BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 czerwiec 2016 r.

 

Przed nami XI Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku – 26-28 września 2016 r.
http://oskko.edu.pl/kongres/zapisy.html

 

Za nami XVI Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów Oblasówka, 25/26-29 maja 2016 r.
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56615&ux=148&pst=348#pst348

 

A OSKKO będzie promować system "6 + 3 + pełne 3"
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56686&ux=148&pst=112#pst112
 

Czerwiec – czas zawodowców nastał.
 

Powodzenia.

 

Polecamy projekt Partnera OSKKO, firmę Funmedia, w którym również bierzemy udział:

4 maja 2016 ruszyła akcja organizowana wspólnie przez Funmedia oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej “Akademia TiK – języki obce 2.0”, która pozwoli szkołom na rozszerzenie narzędzi edukacyjnych o e-learning. Przedstawiamy bezpłatne zasoby, jakie mogą być wykorzystane podczas lekcji językowych. W związku z tym dajemy możliwość szkołom na darmowe wykorzystanie platformy do nauczania języków obcych przez nauczycieli oraz uczniów. Dodatkowym atutem będą szkolenia i warsztaty prowadzone przez specjalistów obu instytucji. Zmień swój model nauczania wykorzystując multimedialne komponenty dostępne w zasobach interentowych.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami – XIII Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO w Krakowie odbyła się w dniach 4-6 marca 2016 r. Zaglądajcie:

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/index.html

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/materialy.html
 

Za nami – X Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO - Wrocław, w dniach 23-25 września 2015 r.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:
dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

W jubileuszowym, dziesiątym Kongresie uczestniczyło w tym roku prawie 900 osób, w 11 salach i aulach, na wycieczkach...

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html
 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php
 

Absurdy oświatowe cd. – kolejne wręczymy MEN na Konferencji/Kongresie.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53845&ux=148&pst=190#pst190
 

Projekty przepisów oświatowych:

W maju 2016 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – 22.04.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284901/katalog/12350485#12350485

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56747&ux=148&pst=12#pst12

2. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej  – 6.05.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285211/katalog/12352236#12352236

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56786&ux=148&pst=3#pst3

3. Projekt Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2016 r.  – 12.05.2016 r.

https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/projekty-aktow-prawnych/projekt-harmonogramu-realizacji-zadan-wynikajacy-z-rzadowego-programu-wspomagania-w-latach-2015-2018-organow-prowadzacych-szkoly-w-zapewnieniu-bezpiecznych-warunkow-nauki-wychowania-i-opieki.html

4. Projekt rozporządzenia MZ w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  – 8.04.2016 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56795&ux=148&pst=15#pst15

5. Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  – 17.05.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12285604/12353734/12353735/dokument222369.pdf

6. Projekt uchwały nr .. /2016 RM z dnia ……….. 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12285604/12353734/12353735/dokument222372.pdf

7. Projekt rozporządzenia MEN w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  – 23.05.2016 r.

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12285751/12354535/12354536/dokument223028.pdf
 

Rekomendujemy projekty

Innowacyjne nauczanie i uczenie się. Projekt międzynarodowy.

IBE uruchamia w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

http://www.oskko.edu.pl/ibe/innowacyjne-metody-nauczania.html

EDU COMPASS to cykl BEZPŁATNYCH, Autorskich konferencji Colina Rose w trzynastu wojewódzkich miastach Polski, w duchu Akademii Cyfrowej Szkoły i wielorakich inteligencji

http://www.ine.com.pl/edu-compass/edu-compass-konferencja/

Centrum Edukacji Obywatelskich zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w nowym projekcie pt. "Rozmawiajmy o uchodźcach".

http://www.oskko.edu.pl/ceo/rozmawiajmy_o_uchodzcach/

Kurs trenerski Akademia Trenerów EMPIRII w nowym systemie doskonalenia nauczycieli to jedyny w Polsce kurs trenerski dla osób znających specyfikę pracy szkoły, które planują szkolić kadrę oświatową.

http://oskko.edu.pl/akademia_trenerow_empirii/index.html
 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 6 listopada 2015 r. liczyła 4858 osoby.

W styczniu 2016 r. przyjęto 9 osób, w lutym 23 osoby, w marcu 18 osób, w kwietniu 44  osoby, a w maju do OSKKO przyjęto 0  „nowalijki”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442
 

Składki OSKKO.

Wysokość składki za 2016 r. wynosi nie mniej niż 70 zł rocznie - za wyjątkiem emerytów, dla których określono składkę na poziomie nie mniejszym niż 10 zł rocznie (zebranie walne utrzymało wysokość składki na dotychczasowym poziomie.

Informacja dla Członków Stowarzyszenia opłacających składki członkowskie z budżetu placówki.
W takim przypadku wystawiamy rachunki na prośbę płatnika lub członka Stowarzyszenia. Prosimy o przesłanie danych do rachunku osób, które dokonały wpłaty, a nie otrzymały rachunku oraz tych, które chciałyby taki rachunek otrzymać.

Osoby chcące sprawdzić stan swoich składek prosimy o kontakt emaliowy lub telefoniczny z Biurem OSKKO. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn. W tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska członka OSKKO oraz informacji „składka za rok/lata ….”

Kontakt: e-mail: oskko@oskko.edu.pl, tel: 89/527-95-14, fax: 89/679-05-59, tel. kom. biuro: 513-057-820, 509-498-266, dyrektor: 513-057-830.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=289#pst289
 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W maju 2016 r. nadal dominowały wątki dotyczące zakończenia roku szkolnego i prac z tym związanych, z zauważeniem problemów rzutujących na nowy rok szkolny (znikają „godziny karciane”), no i oczywiście zapisy statutowe, a także plany wakacyjne.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9695#pst9695

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, niewiele przekracza 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – qwerty – Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym zmienia szkołę

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56817&ux=148&pst=2#pst2

Statystyka odwiedzin w maju w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 25.05.2016 r., godz. 13.00-14.00 zawitało na forum 2347 uczestników.

A na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 1785 osób, które polubiły OSKKO.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Kolejny miesiąc sięgają aż do 2003 r. - Golka24 kontrola oprogramowania

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=3365&ux=148&pst=36#pst36

Na stronie forum OSKKO do końca maja 2016 r. znajdowały się 55.504 wątki i 891.745 wypowiedzi.

Maj 2016 r. przywitała na forum eleonora wątkiem – Interwencja policji w szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56744&ux=148&pst=11#pst11

Aktualność zachowuje  art 188 KP po nowemu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55947&ux=148&pst=71#pst71

powrócił wątek malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=128#pst128

oraz wątek 2katarzyna gdzie na wakacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=177#pst177

wróciły oczekiwania egzaminacyjne:

 – Danka - Wielkie czekanie od 2006.. do dziś

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15526&ux=148&pst=688#pst688

kontynuujemy Marek Pleśniar OSKKO będzie promować system "6 + 3 + pełne 3"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56686&ux=148&pst=112#pst112

martek zwolnienia nauczycieli

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56653&ux=148&pst=92#pst92
 

Najpopularniejsze wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w kwietniu 2016 r. (od 20 wypowiedzi):

Caro Czy wolno zabrać uczniowi telefon? - 45 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56763&ux=148&pst=45#pst45

Magosia Dodatek dla wychowawców - stan aktualny i zapowiedzi MEN - 38 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56806&ux=148&pst=38#pst38

mychase ograniczenie etatu - 30 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56759&ux=148&pst=30#pst30

zemi urlop dla poratowania zdrowia - 30 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56787&ux=148&pst=30#pst30

hanabi wystąpienie wszefowej MEN - 29 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56785&ux=148&pst=29#pst29

Skimir Pozostawienie w klasie pierwszej - 26 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56776&ux=148&pst=26#pst26

irekm1 Porozumienie zmieniające - 23 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56771&ux=148&pst=23#pst23

mychase udostępnienie informacji publicznej ? - 22 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56822&ux=148&pst=22#pst22

hanabi magiczne miejsca do wypoczynku - 21 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56836&ux=148&pst=22#pst22
 

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w maju 2016  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 9681 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9695#pst9695

azaa do zlooooooooootuuuuuuuu...... - 2354 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2354#pst2354

Danka - Wielkie czekanie od 2006.. do dziś – 688 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15526&ux=148&pst=688#pst688

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 599 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=599#pst599

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 442 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442

Leszek – teksty ujednolicone – 442 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=442#pst442

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 372 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=372#pst372

Marek PleśniarXVI Zlot OZNI, Oblasówka, 25/26-29 maja 2016 r. Zapisy ruszyły. - 348 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56615&ux=148&pst=348#pst348

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 289 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=289#pst289

2katarzyna gdzie na wakacje – 177 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=177#pst177

 

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

Golka24 kontrola oprogramowania – założony 17.08.2003 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=3365&ux=148&pst=36#pst36

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=372#pst372

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=442#pst442

Danka - Wielkie czekanie od 2006.. do dziś – założony 4.05.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15526&ux=148&pst=688#pst688

Magik – Kto odpowiada ? – założony 12.05.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15692&ux=148&pst=28#pst28

2katarzyna gdzie na wakacje – założony 16.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16307&ux=148&pst=177#pst177

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=9695#pst9695

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=442#pst442

parys53 - realizacja podstawy programowej w zerówkach, a religia - założony 8.10.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=25935&ux=148&pst=32#pst32

Marek Pleśniar - PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=289#pst289

udanka - Warunki podwyższenia proponowanej oceny – założony 22.03.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31283&ux=148&pst=67#pst67

martucha - instrukcja kancelaryjna rzeczowy wykaz akt, znak sprawy – założony 3.07.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31492&ux=148&pst=28#pst28

nina – Odwołanie sie nauczyciela od oceny pracy w praktyce - założony 12.03.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36115&ux=148&pst=19#pst19

gronostaj – brak godzin - niepełny etat- kontraktowy – założony 24.03.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42245&ux=148&pst=53#pst53

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=599#pst599

Baltazar Gąbka – ocena celująca -tylko laureaci? – założony 23.09.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43954&ux=148&pst=27#pst27

gimnazjum – kontrola sanepidu- pilne!– założony 25.11.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44425&ux=148&pst=18#pst18

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=128#pst128

majdanumowa na zastępstwo-choroba - założony 3.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45087&ux=148&pst=22#pst22

azaa do zlooooooooootuuuuuuuu...... - założony 15.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=2354#pst2354

dariuszwograniczenie etatu dla nauczyciela - założony 23.03.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45215&ux=148&pst=29#pst29

noe19  – UDPZ - wypowiedzenie - listonosz - założony 25.05.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45727&ux=148&pst=19#pst19

Andrzej NysaNauczanie indywidualne - jako godziny pensum? - założony 15.06.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45935&ux=148&pst=27#pst27

udankaSIO - zapytanie - założony 9.09.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46505&ux=148&pst=43#pst43

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy po „stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazły się do końca maja 2016 r. - 1492 pliki.

W maju br. zamieszczono 5 plików.

W wymianie plików znalazły się teksty ujednolicone przepisów oświatowych i wzory dokumentów.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2016 r. – według stanu pobrań na koniec maja 2016 r.:

- styczeń 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Jacka – Uchwała klasyfikacyjna śródroczna  – dotąd 808 pobrań,

- luty 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Władysława Ścianka – Zmiana ustawy o systemie oświaty stworzyła potrzebę opracowania wzoru wniosku, którym posłużą się rodzice wybranych uczniów klas I - II. Przesyłam moją propozycję, co nie umniejsza wartości wzorów zaproponowanych przez kinię 2820 - dotąd 765 pobrań,

- marzec 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik graviola - Art. 188 Kodeksu Pracy "po nowemu" – dotąd 562 pobrania.

- kwiecień 2016 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik Leszka - ujednolicone rozp. w spr. świadectw i dyplomów z projektem zm. z 6.04.2016 r. (bez wzorów) – dotąd 339 pobrań

Pliki zamieszczone w wymianie w maju 2016 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.05.2016 r.

5.05.2016

Leszek

ujednolicone kwalifikacje nauczycieli z propozycją zmian z 4.05.2016 r. - bez załącznika
Pobierz: 
rozp. MEN-szczegółowe kwalifikacje nauczycieli z proj. zm. bez załącznika.zip* (25 KB)

238

16.05.2016

Leszek

ujednolicona KN na dzień 31.05.2016 r. (ustawa dyscyplinarna, znosząca karciane)
Pobierz: 
USTAWA_KN-ze zm-na dzień 31-05-2016.zip* (76 KB)

133

16.05.2016

Leszek

ujednolicone uoso na dzień 31.05.2016 r. - pokłosie dużej zm. KN Pobierz: USTAWA_oSO-tj-ze zm. na dzień 31.05.2016.zip* (259 KB)

143

19.05.2016

an

oświadczenia - konkurs na dyrektora
Pobierz: szablon.doc* (57 KB)

91

31.05.2016

EwaWie

Wzór protokołu kontroli BHP w szkole. W przedszkolu można zmodyfikować. Pobierz: Wzór Arkusz kontroli BHP po wakacjach.zip* (20 KB)

15

 

Nadal sięgam do historycznych a nieaktywnych wątków z wypowiedziami w poszczególnych miesiącach „lat wczesnoOSKKOwskich” (sklasyfikowane zostaną ilością wypowiedzi w wątku). Wątki historyczne acz aktywne nie będą przy tym rankingu brane pod uwagę.

Teraz pora na marzec i kwiecień 2006 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… Tak było  10 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W marcu 2006 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 527 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Marek Pleśniar   – zmiany w Wymianie Plików!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14211&ux=148&pst=145#pst145

2. Marek Pleśniar   – tvn ma do nas... sprawę. Poszukujemy odważnych dyrektorów:-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13918&ux=148&pst=144#pst144

3. ankate Rekolekcje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14684&ux=148&pst=143#pst143

4. Monic – pomóżcie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14777&ux=148&pst=88#pst88

5. Marek Pleśniar   – ANKIETA OSKKO - warunki funkcjonowania szkoły

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14077&ux=148&pst=78#pst78

6. panda MEiN a ekolodzy - kto potwierdzi?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14739&ux=148&pst=74#pst74

7. Gaba   – WOŚP

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13799&ux=148&pst=72#pst72

8. RomanG – Gimnazjaliści zabijają

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4425&ux=148&pst=71#pst71

9. Atina – Procedury

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14378&ux=148&pst=70#pst70

10. monipg – dyrektorzy z nauczania pocz

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14580&ux=148&pst=69#pst69

W kwietniu 2006 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 437 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. aleksandra2004  pytanie do ekspertów którzy zdali egzamin

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14375&ux=148&pst=293#pst293

2. gigagiga stwórzmy listę - film, który mogę oglądać wiecznie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=9399&ux=148&pst=139#pst139

3. aleksandra2004 Eksperci wszystkich województw połączmy się!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15129&ux=148&pst=112#pst112

4. PawełR – Czy się stoi, czy się leży...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15027&ux=148&pst=100#pst100

5. Marek Pleśniar  – II Krajowa Konferencja Dyrektorów Przedszkoli - ogłaszam zapisy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14563&ux=148&pst=81#pst81

6. ankate – Urlop obsługi i administracji

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15244&ux=148&pst=73#pst73

7. Miszko  – ISO w szkole - pomóżcie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13302&ux=148&pst=72#pst72

8-9. RomanG – ADHD - żeby wilk był syty i owca cała

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4010&ux=148&pst=62#pst62

8-9. Marek Pleśniar  – pozdrowienia z konferencji!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15370&ux=148&pst=62#pst62

10. ankate – Brak kwalifikacji = wyrok

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15306&ux=148&pst=61#pst61

 

 Prawo:

W maju 2016 r. ukazało się 130 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i tylko 59 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W maju 2016 r. ukazało się 6 przepisów dotyczących spraw oświatowych.

1. 13 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 656 tekst jednolity ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,

2. 16 maja 2016 r. opublikowano w M. P. - poz. 447 zarządzenie nr 58 Prezesa RM z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – weszło w życie z dniem 17 maja 2016 r.,

3. 16 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 666 tekst jednolity ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4. 16 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 668 ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - niniejszą ustawą zmienia się jeszcze 5 ustaw:

- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 2,

- ustawę z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – art. 3,

- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – art. 4 (wchodzi w życie od 1.09.2016 r.),

- ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – art. 5,

- ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 6,

ustawa wchodzi w życie sukcesywnie od 31 maja 2016 r., potem 1,09,2016 r. i 1.09.2017 r.

5. 31 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 741 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie  szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego - weszło w życie 31 maja 2016 r.

6. 31 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 742 rozporządzenie RM z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie  maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 - wchodzi w życie 1 września 2016 r.

 

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Interwencja policji w szkole:

- W szkole mojej koleżanki policjanci wyprowadzili - bez zgody i wiedzy dyrektora- 2 uczniów ze szkoły w kajdankach? uważam, że nie mieli prawa. Co wy na to?

- A uczniowie pełnoletni?

- niepełnoletni

- Hmmmm... to rodzice mogą interweniować, a dyrekcja? No cóż dziwne, że policjanci nie weszli najpierw do dyrektora. Teraz to można skargę do komendanta złożyć i nic więcej nie przychodzi mi do głowy?

- Z tego co wiem, tamta dyrekcja ma zamiar tak zrobić. Tym bardziej, że policjanci nie zgłosili się do dyrektora. Na swoją obronę mają pewnie to, ze poszli do pedagoga. Nawiasem mówiąc - dziwne zachowanie pedagoga.

- O! To pedagoga na dywanik, trzeba mu uświadomić kto za wszystko w szkole odpowiada i czym może się Jego postępowanie skończyć jak rodzice ruszą "do boju". Bo ja jako rodzic na pewno bym zadziałała. 

Ale pewnie "działał w dobrej wierze", może dyrektora w szkole akurat nie było? Trzeba to wyjaśnić, bo jest jeszcze wicedyrektor

- Hm, pierwsze słyszę, żeby Policja miała się pytać kogokolwiek o zgodę na podjęcie czynności, w tym zatrzymanie podejrzanego. Ma prawo to zrobić w każdym miejscu i czasie i przed zatrzymaniem nie musi nikogo informować, choć w tym przypadku, jak rozumiem, został poinformowany pedagog.

A co do zatrzymania nieletniego, to reguluje to art. 32 g ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:

"§ 1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na okoliczności sprawy, Policja może zatrzymać, a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić tożsamości nieletniego.
§ 2. Uprawnienia Policji do zatrzymania nieletniego przysługują także Straży Granicznej, w zakresie jej właściwości.

§ 3. Zatrzymanego nieletniego informuje się natychmiast o przyczynach zatrzymania oraz przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania i prawie złożenia zażalenia na czynności naruszające jego prawa. Nieletniego należy niezwłocznie przesłuchać. Nieletniemu, na jego żądanie, umożliwia się nawiązanie kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem.
§ 4. Z zatrzymania nieletniego sporządza się protokół, zawierający w szczególności określenie miejsca, daty, godziny i przyczyny zatrzymania.
§ 5. Policja niezwłocznie zawiadamia rodziców albo opiekuna nieletniego o zatrzymaniu. Zawiadomienie przekazywane rodzicom albo opiekunowi nieletniego powinno zawierać informacje, o których mowa w § 3.
§ 6. O zatrzymaniu nieletniego należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania, zawiadomić właściwy sąd rodzinny.
§ 7. Zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom albo opiekunowi, jeżeli:
1) ustanie przyczyna zatrzymania;
2) poleci to sąd rodzinny;
3) nie został zachowany termin, o którym mowa w § 6;
4) w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego o zatrzymaniu nieletniego nie ogłoszono nieletniemu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej zawodowej albo w zakładzie leczniczym, o którym mowa w art. 12.
§ 8. Nieletni w razie ogłoszenia mu postanowienia, o którym mowa w § 7 pkt 4, może przebywać w policyjnej izbie dziecka przez czas niezbędny do przekazania go do właściwej rodziny zastępczej zawodowej lub do właściwego zakładu leczniczego, ośrodka lub schroniska, nie dłużej jednak niż przez dalszych 5 dni.
§ 9. W policyjnej izbie dziecka można również umieścić nieletniego zatrzymanego w trakcie jego samowolnego pobytu poza schroniskiem dla nieletnich albo poza młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym na czas niezbędny do przekazania nieletniego do właściwego schroniska, ośrodka lub zakładu, nie dłużej jednak niż na 5 dni.

- ale aby tak postąpić musi chodzić o osobę, która ukończyła co najmniej 13 lat -> zatem jeśli Ci uczniowie byli młodsi, to uwagi zawarte w tym wątku są jak najbardziej słuszne

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707)

Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:
1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;
2) postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;
3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.
§ 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) "nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1;

- Oczywiście, ale założyłem, że nie chodzi tu o dzieci poniżej 13 lat. :-)

- Chyba byli nieco starsi, ponieważ użyto kajdanek... Pozdrawiam

- Też mi się wydaje, iż młodszych dzieciaków nie wyprowadza się w kajdankach... Swoją droga dyrektor powinien wiedzieć o wszystkim co się dzieje w szkole.

 

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – żarty szkolne, oczywiście znalezione w Internecie – nieśmiertelny Jaś:

1. Pani nauczycielka mówi do Jasia: 
- Jasiu pokaż na mapie Morze Czarne i Morze Czerwone. 
Jasio myśli, myśli... 
Nagle mówi do pani: 
- Proszę pani ale ja tu widzę tylko morza niebieski

2. Szkoła, nauczycielka pyta w klasie: 
- Jeśli pięć ptaków siedzi na płocie i zestrzelimy jednego z nich, to ile zostanie? 
Do odpowiedzi rwie się Jasiu: 
- Żaden, pani profesor, na dźwięk strzału wszystkie odlecą. 
- Poprawna odpowiedź to cztery, Jasiu, ale podoba mi się twój tok rozumowania.

3. Nauczycielka do Jasia: 
- Jasiu dlaczego nie było Cię wczoraj w szkole? 
- Bo mama wyprała mi skarpetki. 
- I to był powód, żeby nie iść na sprawdzian? 
- Nie, proszę pani, ale na tych skarpetkach miałem ściągę
.

4. Na lekcji plastyki pani kazała namalować swojego idola. Kamil przyszedł do pani z kartką. 
A pani do Kamila: 
- Co ty namalowałeś? 
A Kamil odpowiedział: 
- Małysza. 
- A gdzie on jest? 
- Odleciał.

5. Ojciec przepytuje swojego syna Jasia przy pomocy wykrywacza kłamstw. 
- Synu. Co dostałeś z ostatniej klasówki? 
- Czwórkę. 
Wykrywacz piszczy. 
- No dobrze trójkę. 
Wykrywacz znów piszczy. 
- Synu ja w twoim wieku dostawałem same piątki. 
Wykrywacz wybucha.
 

Leszek Zaleśny