KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Bez zmian organizujemy nasze spotkanie w Zakopanem. Hotel Kasprowy czeka na nas.
Rozpoczynamy zapisy wierząc, że tym razem dane nam się będzie spotkać. Wszyscy tego bardzo potrzebujemy: rozmów o sprawach naprawdę ważnych w naszej pracy, spotkania koleżanek i kolegów - dyrektorów, wicedyrektorów, liderów i urzędników oświatowych, którzy lepiej niż ktokolwiek inny nas zrozumieją. Wzajemne wsparcie jest nam potrzebniejsze bardziej niż kiedykolwiek.

Tradycyjnie przygotowujemy dla Państwa kilkadziesiąt spotkań z praktykami i ekspertami, zajmiemy się bieżącymi potrzebami kadry kierowniczej i jej szkół, placówek, procedurami pracy w sytuacji epidemii, wsparciem przeciążonych pracą i zagrożeniami nauczycieli. Nie zapomnimy o szerszym spojrzeniu na edukację, o przyszłości nieprzystających do sytuacji wymagań programowych.

Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna jesienią. Wierząc, że będziemy mogli znów spotkać się w liczbie 800-900 osób, musimy zastrzec, że w przypadku ograniczeń w przeprowadzaniu imprez, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Program Kongresu jest wciąż rozwijany. W kolejnych dniach przedstawimy kolejne wykłady i warsztaty.
Wersja PDF do pobrania będzie dostępna od 23 września.

W programie Kongresu przewidujemy:


DLACZEGO NASZE RELACJE Z NASTOLATKAMI BYWAJĄ TAK NAPIĘTE?
Dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ. Wykład dla szkół. Dlaczego nasze relacje z nastolatkami bywają tak napięte? Skąd bierze się wrażenie, że zawodzimy jako rodzice, nauczyciele czy wychowawcy? Czy możemy uniknąć konfliktu pokoleń? Co się dzieje w mózgu nastolatka?

Marek Kaczmarzyk oferuje nowe spojrzenie na nasze domowe i szkolne „strefy napięć”. Przygląda się im z perspektywy współczesnej neurobiologii, która wyjaśnia wiele spośród wcześniej niezrozumiałych zjawisk towarzyszących dorastaniu i relacjom między bliskimi sobie ludźmi.

Autor, dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ. Biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia oraz podręczników i programów szkolnych. Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Od 2000 roku kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski).

NEUROBIOLOGIA WCZESNEGO DZIECIŃSTWA.
Dr Marek Kaczmarzyk prof. UŚ. Wykład dla przedszkoli i oddz. przedszkolnych. Zakres merytoryczny kursu obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym wpływem biologicznego podłoża na rozwój we wczesnych etapach rozwoju. Emocjonalne reakcje i potrzeby wynikają u małych dzieci ze specyfiki stanu ich mózgów. Analiza wczesnych etapów rozwoju tego narządu oraz biologicznie warunkowana wrażliwość stanowi, że ten etap rozwoju staje się kluczowy dla wielu aspektów przyszłych kompetencji.

Skalowanie mechanizmów lustrzanych zachodzi także na wczesnych etapach życia dlatego w szkoleniu temat ten zajmuje jedno z kluczowych miejsc.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI.
Szkolenie OSKKO. Jacek Rudnik. Marcin Konrad Jaroszewski, OSKKO, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Repetytorium i aktualizacja informacji o prawie w zakresie awansu.

Zagadnienia: przepisy prawa dot. awansu zawodowego, zmiany w przepisach prawa, staż, procedura nadania stopnia awansu zawodowego, rola dyrektora w awansie zawodowym, awans zawodowy dyrektora, awans zawodowy - ocena pracy nauczyciela, ocena dorobku zawodowego.

NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY.
Wykład OSKKO. Punkt obowiązkowy. W obszernym, dwugodzinnym wykładzie Ewa Halska, doświadczony edukator z praktyką ogólnopolską, prezes OSKKO, omówi zmiany w prawie oświatowym w sposób przydatny praktykom.

Ujednolicanie i nowelizacje aktów prawa jest już praktyczne stałym elementem rzeczywistości oświatowej. Powołanie, w określonej sytuacji, obowiązującej aktualnie podstawy prawnej nie jest prostym zadaniem. Może wymagać przeglądu kilkuset stron przepisów prawa. Celem wykładu jest usprawnienie poruszania się po przepisach oświatowych obowiązujących od września 2021 r.

KU POKRZEPIENIU SERC: „NAJBARDZIEJ BRAKUJE DZIŚ TISCHNEROWSKIEGO MYŚLENIA W POGODZIE DUCHA”.
Wojciech Bonowicz. Wykład, dyskusja. Przyczynek do debaty nt. wartości, na którą także zaprosiliśmy autora. Brakuje nam „takiego nastawienia na prawdę, które nie ma na celu kogoś zdemaskować, pognębić, tylko ma człowieka dźwignąć, zmobilizować do wysiłku. Przechodzimy teraz przez rozmaite kryzysy – polityczne, społeczne, kościelne – i każdy z nich powodowany jest przez deficyt obu tych elementów: zamiast prawdy jest mijanie się z prawdą, a zamiast próby zrozumienia i przyznania się do winy – agresja względem drugiego. Tischner był bardzo krytyczny, bywał nawet ostry. A równocześnie w tym, co pisał i mówił, odwoływał się przede wszystkim do dobrej woli w człowieku. Dziś wielu zachowuje się tak, jakby nie wierzyli, że w drugim można tę dobrą wolę znaleźć. Społeczeństwo się rozkleja, przestaje sobie ufać. Tischner na pewno próbowałby to zatrzymać”
https://www.ekai.pl/biograf-ks-tischnera-brakuje-jego-myslenia-w-pogodzie-ducha/?fbclid=IwAR3kCJwn51sQE9LCVHvWMxZm8Bfs6uB35XFdlgqDV1z8LInFCPoPktttEu8

„Wolność to nie jest w lewo ani w prawo, tylko wyżej”. Jeśli coś ma się zmienić na lepsze, trzeba szukać tego »wyżej«, zdobyć się na skok wolności. Jest w Polsce wielu ludzi, którzy to potrafią. Ale jest i sporo takich, którzy robią wszystko, żeby złapać tamtych za kostki i ściągnąć w dół. W mediach i poza nimi jest mnóstwo języka, którego nie akceptuję: poniżającego, odczłowieczającego. Skąd się to bierze? Właśnie stąd, że brakuje owego »wyżej«: wzniesienia się ponad własne podwórko, własny interes. Zobaczenia, jak wiele nas łączy z innymi – z innymi Polakami, Europejczykami, innymi ludźmi. Pandemia właściwie powinna nas skłaniać do takiego szerszego, jednoczącego spojrzenia. Ale obawiam się, że nie skłania”. 
https://tischner.pl/bonowicz-tischnera-bardzo-brakuje/

Wojciech Bonowicz (ur. 1967) - poeta, publicysta. Jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego", współpracuje też z miesięcznikiem „Znak" i pismem mówionym „Gadający Pies". Wydał pięć tomów wierszy: Wybór większości (1995; nowe, rozszerzone wydanie pt. Wybór większości i Wiersze z okolic, 2007), Hurtownia ran (2000), Wiersze ludowe (2001), Pełne morze (2006), Polskie znaki (2010), oraz książkę dla dzieci Bajki Misia Fisia (2012). Autor książek biograficznych o ks. Józefie Tischnerze (Tischner, 2001; Kapelusz na wodzie, 2010), redaktor jego pism, opiekun merytoryczny Dni Tischnerowskich w Krakowie. Autor lub współautor wywiadów-rzek z o. Leonem Knabitem (Schody do nieba, 1998; Od początku do końca, 2002; O radości, 2004), Janiną Ochojską (Niebo to inni, 2000), Tomaszem Węcławskim (Pascha Jezusa, 2006) i ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim (Moje życie nielegalne, 2008). Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezji (2007), dwukrotnie (2002 i 2007) nominowany do Nagrody Nike. Wystąpił gościnnie na płytach zespołu Lesers Bend Lesers Bend i Ep. Opracował wybory wierszy Marcina Świetlickiego (Nieoczywiste, 2007) i Władysława Sebyły (Dialog w ciemności, 2012). Przygotowuje książkę opartą na rozmowach z Wojciechem Waglewskim. Mieszka w Krakowie.

DEBATA KONGRESOWA: NASZE WARTOŚCI. O KONDYCJI SZKOŁY – NAUCZYCIELA, UCZNIA, RODZICA…
„Jesteś tym, czego bronisz”. Porozmawiamy o sensie naszej pracy. O wartościach, które nas łączą, lub powinny łączyć. Coś wszyscy gubimy, tracimy. O czymś zapominamy, lub zapominają nasze władze, społeczeństwo. Z zaproszonymi gośćmi – wykładowcami kongresu porozmawiamy o tym, czego nam dziś brakuje w pracy nauczyciela, jak zmienić coś w oświacie i w nas. Co sobie przypomnieć. Dalsze szczegóły wkrótce.

STANOWISKO W SPRAWIE ISTOTNYCH PROBLEMÓW OŚWIATY. POSTULATY ZMIAN W EDUKACJI NOWYCH POKOLEŃ.
Po konsultacjach, pracy w zespołach wypracujemy m.in. rekomendacje dla edukacji w sprawie m.in.:

 • podjęcia prac nad dostosowaniem podstaw programowych przedmiotów szkolnych do wyzwań współczesności.

 • zapewnienia wsparcia psychologicznego i społecznego uczniów.

 • konstruktywnego przywództwa i strategii edukacji.

 • statusu i traktowania nauczycieli przez państwo. Płace. Ocena pracy, awans, zarzadzanie wewnątrzszkolne, autonomia nauczyciela ws doskonalenia. Plany MEIN a szkolna rzeczywistość.

STOLIKI EKSPERCKIE OSKKO I PARTNERÓW KONFERENCJI.
Zapraszamy do stolików z poradami prawnymi OSKKO. W środę, 6 października, eksperci - praktycy zarządzania oświatą pomogą zainteresowanym uczestnikom rozwiązać problemy z ich szkół/placówek. Tematyka stolików: ocenianie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wychowanie przedszkolne, nadzór pedagogiczny, awans zawodowy, prawo pracy, w tym ruch kadrowy oraz RODO.

WHISTLEBLOWER – SYGNALISTA. ŚWIADOMY OBYWATEL CZY DONOSICIEL? 
Wykład: Tomasz Jerzy i Tomasz Wojciech Paproccy - FUSION 24 Agencja Bezpieczeństwa Informacji. Dyrektywa o sygnalistach, nałożyła nowe obowiązki na Dyrektorów placówek oświatowych. Dyrektorzy zobowiązani są do dnia 17 grudnia 2021 roku do wdrożenia kanałów anonimowego zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów, a także do zapewnienia skutecznej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia, zapewnić ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi.
Co należy zrobić do 17 grudnia 2021 roku? Dowiecie się podczas wykładu warsztatowego prowadzonego przez wieloletniego Audytora Wewnętrznego- Inspektora Ochrony Danych Tomasza Paprockiego FUSION 24.

DYREKTOR WOBEC ZESPOŁU.
Warsztat dla osób zarządzających z Serii Strefa Szefa. Beata i Bolesław Kotlińscy, STREFA POTENCJAŁU. Warsztat skierowany do tych z Państwa, którzy na co dzień mierzą się ze złożoną rzeczywistością swoich zespołów nauczycielskich; pojawienie się  nowych osób w zespole, połączenie 2 zespołów czy obecność nieformalnych liderów wpływających na innych.  Jak radzić sobie z biernością lub nadaktywnością grupy podczas zebrań. Czym jest  atak na lidera i  jak z niego wyjść zwycięsko ?  Czy mierzycie się z roszczeniami, niekończącym się marudzeniem i atakami ze strony członków zespołu?  Wasz zespół to  grupa luźno powiązanych specjalistów, czy może jedna drużyna? Czy współpraca w zespole jest kwestią wyboru, opcją czy świadomą decyzją? Jak współpracować pomimo różnic, lubienia lub nielubienia? Czy szef może „wymuszać” współpracę i wzięcie odpowiedzialności za podjęte działania? Od odpowiedzi na te pytania zależny dobór narządzi zarządczych i efektywna praca dyrektora. 

Podczas naszego warsztatu poznacie mechanizmy sabotujące lub budujące zespół. Doświadczycie jak możecie wpływać na pozytywną zmianę.  Nasze warsztaty to pigułka wiedzy podana w lekkiej formie, nie zabraknie konkretnych sytuacji, narzędzi i humoru.

TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI – INSTRUKCJA OBSŁUGI KONFLIKTU.
Wykład 2x, Beata i Bolesław Kotlińscy, STREFA POTENCJAŁU. Na wykład zapraszamy osoby, które w swojej codziennej pracy stykają się z trudnymi emocjonalnie sytuacjami zarówno po stronie nauczycieli jak i rodziców, i z racji swojej roli czują odpowiedzialność za zażegnanie konfliktu i zadbanie o dobro obu stron. Uczestnicy dowiedzą się jak zadbać o ”wyjście z twarzą” obu stron konfliktu, jak zmierzyć się otwarcie z lękami i frustracjami nauczycieli i rodziców, którzy często za wszelką cenę chcą chronić „dobro dzieci”, ale i samych siebie przed utratą pozytywnego obrazu siebie. 

„Nie jestem dobrym rodzicem – jeżeli jest problem z dzieckiem, to znaczy, że nie sprawdzam się jako rodzic.” Po stronie nauczyciela całkiem podobne obawy: „Jeżeli rodzic ma uwagi, pretensje, to znaczy, że podważa moje kompetencje, nie szanuje mnie (nie jestem dobrym nauczycielem).” Dyrektor często znajduje się w przysłowiowej pozycji „miedzy młotem a kowadłem”. Z jednej strony dąży do zachowania dobrze rozumianej lojalności wobec pracownika, chroni go przed utratą autorytetu i nadszarpnięciem wizerunku szkoły, z drugiej czuje się zobowiązany do spojrzenia na problem od strony rodzica, obawia się eskalacji zachowań destrukcyjnych ze strony ”skrzywdzonego” rodzica, jego wpływu na innych rodziców, a co za tym idzie propagowania złej opinii o szkole. 

Beata i Bolesław Kotlińscy. „Jesteśmy autorami podręcznika dla dyrektorów szkół wydanego we wrześniu 2015 pod patronatem OSKKO pt.: STREFA SZEFA.  Od 2012 spotykamy się z dyrektorami i nauczycielami prowadząc szkolenia, warsztaty, wykłady, coaching i inne formy wspierania i rozwoju. Nasze kluczowe tematy to współpraca zespołowa i trudne rozmowy z rodzicami, kompetencje i rola liderów w szkole, budowanie szefowskiego autorytetu w oparciu o dialog z zespołem. Uczestnicy doceniają atrakcyjną formę naszych szkoleń, zaangażowanie i przygotowanie merytoryczne. To co nas wyróżnia, to lekka forma w połączeniu z niełatwymi tematami, z jakimi boryka się nauczyciel i dyrektor w swojej codziennej pracy, w zmiennym i niepewnym otoczeniu prawnym i społecznym. Nasze szkolenia, to praktyczna wiedza, zawsze w kontekście realnych problemów uczestników. Podczas szkoleń spotkaliśmy ponad 16 tys. osób. Jesteśmy partnerem merytorycznym stowarzyszeń skupiających środowiska nauczycielskie, takie jak OSKKO, FROEBEL czy BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, współpracujemy z samorządami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli prowadząc warsztaty, szkolenia i wykłady. 

DROGA DO SUKCESU CZYLI SCHEMAT I DETERMINACJA W SZKOLE. Wykład. Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault. „Moje obserwacje oraz rozmowy w wieloma dyrektorami szkół i nauczycielami skłaniają mnie do konkluzji, że tzw. przeciętny uczeń w większym stopniu kieruje się w swoim życiu lękiem przed porażką niż chęcią osiągnięcia konkretnego celu. Wynika to z wielu powodów: sytuacja społeczna dziecka, indywidualne trudności poznawcze lub (niestety) nieskuteczna dydaktyka i błędy we wzajemnej komunikacji, na styku nauczyciel, rodzic, uczeń.

Myślę jednak, że warto zastanowić się i przyjrzeć rzeczywistości edukacyjnej oraz przeciwstawić się powszechnej presji dotyczącej podnoszenia jakości nauczania. Być może modny w ostatnich latach trend wyrównywania szans powinien bardziej skupić się na kształceniu i wzmacnianiu określonych cech charakteru, jak sumienność, wytrwałość, konsekwencja. Być może zamiast kierować się edukacyjnym romantyzmem, pełnym dobrych intencji, życzeń i afirmacji warto skupić się kształceniu tych właśnie cech charakteru – pracując zgodnie ze schematem, zgodnie z założonymi celami. Licząc się również z pasmem porażek lecz traktując je tylko jako informacja zwrotna.

Podczas wykładu postaram się skupić na następujących kwestiach:

 • jakie cechy determinują osiąganie sukcesu i czym jest porażka?

 • w jaki sposób tworzymy rzeczywistość i w co chcemy wierzyć?

 • czy powinniśmy się  cieszyć z sukcesów osiąganych z niewłaściwych przesłanek?

 • kreatywność czy schemat – między pragnieniem a wyborem

 • jak radzić sobie z lękiem i oporem?”

Marek Lecko, pedagog, trener biznesu, doradca i konsultant zarządzania wiedzą z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z prowadzeniem szkoleń, doradztwa oraz tworzeniu programów zarządzania wiedzą. Twórca programu rozwoju kompetencji nauczyciela - praktyka Master of Trainer in Education oraz studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą Master of Management in Education. Głównymi obszarami zainteresowania są efektywne procesy komunikacyjne, wywieranie wpływu, motywacja i… przewidywanie przyszłości – kierując się maksymą Petera Druckera – „jeżeli nie możesz przewidzieć przyszłości, spróbuj ją wykreować”. Współautor i prowadzący projekty szkoleniowe dla administracji państwowej, samorządów, podmiotów sektora prywatnego oraz dla placówek edukacyjnych w całym kraju. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2014 r. kieruje Akademią Umiejętności Foucault specjalizującej się we wsparciu szkół w obszarach nowoczesnej dydaktyki oraz rozwoju miękkich kompetencji społecznych. Autor książek „Nieocenione możliwości ucznia. O ocenianiu, możliwościach i motywacji”,  „Motywacyjne narzędzia w praktyce nauczyciela” oraz „Rodzic w szkole. Jak (z)budować dobre relacje?”

REANIMACJA ZAUFANIA
Zobacz zaproszenie wideo autora
: https://www.youtube.com/watch?v=T3S3VXwSIN8

Wykład. Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault. Dlaczego zaufanie? Cóż, z pewnością zauważyliście Państwo, w jak zakłamanym świecie przyszło nam żyć?  I z pewnością wielokrotnie słyszeliście opinie o spadku zaufania społecznego względem szkół i nauczycieli? Z mojego punktu widzenia za często o tym słyszę. I stąd taki wybór, choć przyznam, że temat zaufania trudno „sprzedać” – jakby nadal brakowało zapotrzebowania na zaufanie. Podczas wykładu przekonam Państwa, że

Stwierdzenie: Zaufanie społeczne spadło i postawione zadanie Należy Je zatem Odbudować nie mają sensu oraz jak ważne jest abyśmy byli wiarygodni.  Podczas wykładu pomogę Państwu:

 • pokonać drogę od zaufania do siebie, poprzez zaufanie w relacjach aż po zaufanie społeczne

 • określić najważniejsze mechanizmy osobiste i społeczne tworzenia i bycia wiarygodnym

 • zrozumieć realną wartość zaufania i cenę jaka trzeba zapłacić za jej utratę

 • krytycznie i z dystansem spojrzeć na rzeczywistość

Przygotujcie się zatem na dużo zaufania i wiarygodności, krytycznego myślenia i relacji.

E-LEGITYMACJA SZKOLNA W PRAKTYCE
Jak wprowadzić e-legitymacje szkolne. Wykład Partnera kongresu – LOCA. Specjaliści omówią zagadnienia techniczne, zaprezentują centrum samodzielnego druku, omówią praktyczne aspekty wdrożenia, odpowiedzą na pytania. 

Zagadnienia:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Dz.U. 2021 poz. 1203

 • Prezentacja samodzielnego centrum druku plastikowych legitymacji szkolnych. Przykładowy wydruk e-legitymacji.

 • Praktyczne aspekty e-legitymacji szkolnej:

 • W systemach kontroli dostępu na teren szkoły

 • Jako karta obiadowa w systemie e-Stołówka

 • Szybkie rejestrowanie obecności w świetlicy szkolnej

 • E-Legitymacja zamiast karty bibliotecznej

RESQL – ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ   
Temat SWPS. 35 % uczniów jest ofiarami prześladowania rówieśniczego, 70 % z nich nie zgłasza nauczycielom tego problem. Dlaczego tak jest i jak to zmienić.
Podczas wykładu przedstawimy wyniki badań, które posłużyły nam jako wskazówki do zbudowania systemu RESQL oraz zasady jego działania. RESQL umożliwia uczniom “przyjazne” zgłaszanie niepokojących i zagrażających zachowań, a nauczycielom monitorowanie i podejmowanie szybkich interwencji zapobiegających eskalacji agresji. Rozwiązanie opiera się na aplikacji dla uczniów i panelu web dla nauczycieli interwentów, dzięki czemu udrażnia bezpieczny i anonimowy kanał komunikacyjny z zaufanym dorosłym w szkole. 

WSZYSTKO O OCENIANIU W SZKOLE - OD PRZEPISÓW DO POPRAWNYCH ROZWIĄZAŃ.
Seminarium, dr Gabriela Olszowska, OSKKO. „Na początku jest słowo, czyli logos, ze słowa rodzi się prawo. Dobra znajomość nieskomplikowanego prawa umożliwia uproszczenie działań, likwidację prawa powielaczowego i nieuprawnionych praktyk, przejście od stawiania stopni (czyli wpisywania w nadmiarze cyfr) do oceniania. Przejście od przepisów do sztuki oceniania jest możliwe. Warto podjąć wysiłek”.

,,KOCHA, LUBI , SZANUJE…JEST, MYŚLI I CZUJE…”
Temat dla przedszkoli. Agnieszka Czeglik
, Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej do spraw Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. ,,Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”, Artur Ashe. Spróbujemy doświadczyć, jakim doskonałym narzędziem w edukacji przedszkolnej jest pasja, zaufanie, indywidualizacja, zabawa. W sposób holistyczny odkryjemy osadzone w przestrzeni edukacyjnej dziecko. Porozmawiamy o potrzebach i możliwościach przedszkolaka XXI wieku. Wyjdziemy poza schematy planowania miesięcznego i pakietów edukacyjnych. Doświadczymy magii daltońskiej współpracy, samodzielności i odpowiedzialności, które wpływają na wszechstronny rozwój małego człowieka i przygotowują  go do wymagającego i pędzącego życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie. Jeśli będzie taka wola – pośpiewamy, a może nawet zatańczymy. Reasumując – zapraszam na przedszkolne cudowanie w cudownym świecie małego dziecka.

Agnieszka Czeglik - Nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego z 28 letnim stażem pracy. W latach 2003 – 2018  dyrektor  przedszkola w Szczecinie. Obecnie zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej do spraw Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego oraz konsultant w Fundacji Plandoltoński.pl. Edukator, mediator  - prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu planu daltońskiego, komunikacji, budowania zespołu, kompetencji miękkich, współpracy z rodzicami, zarządzania placówką oświatową, autorytetu nauczyciela oraz nadzoru pedagogicznego. Od 2010r. publikuje swoje artykuły w ogólnopolskim miesięczniku Bliżej Przedszkola oraz organizuje tam swój program online ,,Po nitce do kłębka”. Prowadzi blog edukacyjny : www.agnieszkovo.pl 

PROGRAM ROZWOJOWY CZY PROGRAM NAPRAWCZY? PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI I BUDOWANIE KLIMATU
Wykład, Małgorzata Nowicka, Instytut Edukacji Pozytywnej. Współcześnie oceniani jesteśmy poprzez różnego typu rankingi, w których najważniejszy aspekt to nasza, jako szkoły, efektywność procesu nauczania. Czy da radę poprawić wyniki placówek z uwzględnieniem potrzeb i wyzwań współczesności? Jak połączyć dobry klimat i dbanie o obniżenie stresu szkolnego z wyższymi wynikami edukacyjnymi? Co zrobić aby w szkole dzieci i młodzież rozwijały swoje talenty i jednocześnie były zadbane wychowawczo i profilaktycznie? Co zrobić gdy od lat próbujesz podnieść poziom wyników edukacyjnych i razem ze swoim zespołem nie masz już motywacji? Jak znaleźć nowy sposób na stare problemy? W czasie krótkiego wykładu opowiemy o tym jak:

 • przygotować plan naprawczy, który da możliwość rozwoju wszystkich grup w społeczności szkolnej

 • zmienić planowanie zmian w szkole w proces oparty o wartości i współdziałanie 

 • połączyć pracę nad wynikami edukacyjnymi z podnoszeniem samodzielności i odpowiedzialności u uczniów i uczennic

 • wdrożyć autorskie pomysły pozwalające na rozwój talentów

 • zbudować koalicję na rzecz rozwoju szkoły

 • motywować do zmian zarówno nauczycieli, dzieci, młodzież, jak i rodziców

NADZÓR FINANSOWY NAD OŚWIATĄ DLA SAMORZĄDÓW, KONTROLA.
Ewa Czechowicz
, OSKKO. Spotkanie konsultacyjne ze specjalistką ws. finansów i audytów samorządowych. M.in. sprawa COVID-19.Szkoły publiczne i niepubliczne.

DEPRESJA, SAMOBÓJSTWO, KRYZYS – PERSPEKTYWA DZIECKA, SZKOŁY, RODZINY.
Tomasz Bilicki - wykład (2x). Każdy uczestnik otrzyma arkusz wspierający ocenę gotowości suicydalnej (samobójczej) ucznia. Cierpią, nie mają już nadziei, czują się problem dla rodziny, szkoły, nawet psychoterapeuty – nasze uczennice i uczniowie. Nie wszyscy chodzą ubrani na czarno i unikają kontaktu wzrokowego. Zakładają maski. Mogą się uśmiechać, chodzić na wolontariaty, działać w samorządzie szkolnym ale nie chcieć już żyć. Według danych WHO Polska znajduje się na europejskim podium.
 

Tomasz Bilicki – certyfikowany interwent kryzysowy, psychoterapeuta, pracuje m.in. w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Punkcie Interwencji Kryzysowej RE-START oraz akredytowanym ośrodku doskonalenia nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi. Uczy wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych nr 35 i 81 na łódzkich Bałutach.

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA DYREKTORA I NAUCZYCIELA”.
Krzysztof Durnaś. Fundacja INNOPOLIS www.innopolis.pl Wykład plus warsztaty (limit 20 osób, zapisy) i konsultacje. Często słyszymy – „siada mi” psychika. Nasi nauczyciele mówią nam: „Mam słabą odporność psychiczną”! Podczas spotkania odpowiemy na pytanie: czym jest odporność psychiczna? Czy  można ją zmierzyć? I wreszcie - czy można pracować nad poprawą własnej odporności psychicznej i jak to zrobić mądrze? Szkolenie oparte na metodzie badań MTQ48  lub MTQ72 opracowaną przez zespół naukowców z Wielkiej Brytanii. Przyjrzymy się każdemu z elementów koncepcji 4C – zaangażowaniu, kontroli, wyzwaniu i pewności siebie – z perspektywy dyrektora szkoły i nauczyciela.

Po części wykładowej, podczas warsztatów każdy chętny uczestnik będzie mógł bezpłatnie przebadać się narzędziem MTQ lite, z którego otrzyma raport. Będzie też możliwość umówienia się na konsultacje z certyfikowanym konsultantem MTQ.  Limit miejsc na część warsztatową 20 osób.
 

Krzysztof Durnaś – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. M.Piechala w Łodzi, interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany konsultant MTQ. Współpracuje z akredytowanym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi.

BUDOWANIE ZESPOŁU W SZKOLE – O PRZYWÓDZTWIE W CZASACH PANDEMII ORAZ ZMIANIE BEZ STRESU I PRESJI.
Wykład. Bożena Będzińska-Wosik. Fundacja INNOPOLIS www.innopolis.pl
Praca zespołowa to fundament rozwoju szkoły. Dobry zespół to gwarancja rozwoju kreatywności i kompetencji, realizacji wspólnych celów. Jak zbudować zespół na miarę potrzeb szkoły XXI wieku? Jak budować przywództwo w czasach pandemii, kiedy bezpośrednie relacje są ograniczone a potrzeba wzajemnego wsparcia przesłania wszystkie inne? I dlaczego zmiana w czasie zdalnej edukacji jest szczególnie pożądana?
 

Bożena Będzińska-Wosik – nauczycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi. Współzałożycielka budzącej się szkoły - inicjatywy oddolnych zmian w edukacji. Eduzmieniaczka, współanimatorka ruchu „Kreatywni w edukacji”. Współpracuje z akredytowanym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi.

"PO-MOC DYREKTORA. BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ"
Warsztat. Dorota Czerwonka. [20 osób – zapisy w recepcji] „Jeżeli stawiasz sobie pytanie, ile jeszcze wytrzymasz, to ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się, co możesz zrobić, aby wzmocnić swoją odporność psychiczną. Rozeznasz, kiedy i jak sięgać po – moc, aby zachować wiarę w swoje umiejętności, a przede wszystkim wiarę w siebie”.

"PO-MOC NAUCZYCIELI. (RE)INTEGRACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI"
Warsztat. Dorota Czerwonka. [20 osób – zapisy w recepcji] „Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Zespół nauczycieli łatwiej zmierzy się z kolejnymi wyzwaniami, jeżeli dostrzeże i świadomie umocni swoją więź. Ta więź to ważne źródło po-mocy zarówno w sferze merytorycznej, jak i emocjonalnej. Jako dyrektor masz na to niebagatelny wpływ. Na warsztacie poznasz sposoby (od)budowywania relacji w zespole i wzmacniania u nauczycieli poczucia sensu wspólnej pracy”.

Dorota Czerwonka. Wspieram kadrę kierowniczą w rozeznawaniu i wykorzystaniu osobistego potencjału, pomagam dyrektorom usłyszeć własne myśli i podejmować decyzje zgodne z ich systemami wartości. Prowadzę coachingi, sieci dyrektorskie (WCIES), szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla zespołów nauczycielskich. W czasie pandemii szczególnie zajmuję się wsparciem kadry oświatowej w obszarach kształtowania umiejętności radzenia sobie ze stresem, dbania o swój dobrostan, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, budowania na zasobach. Uczę, że okazanie troski sobie jest niezbędne, aby móc zatroszczyć się o innych. Jestem pedagożką, dyplomowanym coachem edukacyjnym oraz trenerką umiejętności psychospołecznych. Wiele lat pracowałam w przedszkolu i w szkole, w których pełniłam również funkcję dyrektorki.

LGBT i SZKOŁA – MITY I RZECZYWISTOŚĆ.
Perspektywa psychospołeczna nastolatków nieheteronormatywnych oraz transpłciowych.
Wykład. Dr Marcin Bednarczyk. Problematyka LGBT dotyczy zasadniczo każdej placówki, tak opiekuńczej, wychowawczej jak i dydaktycznej. Oto bowiem mamy w każdym społeczeństwie około 5 procent osób o innej orientacji seksualnej czy z zaburzeniami identyfikacji seksualnej. Łatwo zatem policzyć, ilu potencjalnie takich uczniów może być w klasie, szkole czy w społeczeństwie.
Wykład ma na celu podanie fachowej, nie zaś potocznej wiedzy we wskazanym obszarze, co wiąże się bezpośrednio również z obaleniem licznych stereotypów na temat osób LGBT. Natomiast „strategicznym” celem są wiadomości praktyczne, skupione wokół tego, w jaki sposób rozmawiać z takimi osobami, jak organizować w tym zakresie środowisko klasowe czy szkolne, i wreszcie, jak takim osobom pomóc z uwagi na bardzo wysoki wskaźnik depresji i prób samobójczych. Na takie oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć”.

Zagadnienia:

1.      Koncepcje identyfikacji płciowej

2.      Rodzaje i kryteria płci

3.      Przyczyny zaburzeń identyfikacji płciowej

4.      Transseksualizm (przyczyny, kryteria, epidemiologia, leczenie)

5.      Transwestytyzm

6.      Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie

7.      Orientacja seksualna

8.      Najważniejsze ustalenia problematycznego funkcjonowania osób LGBT

 • Depresja

 • Myśli, próby samobójcze, samobójstwa

 • Przemoc i agresja zewnętrzna

9.      Wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli

 • Zmierzenie się z mitami, stereotypami i uprzedzeniami wobec osób LGBT

 • Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo osób LGBT

 • Jak postępować z osobami LGBT, organizacja środowiska, budowanie relacji

Dr Marcin Bednarczyk, Specjalista Psycholog Seksuolog. Założyciel i prowadzący Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych dr Marcin Bednarczyk w Radomiu. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Radomiu. Na co dzień zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz interwencją związaną z przemocą, w tym z przemocą seksualną, podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, a także cyberprzemocą oraz problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie. Autor wielu publikacji na ten temat.

PODEJMOWANIE PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH ONLINE.
Dr Marcin Bednarczyk. Pornografia internetowa, cyberseks czy uwodzenie w sieci, to główne, choć nie wszystkie aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni o charakterze dysfunkcji i/lub zaburzeń w rozwoju młodego człowieka. W kontekście szerszego spojrzenia na problem podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, ważne jest, aby zaakcentować rolę mechanizmów o charakterze psychofizjologicznym a także psychospołecznym, które determinują podejmowanie zachowań seksualnych, tak, w aspekcie prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, jak i jego patologii.

Jako dobre praktyki w obszarze profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży, główny nacisk należy postawić na potrzebę a nawet konieczność prowadzenia profesjonalnej profilaktyki/edukacji. W obliczu kryzysu autorytetów, osłabienia odporności psychicznej czy wciąż nieprzewidywalnego wpływu nowych technologii, takie oddziaływania stanowią najbardziej realną i często jedyną ochronę dzieci przed przemocą, w tym przed przemocą seksualną.

Problematyka:  Child Grooming (uwodzenie w sieci); Jak działają sprawcy. Profilaktyka – Diagnoza – Interwencja. Zachowania ryzykowne związane z cyberprzemocą seksualną i komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Seksting, sekstortion, szkodliwe treści, mowa nienawiści. Sponsoring, prostytucja nastolatków, przedwczesna inicjacja seksualna, pigułka gwałtu. Pornografia, uzależnienie od pornografii

Pełna baza wiedzy na www.drbednarczyk.pl 
Zapraszam do konsultacji oraz pytań na kontakt@drbednarczyk.pl

UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI – JAK MINDFULNESS ZMIENIA NAS, EDUKACJĘ I ŚWIAT. JAK WPROWADZIĆ UWAŻNOŚĆ DO EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ NAUCZYCIELI?
Beata Kamińska-Suchanek i Agnieszka Jankowska-Figaj
. Certyfikowane nauczycielki mindfulness dla dzieci i młodzieży Metodą Eline Snel oraz nauczycielki mindfulness dla dorosłych. Jak odnaleźć prawdziwy spokój? Jak poznać lepiej siebie i być życzliwszym dla siebie i innych? Jak nauczyć się koncentracji na tym, co ważne? Jak pomóc dzieciom rozwijać te umiejętności na wczesnym etapie życia?

Uważność w polskiej edukacji zagościła na dobre w 2016 roku za sprawą książki „Uważność i spokój żabki” oraz „Daj przestrzeń… i bądź blisko” Eline Snel oraz wizyty holenderskiej autorki w Polsce. Poprzez wykorzystanie opowiadań i historii  (odpowiednich do wieku uczestnika), wyobraźni, mini-eksperymentów oraz prostych ćwiczeń w ruchu, siedzeniu oraz leżeniu, dzieci, młodzież oraz nauczyciele/ki otrzymują narzędzia, które mogą wykorzystać, by lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rozwijać  umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Bardzo obrazowe hasła, jak „przycisk stop”, „siedzieć jak żaba” czy „test spaghetti”, „komnata serca” pozwalają w łatwiejszy sposób rozwijać różne umiejętności w zakresie uważności, m.in. świadomość samego/ej  siebie, zatrzymywania się, radzenie sobie z trudnymi emocjami, napięciem, gonitwą myśli, lękami i stresem. Podczas spotkania na kongresie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem nt. uważności dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli, zaproszę do krótkich  praktyk (ćwiczeń) oraz eksperymentu, pokażę jak można zacząć wprowadzać uważność do codziennej edukacji oraz jak zostać certyfikowanym/ą trenerem/ką Metody Eline Snel.  Serdecznie zapraszam!

http://mindfulness.com.pl/faculty/kaminska-suchanek-beata/

Beata Kamińska-Suchanek – psycholog, promotor zdrowia, nauczyciel mindfulness dla dzieci Metodą Eline Snel „Uwaga, to działa!” Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkołę Trenerów w Grupie TROP. Odbyła kurs nauczycielski mindfulness dla dzieci – Metody Eline Snel „Uwaga, to działa!” w Academy for Mindful Teaching w Holandii. Doświadczenie zdobywała pracując w ośrodku szkolno-wychowawczym, szkole z oddziałami sportowymi oraz stowarzyszeniu działającemu na rzecz dzieci i ich rodzin („CODA Polska. Słyszące Dzieci-Niesłyszący Rodzice). Jako psycholog współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych, gdzie uczestniczy w rozwijaniu narzędzi testowych do badania dzieci i młodzieży. W 2014 ukończyła własny kurs Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Od tego czasu uczestniczy w odosobnieniach i pogłębia własną praktykę.

Od 2007 roku prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach. Wspiera dzieci, młodzież oraz ich rodziców w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w życiu szkolnym jak i rodzinnym. Prowadzi treningi mindfulness dla dzieci Metodą Eline Snel „Uwaga, to działa!” oraz warsztaty z wykorzystaniem technik relaksacyjnych. Doradza nauczycielom w pracy z dziećmi, przeżywającymi różne trudności.

DOKUMENTACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY: NADZÓR, PP, DIAGNOZA, DOKUMENTACJA PRACY NAUCZYCIELA, COVID.  
Szkolenie narzędziowe OSKKO. Anna Zabielska, Małgorzata Stastny, OSKKO. Zapraszamy na szkolenie narzędziowe, poświęcone bieżącej dokumentacji (listopad-grudzień) i jej odchudzaniu do niezbędnego minimum. W programie:

 • Jak sprawować nadzór pedagogiczny w obecnej sytuacji, gdy na wszystko brak czasu (nowy plan nadzoru i nadzór bieżący). Plan nadzoru autorki i omówienie nadzór bieżący (arkusz nadzoru dyrektora).

 • Podstawa programowa – co naprawdę i jak należy monitorować. Omówimy arkusz monitorowania podstawy z praktyki Autorki.

 • Dokumentacja pracy nauczyciela – czyli daj żyć dyrektorze…. Jak unikać zbędnej dokumentacji? Autorka sporządziła listę kontrolną wymaganych dokumentów – to co nauczyciel musi mieć – i co zupełnie wystarczy.

 • Co z tą diagnozą? Co naprawdę musimy zrobić… Rozwiejemy w tej sprawie wątpliwości, wskażemy rozwiązania i podstawę prawną. Postarajmy się uniknąć masy roboty.

 • Krótko o pomocy psychologiczno–pedagogicznej (dziecko z orzeczeniem, dokumentacja wymagana rozporządzeniem). Pokażemy wzory dokumentów, np. dziecka z orzeczeniem. Jak prowadzić dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej – logopeda, psycholog itp.

 • Dokumentacja jesienna – lista kontrolna tego, co musimy mieć koniecznie – wzory dokumentów.

 • Dokumentacja w przypadku COVID-19 w przedszkolu – schemat postępowania. Niezbędne dokumenty, kogo zawiadomić, w jakiej kolejności itd.

 • BHP a COVID. Wzory pism dla pracowników, ocena ryzyka zawodowego.

 • Aktualizacja prawa oświatowego. Akty prawne na dziś.

 • Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowani uczestnicy otrzymają elektroniczny dostęp do materiałów, jak np.:sprawdzone przez prowadzącą wzory dokumentów, m.in. plan nadzoru pedagogicznego, przykład planu pracy, przykład wpisów do dziennika, inne dokumenty pomocne w sprawowaniu nadzoru.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ORGANIZACJI PRACY Z UCZNIEM NA ODLEGŁOŚĆ I W TRYBIE MIESZANYM Z WYKORZYSTANIEM TIK.
Krzysztof Fortuna,
Vision Distribution. Nauczyciel i jednocześnie lider TIK zaprezentuje w jaki sposób wykorzystać dostępne narzędzia do pracy z uczniami na odległość i w trybie mieszanym. W trakcie warsztatów nastąpi połączenie kilku osób w różnych częściach Polski tak, aby zaprezentować, że używanie nowoczesnych narzędzi nie jest trudne i każdy potrafi sobie z tym poradzić. W czasie łączenia będziemy korzystać z ciekawych pomocy edukacyjnych oraz przeprowadzimy na odległość szkolne doświadczenie na przykładzie lekcji z chemii lub fizyki. Udowodnimy, że organizacja pracy w szkole w czasie pandemii może sprostać oczekiwaniom i być atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli.

Krzysztof Fortuna , nauczyciel, pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej dla uczniów „Noc Systemożerców” oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej „Informatyka dla każdego Europejczyka”. Certyfikowany trener i wdrożeniowiec rozwiązania „Librus Synergia” dla edukacji oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach „Nowoczesny Dyrektor”, Lider ogólnopolskiego programu Filmoteka Szkolna i założyciel Bałtyckiej Grupy Edukacyjnej Filmoteki Szkolnej. Jest animatorem i propagatorem wplatania w proces kształcenia edukacji filmowej oraz liderem wielu szkolnych projektów. Twórca szkolnego kina, szkolnego studia filmowego, pracowni animacji poklatkowej, pierwszej w Polsce profesjonalnej szkolnej pracowni modelowania i druku 3D oraz projektu „Przerwa na kanapkę”. Wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów szkół, wyróżniony w plebiscycie „Nauczyciel Gimnazjum Powiatu Sławieńskiego” i „Osobowość Roku 2015”, otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz jest Laureatem LISTY 100 (edycja 2019) osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w naszym kraju. Prywatnie motocyklowy podróżnik po Świecie. Link: https://slawno.naszemiasto.pl/gm-darlowo-niebywaly-sukces-nauczyciela-jest-laureatem/ar/c8-3512105

TIK CONTRA REAL . WCZESNA EDUKACJA I JEJ KOLEJNE LEVELE W XXI WIEKU
Agnieszka Kuźba. Wykład. [Przedszkola, oddz. przedszkolne]. Jednym z dylematów współczesnego nauczyciela jest miejsce i zakres TIK w praktyce pedagogicznej. Podczas wykładu z elementami warsztatu na temat wysokiej jakości trendów edukacyjnych uczestnicy doświadczą przyjemnych wspomnień z przeszłości oraz otrzymają trzy proste klucze wspierania rozwoju dziecka i swojego własnego. Szczególną uwagę poświęcimy skuteczności edukacyjnych działań alternatywnych w tym mało znanej jeszcze w Polsce pedagogii Reggio Emilia. Do pełnego uczestnictwa prosimy o  przygotowanie czerwonych drobiazgów, których używają Państwo życiu codziennym.

Agnieszka Kuźba. Z wykształcenia i pasji od wielu lat czynna nauczycielka i pedagożka. Pełniła również wiele lat funkcję dyrektora dużego publicznego przedszkola i małej placówki niepublicznej oraz centrum edukacji psychologiczno - pedagogicznej. Inspiratorka i mentorka dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przyrody, sztuki , muzyki oraz animatorka czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, trenerka twórczości , IS oraz Szkół dla Rodziców. Absolwentka szkoleń i kursów psychoterapii dzieci i rodzin Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej. Liderka projektów Bezpieczne Gniazdo i Ruch w naturze.Organizuje warsztaty i wizyty studyjne dla nauczycieli[]

Poszukując odpowiedzi jak wygląda współczesne dzieciństwo i wczesna edukacja odwiedziła wielokrotnie 18 krajów Europy, kraje Bliskiego Wschodu,  Afryki, 3 stany USA, Australię i Nową Zelandię oraz Indie, Chiny, Wietnam i Nepal. Przewędrowała pieszo 14 europejskich stolic przyglądając się przestrzeniom publicznym wielkich miast dedykowanych dzieciom i obserwując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie. Siała marchewkę na dachach Paryża, pieliła grządki w ogrodzie Parku Miejskiego w Madrycie, i zbierała z nepalskimi dziećmi kurkumę z pola. Wnuczka przedwojennej guwernantki oraz leśnika i rolnika, mówi o sobie "kobieta podleśno-przypolno-nadrzeczna". Prowadzi konferencje i uczestniczy w dziesiątkach szkoleń, webinariów, dedykowanych jakości współczesnego dzieciństwa i respektowaniu praw dziecka w XXI wieku. Jest czynnym członkiem Światowej Organizacji Wczesnego Dzieciństwa OMEP i Children&Nature Network, Partii Zieloni jak również prezesem Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest, której jest założycielką. Popularyzatorka edukacji kontekstualnej oraz sojuszu idei i metod pedagogicznych.

W grupach, które prowadzi stosuje podejście Reggio Emilia oraz zasady praw naturalnych Celine Alvarez. W ramach działań Fundacji realizuje ogólnopolski projekt Zielona Grządka, Ruch w Naturze i Zielona Godzina. Bada i raportuje jakie są możliwości polskich placówek edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania deficytowi natury.

WESPÓŁ W ZESPÓŁ CZYLI JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ ZESPOŁOWĄ W SZKOLE.
Seminarium, Ryszard Sikora, OSKKO. Organizacja pracy zespołów nauczycielskich, zarządzanie wewnątrzszkolne oparte na współpracy. Współpraca, podział zadań dyrektora z wicedyrektorami. Spotkanie z wieloletnim praktykiem – dyrektorem  i wykładowcą studiów dyrektorskich.

JAK WYKORZYSTAĆ DOŚWIADCZENIA NA LEKCJACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH PRZY TWORZENIU JESZCZE BARDZIEJ NOWOCZESNEJ, PRZYDATNEJ UCZNIOM SZKOŁY?
Seminarium. Tomasz Sobiepan
  www.pasco.com.pl (2x sala 50)

Zamiast wykładu, uczestnicy wezmą udział w fascynującej lekcji przyrody, bogato ilustrowanej doświadczeniami i przykładami dydaktycznymi, podczas której sami wyciągną wnioski dotyczące najistotniejszych działań dyrektora, prowadzących do wykorzystania omawianych metod przy tworzeniu nowoczesnej szkoły.

Prowadzący pokaże na przykładach, jak zastosowanie czujników i komputerów przekłada się na podniesienie jakości nauczania i przygotowanie uczniów do tego, co na prawdę będzie im potrzebne po skończeniu edukacji szkolnej.

Okazuje się, że jeśli doświadczenia na lekcjach przedmiotów przyrodniczych w szkołach przeprowadza się z użyciem technologii cyfrowej, mogą one być nie tylko skuteczniejszą, niż dotychczas metodą dydaktyczną, ale także najlepszym sposobem na wyposażenie uczniów w wymagane kompetencje kluczowe. [] stosowanie takich metod może być łatwe dla każdego nauczyciela, bez względu na jego wprawę w używaniu urządzeń cyfrowych.

Tomasz Sobiepan: „zajmuję się promowaniem nowoczesnych, cyfrowych metod przeprowadzania eksperymentów na lekcjach przyrodniczych w szkole; byłem nauczycielem fizyki, dyrektorem szkoły,  koordynatorem ogólnopolskiego Programu KREATOR (dotyczącego wprowadzania umiejętności kluczowych do nauczania w szkołach). Posiadam certyfikat edukatora w zakresie doskonalenia nauczycieli nadany przez Ministra Edukacji. Obecnie rozwijam ideę codziennego wykonywania doświadczeń na lekcjach przedmiotów przyrodniczych dzięki bezprzewodowej cyfrowej technologii pomiarowej oraz wykorzystania jej zalet dydaktycznych. Prowadzę wykłady, warsztaty, prelekcje i lekcje otwarte, poświęcone metodycznym aspektom stosowania cyfrowych pomiarów w szkołach, głównie dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących”.

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI. ZAANGAŻOWANE LEKCJE HISTORII.
Wykład, Maciej Piwowarczuk, Fundacja na rzecz Wielkich Historii. „W czasie spotkania opowiemy, jak za pomocą telefonu odkrywać wspólnie z uczniami miejscowe historie. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy gra komputerowa może być lekturą szkolną. Odkryjemy mechanizmy wielkiej polityki za pomocą... talii kart do pokera. A także przeniesiemy się do 1410 roku na pola pod Grunwaldem, by zadać ostatnie pytanie wielkiemu mistrzowi Ulrichowi von Jungingenowi na chwilę przed jego śmiercią... Po wykładzie można wziąć udział w warsztacie - grze „Wolna Elekcja]

Wykład poprowadzi prezes Fundacji na rzecz Wielkich Historii - Maciej Piwowarczuk - popularyzator historii, dokumentalista, kurator wystaw. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, a także scenariopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Twórca filmu “Epidemia miłości” (2008), opowiadającego o uczuciach rozkwitających w cieniu Powstania Warszawskiego. Współautor książki “Powstanie Warszawskie. Rozpoznani” (2014). 

Fundacja na rzecz Wielkich Historii od 2008 roku działa na rzecz edukacji historycznej. Wierzymy, że historia i doświadczenie przeszłych pokoleń dają siłę do zmierzenia się z wyzwaniami współczesności. W naszych działaniach odkrywamy dziedzictwo na nowo poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi i technologii, ale przede wszystkim uczymy korzystać z bogactwa historii. 

http://wielkiehistorie.pl    https://totuby.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRZE. WOLNA ELEKCJA.
Warsztat, Maciej Piwowarczuk
, Fundacja na rzecz Wielkich Historii. Wolna Elekcja to gra ukazująca mechanizmy wyborcze na przykładzie pierwszych wolnych elekcji. Wybierając króla, uczestnicy zawiązują stronnictwa, debatują, negocjują i walczą o interesy swojego rodu, regionu, Polski. Ciekawie napisane postaci pozwalają zaangażować się w emocjonującą rozgrywkę. Mechanika gry pokazuje, że nie tylko możni i wpływowi obywatele Rzeczpospolitej mieli wpływ na kształt i losy kraju. Demokracja szlachecka daje każdemu równe szanse, a udział w wyborach to nie tylko przywilej, ale i obowiązek.

Gra może być wykorzystywana jako element integrujący klasę, ale świetnie sprawdzi się też na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i historii. W ciekawy, emocjonujący i angażujący uczniów sposób sprzyja zdobywaniu lub utrwalaniu wiedzy o szesnastowiecznej historii naszego kraju. Jednocześnie nie jest tylko nauką o przeszłości, ale pozwala na dyskusję i refleksję o naszych dzisiejszych obywatelskich postawach i społecznych wyborach. Jest to lekcja o byciu obywatelem i angażowaniu się w sprawy ważne dla całego społeczeństwa. Zapraszamy!

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - JAK WPROWADZIĆ NOWY WYMIAR EDUKACJI W TWOJEJ SZKOLE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM DOFINANSOWANIA.
Warsztat Partnera Głównego konferencji – AKTIN Sp. z o.o. www.aktin.pl Arkadiusz Trzebiński – Prezes Zarządu Aktin, Sandra Pawlusińska – Specj. ds. sprzedaży Aktin. Podczas   warsztatów   porozmawiamy   o   tym,   jak   wprowadzić   nowy   wymiar   edukacji   i   jakie rozwiązania   stosować,   aby   zainteresować   lekcją   uczniów,   którzy   ostatnie   dwa   lata   spędzili   przed ekranem swoich komputerów, zatapiając się w świecie Internetu.  

Zaprezentujemy   system   Class   VR,   czyli   nowatorskie   podejście   do   nauczania   interdyscyplinarnego  z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości-system, który umożliwi zmianę każdej klasy w laboratorium przyszłości. 

Uczestnik warsztatów  będzie miał okazję zobaczyć jak bez opuszczania sali przejść po dnie oceanu, wybrać się na jedną z planet układu słonecznego czy stanąć oko w oko z rekinem.  

Ponadto, uczestnicy warsztatu metodycznego dowiedzą się, jak m.in.:

 • wykorzystywać nieograniczone zasoby portalu użytkowników ClassVR

 • wspomagać system tradycyjnego nauczania i w jakim momencie lekcji to zrobić

 • powinna wyglądać współpraca między uczniami korzystającymi z urządzeń ClassVR

 • wyznaczać zadania dla uczniów korzystających z systemu.

System został zaprojektowany tak, aby w pełni zaangażować zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz uczynić nauczanie kreatywnym i ekscytującym. Możliwości systemu ClassVR to, m.in.:

 • wizualizacje miejsc w trybie 360°

 • trójwymiarowe obiekty i złożone struktury

 • treści edukacyjne zlokalizowane na portalu dla nauczycieli

Wszystkie   wyświetlane   treści   są   sekwencjonowanie   jednocześnie   i   przekazywane   z   komputera nauczyciela na okulary VR wykorzystywane przez uczniów. Każdy uczeń jest dokładnie w tym samym punkcie lekcji.  Umożliwia to nauczycielowi pełną kontrolę nad realizowanymi zadaniami i powoduje, że uczniowie z zaangażowaniem koncentrują się na każdym zadaniu. ClassVR został zaprojektowany dla uczniów  w każdym wieku. Jest to mocne wsparcie nauczania takich przedmiotów  jak: biologia, chemia,   fizyka,   geografia,   historia,   matematyka,   sztuka,   muzyka,   religia,   a   także   projektowanie, technologia i sztuka przemysłowa, umiejętność czytania i pisania, nauka języków, edukacja społeczna i obywatelska   czy   sztuki   sceniczne.   Pokażemy,   jak   System   ClassVR   przenosi   nauczycieli   i   uczniów   w nowy wymiar edukacji.

Dodatkowo przedstawimy możliwość pozyskania dofinansowania, które w 100 % sfinansuje to innowacyjne rozwiązanie w ramach nowego rządowego projektu – Laboratoria Przyszłości.    

PRZYRODNICZE PLANSZE INTERAKTYWNE, METODY I MITY EDUKACYJNE.
Warsztat Learnetic. Jakub Sypniewski, UAM. „Czy istnieje jedna najskuteczniejsza metoda uczenia, niezależna od cech uczniów? Na przestrzeni lat narosło wiele mitów dotyczących metod pracy edukatorów, jednak niemal każdy nauczyciel wskaże wyższość metod aktywizujących nad pracą z podręcznikiem czy wykładem, metod praktycznych nad poznawaniem teoretycznym, czy metod problemowych, przez naukowe dociekanie czy odkrywanie.

W trakcie warsztatu wraz z uczestnikami obalimy najpopularniejsze edukacyjne mity, a przy tym poznamy także nowy produkt firmy Learnetic – Interaktywne Plansze Przyrodnicze (IPP), czyli multimedialne zasoby w postaci plansz, zdjęć, ilustracji, filmów, modeli i map”.

Prowadzący: Jakub Sypniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel geografii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, gdzie pełni rolę wychowawcy klasy VI. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku geografia spec. hydrologia, meteorologia i klimatologia. Doktorant w Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Doradca metodyczny n. geografii szkół podstawowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jest współautorem obudowy metodycznej do nauczania geografii wydawnictwa MAC. Pracował w szkole prywatnej oraz tzw. szkole alternatywnej. W swojej pracy badawczej wiele uwagi poświęca nauczaniu z wykorzystaniem tzw. nowych mediów. Zwolennik wprowadzania do edukacji geograficznej metody eksperymentu i prowadzenia doświadczeń. Prow. zajęcia w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców i Kolorowego Uniwersytetu. Pełnił funkcję edukatora w Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest współautorem przewodników metodycznych i zeszytów ćwiczeń (do klasy VII i VIII wyd. MAC), podręcznika do klasy VIII (wyd. MAC), a także repetytorium z geografii po szkole podstawowej (wyd. Demart). W 2020 roku wraz z zespołem zredagował Raport dot. Informatora CKE o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2021/2022, w którym przedstawiono wnikliwą analizę przykładowych zadań z rozwiązaniami na egzamin, w tym ich zgodność z podstawą programową kształcenia ogólnego z geografii.

JAK DYREKTOR MOŻE WSPOMAGAĆ I NADZOROWAĆ DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I TERAPEUTÓW PRZEZ WYPOSAŻENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PROGRAMY MULTIMEDIALNE?
Warsztat Learnetic. Podczas warsztatu okryjemy potencjał terapeutyczno-edukacyjny nowoczesnych programów multimedialnych – w kontekście bazy ćwiczeń, pomocy w śledzeniu postępów uczniów, a także takich funkcjonalności jak: możliwość przejęcia zastępstwa przez innego nauczyciela/terapeutą, łatwość w tworzeniu ewaluacji i nadzoru. Prowadząca przedstawi te zagadnienia w oparciu o mTalent, czyli najnowszą i najbogatszą na polskim rynku serię programów wspierających terapię.

Prowadząca: Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody prof. Tomatisa. Na co dzień prowadzi diagnozy i terapie, ale chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w trakcie szkoleń, wykładów oraz warsztatów dla studentów. Chętnie szuka nowych rozwiązań dydaktycznych, metod i sama ciągle się szkoli. Od 2009 roku prowadzi Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego w Opolu, od 2014r. Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, a od 2018r. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Domek w Opolu. Placówki uzupełniają się w swojej ofercie, zatrudniają ponad 35 specjalistów i tworzą miejsce gdzie dziecko i rodzic może otrzymać fachową wielospecjalistyczną pomoc.

KAŻDY Z NAS JEST RATOWNIKIEM, CZYLI PIERWSZA POMOC EMOCJONALNA W REAKCJI NA TRUDNOŚCI EMOCJONALNE I KRYZYSY PSYCHICZNE UCZNIÓW.
Seminarium. Małgorzata Łuba, psycholog, trener, suicydolog. Nasze życie jest pełne emocji – w ostatnim roku szczególnie tych trudnych i niechcianych. Doświadczamy ich na każdym kroku, bo w naszej codzienności zaszły ogromne zmiany. Kilkunastomiesięczny okres izolacji społecznej, zdalnego nauczania i szeregu restrykcji przyczynił się do pogorszenia samopoczucia psychicznego i fizycznego u wszystkich grup tworzących społeczność szkolną – nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Jako opiekunowie dzieci i nastolatków często nie wiemy, jak zareagować, kiedy nasi uczniowie przeżywają trudności. Nie wiemy, jak pomóc im poradzić sobie z doświadczanymi kryzysami. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym jest pierwsza pomoc emocjonalna i jak realizować jej poszczególne kroki.

Małgorzata Łuba, psycholog, trener, certyfikowany suicydolog. Prowadzi interwencje kryzysowe, poradnictwo psychologiczne i psychoterapię młodzieży i dorosłych, doświadczających kryzysów. W ramach własnej działalności „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z ORE, Centrum CBT, Fundacją ETOH oraz placówkami doskonalenia nauczycieli i ośrodkami metodycznymi z całej Polski prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, placówek oświatowych i różnych instytucji pomocowych, jak wspierać młode osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi (w szczególności z zachowaniami autodestrukcyjnymi i autoagresywnymi oraz objawami depresyjno-lękowymi). Jest zaangażowana w realizację programu kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie”, prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i aktywnie wspiera kampanię społeczną „Życie warte jest rozmowy” (zwjr.pl), której celem jest pomaganie osobom w kryzysie psychicznym i zapobieganie samobójstwom. Bierze udział w pracach Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej nt. interwencji w kryzysie samobójczym oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie nt. psychologicznych podstaw zachowań samobójczych i postwencji. Jest współautorką poradnika „Interwencje po śmierci samobójczej – o znaczeniu i potrzebie działań postwencyjnych w szkole” oraz monografii „Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach sytuacyjnych”.  Publikuje artykuły w „Remedium”, „Świecie Problemów”, „Głosie Pedagogicznym”.

COŚ DLA CIAŁA I DUCHA: SESJA JOGI.
Wioletta Skubisz. 2x. 45 min., 20 osób, zapisy.

COŚ DLA CIAŁĄ I DUCHA: ŚWIADOME ODDYCHANIE Z NAUCZYCIELEM ART OF LIVING.
Mirek Drzał. Ćwiczenia w grupach. Opis wkrótce – informacje także pod adresem: 
https://www.artofliving.org/pl-pl/oddychaj-zamiast-wzdychać .


Zapraszamy do relacji z wcześniejszych edycji Kongresu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl