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 83 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W czerwcu 2023 r. ukazało się 8 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 1 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1046 rozporządzenie RM z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 – weszło w życie z dniem 15 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1046

2. 5 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1062 rozporządzenie MEiN z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – weszło w życie z dniem 6 czerwca 2023 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1062

3. 12 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1088 ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw – art. 12 zm. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – organizacja nauki w Polsce w r. szk. 2023/2024  – weszło w życie z dniem 25 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1088

4. 13 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1102 rozporządzenie RM z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – weszło w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1102

5. 16 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1119 rozporządzenie MEiN z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1119

6. 16 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1120 rozporządzenie MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – weszło w życie z dniem 17 czerwca 2023 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/1120

7. 26 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1190 obwieszczenie MEiN z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1190

8. 27 czerwca 2023 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1211 obwieszczenie MEiN z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1211

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych dopłata do wypoczynku emerytów w ramach funduszu socjalnego:

 (1) Czy w Waszych szkołach emeryci mają możliwość korzystania z dopłat do wypoczynku? Jeżeli tak, to do jakich form wypoczynku?

(2) emeryt tak samo uprawniony jak każdy inny uprawniony...

(3)  Przecież % od Jego emerytury (i to wcale nie taki mały) jest w odpisie.

Kiedy to się skończy - piszę o dylematach "czy emeryt ma prawo do korzystanie z ZFŚS"

(4) Pokutuje u nas wciąż utożsamienie wypoczynku z urlopem.

I brak skojarzenia, że emeryt jest w zasadzie na urlopie:-)

(5) Jestem za tym, żeby emeryt dostał wszystko to, co mu się należy:-) To jeszcze podepnę, jak to jest z tym dofinansowaniem do wypoczynku dla emeryta AnJa?

(6) #01 Oczywiście tak. Z takich samych jak każdy czynny pracownik.

Fundusz z ZFŚS powinien być rozdysponowany/przydzielany wszystkim uprawnionym. Zróżnicowanie wysokości przyznanej pomocy wynika tylko ze względu na "stan majątkowy" :) tj. dochód na członka rodziny.

Na jednym ze szkoleń, jestem też tego zdania, wyjaśniono, że zapis uzależniający dopłatę do  wypoczynku od urlopu, jest błędny. Tym bardziej od długości urlopu

Pamiętajcie wszyscy kiedyś będziemy emerytami ;)

(7) obowiązujące, ustawowe kryterium przyznawania świadczeń socjalnych jest jedno i określa je art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS :-)

(8) Jako, że emeryt jest na permanentnym urlopie i cięgiem ino wypoczywa - należy się jak najbardziej.

(9) "Wczasy pod gruszą" czyli dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie powinien określać  opracowany regulamin zfśs. Prawo do tak określonego świadczenia mają wszyscy uprawnieni (pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele, emeryci itd.).

Zapis z ustawy o zfśs dotyczący świadczenia urlopowego  i powiązania go z urlopem wypoczynkowym nie dotyczy szkół i placówek  prowadzących gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych (OP - samorząd albo rząd) -> mają one obowiązek tworzenia zfśs i określenie jego wydatkowania na podstawie regulaminu uzgodnionego ze zz. 

Zatem świadczenie w tych placówkach nie powinno być powiązane z urlopem. Powinno być powiązane z wypoczynkiem. Zapisy ustawy o zfśs odnoszące się do szkół rządowych i samorządowych mówią o rożnych formach wypoczynku -> nie zawsze związane z urlopem (może to być np. wypoczynek świąteczny, wczasy emeryta, obóz zimowy dziecka, wycieczka do Wiednia w dniach …...  itp.) 

Emeryt, rencista, osoba na zasiłku przedemerytalnym, dziecko lub małżonek osoby uprawnionej nie zawsze ma  formalne prawo do urlopu. Ma natomiast prawo do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku np. organizowanego we własnym zakresie ("grusza").

Przyznanie oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów wyłącznie o charakterze socjalnym, tzn. od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnejNie ma znaczenia wymiar lub długość trwania zatrudnienia lub urlopu.

 

(10) Kochani. Jestem od 6 lat na emeryturze. Bardzo niegrzeczne jest zadawanie tego rodzaju pytań.

Przepracowałam kilkanaście lat jako dyrektor, nigdy nie miałam problemu z przyznawaniem świadczeń. Dbajcie o swoich pracowników i emerytów. Starość nie radość. Młodość nie wieczność.

(11) A jak wygląda sprawa świadczenia urlopowego dla emeryta, który jest zatrudniony na część etatu (w tej samej szkole)? Otrzymuje świadczenie jako emeryt, czy jako pracownik proporcjonalnie do wymiaru etatu?

 Pozdrawiam.

(12) Przyznane świadczenia nie mogą być uzależnione od tego, jak zawarta jest umowa o pracę. JEDYNE kryteria to sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. Niezależnie czy będzie to emeryt "pełną gębą", czy pracujący na część etatu - świadczenie będzie tej samej wysokości.

(13) Do #11.

A dlaczego macie rozdzielony ZFŚS na nauczycieli czynnych i emerytów? Brakuje jeszcze żeby wydzielić pracowników obsługi., albo ich też podzielić na obsługę i administrację. Skąd się biorą takie pomysły :-((((

Może jestem złośliwa ale...

(14) jeżeli jest emerytem i pracownikiem tej samej szkoły-placówki

to otrzymuje świadczenie raz -> jako osoba uprawniona do świadczenia zfśs w tej konkretnej szkole-placówce

może się przyda:

Uchwała Sądu Najwyższego z 15 listopada 1991 r., sygn. akt: I PZP 56/91

Leszek Zaleśny