KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Bez zmian organizujemy nasze spotkanie w Zakopanem. Hotel Kasprowy czeka na nas.
Rozpoczynamy zapisy wierząc, że tym razem dane nam się będzie spotkać. Wszyscy tego bardzo potrzebujemy: rozmów o sprawach naprawdę ważnych w naszej pracy, spotkania koleżanek i kolegów - dyrektorów, wicedyrektorów, liderów i urzędników oświatowych, którzy lepiej niż ktokolwiek inny nas zrozumieją. Wzajemne wsparcie jest nam potrzebniejsze bardziej niż kiedykolwiek.

Tradycyjnie przygotowujemy dla Państwa kilkadziesiąt spotkań z praktykami i ekspertami, zajmiemy się bieżącymi potrzebami kadry kierowniczej i jej szkół, placówek, procedurami pracy w sytuacji epidemii, wsparciem przeciążonych pracą i zagrożeniami nauczycieli. Nie zapomnimy o szerszym spojrzeniu na edukację, o przyszłości nieprzystających do sytuacji wymagań programowych.

Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna jesienią. Wierząc, że będziemy mogli znów spotkać się w liczbie 800-900 osób, musimy zastrzec, że w przypadku ograniczeń w przeprowadzaniu imprez, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


W programie Kongresu przewidujemy m. in. następujące trzydniowe bloki tematyczne:


WSPARCIE DYREKTORA, WARSZTAT KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY
Blok wykładów i dyskusji nad tym, jak pracować dziś w szkole, zarządzać, planować pracę, sprawować nadzór pedagogiczny, zapewniać bezpieczeństwo w szkole. To tradycja Kongresu - solidna porcja wiedzy zawodowej, niezbędne wzory, przykłady, inspiracje najlepszych praktyków zarządzania.

JAK BUDOWAĆ RELACJE, ZAPEWNIAĆ WSPARCIE POLSKICH UCZNIÓW? JAK DBAĆ O KONDYCJĘ KADRY SZKOLNEJ: NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH...
Na początku ub. roku podjęliśmy decyzję, że zajmiemy się sytuacją, w której polskie dzieci i młodzież zajęły drugie miejsce w liczbie samobójstw w Europie. Nie sądzimy, że aktualnie stan ten uległ poprawie... Mamy liczne sygnały o potrzebie wsparcia tych, którzy mają wspierać - np. poradni psychologiczno-pedagogicznych. Także o ich problemach chcemy porozmawiać.

DEBATA OŚWIATOWA – POLSKA EDUKACJA W PODWÓJNYM KRYZYSIE
Mamy pandemię, dręczy nas kryzys przywództwa w polskiej oświacie. Brak nam konsultacji społecznych, zrozumienia władz, a stoi przed nami szereg problemów do pilnego rozwiązania, jak chociażby nieadekwatne do potrzeb podstawy programowe, standardy organizacyjne, wyposażenie szkół w środki zdalnej edukacji i wiele innych. Wymaga to zajmowania stanowisk, informowania opinii publicznej. Zajmiemy się m. in. zagadnienieniami:

  • przeciążenia polskich uczniów pracą niemającą związku z ich najważniejszymi potrzebami wychowawczymi i rozwojowymi,

  • słabego wsparcia wychowawczego uczniów, bardzo złego stanu psychicznego zarówno uczniów, jak ich rodzin i nauczycieli,

  • niezadowalającej, a zarazem kluczowej dla systemu edukacji, autonomii szkół, przedszkoli i placówek, w zakresie zarządzania i pracy wychowawczej bez nacisków zewnętrznych,

  • potrzeby rozwoju systemu edukacji w Polsce, z uwzględnieniem wyzwań przyszłości; niezadowalający jest aktualny stan prac władz oświatowych nad wdrażaniem kompetencji przyszłości, nowoczesnych platform edukacyjnych i innych.

BLOK EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Ogromna aktywność dyrektorów przedszkoli spowodowała, że tradycją u nas jest silny blok tematów tego sektora edukacji. Także tym razem mamy ciekawe tematy w przygotowaniu.

BLOK SAMORZĄDOWY
Planujemy zajęcia dotyczące sieci szkół, finnasowania, organizacji oświaty.


Zapraszamy do relacji z wcześniejszych edycji Kongresu.
 

Kontakt z organizatorem:

tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
dyrektor: 513-057-830

noclegi na Kongresie: 509-498-266
e-mail:
oskko@oskko.edu.pl