Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozszerzenia w nowym LO
strony: [ 1 ]
Fresco22-02-2019 14:50:35   [#01]

Witajcie, czy ktoś już zaczął przymierzać się do tematu? Dokładniej chodzi mi o rozszerzanie języków obcych. Słyszałam opinie, że można rozszerzać tylko język wiodący, kontynuowany ze szkoły podstawowej, czy to prawda?

I drugie pytanie, czy wg nowych przepisów rozszerzanie języka obcego wiąże się ze zwiększoną liczbą godzin w tygodniu? Czy też jeżeli przydzielamy po 3 godziny w tygodniu na język obcy (wiodący, kontynuowany z SP), to można to nazwać rozszerzeniem.

JarTul22-02-2019 21:08:53   [#02]

Roporządzenie mów jasno... aby przedmiot był przedmiotem nauczanym w zakresie rozszerzonym:
Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym), wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:
1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - po 8 godzin tygodniowo;
2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 6 godzin tygodniowo.


post został zmieniony: 22-02-2019 21:09:19
grzem24-02-2019 20:50:59   [#03]

1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - po 8 godzin tygodniowo;
2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 6 godzin tygodniowo.

po 6, 8 godzin tygodniowo?

AnJa24-02-2019 21:53:41   [#04]

No- tak zapisano.

MKJ25-02-2019 00:32:00   [#05]

I to jeszcze dodatkowo, poza wymiarem podstawowym - czyli wychodzi circa about jakieś 12 godzin tygodniowo języka polskiego. A co niech mają! Toż Polacy nie gęsi... i tak dalej. ;-)

AnJa25-02-2019 08:46:13   [#06]

Wymiar podstawowy to 16 - czyli razem z rozszerzonym 24 godziny.

MKJ25-02-2019 09:01:58   [#07]

Od rana do wieczora język polski, od poniedziałku do piątku.

JarTul25-02-2019 09:06:39   [#08]

... ,w czteroletnim okresie nauczania, ...
czyli w każdym roku przeciętnie:
1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii - 2 godziny tygodniowo;
2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - 1,5 godzin tygodniowo.


post został zmieniony: 22-02-2019 21:09:19


post został zmieniony: 25-02-2019 09:06:55
MKJ25-02-2019 09:22:51   [#09]

:-)

AnJa25-02-2019 10:04:53   [#10]

Średnio- owszem: 2 lub 1,5. Ale taki się nie da, bo są też limity godzin z rozszerzeń w kazdej klasie: 4,5,7,6.

I to jest waśnie ta wolność dyrka, ze może dać j.polski np. 1,2,3,2 lub 2,2,2,2 lub 1,1,4,2 lub nawet 0,0,2,6 czy 4,4,0,0.

Kurde- właśnie dotarło do mnie, ze Wam się w tych ogólniakach naprawdę we łbach od  wolności poprzewraca!

joanka25-02-2019 11:00:36   [#11]

Dzień dobry,

poniżej link do podobnego wątku z grudnia 2018r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61032&pst=3#pst3

Pozdrawiam

AnJa25-02-2019 11:55:52   [#12]

"Czyli np. może być taki przydział fizyki dla klasy rozszerzonej: 2,2,3,3 lub np. 2,3,3,2? lub jeszcze inaczej, byleby wychodziło 10 w cyklu, prawda?"

Oczywiście podział jest w prządku, mam jednak pewną wątpliwość dotycząca treści realizowanych w takim rozkąłdzie godzin: z ramówki wynika, ze fizyka w zakresie podstawowym ma być zrealizowana do 3 klasy włęcznie.
Czy to oznacza, ze tworząc program nauczania fizyki w klasie z fizyką rozszerzoną trzeba zadbać, by treści z zakresu podstawowego powinny być  zrealizowane do końca klasy III?

MKJ25-02-2019 14:21:31   [#13]

Nie, tak się nie da. Nowa podstawa jest inaczej skonstruowana niż poprzednia - zakres podstawowy i rozszerzony obejmują ten sam zakres zagadnień, tylko w mniej lub bardziej szczegółowym ujęciu, zatem absurdalne byłoby zakończenie treści z zakresu podstawowego w klasie III, a w czwartej realizowanie samych treści rozszerzonych.

AnJa25-02-2019 15:08:33   [#14]

Z różnych przedmiotów jest skonstruowana różnie- stąd pytanie.

Czy to jednak oznacza, że fizyki rozszerzonej nie da się realizować w grupach międzyoddziałowych?

No i czy nie brakuje wobec tego jakiegoś zapisu w ramówkach o tym- bo czytajac literalnie ramówki i to, co napisałeś o podstawie- wygląda na to na najmniej niespójność.


post został zmieniony: 25-02-2019 15:10:24
MKJ25-02-2019 16:07:10   [#15]

A jaki to ma związek z realizacją w grupach międzyoddziałowych?

Chodzi o to, że część oddziału realizuje fizykę rozszerzoną, a w całości spotykają się na fizyce podstawowej?

AnJa25-02-2019 16:13:24   [#16]

Tak.

W ramówce z 2012 była podobna kwestia, ale tylko  z j.polskim, matematyką i obcym. Tera staje się powszechna?

Przy okazji- jak będzie z j.obcym? Gdzies jest zapis, ze jeśli w zakresie rozszerzonym to przeskakują na wyższy poziom? 


MKJ25-02-2019 17:21:28   [#17]

Teoretycznie jest to możliwe, ale np. na fizyce trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację - ewentualne "rozjechanie" się materiału realizowanego w podstawie i rozszerzeniu będzie miało negatywny wpływ na uczniów realizujących zakres rozszerzony.

Co do języków obcych, to jest to zapisane w podstawie programowej, przy czym wynika z niej, że poziom rozszerzony jest możliwy tylko w przypadku pierwszego języka obcego (drugi język obcy może być realizowany tylko w zakresie podstawowym w dwóch wariantach - III.2.0. i III.2.). Czy też tak to czytacie?

AnJa25-02-2019 17:41:45   [#18]

Chyba, hobbystycznie, poczytam jednak łącznie te 2 rozporządzenia - coby nie gadać w różnych okolicznościach przyrody, że można- kiedy być może faktycznie nie można.

Z fizyki generalnie niewiele łapię, ale z tych działow, z których jednak chyba kiedyś czegoś mnie w technikum o specjalności konstrukcyjnej nauczono (mechanika, elektrotechnika, termodynamika) raczej nie widze fundamentalnych problemów z równoległym realizowaniem treści- byleby dział podstawowy był zrealizowany przed rozpoczęciem podstawowego.
I nawet nie dlatego, że nie zajarzą rozszerzonego bez podstawy- ale co będą potem robili na podstawie:-)

AsiaJ25-02-2019 19:53:41   [#19]

Zaraz, zaraz, a gdzie jest możliwość realizacji np. fizyki międzyoddziałowo, bo jakoś nie zauważyłam...

.....................

i jeszcze:

Przedmioty w liceum i technikum mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:

1)      tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: muzyka, plastyka, podstawy przed­siębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka;

2)      w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowo­żytny, matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, filozofia, fizyka, informatyka;

3)      tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna.

z tego wynika, że zarówno pierwszy, jak i drugi język obcy mogą być kształcone w zakresie podstawowym

 


post został zmieniony: 25-02-2019 20:03:37
AsiaJ25-02-2019 20:34:25   [#20]

Z drugiej strony tabela zamieszczona w Podstawie Programowej pokazuje taki zapis, nie pokazując możliwości rozszerzenia:

Etap edukacyjny

Język obcy nauczany jako

Wersja podstawy programowej

Opis

Nawiązanie do poziomu ESOKJ

trzeci

(szkoła ponadpodstawowa: liceum ogólnokształcące, technikum)

pierwszy

III.1.P

kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie podstawowym

B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

III.1.R

kontynuacja 1. języka ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym

B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

drugi

III.2.0

drugi język obcy od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej

A2

III.2.

kontynuacja 2. języka ze szkoły podstawowej

A2+

pierwszy albo drugi

III.DJ

kontynuacja 1. albo 2. języka ze szkoły podstawowej

ALBO

od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej w szkole lub oddziale dwujęzycznym

ALBO

kontynuacja z klasy wstępnej

C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi)

Podobnie, jak tu:

Podstawa programowa – wersja III.2.0

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (liceum ogólnokształcące i technikum – język nauczany od początku w klasie I szkoły ponadpodstawowej)

i tu:

Podstawa programowa – wersja III.2.

Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (liceum ogólnokształcące i technikum – kontynuacja języka nauczanego jako drugi w szkole podstawowej)

I dalej:

Warunki i sposób realizacji

Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym – zarówno w mowie, jak i w piśmie – stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej. Tak zarysowany cel sprawia, że język obcy powinien być przede wszystkim traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji i motywacji celów komunikacyjnych. Założenie to nie wyklucza jednoczesnego dążenia do osiągania przez ucznia coraz wyższego stopnia poprawności językowej, choć z pewnością, zwłaszcza na początkowych etapach procesu kształcenia językowego, będzie to poprawność w zakresie kilku, kilkunastu najprostszych struktur.

 

Rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego należy z założenia traktować jako proces wieloletni, naznaczony nierównomiernym rozwojem w zakresie poszczególnych umiejętności, zależny od warunków, w których kształcenie to się odbywa. Zadaniem szkoły jest zapewnienie takich warunków, w których godziny przeznaczone na kształcenie językowe zostaną wykorzystane w sposób optymalny, tak dla języka nauczanego jako pierwszy (wiodący), jak i dla języka nauczanego jako drugi (...)

Ani słowa o rozszerzaniu drugiego języka obcego.
Prawda to, czy niespójność?
MKJ25-02-2019 22:00:55   [#21]

Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę...

A co do tej fizyki międzyoddziałowej - § 4 ust. 4 rozporządzenia ws. RPN:

"W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego – także w grupie międzyszkolnej."

AsiaJ25-02-2019 22:53:32   [#22]

ok.

to znalazłam w międzyczasie;-)

malmar1526-09-2021 17:28:31   [#23]

pytanie od mojej koleżanki

Córka w ubiegłym roku podjęła naukę w LO.

Jako rozszerzenie wybrała biologię i chemię.

Jednak w tym roku zdecydowała, że chce zmienić na j. polski i historię (jest zdecydowanie humanistką).

Dyrektor utrudnia zmianę, twierdzi, że nie może zmienić profilu (pijaru, czy jak to się tam nazywa).

Co jej doradzić?

MKJ26-09-2021 20:07:32   [#24]

Trudno mi sobie wyobrazić zmianę rozszerzeń bez zmiany oddziału. Być może w tym drugim nie ma wolnych miejsc.

malmar1526-09-2021 21:07:50   [#25]

MKJ, wolne miejsca są.Nauczyciele wyrazili chęć zrobienia tzw. testów określających poziom i dania czasu na nadrobienie ewentualnych zaległości.

Jaka jest pp? (ja podstawówka)


post został zmieniony: 26-09-2021 21:08:45

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]