Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nagroda jubileuszowa
strony: [ 1 ]
mychase23-08-2018 13:49:46   [#01]

w zwiazku  z reorganizacją rozwiazuję z nauczycielem umowę o pracę z dniem 31 sierpnia, w tym dniu napywa on prawa do nagrody jubileuszowej czy należy nagrodę wypłacić w dniu 31 sierpnia ? 

Wierze że w natłoku zajęć w związku z przygotowaniem roku szkolnego jakaś dobra dusza mi podpowie a jeszcze jakby tak podać pp to bedzie pełnia szczęscia

Ala24-08-2018 11:22:50   [#02]

tak,

§ 2. 1. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w ktorym upływa okres uprawniający do nagrody.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011281418

Jot15-11-2019 07:25:17   [#03]

Proszę o odpowiedź:-) Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej 4 grudnia. Kiedy trzeba ją wypłacić?  Z wypłatą grudniową, czy z wypłatą styczniową?

Jot15-11-2019 07:31:06   [#04]

Wiem, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, ale  mam wątpliwości, czy w takim przypadku nauczycielowi wypłacamy ją 5 grudnia?

halinah15-11-2019 08:22:34   [#05]

http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/6110-men-kiedy-wypaca-nauczycielowi-nagrod-jubileuszow

 

Jot15-11-2019 08:43:15   [#06]

Dzięki:-)

ktosik20-11-2019 14:44:05   [#07]

A mieliście Państwo pracownika który miał 50 lat pracy i nie można mu wypłacić jubileuszówki ??? Czy to nie przykre?

Roman Langhammer20-12-2019 13:44:37   [#08]

Dzień dobry.

Pracownik obsługi szkoły planuje odejść w przyszłym roku na emeryturę. Jednak w dniu 6 kwietnia 2021 r. miałby jubileusz (45 lat pracy). Kiedy może najwcześniej odejść w 2020 roku na emeryturę, aby "załapał się" na nagrodę jubileuszową (proszę o podstawę prawną). Bardzo Wam dziękuję! :)

MKJ20-12-2019 15:49:43   [#09]

7.04.2020 r. - § 8 ust. 7 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

* nie zauważyłem, że chodzi o pracownika obsługi


post został zmieniony: 20-12-2019 15:52:18
bogda421-12-2019 19:59:19   [#10]

Roman walczy o pracowników obsługi. Myśli już o 2021 roku. 

….

A co z nauczycielami, Romanie? Ma już ktoś u ciebie 5 lat pracy ?  

 

Roman Langhammer22-12-2019 10:49:18   [#11]

@bogda4 - Czasami jak się nie ma nic do powiedzenia, to lepiej zamilknąć. 

 

Z dedykacją:

"Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć." (Ernest Hemingway)

bogda424-12-2019 21:12:26   [#12]

Romanie, oprócz Ernesta ktoś mówił, ale chgw :)

___ 

a jak  tam  ferie, organizujesz  coś   dla  dzieci    z  centrum Polski ?

Roman Langhammer25-12-2019 06:33:32   [#13]

Podnoszę pytanie, bo w zaśmieceniu może być trudno widoczne, a jeszcze rzeczowej odpowiedzi nie było...:)

Pracownik obsługi szkoły planuje odejść w przyszłym roku na emeryturę. Jednak w dniu 6 kwietnia 2021 r. miałby jubileusz (45 lat pracy). Kiedy może najwcześniej odejść w 2020 roku na emeryturę, aby "załapał się" na nagrodę jubileuszową (proszę o podstawę prawną).

ewa25-12-2019 07:53:38   [#14]

rozp. RM z 15 maja 2018 r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 936

§8.7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

Roman Langhammer25-12-2019 13:45:12   [#15]

Sprzątaczka jest pracownikiem samorządowym?

AndrzejW25-12-2019 14:58:15   [#16]

Jest
(o ile szkoła jest prowadzona przez jst).

Roman Langhammer25-12-2019 21:17:18   [#17]

dzięki

Marek Pleśniar27-12-2019 18:17:12   [#18]

bardzo prosimy o merytoryczne dyskusje, to u nas nie uchodzi (i rzadko się zdarza), żeby pisać ad personam


post został zmieniony: 27-12-2019 18:18:54
Roman Langhammer27-12-2019 19:38:23   [#19]

Całkowicie popieram. Ale nie zamierzam milczeć, gdy ktoś mi próbuje dociąć. Pozdrawiam.

mychase18-02-2020 11:26:18   [#20]

Nauczyciel będzie odchodził na świadczenie kompensacyjne , dziś dostarczył mi  RP-7 z poprzedniego miejsca pracy  czy mogę doliczyć ten staż nie mając świadectwa pracy? dostarczył tez zaświadczenie z jednostki wojskowej że odbył służbę wojskową data rozpoczęcia służby to dzień następny po ustaniu zatrudnienia (tak wynika z RP-7). Gdyby ta informacja była zawarta w świadectwie pracy to nie miałabym wątpliwości i dołączyłabym do stażu ale tu brak świadectwa ?

Proszę o pomoc

gronostaj02-09-2021 23:18:22   [#21]

Dzień dobry,

Nauczyciel pracuje w szkole 9 lat. W maju br dostarczył dokumenty, które wskazują ze przepracował lata w gospodarstwie rolnym. Przeliczono staz i okazało się, że nauczyciel ma 20 lat stazu. Ale wniosek o doliczenie stazu nauczyciel złozył w maju br, a w kwietniu br wg wyliczeń mineło 20 lat jego pracy ogółem. Czy wobec powyzszego nalezy wypłacic nagrodę jubileuszową? Proszę o podanie przepisu prawnego - bo ja takiego nie znalałazłam.

Bona Fide03-09-2021 08:30:07   [#22]

A rozporządzenie MENiS z dnia 30 października 2001 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U.2001.128.1418) - nie nadaje się?

 

gronostaj03-09-2021 13:28:45   [#23]

No tak ono traktuje ogolnie o jubileuszach ale czy w takim wypadku w ogole mozna /trzeba wyplacic?

Bona Fide03-09-2021 14:36:35   [#24]

Dla mnie... i jak sama nazwa wskazuje są to uregulowania szczegółowe:-)

gronostaj05-09-2021 13:58:08   [#25]

No niestety rozporządzenie jest bardzo krótkie i nie ma w nim odpowiedzi na to czy jeśli ktoś dostarczy dokumenty potwierdzające jego staż a nagroda jubileuszowa wypada miesiac czy dwa wczesniej czy nalezy mu wypłacic taką nagrodę

AnJa05-09-2021 14:20:26   [#26]

par.5 rozporządzenia

gronostaj05-09-2021 14:43:09   [#27]

§ 5. 1. Jeżeli na mocy odrębnych przepisów do okresów uprawniajàcych do świadczeń pracowniczych zaliczone zostanà okresy dotychczas niepodlegajàce zaliczeniu i w dniu wejścia w życie tych przepisów nauczyciel uzyska prawo do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu si´ tylko jedną nagrod´ — najwyższà.

ALe w przypadku o którym piszę nie ma mowy o 2 nagrodach  - nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej w kwietniu a dokumenty o zaliczeniu gospodarwstwa złożył w maju. Poza tym chce wyrówniana 3 lata wstecz  różnicy dodatku za wysługę lat.

rzewa05-09-2021 14:59:12   [#28]

§ 1  ust. 1 tego rozporządzenia

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

zatem podlegają także wliczeniu okresy wykonywania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

a prawo do wyższego dodatku ma poczynając od 1 czerwca, natomiast wysokość nagrody należy obliczyć na dzień 1.06 i dzień wypłaty i wypłacić tę kwotę, która będzie wyższa

za okres wcześniejszy nie możesz wypłacić ani dodatku ani skorygować nagrody bez wyroku sądu

gronostaj05-09-2021 15:09:35   [#29]

Wiec właśnie tak zrobiłam . 

Nauczyciel dostał od 01.06 wyższy dodatek ale nie otrzymał nagrody jubileuszowej. Ale teraz się pisemnie domaga zarówno nagrody jak i wypłaty dodatku za 3 lata wstecz - wiec co odesłać go do sądu pracy?

rzewa05-09-2021 15:41:01   [#30]

nagrodę należy wypłacić a w przypadku pozostałych roszczeń odmówić -> niech idzie do sądu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]