BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - lipiec 2021 r.
 

Kongres OSKKO w Zakopanem planowany na 3/4-6.10.2021 r. – nabór trwa.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64188&ux=148&pst=21#pst21

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. rządowych założeń zmian w nadzorze pedagogicznym, owocujących centralizacją zarządzania oświatą, naruszeniem idei partycypacji obywatelskiej i pomocniczości państwa, uczynieniem szkoły publicznej – szkołą państwową

https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ws-zmian-w-nadzorze/index.html

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64256&ux=148&pst=4#pst4

 

lipiec 2021 – jakie będą wakacje w dobie pandemii…

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64047&ux=148&pst=1#pst1

 

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 4/5 - 7 października 2020 r. - Zakopane

- niestety nie w realu a on-line z uwagi na objęcie strefą czerwoną powiatu tatrzańskiego

– cykl bezpłatnych wykładów on-line:

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

 

Za nami:

19,9 zlot OZNI

12 i 14 czerwca 2020 r. on-line

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63020&ux=148&pst=46#pst46

 

XVII Konferencja OSKKO – 28 luty – 1 marca 2020 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2020/index.html

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - w czerwcu 2021 r. ponieważ nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64218&ux=148&pst=20#pst20

2. Projekty zmian 3 rozporządzeń MEN – skierowano do konsultacji społecznych (opinie do czwartku 8 lipca 2021 r. ):

   w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

   w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,

   w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/propozycje-zmian-w-wykazie-lektur--rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne

3. Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348109/katalog/12797159#12797159

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12348201

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64286&ux=148&pst=2#pst2

 

Rekomendujemy :

Aktywna Tablica - w ramach programu Aktywna Tablica 2021 edycja

https://aktin.pl/towar/lista/305/aktywna-tablica

 

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

 

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

 

Relacje rówieśnicze dzieci z innych kręgów etnicznych/kulturowych.
Badanie prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego i dr hab. Piotra Plichty przy współpracy z OSKKO

http://www.oskko.edu.pl/relacje_rowiesnicze/

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ponad 6.500 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 26 marca 2020 r. liczyła 5233 osoby.

W styczniu 2021 r. przyjęto 0, w lutym 24 i w marcu także 24, w kwietniu 0, w maju 23, a w czerwcu 18 „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

 

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W czerwcu 2021 r. rozmowy dotyczyły zakończenia dydaktycznego roku szkolnego, urlopów i ich wymiaru w różnych konfiguracjach, dokumentacji szkolnej i pomysłów rządzących na „rewolucję” w oświacie.

Zmiana wśród najdłuższych z wątków w historii forum OSKKO - hania - oświatowy przegląd prasy – 11514 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11514#pst11514

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród sporej ilości nowych w maju, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64239&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 6566 osób, które polubiły i 7023 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

 

Wznawiamy: statystyka odwiedzin w maju w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 21.06.2021 r., od godz. 17.00 do 18.00 zawitało na forum 1333 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2002 r. – Marek z Rzeszowa - Siedzę przy kompie i piszę Koncepcję do konkursu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=402&ux=148&pst=209#pst209

Na stronie forum OSKKO do końca czerwca 2021 r. znalazło się 62.610 wątków i 962.353 wypowiedzi.

Czerwiec 2021 r. przywitała na forum gosiak wątkiem – II termin egzaminu 8-klasisty

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64212&ux=148&pst=8#pst8

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

Dorotas Zajęcia wspomagające dla uczniów

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64169&ux=148&pst=116#pst116

dawdawpowołanie wicedyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59133&ux=148&pst=76#pst76

mala1 – osiągnięcia na świadectwie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61696&ux=148&pst=30#pst30

pelargonia – urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63578&ux=148&pst=29#pst29

JD - Zakopane [Kongres jak najbardziej - 4-6.10.2021]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64188&ux=148&pst=24#pst24

Jot – uczeń zza zagranicy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64134&ux=148&pst=24#pst24

bik – dodatek motywacyjny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60957&ux=148&pst=24#pst24

tema – jeszcze urlopy - wicedyrektor i nauczyciele przedszkoli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59888&ux=148&pst=22#pst22

barkuk – uchwała

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64179&ux=148&pst=21#pst21

kaef – Zmiana regulaminu ZFŚS

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62153&ux=148&pst=21#pst21

Jot – kontrola spełniania obowiązku szkolnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62099&ux=148&pst=21#pst21

Nula – szkoła branżowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62186&ux=148&pst=20#pst20

 

Kontynuowany  jest wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=85#pst85

 

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2021   r. :

Marek Pleśniar – Czarny dzień szkoły samorządowej. Może dojść do zmiany ustroju..

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64236&ux=148&pst=83#pst83

AliMir – arkusze ocen 2021

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&ux=148&pst=42#pst42

KK74 świadectwo ukończenia SP a osiągniecia ucznia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&ux=148&pst=31#pst31

AnO Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58125&ux=148&pst=25#pst25

Biuro OSKKO – Konsultacja OSKKO: Projekt rozp. ws. nadzoru pedagogicznego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64218&ux=148&pst=20#pst20

Keri – Arkusz

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64291&ux=148&pst=17#pst17

Gaba – Ocenianie w szkole – przygotowanie publikacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64305&ux=148&pst=16#pst16

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w czerwcu 2021  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11514 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11514#pst11514

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1290 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1290#pst1290

Leszek – teksty ujednolicone – 604 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=604#pst604

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 525 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=525#pst525

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 312 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=312#pst312

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

nela2Awans zawodowy nauczyciela - 310 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62531&ux=148&pst=310#pst310

AsiaJOSKKO w Polsat News/TVN24/TOKFM itd itp. - 232 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62663&ux=148&pst=232#pst232

Marek z Rzeszowa - Siedze przy kompie i piszę Koncepcję do konkursu - 209 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=402&ux=148&pst=209#pst209

2katarzynagdzie na wakacje - 202 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=202#pst202

atenaświadectwa szkolne - 189 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62977&ux=148&pst=189#pst189

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Marek z Rzeszowa - Siedze przy kompie i piszę Koncepcję do konkursu - założony 3.04.2002 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=402&ux=148&pst=209#pst209

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=525#pst525

2katarzynagdzie na wakacje - założony 16.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=202#pst202

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11514#pst11514

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=604#pst604

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1290#pst1290

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=312#pst312

atodobre - obliczanie comiesięczne nadgodzin – założony 31.03.2016 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56557&ux=148&pst=15#pst15

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.


 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca czerwca 2021 r. – 1716 plików.

W czerwcu br. zamieszczono 6 plików, to wzory dokumentów wewnątrzszkolnych i teksty jednolite przepisów oświatowych.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2021 r. – według stanu pobrań na koniec czerwca 2021   r.:

- w styczniu 2021 r. – Dorota Z - regulamin PZP – 394 pobrania,

- w lutym 2021 r. Leszek - tekst ujednolicony rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 15.02.2021 r. – 281 pobrań,

- w marcu 2021 r. malmar15 - roczna ewidencja czasu pracy – 273 pobrania,

- w kwietniu 2021 r. Leszek - tj rozporz. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na 26.04.2021 – 213 pobrań,

- w maju 2021 r. bialy1967 - Arkusz excela do obliczania godzin ponadwymiarowych – 312 pobrań.

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w czerwcu 2021 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 30.06.2021 r.

3.06.2021

Leszek

rozp. MEN w spr. nadzoru pedagogicznego z projektem zmian od 1.09.2021 r.
Pobierz: 
Rozp. MEN w spr. nadzoru pedagogicznego z proj. zm..docx* (30 KB)

194

3.06.2021

Leszek

zajęcia wspomagające - rozporządzenie MEiN
Pobierz: 
rozp. MEN ze zm.-szczegolne-rozwiazania-w-szkołach podczas epidemii-31-05-21.7z* (51 KB)

268

8.06.2021

malmar15

PRZYKŁADOWA DEKLARACJA RODZICA- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE
Pobierz: 
2021- DEKLARACJA- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE- KL. 8.rar* (12 KB)

555

11.06.2021

malmar15

Przykładowe rozliczenie godzin ponadwymiarowych
Pobierz: 
2021- GODZINY PONADWYMIAROWE.rar* (8 KB)

212

18.06.2021

dawdaw

Zajęcia wspomagające - info i deklaracja - uaktualnienie
Pobierz: 
DEKLARACJA- ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE 2021-2022 - oskko.zip* (14 KB)

190

22.06.2021

Jacek

Zaświadczenie o przebiegu nauczania MEN-I/77
Pobierz: Zaswiadczenie_o_przebiegu_nauczania MEN-77.zip* (13 KB)

55

 

Powroty na forum - teraz pora na maj i czerwiec 2016 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 5 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W maju 2016 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 156 wątków, oto jedenastka najpopularniejszych:

1. martek zwolnienia nauczycieli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56653&ux=148&pst=92#pst92

2. aloglam łączenia… niestety…

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=47691&ux=148&pst=85#pst85

3. udanka Warunki podwyższenia proponowanej oceny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31283&ux=148&pst=67#pst67

4. Caro – Czy wolno zabrać uczniowi telefon?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56763&ux=148&pst=45#pst45

5. udanka – SIO - zapytanie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46505&ux=148&pst=43#pst43

6-7. mychase – ograniczenie etatu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56759&ux=148&pst=38#pst38

6-7. Magosia – Dodatek dla wychowawców - stan aktualny i zapowiedzi MEN

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56806&ux=148&pst=38#pst38

8-9. juasia powrót dziecka z I klasy do zerówki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53612&ux=148&pst=36#pst36

8-9. Golka24 – kontrola oprogramowania

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=3365&ux=148&pst=36#pst36

10-11. Marek Pleśniar – Konsultacja -rozp. MEN p. programowa wych. przedszkolnego i w sp

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56419&ux=148&pst=32#pst32

10-11. parys53 – realizacja podstawy programowej w zerówkach, a religia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25935&ux=148&pst=32#pst32

W czerwcu 2016 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 197 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. bogda4  – nowy wątek

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55858&ux=148&pst=844#pst844

2. Marek Pleśniar – XVI Zlot OZNI, Oblasówka, 25-29.05.2016. RELACJA

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56615&ux=148&pst=381#pst381

3. mika  – Świadectwa i arkusze ocen 2013/2014

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53270&ux=148&pst=132#pst132

4. Marek Pleśniar OSKKO będzie promować system "6 + 3 + pełne 3"

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56686&ux=148&pst=114#pst114

5. DK – Uczeń nieklasyfikowny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41675&ux=148&pst=91#pst91

6. Kapral – kryteria zwolnień z art 20

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36917&ux=148&pst=80#pst80

7. kinia2820 - Pilnie-arkusz, świadectwa.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55149&ux=148&pst=67#pst67

8.  zulka Jeszcze raz urlop uzupełniający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33393&ux=148&pst=59#pst59

9.  bobi367 Zwolnienie n-la mianowanego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52762&ux=148&pst=55#pst55

10.  remar  – konkurs na dyrektora z innej beczki

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55371&ux=148&pst=49#pst49

 

Prawo:

W czerwcu 2021 r. ukazało się 187 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 81 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W czerwcu 2021 r. ukazało się 5 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 1 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 995 rozporządzenie MEiN z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki weszło w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

2. 7 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1016 obwieszczenie MKDNiS z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych,

3. 8 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1036 rozporządzenie MEiN z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

4. 17 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1082 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe,

5. 18 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1087 rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny ponowne wypłacenie odprawy - art. 20 kn:

(1) Nauczyciel otrzymał odprawę z art. 20 w związku z likwidacją placówki, w której pracował. Po kilku latach, podobna sytuacja - wypowiedzenie w związku z nieprzyjęciem ograniczenia etatu - znów art. 20, ten sam organ prowadzący. Czy można wypłacić odprawę?

(2) można.

 (3)  Dziękuję. A z czego to wynika albo czy jest jakiś zapis, który zabrania. U nas op twierdzi, że nie powinno się.

(4) Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

(5) nie tylko można ale nawet TRZEBA wypłacić

nie ma znaczenia to czy już kiedyś n-l taka odprawę otrzymał

jest możliwa nawet taka sytuacja, że tę odprawę - na podstawie art 20 KN - n-l otrzyma co roku przez kilka lat.

(6) całkowicie się zgadzam:).

(7) i to jeszcze w tej samej szkole (nie tylko w tym samym OP)

zapomniałam dodać

:-)

(8 dwukrotnie miałem taką sytuację i wypłacałem oczywiście :-)

(9) Bardzo dziękuję; niestety mój OP i prawnicy twierdzą, ze wolno tylko raz....

(10) a jakąś pp na to mają?

(11) Na razie słyszę, nie bo nie; ale o podstawę zapytam prawników na piśmie.

(12) Poproś o opinię prawną .

(13) Zwalnianemu nauczycielowi ( Art.20 KN) , organ prowadzący znajduje inną pracę, na rok ( zastępstwo, za kogoś kto wybiera się na UDPZ). Co po tym roku? Czy taki nauczyciel otrzyma odprawę?  Jeśli tak to z której szkoły? Jeśli nie, czy może odmówić pracy na zastępstwo?

(14)  OP to se może... w tym przypadku.

(15) Czyli....jeśli inna placówka - to tylko na zasadzie zatrudnienia na tych samych warunkach co w szkole z której jest zwalniany... ?

(16) OP nie może skierować nauczyciela do innej szkoły. Dostał wypowiedzenie i przysługuje mu odprawa. W tej innej szkole może zostać tam zatrudniony na czas zastępstwa.

(17) dziękuję.

 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – kontynuujemy o nauczycielach różnych branż – teraz „chemia” (oczywiście znalezione w Internecie – teksty bez zmian):

1. Czym się różni kucharz od chemika?

Chemik nie może oblizać łyżki.

2. Po czym poznać, że rad jest alkoholikiem ?

bo leży pod barem

3. Zawołał wodór do tlenu...

A ten nie zareagował.

4. W jaki sposób informują się chemicy ?

Dają sobie cynk..

5. Co mówi wodór do tlenu ?

Nie rób siary, bo będzie kwas...

Leszek Zaleśny