Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena pracy dyrektora szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
MKJ24-03-2021 21:03:42   [#101]

Bądźmy dobrej myśli. Cokolwiek komu na nią przychodzi.

Dan6706-09-2021 20:15:03   [#102]

Witam:

Pytam, aby się upewnić:

czy na dzień dzisiejszy dyrektor o ocenę pracy składa wniosek do KO - czy może być taki?, z taką pp?

                                                                                   ...................................................     ...................................................                                  (imię i nazwisko dyrektora)                                           

(miejscowość i data)

...................................................

        (adres placówki)

                                                                                   DO:

                                                                                         .......................................................

                                                                                          .......................................................

                                                                                        (organ sprawujący nadzór pedagogiczny

                                           Wniosek o dokonanie oceny pracy

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6a ust. 7a ustawy z 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela uprzejmie proszę o dokonanie oceny mojej pracy.

Uzasadnienie

* W uzasadnieniu należy wskazać kiedy była dokonana poprzednia ocena pracy zawodowej lub ocena dorobku zawodowego, ponieważ od  poprzedniej oceny pracy musi upłynąć co najmniej rok.

                                                                                      ...............................................

                                                                                          (podpis dyrektora placówki)

 Bardzo proszę o radę, dziękuję

 

rzewa06-09-2021 21:45:54   [#103]

pp prawidłowe ale wniosek może być bez pp

co do informacji, to należy ją podać, bo organ nadzoru może ich nie mieć, zwłaszcza jeśli jest to pierwsza ocena dokonywana przez KO

AnJa06-09-2021 21:55:29   [#104]

Można dołaczyć informacyjny fragment ze wzoru oceny.

Dan6708-09-2021 06:37:38   [#105]
witam
Prośba do  NOla o przesłanie przykładowego arkusza dotyczącego oceny pracy dyrektora  na priva: danuta26-67@tlen.pl

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Dan6714-09-2021 17:50:47   [#106]

Czy ktoś ma przykładowy  /uzupełniony/ arkusz dotyczący oceny pracy dyrektora, proszę  na na priva: danuta26-67@tlen.pl

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Dan6715-09-2021 05:02:24   [#107]

Proszę jak w [#106] - chodzi o arkusz samooceny dyr

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]