Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rewalidacja 45 czy 60
strony: [ 1 ]
kulka21-04-2018 10:38:13   [#01]

Aktualne rozporządzenie mówi  że zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy PP trwają 45 min. A rewalidacja, jak do tego podejść ? 

bik21-04-2018 15:22:22   [#02]

wyłącznie 60 minut, a zajęcia w ramach pomocy np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 45 minut , rewalidacja to nie udzielanie pomocy , otrzymuje ją uczeń , który posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego i musi mieć zapewnione 2 godziny

kulka21-04-2018 18:28:09   [#03]

Dziękuję.

I jeszcze. Jeśli rewalidacja jest w ramach pomocy PP to 45min, a jeśli logopedia jest rewalidacją dla np.dzoecka z autyzmem to 60 min? Tak? 


post został zmieniony: 21-04-2018 18:30:39
bik22-04-2018 08:31:16   [#04]

nie może być mowy o rewalidacji w ramach pomocy , bo przyznaje się ja na podstawie orzeczenia i zawsze trwa 60 minut, nie ma innej opcji , a zajęcia w ramach pomocy 45 minut

kulka22-04-2018 12:50:31   [#05]

Źle napisałam  Miało być  

Jeśli LOGOPEDIA w ramach pomocy PP (ilość godzin przyznana na szkołę) to 45min, jeśli LOGOPEDIA w ramach rewalidacji to 60 min ? 

bik22-04-2018 13:01:04   [#06]

teraz jest dobrze , pozdrawiam

Macia08-05-2018 14:43:25   [#07]

ile rewalidacji dla ucznia 4 czy 2 i pp bo nie mogę znależć pliz

Jacek08-05-2018 14:52:35   [#08]

2 godz. w ramowych planach nauczania

koala24-05-2018 11:50:21   [#09]

Gdzieś to było, ale już nie wiem gdzie szukać. Jakie jest pensum dla nauczyciela, który prowadzi zajecia rewalidacyjno - wychowawcze dla głębokiego?

rzewa24-05-2018 21:35:23   [#10]

18 godz/tydz

mała re30-08-2018 14:26:37   [#11]

Mój nauczyciel od rewalidacji twierdzi, że zajęcia z rewalidacji  z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim , jeżeli odbywają się w szkole ogólnodostępnej powinny trwać 45 min? Podał mi taką podstawę. Ma rację?

 

Na podstawie § 16 w zw. z § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1591 zajęcia rewalidacyjne, organizowane w szkole jako zajęcia specjalistyczne, trwają po 45 minut (co odpowiada godzinie zajęć). Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. Z kolei zajęcia rewalidacyjne prowadzone dla ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 trwają po 60 minut, co określa § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz.U. z 2017 r., poz. 649.

DorotaN30-08-2018 14:43:04   [#12]

Z kolei zajęcia rewalidacyjne prowadzone dla ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 trwają po 60 minut, co określa § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz.U. z 2017 r., poz. 649.

 

ale też może zrobić 2x30 minut

mała re30-08-2018 14:54:07   [#13]

on twierdzi , że 60 min godzina rewalidacji trwa w szkołach specjalnych, a w ogólnodostępnych 45 min.

KaPi30-08-2018 16:32:57   [#14]

Jeżeli jest zatrudniony nauczyciel wspomagający dla ucznia z orzeczeniem, to te dwie godziny rewalidacji też powinny byc?

 

Ala30-08-2018 16:46:03   [#15]

tak

mała re30-08-2018 21:42:32   [#16]

nie ma nauczyciela wspomagającego. szkoła ogólnodostępna, uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim

Grzesiek30-08-2018 22:01:40   [#17]

A jak jest zatrudniony? Jako specjalista, czy n-l zajęć rewalidacyjnych? Co konkretnie prowadzi?

mała re30-08-2018 22:44:45   [#18]

uczy muzyki i plastyki i ma studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

kulka31-08-2018 07:06:33   [#19]

U nas jest tak : pensum łączone np. 17\18 plastyki/muzyki i 6\20 rewalidacji. Godziny plastyki /muzyki to 45 min, a rewalidacji 60 min. Nie ma znaczenia jaka szkoła, rozporządzenie mówi, że dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia rewalidacji trwają 60 min  

Grzesiek31-08-2018 07:41:29   [#20]

Uważam, że tak jak w #19 i #02 - 60 minut

rzewa31-08-2018 09:02:41   [#21]

kulka: nie ma w tym wypadku łączonego pensum - ten n-l realizuje 17 godzin plastyki/muzyki i 6 godzin rewalidacji -> wszystko z pensum 18, czyli ma etat i 5 godzin ponadwymiarowych

kulka31-08-2018 09:08:49   [#22]

O kurcze. A rewalidacja z jakiego pensum? 

Jeszcze jest czas na wyprostowanie w dokumentach. To jak ma być np. w przypadku 14 muzyki, 10  godz naucz. wspomagającego i 2 rewalidacje? 


post został zmieniony: 31-08-2018 09:11:25
rzewa31-08-2018 09:15:14   [#23]

rewalidacja NIE MA określonego pensum - n-l, któremu ją przydzielisz realizuje te zajęcia wg SWOJEGO pensum

14 godz muzyki, 10 godz wspomagania daje pensum równe 19 zatem ten n-l będzie miał 26 godzin z pensum 19 -> etat i 7 godz ponadwymiarowych

DorotaN31-08-2018 17:15:40   [#24]

do [#13]

 

nie ma znaczenia w jakiej szkole jest rewalidacja prowadzona; trwa 60 minut

mała re31-08-2018 20:06:03   [#25]

Też tak myślałam, dziękuję za upewnienie :)

 

zemi01-09-2018 10:33:36   [#26]

Czy uczeń umiarkowany może mieć zamiast 2 godz. z oligofrenopedagogiem - 1 z oligo i 1 z logopedą? Ma wskazania w orzeczeniu o potrzebie zajęć logopedycznych. 

rzewa01-09-2018 10:35:05   [#27]

może

Roman Langhammer11-09-2018 13:32:11   [#28]

PILNE PYTANIE

Czy rodzic może zrezygnować z organizacji 1 godziny rewalidacji dla dziecka? Uczeń ma przydzielone 2 godziny, ale rodzic chce tylko 1.

AnJa11-09-2018 14:02:15   [#29]

Ramówka mówi o 2 - dla mnie pytanie podobne do: w planie sa 2 godziny historii- czy mój syn może chodzić tylko na 1? 

dariuszn711-09-2018 14:09:14   [#30]

U nas Rodzic może zrezygnować zupełnie z rewalidacji, (wycofuje orzeczenie) traktujemy ucznia jak pełnosprawnego, podobnie jak z opiniami jeżeli rodzic nie chce żeby dziecko nie uczęszczało na zkk lub zdw,(wycofuje opinie i dziecko traktujemy jakby tej opinii nie miało) dotyczy również egzaminu. Po rozmowie i przedstawieniu tak sprawy wszyscy objęci pomocą p-p, chodzą na wszystkie przydzielone zajęcia.

mała re14-09-2018 20:28:08   [#31]

Jeszcze jedno pytanie w sprawie rewalidacji.  Rzewa pisała  # 23, że rewalidacja nie ma pensum. I zależnie od tego w jakim wymiarze jest zatrudniony nauczyciel  tak realizowana jest rewalidacja. W moim OP rewalidacja jest realizowana z pensum 20.  Czy może tak być , że OP może sobie ustalić swoje pensum?

A jeżeli nie, to poproszę o podstawę prawną, że mój OP jest w błędzie.

rzewa14-09-2018 21:11:58   [#32]

hm... o taką podstawę prawną raczej trudno będzie - problem trzeba odwrócić: to OP powinien podać pp dla ustalenia przez siebie takiego pensum w przypadku zajęć rewalidacyjnych (OP ma obowiązek podawać pp dla wszelkich swoich ustaleń)

ponieważ takiej pp nie ma, to OP nie może takiego pensum ustalać, ale... jeśli OP napisał tak w jakiejś uchwale i wojewoda tego nie zakwestionował, to takie ustalenie u Was obowiązuje dopóty, dopóki SA nie uchyli tego zapisu uchwały

a tu pouczający wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/874A2D701B

 


post został zmieniony: 14-09-2018 21:12:29
mała re15-09-2018 18:09:44   [#33]

wielkie dzięki Rzewa

djb15-09-2018 23:04:06   [#34]

Zajęcia z terapii sensorycznej: 45 czy 60 minut?

lkk17-09-2018 13:46:42   [#35]

Nauczyciel realizuje 21,04 godzin z etatu 22 godz., 1 godz. z etatu 18 godz. oraz 2 godz. rewalidacji. Jak wyliczyć pensum tego nauczyciela?

rzewa17-09-2018 13:51:26   [#36]

21,04/22 + 1/18 = 400,72/396

(22,04 x 396)/400,72 =~22

pensum tego n-la wynosi 22 godz/tyg a będzie on wg tego pensum realizował 22,04 godziny zajęć i 2 godziny rewalidacji

Ala17-09-2018 15:33:58   [#37]

djb

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji pomocy p-p

§ 6

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane
działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.

§ 16. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2–6, ust. 3 pkt 1–4 i ust. 4 pkt 1, trwa 45 minut.

lkk19-09-2018 08:26:41   [#38]

Rzewo, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź #35. Nauczyciel realizuje 18/18 + 6/26. Ile wynosi pensum? 19 czy 20 godzin?

Dan6719-09-2018 20:29:49   [#39]

Witam!

nauczyciel w SOSW ma 13 godz lekcyjnych z przedmiotu  i 5 rewalidacyjnych - czyli: liczymy n-lowi: godziny lekcyjne -  13 x 45 minut i 5 godzin x 60 minut. Czy tak???

rzewa20-09-2018 07:58:12   [#40]

Ikk: ten n-l będzie realizował 24 godziny z pensum 20 -> 19,5 zaokrągla się wg zapisu art 42 ust 5c KN w górę do pełnych godzin

Dan67: NIE!! - nauczyciel będzie miał 18 godzin (60-cio minutowych, bo innych nie ma!) zajęć, natomiast zajęcia dla ucznia trwają: lekcyjne 45 min, a rewalidacyjne 60 min

matyldaa22-09-2021 11:59:58   [#41]

Upewniam się: Rewalidacja w szkole ogólnodostępnej dla uczniów z niepełnosprawnością to 60 minut?

dawdaw22-09-2021 12:21:15   [#42]

tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]