Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kontrola spełniania obowiązku szkolnego
strony: [ 1 ]
Jot11-09-2019 16:38:51   [#01]

Mam sprzeczne informacje, gdy pytałam, dlatego tu proszę o odpowiedź. Czy w przypadku, gdy  uczeń jest zameldowany w obwodzie naszej szkoły, ale mieszka w innej miejscowości/ poza jej obwodem/ dyrektor również ma obowiązek kontrolowania spełniania przez niego obowiązku szkolnego? Czy zwrot  z art 41"zamieszkałe w obwodach tych szkół" trzeba rozumieć, jako "zameldowanych"? Z kolei informacja z gminy o .."aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży" odnosi się na pewno do meldunku... /przepraszam, ale nie moge wyłączyć pogrubionej czcionki...:-(/

Art. 41. Prawo oświatowe

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

1.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół,.............................

2.

Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat

DYREK11-09-2019 17:02:34   [#02]

1. zamieszkały (art.25 Kodeksu cywilnego) to nie zawsze zameldowany -> szkolna ewidencja realizacji obowiązku szkolnego zależna jest od miejsca zamieszkania, a nie zameldowania dziecka

2. ta ewidencja dzieci wynika z zameldowania (ustawa o ewidencji ludności)


post został zmieniony: 11-09-2019 17:03:10
dariuszn712-09-2019 07:26:03   [#03]

U nas jeżeli mamy dziecko zameldowane na wykazie z Urzędu, a nie zamieszkałe w obwodzie,  prosimy rodziców o przesłanie oświadczenia o miejscu zamieszkania i wypisujemy z księgi ewidencji dzieci.

DYREK12-09-2019 15:34:13   [#04]

tak, jest to księga dzieci zamieszkałych w obwodzie (§ 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia .... dokumentacji przebiegu nauczania .....)

konieczne oświadczenie obojga rodziców o miejscu zamieszkania wraz z informacją gdzie dziecko realizuje obowiązek szkolny

jurkoz25-01-2021 11:52:01   [#05]

Odświeżam wątek, bo kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego nastręcza obecnie mnóstwo problemów.

Jak traktować dzieci zameldowane ale nie zamieszkujące w obwodzie szkoły, gdy brak jest informacji co się z nimi dzieje?

Skąd wziąć informację o dzieciach zamieszkałych w obwodzie szkoły?

Skąd dyrektor ma wiedzieć kto mieszka w obwodzie szkoły przy braku obowiązku meldunkowego?

W szkołach wiejskich pewnie nie jest to dużym problemem, ale w dużych miastach, przyznam szczerze, nie mam pojęcia jak ma wyglądać  kontrola spełniania obowiązku szkolnego realizowana przez dyrektora szkoły. Może warto wnioskować o zmianę tego, moim zdaniem, nierealnego zapisu prawnego.

 

 

 

Natka25-01-2021 12:34:47   [#06]

W szkołach wiejskich też mamy problem - coraz większy:

*rodzice wyjeżdzają z dziećmi za granicę ...

*młodzi wyjeżdżają sami, zakładają rodziny albo nie (samotne matki?) - dzieci meldują u dziadków ...

zwrotki wracją, część pism jest odbierana przez dziadków - informacji zwrotnych nie ma

Jak tu kontrolować? Policja?

jurkoz25-01-2021 13:32:35   [#07]

No właśnie: komu zgłaszać, że nie wiem co dzieje się z dzieckiem?

Policja - niechętna

Organ - szukaj sam, bo cóż my możemy

Pomoc społeczna - to nie nasza sprawa

Sąd - tylko demoralizacje i zagrożenia demoralizacją

Odrębna rzecz to coroczny obowiązek przesyłania przez rtodzica potwierdzeń, że dziecko chodzi do szkoły poza granicami kraju. To już jest niekońcżąca się historia ponagleń i wezwań! Najczęściej nieskutecznych.

Może w końcu ktoś dostrzeże, że to prawo obecnie jest zupełnie nieskuteczne.

AnJa25-01-2021 14:20:31   [#08]

Moim zdaniem nawet niepotrzebne - jest baza SIO. Wystarczyłoby miec uprawnienia (na poziomie gminy?) do porównania listy zameldowanych i ujetych w SIO. 
I ewentualnie zajmowąć sie tylko tymi, którzy zameldowani a ich w SIO nie ma. A jest jeszcze baza 500+ i najbardziej aktualne dane o miejscu zamieszkania.

Natka25-01-2021 14:22:11   [#09]

i tu się z Tobą zgadzam 

o wiele łatwiej byłoby i taniej - listy za potwierdzeniem kosztują :-(


post został zmieniony: 25-01-2021 14:22:22
Jot25-01-2021 14:52:42   [#10]

Dokładnie tak AnJa. To samo mówimy u nas. Przepis oderwany od rzeczywistości.

bardu25-01-2021 21:56:56   [#11]

 A co robicie z dziećmi przebywającymi za granicą?

jurkoz27-01-2021 15:34:41   [#12]

MEN i zespół SIO śledzi chyba nasze posty :)

To dobrze!

Wczoraj otrzymałem mailem takie z MEN pouczenie:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy o obowiązku wykazywania w systemie informacji oświatowej (SIO) informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe dyrektorzy szkół podstawowych z ustalonym obwodem są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Dane te przekazuje się w ramach pozycji „Nauki ucznia/obowiązek”.

Formularz w SIO należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, które:

1. spełniają obowiązek:

  • przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,
  • przez uczęszczanie do szkoły za granicą,

2. nie spełniają obowiązku szkolnego:

  • z innej przyczyny,
  • z powodu odroczenia.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Tych z Państwa, którzy nie wykazali danych o spełnianiu/niespełnianiu obowiązku szkolnego, prosimy o pilne uzupełnienie.

Link do instrukcji dostępny jest na stronie: https://pomocsio.men.gov.pl/uczniowie/

Z poważaniem,
Zespół SIO

 

No i mam jeszcze większy problem, bo to co zostało wskazane jest mi doskonale znane od lat, a nadal nie wiem co i jak kontrolować!

Ale nadal nie wiem skąd mam zaczerpnąć informację o dzieciach zamieszkałych w obwodzie szkoły?

Skoro nie są to dzieci zameldowane o jakich otrzymuje informacje z OP, to kto mi udzieli informacji o zamieszkałych?  Tę wiadomość uzyskuję zwykle przy rekrutacji, ale tylko w odniesieniu do tych, co chcą do szkoły trafić, unikający obowiązku nie zgłoszą się przecież do szkoły sami.

Skąd mam wiedzieć, że uczęszczają do szkoły za granicą skoro rodzice nie odpowiadają na pisma (te wysyłamy do zameldowanych) i nie potwierdzają faktu pobierania tam nauki bądź zamieszkania poza obwodem mojej szkoły ?

Z informacji MEN wnioskuję, że jestem z kontroli spełniania obowiązku przez dziecko uczęszczające do szkoły za granicą zwolniony, bo ono nie jest przecież zamieszkałe w obwodzie szkoły, pomimo meldunku (wystarczy w jakiś sposób wydobyć od rodzica oświadczenie o zamieszkaniu poza obwodem).

Pojawia się też pytanie czemu służy kontrola spełniania obowiązku szkolnego? Zawsze sądziłem, że sprawdzamy po to, aby dzieci faktycznie były edukowane, by nie było analfabetyzmu, by nie działy się z dziećmi jakieś inne złe rzeczy. Teraz wydaje się, że rodzic/opiekun, który chce  coś ukryć w związku z obowiązkiem szkolnym, wystarczy, że napisze oświadczenie "ja i moje dziecko nie mieszkamy w obwodzie państwa szkoły" - i po sprawie. W rzeczywistości kontrolujemy tylko tych, którzy trafią do szkoły z woli rodzica, bo jeśli rodzic woli takowej nie ma to dyrektor nie ma możliwości skutecznie zweryfikować jego miejsca pobytu i skutecznie.

Podkreślam: ciągle piszę o tych, których jeszcze w szkole nie mam, bo ci którzy już do mnie trafili są pod kontrolą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy źle to interpretuję?

 

Leszek27-01-2021 17:27:29   [#13]

czasami chcemy być wszechwiedzący a świat się kręci swoją drogą...

pozdrawiam

MKJ27-01-2021 19:26:38   [#14]

Problem polega na tym, że w Polsce jest obowiązek meldunkowy, ale z prawa zniknęła sankcja za jego niedopełnienie, więc nikt nie zawraca sobie tym głowy.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695, 2320 i 2369):

Art. 24 ust. 1 i 2:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
2. Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.

Art. 27:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Art. 33 ust. 1:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Art. 36 ust. 1 i 2:

1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Przepisy sobie, a życie sobie...

rzewa28-01-2021 06:18:36   [#15]

Ale z tych przepisów i przepisów zawartych w ustawie Prawo oświatowe (w szczególności art 41 ust 2) można wywieść następujący tryb postępowania dyrektora w celu wykonania tej kontroli:

1. Dyrektor szkoły obwodowej dysponuje wykazem uczniów swojej szkoły wraz z ich miejscem zamieszkaniapodanym przez rodziców

2. Dyrektor szkoły obwodowej dysponuje uzyskanym z gminy, aktualizowanym w przypadku jakiejkolwiek zmiany, wykazem dzieci w wieku 3-18 lat zameldowanych na terenie swojego obwodu

3. Konfrontując oba wykazy wie które dzieci z tych zameldowanych ma w szkole, a którzy z jego uczniów nie są zameldowani w jego obwodzie pomimo tego, że rodzice zgłosili, iż w tym obwodzie zamieszkują. W przypadku uczniów spoza obwodu należy uzyskać również ich adres zameldowania

4. Dyrektor powinien zawiadomić dyrektorów szkół właściwych z uwagi na miejsce zameldowania ucznia o tym, że dany uczeń uczęszcza do jego szkoły:

a) bo, zamieszkuje na terenie obwodu jego szkoły wraz z podaniem adresu zamieszkania

b) pomimo tego, że zamieszkuje pod adresem zameldowania

c) pomimo tego, że zamieszkuje pod adresem innym (należy ten adres podać) niż adres zameldowania, ale nie leżącym w obwodzie szkoły - w tym wypadku informacja powinna być przesłana również do dyrektora szkoły, w obwodzie której ten uczeń mieszka, o ile jego adres zamieszkania nie pokrywa się z obwodem szkoły właściwej dla adresu zameldowania

Oczywiście te wszystkie informacje powinny być dostępne poprzez SIO pod warunkiem, że w systemie tym byłby obowiązek umieszczania zarówno adresu zamieszkania jak i zameldowania ucznia (niestety art 13, 14, 15, 16 oraz 19a ustawy o systemie informacji oświatowej wymienia tylko miejsce zamieszkania)

5. Dyrektor otrzymuje powyższe informacje od innych dyrektorów szkół obwodowych oraz szkół nie mających obwodów

6. Na podstawie powyższych danych dyrektor może stwierdzić, które z dzieci w wieku 3-18 lat, podlegające obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałych w jego obwodzie ten obowiązek realizują w szkołach leżących na terenie kraju

7. Otrzymuje też wykaz dzieci zameldowanych w jego obwodzie (póki nie ma innych informacji uznaje, że adres zameldowania = adres zamieszkania), które nie uczęszczają do żadnej z krajowych szkół - są wśród nich dzieci nie realizujące obowiązku szkolnego oraz te, które realizują go za granicą

8. Dyrektor obowiązany jest wysłać na adres podany przez gminę wezwanie do rodziców o podanie informacji na temat realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci, o ile wcześniej tej informacji nie otrzymał

9. W przypadku, gdy tej informacji, pomimo wezwania nie uzyska, musi wszcząć egzekucję obowiązku szkolnego - do SIO wpisuje jako przyczynę braku realizacji obowiązku szkolnego brak informacji od rodziców

- tyle

Dyrektor nie ma obowiązku, a nawet nie może tego robić, by chodzić po domach wypytując sąsiadów o to czy i gdzie jest dziecko - od tego są inne służby

 


post został zmieniony: 28-01-2021 06:29:52
Roman Langhammer28-01-2021 06:42:26   [#16]

No... a SIO powinno być zgrane z 500+ i wiadomo, gdzie jakie dziecko jest. Dyrektor po peselu powinien takie dziecko wyszukać w SIO i już wiadomo gdzie się uczy. Odpadają koszty znaczków, koper, papieru, toneru i masa roboty.

rzewa28-01-2021 08:36:12   [#17]

nie byłoby potrzeby zgrywania z 500+ -> wystarczy, że w SIO byłby wpisany adres zamledowania

a to sprawdzanie poprzez bazę 500+ zostawiłabym tym właściwym służbom (wszystko jest w gminie :-)), które powinny się tym zająć, gdy dyrektor zgłosi brak realizacji obowiązku (czyt. egzekucję)

AnJa28-01-2021 12:05:07   [#18]

Zameldowanie jest w bazie PESEL, SIO z niej korzysta.

rzewa28-01-2021 14:07:10   [#19]

w takim razie wszystkiego dyrektor powinien dowiedzieć się z bazy SIO -> wzajemne informowanie się dyrektorów powinno być zbędne

AnJa28-01-2021 18:54:22   [#20]

Ano. I o ty pisałem. Ale SIO nie po to jest by pomagać.

matyldaa29-06-2021 14:29:26   [#21]

Dziecko będzie zamieszkiwało od 1 września obwód szkoły, ale z informacji od rodzica wynika, że nie jest nigdzie zameldowane. Mam kogoś (?) powiadamiać?

matyldaa09-09-2021 12:01:57   [#22]

Czy zawiadomienie o spełnianiu obowiązku szkolnego może być przesyłane drogą elektroniczną?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]