BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

Marzec 2024 r.

Istotne problemy edukacji.
Rekomendacje kadry kierowniczej oświaty ws. niezbędnych zmian w systemie oświaty.

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

https://www.oskko.edu.pl/stanowisko-ws-istotnych-problemow-edukacji-2024/

1 lutego 2024 r. delegacja OSKKO spotkała się z kierownictwem MEN.

https://oskko.edu.pl/oskko-men-2024/index.html

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66239&ux=148&pst=79#pst79

Uwaga w 2024 roku:

– już XX Konferencja OSKKO w Krakowie – 1-3.03.2024 r.

Walne Zebranie Członków OSKKO - 3 marca 2024 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66271&ux=148&pst=1#pst1

- Kongres Zarządzania Oświatą w Łodzi - 7-9.10.2024 r.

Niedługo nabór…

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

Marzec 2024 – Propozycji zmian w edukacji pojawia się coraz więcej.

Uwaga powrócił – Kącik żartów niekoniecznie szkolnych i znalezionych w internecie.

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

XIX Konferencja OSKKO w Krakowie - 3-5.03.2023 r. (Hotel Metropol). Uczestniczyło aż 1050 osób.

Dziewiętnasta Konferencja OSKKO adresowana była do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/

Zaglądajcie do naszej wymiany plików.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych

1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12381800

2. projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12382010

3. projekt rozporządzania Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12382310

Rekomendujemy :

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty to działanie, w którym wspieramy dyrektorów i wicedyrektorów w procesie rozwoju osobistego oraz zawodowego. Skupiamy się na ich kompetencjach niezbędnych w prowadzeniu współczesnej szkoły.

Uczestnicy kończą studia z nowymi umiejętnościami, które natychmiast znajdują zastosowanie w ich codziennej pracy. Pozytywnie wpływa to na współpracowników lidera i szkołę, w której działa. 

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty są organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

                https://www.oskko.edu.pl/splo/

W imieniu dr hab. inż. Łukasza Tomczyka (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. PK Katarzyny Potyrały (Politechnika Krakowska) oraz dr Marka Kaczmarzyka prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza związanego z bezpieczeństwem cyfrowym nauczycieli w Polsce.

https://www.oskko.edu.pl/cyfrowo-bezpieczny-nauczyciel/

Wybrane problemy edukacji w Polsce.

Związek Miast Polskich we współpracy z Instytutem Badań w Oświacie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty prowadził badania, których celem jest ocena wybranych aspektów funkcjonowania szkół.

A oto wyniki:

https://www.oskko.edu.pl/wybrane_problemy_edukacji/index.html

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 7000 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 33 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

W roku 2023 r. przyjęto 154 „nowalijki”, w styczniu 2024 r. 53 a w lutym 2024 r. 18 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html

Trochę statystyki

Luty 2024 r. – OSKKO-wicze dyskutowali przede wszystkim o wielu projektach zmian dotyczących organizacji oświaty jak i statusu nauczyciela.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest - hania - oświatowy przegląd prasy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12066#pst12066

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – mychase - wniosek dyrektora o przekierowanie ucznia

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66259&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę ponad 8500 osób, które polubiły i ponad 9300 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w lutym 2024 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 27.02.2024 r. (po feriach) , od godz. 13.00 do 14.00 zawitało na forum 1327 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=595#pst595

Na stronie forum OSKKO do końca  lutego 2024 r. znalazło się 64. 537 wątków i 980.639 wypowiedzi.

Luty 2023 r. przywitała na forum Bona Fide – Terminowa wypłata wynagrodzenia nauczycielom

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66250&ux=148&pst=3#pst3

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

olekjurek – standardy ochrony małoletnich

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66237&ux=148&pst=39#pst39

mychase – duplikat aktu nadania stopnia awansu zawodowego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64356&ux=148&pst=26#pst26

ktosik – Ocenienie ucznia na zindywidualizowanej ścieżce edukacyjnej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65574&ux=148&pst=26#pst26

Dante – Sportowe talenty testy sprawnościowe w kl. IV-VIII

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66185&ux=148&pst=21#pst21

olaszyma – wypłata godzin ponadwymiarowych

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66170&ux=148&pst=20#pst20

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe II SAB/Go 138/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. - nieprawomocny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=101#pst101

W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, który Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela, iż wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody) w podmiotach państwowych i samorządowych jest jawne. Wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami finansowane są ze środków publicznych, a gospodarka tymi środkami jest jawna

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D8FF9F2BD1

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w lutym 2024   r. :

Marek PleśniarPowodzenia Gabo

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66281&ux=148&pst=24#pst24

jota123 – Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66276&ux=148&pst=17#pst17

katarzyna30 – rejestr wyjść nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66262&ux=148&pst=12#pst12

laostic – Arkusz 2024

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66263&ux=148&pst=11#pst11

gwiazdka777M – Nauczyciel wspierający w przedszkolu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66267&ux=148&pst=10#pst10

izagim – opinia o uczniu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=66255&ux=148&pst=8#pst8

 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w lutym 2024  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 12065 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12066#pst12066

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1630 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1630#pst1630

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa 595 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=595#pst595

Adaa – Nowe SIO – 396 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=396#pst396

GABA – OCENIANIE– 133 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65621&ux=148&pst=133#pst133

doti – ocena pracy nauczyciela– 126 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65661&ux=148&pst=126#pst126

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej około pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=595#pst595

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=12066#pst12066

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1630#pst1630

Adaa – Nowe SIO założony 28.10.2014 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54063&ux=148&pst=396#pst396

eleonora – Wycieczki szkolne założony 5.06.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58747&ux=148&pst=104#pst104

barbara71 – doradztwo zawodowe założony 29.08.2018 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60598&ux=148&pst=38#pst38

AMS – co nowego w doskonaleniu zawodowym nli? założony 28.01.2019 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61191&ux=148&pst=26#pst26

 

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie brak nowości – 1758 plików.

W lutym 2024  r.  nie zamieszczono plików w wymianie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2024 r. – według stanu pobrań na koniec lutego 2024   r.:

- w styczniu 2024 r. Jacek - Standardy ochrony dzieci - propozycja do rozwagi - 487 pobrań.

 

Powroty na forum - teraz pora na wrzesień i październik 2021 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 2,5 roku temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

We wrześniu 2021 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 127 wątków - oto jedenastka najpopularniejszych:

1. bobi367  Aktywna Tablica

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64030&ux=148&pst=48#pst48

2. kulka – Rewalidacja 45 czy 60

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60111&ux=148&pst=42#pst42

3. pepe - dostęp do inf.publicznej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63202&ux=148&pst=35#pst35

4-5. mich08 Dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60725&ux=148&pst=32#pst32

4-5. zemi   Prośba o pomoc do dyrektorów przedszkoli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63177&ux=148&pst=32#pst32

6. ReniaB – Plan nadzoru

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64473&ux=148&pst=31#pst31

7. JD Zakopane [Kongres jak najbardziej - 4-6.10.2021]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64188&ux=148&pst=28#pst28

8. MMW Zmiany w arkuszu organizacyjnym wprowadzane przez organ prowadzą

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62959&ux=148&pst=26#pst26

9-10-11. koala – innowacje pedagogiczne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62189&ux=148&pst=25#pst25

9-10-11. Fresco Rozszerzenia w nowym LO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61276&ux=148&pst=25#pst25

9-10-11. djb – deklaracja dostępności

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63368&ux=148&pst=25#pst25

W październiku 2021 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 89 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. elnik Prawidłowo zapisany temat lekcji.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33794&ux=148&pst=91#pst91

2. gtz – Brak zgody rodzica na ustalenie grupy do zajęć wf

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64563&ux=148&pst=23#pst23

3-4. KK74 – Czy byłemu nauczycieli należy wydać ocenę cząstkową za staż?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64512&ux=148&pst=20#pst20

3-4. tarek Legitymacje szkolne po 1 września

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64388&ux=148&pst=20#pst20

5. rabi – Opieka nad zdrowym dzieckiem

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27944&ux=148&pst=19#pst19

6. ktosik płacicie za godz. ponad. niezrealizowane z powodu choroby ucznia?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64646&ux=148&pst=18#pst18

7. edithael uczniowie po lekcjach - wychodzenie i wchodzenie do szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64642&ux=148&pst=17#pst17

8. nela2 zwolnienie z jednej lekcji WF do końca roku

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64654&ux=148&pst=14#pst14

9-10. Marek Pleśniar Prasa pyta - ws wpływu zmian pensum na zatrudnienie nli

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64579&ux=148&pst=11#pst11

9-10. Macia odchudzanie dokumentacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64645&ux=148&pst=11#pst11

Prawo:

W lutym 2024 r. ukazało się 170 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 92 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W lutym 2024 r. ukazało się 10 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie (bardzo dużo tekstów jednolitych – ministerstwo stara się wykonać ustawowy obowiązek w tym zakresie).

1. 1 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 122 USTAWĘ BUDŻETOWĄ NA ROK 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.– dla oświaty art. 9 ust. 2, ust. 3 pkt 3;

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/122

2. 1 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 123 ustawę z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 weszła w życie z dniem 1 lutego 2024 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.– dla oświaty art. 3, art. 19-20, art. 27-29, art. 36, art. 38, art. 41.

Zmienia ustawy:

- z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

- z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/123

3. 5 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 143 rozporządzenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/143

4. 5 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 144 rozporządzenie ME z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/144

5. 7 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 151 rozporządzenie ME z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów weszło w życie z dniem 22 lutego 2024 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/151

6. 7 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 152 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/152

7. 8 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 158 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 –2024 – „Aktywna tablica”.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/158

8. 21 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 234 rozporządzenie ME z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – – weszło w życie z dniem 22 lutego 2024 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/234

9. 23 lutego 2024 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 245 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2024/245

.

10. 28 lutego 2024 r. opublikowano w M. P. – poz. 174 obwieszczenie ME z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2024/174

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych kurator sądowy w szkole

(1) Czy kurator społeczny przydzielony do rodziny dziecka może obserwować zajęcia szkolne, aby zobaczyć poziom funkcjonowania dziecka w warunkach szkolnych?.

(2) przez 25 lat pełnienia funkcji kuratora sądowego kontaktowałam się z wychowawcą dziecka, nauczycielami, gdy było potrzeba i pedagogiem szkolnym, to oni przekazywali mi informacje co do dziecka, które na bieżąco codziennie obserwowali/uczyli/wspierali, kontaktowali się z rodzicami itd., ale nigdy nie "właziłam" na lekcje. Wydaje się to kompetencja dyrektora - on jest przełożonym nauczycieli i pełni nadzór pedagogiczny.

(3)  szkoła współpracując z kuratorem może udzielać wszelkich informacji bez konieczności uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Podstawę prawną do udzielania kuratorowi sądowemu informacji o uczniu stanowi art. 9 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach. Ale czy w tych kompetencjach może być obserwacja dziecka podczas zajęć? W domu obraz dziecka idealny- podczas wizyty, a w szkole są wrzaski, wyzwiska, agresja fizyczna i brak postępów edukacyjnych

(4) moim zdaniem nie może

jako dyrektor bym się nie zgodziła bo to osoba z zewnątrz i pewnie trzeba byłoby poprosić o zgodę rodziców innych uczniów

ale wszelkie informacje bym przekazała

a ten kurator to nauczycielom nie wierzy, że chce obserwować?

(5) Tak ogólnie, na podstawie wielu doświadczeń: na poczatek sprawdziłbym, czy to kurator zawodowy Stawiam, że nie.
Przegrałem?

(6) no przecież w pierwszym poście jest napisane że społeczny :)))

(7) Nie doczytałem. Czyli nie zgodziłbym się.

(8) W jaki sposób kurator uzyskuje informacje na temat ucznia? Kurator ma zwrócić się pismem do dyrektora? Na jakiej podstawie?

(9) ja mam takie doświadczenia, 

przedstawia się, pokazuje legitymację, wskazuje dzieci objęte nadzorem kuratorskim

umawia się zawsze na spotkanie ze mną czy też z nauczycielami

czasami prosi o cos na piśmie, częściej rozmowa i sporządza sobie notatki

(10) Ale wskazuje ustnie? Czy coś na piśmie?  

(11) różnie, często przedstawia temat w rozmowie

mam kilkoro dzieci w nadzorze, przyjeżdża dość często

Kącik żartów niekoniecznie szkolnych i znalezionych w internecie – dziś zdecydowanie o Jasiu:

- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej nauczycielce?
- No wiesz mamo, w wakacje?

Mama do Jasia:
- Kiedy wreszcie poprawisz te dwie jedynki z matematyki?
- To nie takie proste, nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk!

Jaś przynosi do domu świadectwo szkolne. Ojciec łapie się za głowę:
od góry do dołu same dopuszczające! Tylko na końcu piątka ze śpiewu.
- Nie rozumiem - powiada rozgoryczony ojciec - jak ci się po tym wszystkim jeszcze chciało śpiewać?!

Leszek Zaleśny