Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena pracy dyrektora szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
atodobre11-01-2017 07:57:49   [#01]

Witam

Na wtorek zapowiedziała się pani wizytator. Na pierwsze spotkanie do oceny mej pracy. Powiedziała, że chce obejrzeć dokumenty. 

Arkusz oceny dyrektora jest na stronie KO. Ale co Ona chce oglądać z dokumentów? Czy ktoś mi podpowie? 

I jak to miło, że w ferie...

peter11-01-2017 08:26:08   [#02]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. (Dz. U. poz. 2035).

Par. 9 ust. 2

2) realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;

3) realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5a, 6, 9 i pkt 10 oraz ust. 4 ustawy oraz w art. 6 i w art. 7 ust. 2 pkt 2-4 i pkt 6 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór

 

Dokumenty mogą dotyczyć ww. zadań

DYREK11-01-2017 08:40:56   [#03]

W zakresie urlopu wypoczynkowego do dyrektora szkoły zastosowanie mają zasady odnoszące się do wszystkich nauczycieli, zawarte w przepisach Karty Nauczyciela. Wobec tego poproś wizytatora o zmianę terminu:-)


post został zmieniony: 11-01-2017 08:41:32
puma11-01-2017 08:56:47   [#04]

Jestem "świeżo" po dokonaniu oceny, więc mogę powiedzieć, co pani wizytator kontrolowała:

- arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, księgę uczniów, księgę ewidencji uczniów, księgę uchwał rady pedagogicznej, księgę protokołów, uchwały rady rodziców, program wychowawczy, program profilaktyki, plan nadzoru, procedura awansu zawodowego i kontrola przebiegu przykładowego awansu, regulamin rady pedagogicznej, regulamin rady rodziców..... z tego, co zapamiętałam :-)

- kontrola dotyczyła również przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej: stanowiących i opiniujących, tu szczególnie sposób spełniania art. 41 ust.1 pkt 6 i uchwała w tej sprawie.

Powodzenia :-)

 

bobi36711-01-2017 10:12:26   [#05]

dodam jeszcze co było u mnie:

- protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

- sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego (za ubiegły rok szk.)

- plany pracy funkcjonujących w szkole zespołów oraz SU

- IPET (jeżeli są tacy uczniowie)

- koncepcję pracy szkoły

- WDN

- współpraca ze szkołami wyższymi tzn. czy mieliście studentów na praktykach

- w jaki sposób monitorowana jest realizacja podstawy programowej

- szkolny plan nauczania

- kwalifikacje nauczycieli

- w jaki sposób dokonujesz oceny pracy nauczycieli

 

i jeżeli jesteś dyr. prowadzącym lekcje, to wizytator będzie chciał być na obserwacji lekcji oraz sprawdzi program nauczania, rozkład materiału, pzo spyta też w jaki sposób doskonalisz swój warsztat, jakie wprowadzasz innowacje i takie tam

Postaraj się dobrze i szczegółowo wypełnić ankietę samooceny, którą wcześniej dostaniesz od wizytatora.

Powodzenia :)

atodobre11-01-2017 10:19:20   [#06]

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc. Zdaje się, że ferii nie mam i tym razem:)

 

bobi36711-01-2017 10:21:29   [#07]

no i oczywiście jeszcze statut szkoły :)))

rzewa11-01-2017 11:51:51   [#08]

hm... ja na Twoim miejscu zawalczyłabym o ferie -> jeśli chociaż o tym nie wspomnisz, wyjdzie na to, że nie znasz przepisów (co najmniej tych dotyczących oceny pracy n-la)

marmak11-01-2017 18:35:33   [#09]

A takie praktyki u Was występują:

"Gmina .... zaprasza na złożenie oferty na przeprowadzenie kontroli w jednostce oświatowej.

Zakres kontroli w kontekście dokonania oceny pracy dyrektora szkoły: stopień realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty oraz w art 7 ust.2 pkt 5 KN 

elkap11-01-2017 18:49:31   [#10]

Uważam, że nie powinnaś się zgodzić na to, by wizytator realizował te czynności w ferie. To czas urlopu dyrektora. Podaj jakie to kuratorium, sama jestem gotowa zadzwonić tam z pytaniem, jak urząd powołany m.in. do kontrolowania przestrzegania przepisów prawa, może pozwolić swojemu pracownikowi na łamanie tego prawa.

 

dorotagm11-01-2017 21:17:32   [#11]

Ooo

Ciekawe.

Każde KO ma swoje zwyczaje i procedury.

U mnie dokładnie według arkusza zamieszczonego przez KO na stronie. Rzeczowo, konkretnie i miło. Lubuskie.

Olik11-01-2017 22:15:21   [#12]

A u nas pusta zakładka.

martek31-01-2017 10:16:11   [#13]

złożyłam wniosek o dokonanie oceny pracy 20.XII.2016r i chyba podałam złą podstawę prawną( z 2016r.) a podobno ta odnosi się do nowych przepisów. Jak powinno być?

Jacek31-01-2017 10:21:51   [#14]

ważne, że wniosek wpłynął w ub roku więc oceny dokonuje op

martek31-01-2017 10:30:15   [#15]

i op wystosowało pisma do RP i Rady Rodziców, wiem, że nie ma na to umocowania prawnego, ale nie będę chyba ,, walczyć"a co ze związkami? U nas żaden nie działa chyba nie muszą prosić o opinię w mojej sprawie.

barbara06-02-2018 21:09:02   [#16]

Dostałam arkusz samooceny i jestem załamana. 3 dni na wypełnienie, analiza wszystkiego 4 lata wstecz. Może ktoś ma przykład takiej samooceny, wypełniony oczywiście w najważniejszych punktach.

monik26-03-2018 13:48:19   [#17]

Barbaro, czy już jesteś   po kontroli? Jak poradziłaś sobie z wypełnieniem scenariusza? Ja jestem w trakcie, więc informacje od Ciebie bardzo by mi pomogły

Sisteron13-04-2018 07:52:27   [#18]

Wobec obowiązujących przepisów prawa, na dzień dzisijeszy wniosek o ocenę pracy, jako dyrektora składam do KO?


post został zmieniony: 13-04-2018 07:53:39
robson13-04-2018 15:32:22   [#19]

Składasz wniosek o ocenę do KO. KO pisze o opinię RP, OP i ZZ. Wizytator przychodzi do Ciebie, wypełniacie odpowiednie papierki i na tej podstawie dostajesz ocenę pracy 


post został zmieniony: 13-04-2018 15:34:26
zinka13-04-2018 21:58:16   [#20]

dokładnie tak miałam, jak napisał Robson; dobrze przygotować sobie do każdego wymagania opisówkę z przykładami, znacznie ułatwia kontrolę; u nie szczegółowo sprawdzany nadzór (plan, sprawozdanie, daty zapoznania RP z planem na podstawie protokołów RP, uchwałą o sposobie wykorzystania  wyników, arkusze obserwacji itp jednym słowem cała dokumentacja nadzoru), wpisy w księdze uczniów, arkusze ocen, dzienniki; oceny pracy n-li, dokumentacja awansu zawodowego n-li; wizytator ma konkretne wytyczne - arkusz, sprawdza i wypełnia; zaglądał też do statutu

 


post został zmieniony: 13-04-2018 22:00:45
Stefan Wlazło16-04-2018 14:28:55   [#21]

RZEWA - MAM PYTANIE, WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE PLAN NADZORU PODLEGA KONTROLI TYLKO ,CZY JEST A NIE, JAKIE ZAWIERA TREŚCI, TAK TO BYŁO REGULOWANE, NIE ZNAM ZMIAN, POZDRAWIAM CIĘ NAJSERDECZNIEJ, STEFAN

rzewa17-04-2018 14:00:12   [#22]

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658)

§ 23. ust. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

ust. 2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy.

ust. 3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3;
4) plan obserwacji, o której mowa w § 22 ust. 3 pkt 2;
5) zakres monitorowania, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4.

Zatem kontrola planu nadzoru może, poza stwierdzeniem czy plan ten jest w ogóle i czy zachowany został tryb jego wprowadzania, dotyczyć tego czy plan ten uwzględnia podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego, a także czy zawiera to, co wymieniono w ust 3, oczywiście bez ingerencji w treść tych zapisów.

alis27-03-2020 20:52:40   [#23]

Kochani, znowu proszę o pomoc :(

Złożyłam wniosek o ocenę pracy pod koniec lutego, dzisiaj dostałam arkusz samooceny do zrobienia na środę! Ręce mi opady jak przed chwilą zobaczyłam co i ile trzeba wypełnić (szczegółowo i z konkretnymi przykładami) :(

W obecnej sytuacji jaką mamy, ile pracy i obowiązków ze zdalnym nauczaniem, to nie wiem czy jestem w stanie skupić się na wypełnianiu arkusza i ocenie, a tu taki krótki termin:(

Najgorzej, że nie mogę  jakoś wystartować, czy ktoś ma może jakiś przykładowo wypełniony arkusz samooceny i zechciałby się podzielić? Z jakimiś wskazówkami gdzie i co wpisywać, wiem, że proszę o zbyt wiele, zaczynam panikować

 

 

 

NQla27-03-2020 22:31:11   [#24]

Wysłałam na maila ALIS :-)

barborka228-03-2020 11:27:14   [#25]

U mnie podobna sytuacja...

Czy mogę prosić NQla też o wsparcie, w postaci arkusza ?

;-)

emen28-03-2020 11:39:10   [#26]

OOO...jakże się cieszę, że samotna nie jestem. Ja również w takiej potrzebie. Czy mogę dołączyć do grona proszących? Wdzięczność moja bez granic.

NQla28-03-2020 15:45:00   [#27]

Mailiki proszę :-)

ela240929-03-2020 19:49:46   [#28]

Mailiki ja również pięknie proszę :-)

NQla29-03-2020 19:57:17   [#29]

W sensie- adresy mailowe proszę :-).

PiotrekM29-03-2020 20:17:25   [#30]

I ja w kolejce poproszę.

 

 

NQla29-03-2020 21:13:00   [#31]

Wysłane :).

 

bobi36730-03-2020 17:00:30   [#32]

Ja też bardzo proszę

bobi367@wp.pl

betanowa30-03-2020 17:46:16   [#33]

I ja też poproszę jeśli, to możliwe. Z góry dziekuję

betanowa@wp.pl

 

Agnieszka Ch31-03-2020 04:29:43   [#34]

Ja też mogę aga.chrystyniak@gmail.com

Dziekuję

ela240931-03-2020 10:07:33   [#35]

Poproszę e.marczak@op.pl

MIwonka31-03-2020 10:14:13   [#36]

Dołączam do proszących, choć nie wiem co z tego będzie...  iwonamar@op.pl

NQla31-03-2020 10:58:39   [#37]

Wysyłam , powiem Wam tylko jedno-dzisiaj otrzymałam ocenę pracy. Z mojej samooceny, na wzorze której zrobili mi ocenę, zostawili suche wióry, taką papkę. Te wszystkie ciekawe rzeczy ( projekty, w tym miedzynarodowe) , kreatywne itp. jakby wyparowało. No comment.

EElcia31-03-2020 18:14:50   [#38]

Poproszę e.jan@neostrada.pl.

JurekW04-04-2020 11:58:50   [#39]

Również poproszę

gimsp@interia.pl

mimka09-04-2020 12:08:40   [#40]

NQla Dołączam do proszących. marta.poprak@gmail.com i ślicznie dziękuję.

MIwonka10-04-2020 19:39:26   [#41]

Czy któryś z ocenianych dyrektorów jest z lubelskiego? Jakie tu obowiązują procedury? Bo jedyne co znalazłam na stronie LKO to zarządzenie ws. regulaminu określającego wskaźniki oceny z 2018r. 

basiaj12-04-2020 18:16:18   [#42]

tez poprosze dziekuje basiurekj@wp.pl

basiaj12-04-2020 18:22:26   [#43]

witam mialam mieć ocenę pracy  ale w zwiazku z zaistniala sytuacją wszystko wstrzymano (śląskie) 

konkursy odwolane -  wiem ,że mozna na rok przedłużyć wedle nowych przepisów ( a co wtedy jak nie ma oceny?)

Roman Langhammer12-04-2020 18:24:49   [#44]

Myślę, że brak oceny nie powoduje problemów. Wszak to nie nowe powierzenia, a przedłużenie trwającej kadencji. Więc moim zdaniem ocena nie ma znaczenia.

MKJ13-04-2020 12:56:56   [#45]

KO nie miał prawa wstrzymać oceny - specustawa covidowa nie naruszyła KN, zatem KO cały czas ma 3 miesiące na dokonanie oceny.

Proponuję pisemnie o tym przypomnieć, bo dochodzą do mnie sygnały, że inni KO też próbują wstrzymywać oceny pracy. Oraz o konsekwencjach niedopełnienia obowiązków przez organ administracji publicznej - art. 231 k.k.

Krzychu15-04-2020 10:49:25   [#46]

NQla Dołączam do proszących. krzychudyrkacz@gmail.com i z góry dziękuję.

ela240915-04-2020 11:34:08   [#47]

Przedłużenie powierzenia stanowiska może nastąpić do 31.08.2021 r. i nie jest do tego konieczna aktualna ocena pracy. 

MKJ15-04-2020 11:50:14   [#48]

Jeśli nauczyciel (dyrektor) złożył wniosek o dokonanie oceny pracy, to dyrektor (kurator) ma 3 miesiące na jej dokonanie. Fakt, że jakieś konkursy są lub ich nie ma, nie ma tu nic do rzeczy.

Anet29-05-2020 13:38:37   [#49]

Proszę o pomoc :(

Złożyłam wniosek o ocenę pracy i mam wypełnić arkusz samooceny na już :(

Czy ktoś ma może jakiś przykładowo wypełniony arkusz samooceny i zechciałby się podzielić? Z jakimiś wskazówkami gdzie i co wpisywać, JEST TO MOJA PIERWSZA OCENA PRZEZ KURATORIUM I JUŻ MAM ŚCISK W ŻOŁĄDKU.

Proszę będę bardzo wdzięczna  

rzewa29-05-2020 16:25:25   [#50]

a skąd mamy wiedzieć jak ten Twój arkusz wygląda?

po prostu wypełnij go wg tego co tam napisane i tego co zrobiłaś

tyle :-)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]