Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]
MKJ20-09-2021 21:17:08   [#401]

Czy KN określa, w jaki sposób liczyć termin? Nie! Zatem, na podstawie art. 91c ust. 1 sięgamy do Kodeksu pracy. Tam też lipa, więc na podstawie art. 300 k.p. sięgamy do Kodeksu cywilnego i tam już art. 111 § 2 wszystko nam wyjaśni:

Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Jest to ogólna zasada, opisana również w k.p.a. (art. 57 § 1), stosowana do wszystkich terminów określonych w dniach innych niż czas trwania jakiegoś stanu, np. okresu zatrudnienia, stażu, wieku.

rzewa20-09-2021 23:56:45   [#402]

owszem, racja

Roman Langhammer21-09-2021 04:43:34   [#403]

No, MKJ... łeb nie od parady. ;) Tak głęboko nie sięgałem. 

MKJ21-09-2021 20:13:25   [#404]

Romanie, dyrektor bez podstawy prawnej nie powinien nawet udać się do toalety, a co dopiero liczyć dni i terminy!

* Gdyby ktoś miał taką potrzebę, to art. 134 k.p.


post został zmieniony: 21-09-2021 20:17:56
Roman Langhammer22-09-2021 04:52:42   [#405]

Człowiek uczy się całe życie. :) Będąc 9 rok dyrektorem, znów się czegoś nauczyłem. Może to też z tego powodu, że jeszcze nigdy nie czekałem na ostatni dzień ze zrobieniem czegoś, więc nie było mi potrzebne wiedzieć, który dzień to ten ostatni. ;) Ale dobrze wiedzieć na przyszłość.

Skimir22-09-2021 09:25:35   [#406]

A czy warto wiedzieć, który dzień to ten ostatni? :-) Wygląda na to, że złożona analiza przepisów nam o tym powie...

AnJa22-09-2021 09:46:47   [#407]

Zawsze wiedziałem- ostatni dzień był wczoraj.

Chyba, ze jeszcze wcześniej.

Skimir22-09-2021 11:13:40   [#408]

Nooo, w końcu przyszłość jest dzisiaj :-)

AnJa22-09-2021 11:46:02   [#409]

Pisałem w kontekscie terminowości moich czynności urzędniczych.

Skimir22-09-2021 11:54:09   [#410]

A to wiadomo - przecież wszystko jest na wczoraj (czyli dzień ostatni).

AnJa22-09-2021 12:25:21   [#411]

W kwestii terminów i KPA polecam system kontenerowy (w warunkach covidowych mozna nazwac go kontenerowo-kwarantannowym): każde pismo kierowane do dyrektora kieruje się do umieszczonego w pobliżu biurka kontenera.

Po otrzymaniu monitu w związku z  brakiem odpowiedzi należy dokonac kwerendy kontenerowej- i po odszukaniu pierwotnego pisma odczytać je i odpowiedzieć jednym pismem na oba pisma: pierwotne i monit.

Zazwyczaj maksymalnie 20-30% pism doczekuje sie monitu - co daje kolosalne oszczedności czasu dyrektorskiego.

System sprawdzony, nie tylko w szkole. Z tym, ze onegdaj było w szkołach biednie i funkcję kontenera pełniło pudło po telewizorze zakupionym z prowizji z ubezpieczenia zbiorowego uczniów.

Formą rozwiniętą powyższego jest stosowanie archiwizacji pism przychodzących via niszczarka (w wersji elektronicznej- spam z funkcją czyszczenia przy każdorazowym wyłaczeniu systemu) - wówczas oszczedza sie czas przeznaczony na przeszukiwanie kontenera, ale w odpowiedzi na monit trzeba jednak zapytać czego dotyczyło zagubione pismo właściwe.

Acz mozna oczywiście dokonać archiwizacji także monitu.

Skimir22-09-2021 12:28:41   [#412]

Genialne :-) Kupuję!

MKJ25-09-2021 23:19:36   [#413]

Potwierdzam - system działa, choć trzeba uważać na sprawy, w których przekroczenie terminu może być odczuwalne, zanim przybędzie monit (np. w przypadku złożenia oświadczenia majątkowego jednak nie czekałbym na monit). W takich przypadkach stosuje zasadę "Dnia ostatniej szansy" - czekam na ostatni dzień, bo zawsze jest szansa, że zmienią się wytyczne albo zostanie uchylony przepis, który nakazuje mi zakasać rękawy i wziąć się za robotę. Parę razy uratowało mnie to przed podwójną robotą.

Moltena28-09-2021 16:11:47   [#414]

Dostałam odpowiedz z Ministerstwa. Nauczyciel, który ma na akcie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego datę 13.09.2019 mógł rozpocząć staż z dniem 14.09.2021. 

rzewa28-09-2021 17:38:53   [#415]

#353

Moltena28-09-2021 19:26:42   [#416]

Rzewo dokładnie tak :) co mam na piśmie nie zginie. 

Dan6705-06-2022 11:13:03   [#417]

Witam!

Nauczyciel kończy staż na dyplomowanego /01.09.2019 - 31.05.2022/:

dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu /czy daje nauczycielowi wcześniej projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu??/

Roman Langhammer05-06-2022 18:33:10   [#418]

Dokonuje oceny dorobku zawodowego w terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców (RR ma 14 dni na opinię od dnia otrzymania zawiadomienia; brak opinii nie wstrzymuje postępowania).

Coś takiego jak projekt oceny dorobku zawodowego jest tylko w przypadku awansu na kontraktowego i mianowanego, a ów projekt przygotowuje opiekun stażu.

Ed13-06-2022 10:25:11   [#419]

Mamy n-la uzupełniającego etat w innej szkole i kończącego staż na n-la dyplomowanego. Czy przygotowując ocenę dorobku zaw. powinienem się zwrócić do dyrektora placówki, w której n-el uzupełnia etat, o wydanie oceny cząstkowej ?

joljol13-06-2022 17:47:13   [#420]

jeżeli ma wiecej niz pół etatu u ciebie  - to nie

gera19-06-2022 12:29:24   [#421]

Interpretacja KO -rozmowa -dyplomowany

Z uwagi na pytania dotyczące wątpliwości związanych z interpretacją zapisu § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574), informujemy że:

Zgodnie z przepisami § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast w § 9 ust. 2 pkt 1 stanowi, że do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1 – 3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4. Należy przy tym zauważyć, że wymagania ujęte w § 8 ust. 3 pkt 4 odnoszą się do realizacji co najmniej dwóch określonych zadań. W związku z powyższym, prezentacja, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 dotyczy jednego z zadań ujętych w § 8 ust. 3 pkt  4.

 

Czy rzeczywiście w prezentacji n-l musi wybrać § 8 ust. 3 pkt  4 ? Co myślicie? Pomijam, że jest już nowy tj.Dz.U.2020.2200. Interpretacja -dopisek z ostatniego tygodnia.

zapolska20-06-2022 20:16:42   [#422]

Czekam na odpowiedź na to powyższe zagadnienie ponieważ zapytał mnie nauczyciel który składa dokumenty.

Właśnie o to pytał.

BeataGie20-06-2022 21:52:34   [#423]

Nauczycielka - stażystka ma wydłużony staż do 28.07. Po złożeniu sprawozdania, ocenie.... postępowanie w ostatnim tygodniu sierpnia. Kiedy/z jaką datą może otrzymać akt mianowania nauczyciela kontraktowego?

Roman Langhammer21-06-2022 05:40:27   [#424]

art. 9b KN

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 


Twojej stażystki dotyczy ust. 3a, a więc do 31 grudnia.

rzewa21-06-2022 08:10:47   [#425]

ale nie ma przeszkód by otrzymała ten akt np. 31 sierpnia (i każdego innego dnia, byle nie później jak 31 grudnia)

a przeszeregowanie płacowe i tak będzie od 1.01 -> jeśli dostanie akt jeszcze w sierpniu, to 1.09 zostanie zatrudniona jako n-l kontraktowy (czyli na czas nieokreślony) ale ze stawką wynagrodzenia n-la stażysty, a dopiero od 1.01 otrzyma stawkę n-la kontraktowego

o ile przepisy nie ulegną zmianie, oczywiście :-))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]