Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena pracy dyrektora szkoły
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Anet29-05-2020 17:53:32   [#51]

Dziękuje bardzo za wiadomość - na skrzynkę ❤

AndrzejW05-08-2020 09:25:34   [#52]

Ja także będę wdzięczny za podzielenie się arkuszem.

Mój mail: wyrozembski@gmail.com

Będę także wdzięczny za podzielenie się aktualnymi tabelami z wymaganiami, kryteriami oceny dyrektora itp.

majk05-08-2020 09:56:42   [#53]

Ja również poproszę, jeśli to nie problem: majk832@wp.pl

Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

agnik05-08-2020 15:51:07   [#54]

czeka mnie ocena jesienią...

jakieś wskazówki? rady?

arkusz chętne przygarnę... kingacz@interia.pl

dziękuję i pozdrawiam

torod05-08-2020 21:26:04   [#55]

Ja też czekam na ocenę...

Arkusz bardzo mi się przyda i będę wdzięczna za podzielenie się   :)

Z góry dziękuję -  jszulc@poczta.onet.pl 

emen05-08-2020 22:15:00   [#56]

To i ja pięknie poproszę. Również czeka mnie ocena w tym szalonym czasie;). nycz.mar13@gmail.com

subar11-08-2020 22:48:25   [#57]

jeżeli można to i ja proszę o przesłanie: bpsukiennik@poczta.onet.pl

ewach13-08-2020 23:32:22   [#58]

NOla, dołączam do ocenianych z  prośbą o przesłanie na priva: ara.dor@wp.pl

Dziękuję i pozdrawiam

Ed15-08-2020 12:00:38   [#59]

Ja również serdecznie proszę o przesłanie na priva:  voyak1@wp.pl

Z góry dziękuję i pozdrawiam

elnik15-08-2020 12:46:51   [#60]

Może do wymiany?

czela17-08-2020 20:37:48   [#61]

Będę zobowiązana, jeżeli otrzymam wskazówki i podpowiedzi do wypełnienia arkusza. Mój adres czerwinskaela@wp.pl


post został zmieniony: 17-08-2020 20:40:43
AgaB17-08-2020 21:12:07   [#62]

Jeśli można, ja również bardzo proszę: dorota-brzostek@wp.pl

JaM08-10-2020 23:26:06   [#63]

Czy dokonanie mojej oceny pracy (jako dyrektora) na wniosek OP - moze być przedłuzony o miesiąc? Na jekiej podstawie.

Pracuję w placówce nieferyjnej. OP złozył wniosek w czerwcu...wiedząc, kiedy mamy przerwę urlopową, oraz kiedy ja (zgodnie z planem urlopowym) mam urlop.

rzewa09-10-2020 07:16:41   [#64]

kurator ma na dokonanie oceny 3 m-ce ale...

do tego okresu nie wlicza się usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy trwającej dłużej niż 14 dni oraz urlopu wypoczynkowego ocenianego trwającego dłużej niż 14 dni, czyli

ocena powinna być dokonana nie później jak w ciągu 3 m-cy + okres Twojego urlopu (o ile trwał on dłużej jak 14 dni (wszystko tu się liczy w dniach kalendarzowych)

art 6a ust 2 i 2b w związku z ust 7a KN

nie ma natomiast minimalnego okresu jaki musi upłynąć od zawiadomienia ocenianego o złożeniu takiego wniosku a dokonaniem oceny, czyli ocena najwcześniej może być dokonana 6-ego dnia po złożeniu wniosku, o ile oceniany wykorzysta wszystkie dni, jakie mu przysługują na ustosunkowanie się do projektu oceny -> gdyby ustosunkował się natychmiast, to ocena może być dokonana w tym samym dniu co zawiadomienie ocenianego o wszczęciu procedury oceniania

w zasadzie przepisy KN nie pozwalają na przedłużenie okresu w jakim ocena winna być dokonana, a k.p.a. w tym zakresie nie może być stosowany, gdyż KN pozwala w art 6a ust 8b na stosowanie k.p.a. jedynie w zakresie dotyczącym doręczeń zatem w innym zakresie - czyli przesuwania terminów, ani też konsekwencji nierozpatrzenia sprawy w terminie k.p.a. nie ma zastosowania

a KN nie zawiera sankcji za przedłużenie okresu dokonywania oceny, więc... Pytanie, do czego Ci ta ocena potrzebna - od tego zależy co należy zrobić z tym faktem

 

Natalia3910-12-2020 09:01:18   [#65]

NQla dołączam do prośby o przesłanie arkusza samooceny - jeśli oczywiście można :) niezapominajek10@wp.pl

laostic10-12-2020 10:06:55   [#66]

Ja też proszę laostic2@gmail.com

Jerzykk10-12-2020 14:50:38   [#67]

KO i OP nie mogą się dogadać w sprawie oceny. Każdy upiera się przy swoim. Co dalej? Jakie kroki jak się nie dogadają. 

Andre3220-12-2020 17:13:40   [#68]

Witam! Dołączam do prośby o przesłanie arkusza samooceny - jeśli można. (andre32@wp.pl).

beabp20-12-2020 17:50:01   [#69]

też jestem przed oceną... więc i ja proszę

agamali20-12-2020 20:25:56   [#70]

Uprzejmie proszę i ja maliszewska_aga@o2.pl Dziękuję

ibula22-12-2020 11:58:05   [#71]

Gdybym mogła prosić bardzo :) busia20@wp.pl , z góry dziękuję :)

AnJa22-12-2020 12:40:54   [#72]

Ciesze się bardzo , ze jest az tyle szkół, w których decyzją dyrektora zabroniono nauczycielom egzekwowania realizacji prac domowych czy kontrolnych przez uczniów samodzielnie.

Albowiem istotą uczenia się jest by wespół w zespół żądzy (uczenia  się) moc móc zmóc. A- jeszcze lepiej-wzmóc.

Jerzykk - nic. KO ustali ocenę. W tych kilku kryteriach "porozumieniowych" ustapi - a postawi na swoim w uogolnieniu.


post został zmieniony: 22-12-2020 12:41:32
TMaoś23-12-2020 10:01:28   [#73]

Też bardzo proszę o ten arkusz jak można :) malgot8@op.pl

Pozdrawiam już prawie świątecznie :) Wesołych Świat!

JaM04-01-2021 23:12:46   [#74]

To coś mi się nie zgadza z tymi 3 miesiącami na ocenę pracy dyrektora. To ostateczne maksimum, na które KO ma czas?

ten urlop nie wliczany, to musi być 14 dni w ciagłosci, czy może być np. w lipcu 8 dni, a w sierpniu 14?

rzewa05-01-2021 06:33:53   [#75]

nie wlicza się do tego terminu jedynie urlopu dłuższego niż 14 dni -> art 6a ust 2b KN

Jot24-03-2021 11:49:09   [#76]

Głosowanie rady pedagogicznej w sprawie opinii w sprawie oceny pracy dyrektora dokonywanej przez KO ma być  w formie uchwały i w głosowaniu tajnym?

Marcin24-03-2021 11:56:50   [#77]

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/opinia-o-pracy-dyrektora-szkoly-jak-powinna-wygladac-18864.html

Powyżej odpowiedź

Jot24-03-2021 12:11:22   [#78]

niestety nie ma dostępu :-(

Marcin24-03-2021 12:13:31   [#79]
Pytanie: Nauczyciele wystawiają opinię dyrektorowi, który ubiega się ponownie o to stanowisko. Powinna być do tego uchwała. Jak prawidłowo napisać taką opinię?
Odpowiedź: Rada pedagogiczna wyraża opinię o pracy dyrektora szkoły w związku z oceną pracy dyrektora, jeśli w szkole nie działa rada szkoły. Opinia może być pozytywna lub negatywna. Ocena pracy jest niezbędna dyrektorowi podczas ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły w procedurze konkursu. Rada podejmuje uchwałę.

Wydanie opinii – pisemnie i z uzasadnieniem

Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole (art. 6a ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela). Według § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (…) opinie wyrażane są w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy dyrektora. Opinie muszą zawierać uzasadnienie.

Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę

W myśl art. 82 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe w szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. Zgodnie z art. 73 ustawy Prawo oświatowe:

  • ust. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  • 1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.
O ile podejmowanie uchwały jest tajne, to opracowywanie opinii o pracy dyrektora nie jest obwarowane tym rygorem.
PP:

post został zmieniony: 24-03-2021 12:14:48
Jot24-03-2021 13:17:53   [#80]

dziękuję:-)

rzewa24-03-2021 13:50:01   [#81]

niestety, to co napisano w #79 to za daleko idąca interpretacja...

jeśli KO zwróciło się do rp o opinię o pracy dyrektora, to podstawą wydania takiej opinii jest właśnie to pismo kuratora -> kurator z racji sprawowanego nadzoru ped. ma prawo prosić każdy organ szkoły do ustosunkowania się w konkretnej sprawie

natomiast konieczność wydania takiej opinii nie wynika w żaden sposób z art 6a KN oraz jest sprzeczna z zasadami dobrego zarządzania

Marcin24-03-2021 13:56:05   [#82]
6a.7.

Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.

Skoro nie powołano Rady Szkoły to #79 jak najbardziej jest do zastosowania

MKJ24-03-2021 14:11:55   [#83]

Nieprawda. Przytoczony przepis (art. 82 ust. 2) pochodzi z Prawa oświatowego, a kwestie oceny pracy reguluje Karta Nauczyciela. To są dwie odrębne ustawy i nie można rozciągać przepisów jednej na drugą. W KN nie ma delegacji dla RP do zastępowania RS. Wałkowaliśmy to już wielokrotnie.


post został zmieniony: 24-03-2021 14:13:35
Marcin24-03-2021 17:42:14   [#84]

W #79 odpowiedź z Portalu oświatowego...Natomiast w #82 cytuję zapis z KN a nie z PO.  Nie wiem czy to było "wałkowane" tutaj ale poszukam na pewno.

AnJa24-03-2021 17:53:21   [#85]

PPortal Oświatowy  jest tu znany i cytowany.  A czasami i poważany. Co do #82 to chyba nikt nie kwestionuje iż to KN

Roman Langhammer24-03-2021 18:51:30   [#86]

Owszem... ale znów wypowiem swoje zdanie.

Art. 80 ust. 2 pkt 4 Prawo oświatowe:

"Rada szkoły ... opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki"

Nie ma Rady Szkoły, to zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, a więc może opiniować sprawy istotne dla szkoły. A więc może również wystosować taką opinię (bo ocena dyrektora, to jakby nie patrzeć istotna sprawa dla szkoł) :D. I nie ma to nic wspólnego z KN. I oczywiście zgadzam się z tym, że jeśli KO wystąpiło o opinię to należy jej udzielić i ja bym jej udzielił na podstawie ww. zapisu (w związku z art. 82 ust. 2).


post został zmieniony: 24-03-2021 18:52:29
MKJ24-03-2021 19:22:24   [#87]

Romanie, rozmawiamy o dwóch różnych kwestiach.

RP, jeśli nie ma RS, może sobie opiniować, co chce, jeśli uzna, że jest to sprawa istotna dla szkoły.

KO, w ramach nadzoru, może zwrócić się do każdego organu szkoły, tak jak napisała Rzewa. Tylko po co KO ma się zwracać do RP o opinię ws. pracy dyrektora, skoro tej opinii nie może wykorzystać przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora, bo prawo na to nie pozwala?

Marcin24-03-2021 19:39:54   [#88]

MKJ (oczywiście bez urazy, bo bardzo cenię Twoje rady) ale czy sam sobie nie przeczysz pisząc najpierw: "W KN nie ma delegacji dla RP do zastępowania RS" a potem:"RP, jeśli nie ma RS, może sobie opiniować, co chce"

Skoro KO z taką prośbą się zwraca przytaczają podstawę prawną tejże prośby, to z punku widzenia Jot - która ten problem postawiła odpowiedź do KO typu:"po co Wam to potrzebne, przecież nie możecie tego wykorzystać" będzie delikatnym nietaktem... Tak jak napisał Roman - trzeba udzielić takiej odpowiedzi i temat zamknąć.

AnJa24-03-2021 19:52:20   [#89]

Generalnie chyba w tym kierunku idą podpowiedzi - chcą, niech mają, to i tak bez znaczenia.

Ale nie wiem, co byłoby, gdyby uchwała zawierała tekst: RP, związku z prośbą Kuratora, świadoma iż nie ma podstawy prawnej prawnej do takiego działania, wyraża następująca opinię...

Albo: RP uchwala, iż w zwiazku z brakiem umocowania prawnego nie wyraża opinii o pracy dyrektora.

AnJa24-03-2021 19:57:19   [#90]

A tu dowód, ze na wschodzie jest cywilizacja:
Zarządzenie nr 74/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły” – Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

Marcin24-03-2021 20:00:25   [#91]

O podstawę prawną, czy też jej brak do uchwalenia ww. dokumentu pewnie można by się spierać godzinami, tylko po co? KO wpisuje w piśmie skierowanym do szkoły PP, dyrektor ją kopiuje w uchwale i tyle...

rzewa24-03-2021 20:03:51   [#92]

a po co dyrektor ma kopiować skoro uważa, że to nie jest właściwa podstawa?

po prostu RP podejmuje uchwałę w ramach swoich zwykłych kompetencji -> kurator zwraca się z pytaniem a RP odpowiada - tyle

AnJa24-03-2021 20:04:27   [#93]

A KO na to: i tu Cię mamy - dyrektor nie zna przepisów prawa.

Marcin24-03-2021 20:05:38   [#94]

Ja piszę we własnym imieniu i będę się upierać, że podstawa prawna do takiej uchwały jest. Każdy niech robi jak uważa...

A skoro mamy "linkować" to poniżej:

http://www.kuratorium.lodz.pl/nadzor-pedagogiczny/ocena-pracy-dyrektora/

Proszę zwrócić uwagę na dokument:

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/01/lko-procedura-oceny-pracy-dyrektora.docx

i zwrócić uwagę na pkt 5 z powyższego... Czy tam aby nie jest napisane że "Opinie uwzględnia się przy ocenie pracy dyrektora szkoły"

 


post został zmieniony: 24-03-2021 20:12:31
MKJ24-03-2021 20:32:13   [#95]

Czym innym jest podjęcie uchwały przez RP w jakiejkolwiek sprawie, a czym innym jej wykorzystanie do czegokolwiek (np. w procedurze dokonywania oceny pracy) przez inny organ.

KO może się zwrócić do RP w każdej sprawie, w tym o opinię o pracy dyrektora, ale w trybie nadzoru, a nie w trybie dokonywania oceny pracy dyrektora! KO nie ma podstaw prawnych, żeby wykorzystać tę opinię przy dokonywaniu tej oceny. Oczywiście, sprawę mógłby rozstrzygnąć dopiero sąd, bo MEN stoi na tym samym stanowisku.

Nie zgadzam się z Marcinem i Romanem, że trzeba udzielić odpowiedzi. Jest to przyzwyczajanie organów administracji publicznej do przekraczania uprawnień, a organy te mogą działać tylko w zakresie i w granicach prawa. Przy okazji, zwrócenie innemu organowi uwagi, że przekracza swoje uprawnienia nie jest nietaktem, wręcz przeciwnie.

Przerabiałem tę sytuację przy swojej ocenie. KO zwróciło się do mojej RP o opinię o mojej pracy. Ponieważ zrobiło to w trybie oceny pracy, a nie nadzoru, nie poddałem tej prośby pod głosowanie (poinformowałem RP, że taka prośba wpłynęła, ale, jako przewodniczący RP, nie nadałem jej biegu) i poinformowałem KO o mojej decyzji. KO mogło wstrzymać dokonywanie mojej oceny pracy i wtedy spotkalibyśmy się w sądzie, ale zdecydowało się jej dokonać, pomimo braku opinii RP, zatem nie było z czym iść do sądu. Ale nie ukrywam, że ciekaw byłbym rozstrzygnięcia, bo problem jest interesujący z prawnego punktu widzenia.

MKJ (oczywiście bez urazy, bo bardzo cenię Twoje rady) ale czy sam sobie nie przeczysz pisząc najpierw: "W KN nie ma delegacji dla RP do zastępowania RS" a potem:"RP, jeśli nie ma RS, może sobie opiniować, co chce"

Marcinie, nie ma w tym sprzeczności - w ramach ustawy Prawo oświatowe RP może sobie opiniować, w zastępstwie RS, sprawy, które uważa za istotne dla szkoły, w tym opinia o pracy dyrektora. Ale nie może tego robić w ramach KN, a każda uchwała podjęta w tym trybie będzie, moim zdaniem, naruszeniem prawa.


post został zmieniony: 24-03-2021 20:38:00
Marcin24-03-2021 20:42:10   [#96]

Który akt prawa zabrania wykorzystania  przez KO opinii RP w ocenie pracy dyrektora?

MKJ24-03-2021 20:46:23   [#97]

Karta Nauczyciela - art. 6a ust. 7:

Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.

Jako żywo, nie ma tu słowa o radzie pedagogicznej, a w żadnym miejscu Karty Nauczyciela nie ma delegacji dla RP do zastępowania RS.

Marcin24-03-2021 20:48:25   [#98]

Nie przekonamy się na wzajem do swoich racji ale mam nadzieję, że tak czy inaczej konstruktywne spieranie się ma sens. Miłego wieczoru.

MKJ24-03-2021 20:53:05   [#99]

Miałem nadzieję na kontrargument, ale pora rzeczywiście już późna. Wzajemnie.

Marcin24-03-2021 20:56:22   [#100]

Kontrargumenty jutro, teraz pora odpocząć. Chyba, że jutro zamkną internet, bo są przecieki, że mają sporo zamknąć...

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]