Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rezygnacja przez rodzica z nauczyciela wspomagającego dla ucznia
strony: [ 1 ]
Marek Maj24-09-2021 12:22:32   [#01]

Dzisiaj mama ucznia klasy ósmej przyniosła orzeczenie o tym, że dziecko jej ma zdiagnozowany Zespół Aspergera. Jednak rodzic nie chce nauczyciela wspomagającego dla swojego dziecka. Czy jest taka możliwość , żeby na wniosek rodzica nie przyznawać nauczyciela wspomagającego.  Za pomoc serdecznie dziękuję. 

Marcin24-09-2021 12:37:35   [#02]

Asperger = wspomagający. Skoro rodzic nie chce, to po co przynosi orzeczenie? Generalnie wiąże się to też z wpisaniem do SIO i subwencją oświatową. Dostaniecie mówiąc kolokwialnie na to kasę a wspomagającego nie będzie... Pytanie - gdzie kasa?

AnJa24-09-2021 12:51:06   [#03]

W worku. Jak cała kasa subwencyjna. Niby w rozdziale dla SPE- ale da się jako powydawać.

Inaczej w niepublicznych- bo tak jest dotacja i trzeba wydatkowanie na dzieci z SPE wykazać. Dzieci- niekoniecznie to dziecko.

Marcin24-09-2021 12:52:49   [#04]

Da się wszytko, pytanie czy przy jakiejś kontroli, kiedyś tam, nie trzeba będzie oddawać...

olaszyma24-09-2021 13:56:25   [#05]

Przecież ten wspomagający jest zgodnie z przepisami "współorganizującym" kształcenie w tej klasie i nie musi siedzieć nad tym ósmoklasistą i pokazywać mu gdzie co jest w podręczniku tylko dogaduje się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i wskazuje w jaki sposób mają pracować z tym uczniem. Może w ten sposób wytłumaczyć to rodzicowi i realizować? 

Nauczyciel "wspomagający" nie jest od noszenia plecaka za uczniem i pomocy w ubieraniu się  (choć pewnie w młodszych klasach to robi)

Ala24-09-2021 14:12:55   [#06]

może warto uświadomić sobie i rodzicom to co wynika z przepisów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1309)

§ 7. 2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

2) (uchylony)

3) pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

zadania nauczyciela współoranizującego:

§ 7. 7. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1:

1)  prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
2)  prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3)  uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
4)  udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
5)  prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4      (inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne)

post został zmieniony: 24-09-2021 14:16:08
AnJa24-09-2021 14:27:39   [#07]

#05 On nawet nie jest w klasie. On jest tam, gdzie napisano w prawie ( #06)

rzewa25-09-2021 08:29:03   [#08]

no i rodzice NIC do tego nie mają -> szkoła zatrudnia, bo tak wynika z prawa i tyle

Ed25-09-2021 13:35:55   [#09]

OP zgodził się na zatrudnienie pomocy nauczyciela dla ucznia z zespołem Aspergera (szkoła ponadpodstawowa) ale na następujących warunkach: wymiar zatrudnienia 12/40, zatrudnienie z KP, stawka zasadnicza - 2800 brutto.

I teraz moje 2 dylematy:

1) Co jeśli nie uda mi się znaleźć osoby chętnej na to stanowisko ? Kaktus mi na ręce wyrośnie, jeśli uda mi się znaleźć osobę akceptujące takie warunki (pewnie się jeszcze okaże, że musiałaby pracować 5 dni w tygodniu).

2) jakie byłyby obowiązki takiej osoby (domyślam się, że inne niż n-la współorganizującego) ?

 

Roman Langhammer25-09-2021 14:27:14   [#10]

Ciekawe pytanie...

 

Szkoła ponadpodstawowa i pomoc nauczyciela dla ZA? Niby można, ale po co?

To już lepiej proporcjonalnie do propozycji zatrudnić n-la współorganizującego, który moim zdaniem w mniejszym wymiarze zrobi więcej (a wręcz ma więcej kompetencji) niż pomoc nauczyciela.

Ed25-09-2021 18:08:19   [#11]

Dokładnie Romanie. Walczyliśmy mocno o n-la współorganizującego, ale OP uparł się przy tej pomocy n-la (jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo ...)

rzewa25-09-2021 19:27:11   [#12]

ale za tę samą kasę może być n-l współorganizujący tylko, że na mniejszą liczbę godzin -> i tak będzie lepiej niż pomoc nie wiadomo po co...

AnJa25-09-2021 19:57:29   [#13]

Oczywiście zakładamy, iż ten współorganizujacy posiada kompetencje choćby przybliżone do opisanych dyplomem zaocznych studiów podyplomowych w trybie on-line zrealizowanych w okresie 3 semestrów zamieszczonych w 6 miesiącach przez Wyższą Szkołę Biznesu i Kosmetologii w Myszykiszkach kierowanej przez JM Rektora lic.Jana Kowalskiego, Profesora WSBiK.

 

Roman Langhammer26-09-2021 06:33:39   [#14]

Oczywiście tak zakładamy. 

Ale pomysł z pomocą nauczyciela w szkole ponadpodstawowej, to taki trochę... 

Ala26-09-2021 10:06:54   [#15]

pomoc przydatna w zasadzie tylko przy niepełnosprawnościach ruchowych

Marek Pleśniar26-09-2021 10:18:40   [#16]

jakoś wygląda na to, że ten potrzebujący uczeń - nie jest to człowiek łatwy
Może jakiś emerytowany wychowawca ZK po studiach re-czegośtam chce dorobić?

AnJa26-09-2021 12:02:59   [#17]

AS ma tyle różnych odmian, że dywagowanie tutaj o formach wsparcia i kompetencjach tego wspiera za jest wyłącznie pisaniem palcem po wodzie. Jeśli to tylko AS bez sprzężeń i szkoła licealna to może wystarczyć kontakt ucznia że specjalistą i instruktaż dla nauczycieli dotyczący tego, czego można się spodziewać i jak reagować ( a w zasadzie jak nie reagować)

Ala27-09-2021 10:30:04   [#18]

zgadzam się :)

z doświadczenia mogę powiedzieć, że instruktaż dla nauczycieli dotyczący tego, czego można się spodziewać i jak reagować ( a w zasadzie jak nie reagować) to praca ciągła, a sposoby reagowania mogą się zmieniać w zależności od sytuacji i aktualnej formy psychofizycznej ucznia

nauczyciel współorganizujący nie musi być obecny podczas lekcji ale nauczyciele prowadzący zajęcia muszą być gotowi na tę zmienność

więc w sp jednak byłabym za obecnością współorganizującego, w ponadpodstawowych do rozważenia biorąc pod uwagę to,  że uczniowie z ZA to wyjątkowi nadwrażliwcy


post został zmieniony: 27-09-2021 10:30:33
AnJa27-09-2021 10:51:55   [#19]

Albo niewrażliwcy. Albo zafiksowani pasjonaci. Albo jeszcze coś innego. 

Przed wiekami spotkałem takich 2. Oczywiście nie wiedziałem, ze to AS. 

Jeden był w zasadzie nie rzucający sie w oczy i uszy- dopóki na lekcji nie pojawił się temat wojskowości. Wtedy nie umiał się powstrzymac i musiał wykazać rażacą niekompetencje nauczyciela w kwestii np. wyłogów któregoś tam pułku szwoleżerów z okresy napoleońskiego.

Drugi się rzucał - pisał w układzie ok. 4 liter na stronie (nawet nieszczególnie jej cyzelował) i miał bardzo konkretne pytania: np. czy margines ma być kolorem niebieskim czy moze być innym. W przypadku braku wymogu odrecznego pisania - też wsparcia w zasadzie nie potrzebował. Ot- lepiej było uprzedzić, ze odpowiadać może na siedząco i z otwartą ksiazką i zeszytem (jak wszyscy zresztą) bo bez tego akt udzielenia odpowiedzi poprzedzały liczne pytania organizacyjne:-)

Ala27-09-2021 15:25:13   [#20]

no właśnie, czasami są tak różni, że nie sposób znaleźć jednego słusznego postępowania 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]