BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - luty 2019 r.
 

UWAGA – PRZED NAMI

 

XVI Konferencja OSKKO – 1-3 marca 2018 r. w Krakowie,

adresowana do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2019/index.html

 

UWAGA – szkolenia OSKKO dla kadry kierowniczej oświaty

http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/

 

1% dla potrzebujących - z podatku za 2018 r. - zgłaszajmy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61151&ux=148&pst=6#pst6

 

NIEZBĘDNIK OSKKO:

Marek Pleśniar - Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57891&ux=148&pst=138#pst138

 

STANOWISKA OSKKO przekazane MEN:

1. Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego - przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 11.01.2019 r.

http://oskko.edu.pl/oskko/2018-zawody-szk-branzowego/index.htm

2. Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 15.01.2019 r.

http://oskko.edu.pl/oskko/2019-place/index.htm


 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

Za nami:

UWAGA - za nami

 

XIII Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO, 24-26 września 2018 r. - Toruń

http://www.oskko.edu.pl/kongres/

http://www.oskko.edu.pl/kongres/materialy.html

 

Osiemnaste OZNI - 30/31 maja - 3 czerwca 2018 r. w ośrodku Przystań Wenecja w miejscowości Wenecja w pobliżu Żnina (woj. kujawsko-pomorskie).

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45160&ux=148&pst=3144#pst3144

 

XV Konferencja OSKKO – 2-4 marca 2018 r. w Krakowie

materiały do pobrania

http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/materialy.html

 

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

 

Projekty przepisów oświatowych: - kolejne projekty zmian zmienionych przepisów i projekty nowych przepisów

W styczniu 2019 r.:

1. Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319453

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61085&ux=148&pst=11#pst11

2. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319603

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61101&ux=148&pst=1#pst1

3. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319955

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61139&ux=148&pst=1#pst1

4. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320051

5. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320109

6. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320250

7. Projekt rozporządzenia MEN  w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze  socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61185&ux=148&pst=1#pst1

8. Projekt rozporządzenia MEN  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320502

 

Rekomendujemy :

Czasopismo >Języki Obce w Szkole< - warto poczytać

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60051&ux=148&pst=2#pst2

„PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora” to wyjątkowe czasopismo, które zapewni każdemu dyrektorowi – zarówno publicznej, jak i niepublicznej placówki – wsparcie w codziennych obowiązkach.  Można się z niego dowiedzieć, jak kompetentnie zarządzać przedszkolem oraz jak się odnaleźć w gąszczu prawnych zawiłości. W czasopiśmie nie brakuje również pomysłów na innowacyjne rozwijanie placówki, a także porad specjalistów z różnych dziedzin. 

https://www.oficynamm.pl/publikacja-2-68-przedszkole_miesiecznik_dyrektora.html

„SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora” powstał z myślą o dyrektorach, których celem jest kompetentne i nowatorskie zarządzanie szkołą. Na łamach czasopisma porad udzielają specjaliści z zakresu prawa oświatowego, trenerzy, dyrektorzy z wieloletnim stażem, metodycy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci oraz osoby związane ze środowiskiem szkolnym.

https://www.oficynamm.pl/publikacja-1-67-szkoa_miesiecznik_dyrektora.html

Bezpłatny serwis dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/?utm_source=site&utm_campaign=OSKKO_baner&utm_medium=banner

 

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty) zrzesza ok. 5.000 członków rzeczywistych, ok. 13.000 korespondentów, ok. 33.000 czytelników mediów elektronicznych. 80% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy funkcjonują wśród zadań z zakresu zarządzania oświatą, urzędnicy oświatowi i samorządowcy.

Lista członków OSKKO na dzień 30 marca 2018 r. liczyła 5082 osoby.

W styczniu 2019 r. przyjęto 0  „nowalijek”.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

 

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się rokrocznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

W 2018 składka członkowska OSKKO wynosi:

 1) dla osób aktywnych zawodowo: 70 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 35 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                  imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                  danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                  odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                  e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                  tel: (89) 527-95-14

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W styczniu 2019 r. rozmowy nadal dotyczą  przede wszystkim oceny pracy nauczyciela i  awansu zawodowego, ale także strajku w oświacie i działań ZUS.

Aktywny pozostaje jeden z najdłuższych w historii forum OSKKO wątków - hania - oświatowy przegląd prasy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10674#pst10674

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, spośród nowych, w listopadzie nadal rzadko przekraczające 20 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów – Baltazar Gąbka -

Jakie rozporządzenie ws. oceny pracy

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61189&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 2966 osób, które polubiły i 2958 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów. Sięgają aż do 2004 r.  - seikyl - Świetlica szkolna a prawa dziecka – założony 27.09.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7068&ux=148&pst=35#pst35

Na stronie forum OSKKO do końca stycznia 2019 r. znajdowały się 59.633 wątki i 930.341 wypowiedzi.

Styczeń 2019 r. przywitało na forum Biuro OSKKO wątkiem – Konsultacja - wynagrodzenie nauczycieli

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61085&ux=148&pst=1#pst1

powraca i ciągle jest aktualizowany wątek (i zostanie tu na stałe):

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=229#pst229

a poza tym wracają:

Marek Pleśniar - Niezbędnik OSKKO ws. sporu zbiorowego z ZNP część 1-2 i 3 (nowa)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57891&ux=148&pst=138#pst138

katarzyna30 - do informatyków

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34759&ux=148&pst=480#pst480

Lulka – Arkusz organizacji pracy szkoły

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58188&ux=148&pst=341#pst341

Kajko – Studniówka, a żałoba narodowa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28105&ux=148&pst=101#pst101

Aga27 – zwolnienie n-la, a odprawa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51466&ux=148&pst=95#pst95

azikaj – zatrudnienie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60246&ux=148&pst=73#pst73

AleJ – ZFŚS

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59822&ux=148&pst=55#pst55

Sekret – pensum łączone

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60491&ux=148&pst=50#pst50

puma – Uzupełnienie etatu w innej szkole

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39017&ux=148&pst=46#pst46

Mada – urlop dla poratowania zdrowia- proszę o pomoc

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59010&ux=148&pst=44#pst44

Kontynuowany  jest interesujący wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=27#pst27

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w styczniu 2019  r.:

michba – Żądanie ZUS by pracodawca kontrolował zwolnienia

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61146&ux=148&pst=34#pst34

KaPi – trzynastka

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61121&ux=148&pst=24#pst24

michba – ocena z religii pilne!!!!

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61179&ux=148&pst=23#pst23

rengol – kontrola zwolnień lekarskich

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61172&ux=148&pst=21#pst21

olaszyma – odwołanie od oceny po nowemu

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61087&ux=148&pst=21#pst21

katarzs – Studniówka w dniu żałoby narodowej...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61140&ux=148&pst=19#pst19

KaPi – trzynastka

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61121&ux=148&pst=17#pst17

mou – pensum 20 godz. dla zawodowców

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61164&ux=148&pst=17#pst17

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w styczniu 2019  r. (powyżej 150 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 10673 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10674#pst10674

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 911 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=911#pst911

Leszek – teksty ujednolicone – 513 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=513#pst513

katarzyna30 - do informatyków – 480 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34759&ux=148&pst=480#pst480

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 480 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=480#pst480

Marek Pleśniar – OSKKO zaprasza na I KONGRES - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - 454 wypowiedzi.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13792&ux=148&pst=454#pst454

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

Lulka – Arkusz organizacji pracy szkoły - 341 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58188&ux=148&pst=341#pst341

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 299 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - 229 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=229#pst229

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

seikyl - Świetlica szkolna a prawa dziecka – założony 27.09.2004 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=7068&ux=148&pst=35#pst35

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=480#pst480

Marek Pleśniar – OSKKO zaprasza na I KONGRES - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - założony 7.01.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13792&ux=148&pst=454#pst454

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - założony 18.03.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=10674#pst10674

zdunia - ekwiwalent za urlop nauczyciela – założony 22.06.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16444&ux=148&pst=37#pst37

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=513#pst513

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=299#pst299

Kajko – Studniówka, a żałoba narodowa - założony 24.01.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28105&ux=148&pst=101#pst101

barbarakuk – bibliotekarz na ilu uczniów? - założony 17.02.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28581&ux=148&pst=38#pst38

katarzyna30 - do informatyków - założony 18.12.2008 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34759&ux=148&pst=480#pst480

zespół – regulamin wynagradzania pr. niepedagogicznych - założony 5.04.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=36579&ux=148&pst=120#pst120

puma – Uzupełnienie etatu w innej szkole - założony 23.08.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=39017&ux=148&pst=46#pst46

nowa77 – błagam pomocy! dane subwencyjne a sio!!! - założony 28.12.2009 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=41479&ux=148&pst=20#pst20

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=911#pst911

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=229#pst229

marmak – druga umowa czy podwyższone pensum - założony 1.09.2012 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49134&ux=148&pst=9#pst9

gtz – arkusze ocen - założony 24.06.2013 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51237&ux=148&pst=87#pst87

Aga27 – zwolnienie n-la, a odprawa- założony 18.08.2013 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=51466&ux=148&pst=95#pst95

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca stycznia 2019 r. – 1589 plików.

W styczniu br. zamieszczono 2 pliki – ujednolicone przepisy.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2019 r. – według stanu pobrań na koniec stycznia 2019  r.:

- styczeń 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez JackaPlan urlopów dyrektora i wicedyrektorów. Może się przyda :-)) dotąd 1589 pobrań,

- luty 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicone podwyżki dla nauczycieli od 1.04.2018 r. – projekt - dotąd 724 pobrania,

- marzec 2018 r. - największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Jerzykk - arkusz po liftingu i z przybliżeniami do części setnych do wyliczania łączonych etatów na 2018/2019 wg art. 42 ust 5c KNdotąd 1012 pobrań,

- w kwietniu 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez izael - Podstawy prawne uchwałdotąd 1489 pobrań,

- w maju 2018 r. jedyny plik zamieścił Leszek - ujednolicone u-Prawo oświatowe na dzień 25.05.2018 r., po zmianie ustawą o ochronie danych osobowych - monitoring w szkoledotąd 328 pobrań ,

- w czerwcu 2018 r. jedyny plik zamieścił Krzysztof Dolecki - sprawozdanie n- ciela za 2017/2018 dotąd 599 pobrań,

- w lipcu 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Dorotę Z - Regulamin pracy nauczycieli. Opracowany wraz z koleżanką na podstawie udziału w szkoleniu oraz materiałów Mendotąd 1639 pobrań,

- w sierpniu 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez PaulinęS - Propozycja regulaminu oceny pracy dla nauczycieli przedszkola. W stosunku do poprzednio wrzuconej przeze mnie wersji nastąpiła zmiana w sposobie przeliczania punktów. Dopisałam również trochę informacji ogólnych, mądrzejsza po kolejnym szkoleniu...
 – dotąd 890 pobrań,

- we wrześniu 2018 r. jedyny plik zamieściła rzewa - Komentarz do Uchwały SN (III PZP 3/06) dotyczącej urlopu nauczyciela  – dotąd 535 pobrań ,

- w październiku 2018 r. jedyny plik zamieściła ametyst1973 - Kompetencje Kluczowe – podkarpackie - dotąd 761 pobrań,

- w listopadzie 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Leszka - ujednolicone rozp. w spr. bhp w szkołach (po zmianach) - dotąd 716 pobrań,

- w grudniu 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się plik zamieszczony przez Benigmę - rejestr wyjść z zarządzeniem – przedszkole - dotąd 650 pobrań

zamieszczone w wymianie w styczniu 2019 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.01.2019 r.

2.01.2019

Leszek

ujednolicone ocenianie nauczycieli po zmianach - obowiązuje od 3.01.2019 r. , nieco zmienione w stosunku do projektu
Pobierz: 
rozp. MEN-ocena pracy nauczyciela - ze zm. 3.01.2019.zip* (15 KB)

670

11.01.2019

rzewa

na kolorowo zaznaczono części ustawy wg daty wejścia w życie Pobierz: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy prawo Oświatowe.zip* (139 KB)

280

 

Teraz pora na lipiec i sierpień 2011 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… prawie 8 lat temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2011 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 120 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. BeataD  Ramowe plany ponadgimnazjalne

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45672&ux=148&pst=192#pst192

2. bosia – świadectwa

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=30678&ux=148&pst=136#pst136

3. rzewa    - A na zlocie... i po zlocie

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46035&ux=148&pst=107#pst107

4. Gusia – Jest potrzeba pogadać...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45605&ux=148&pst=60#pst60

5. bosia   – kwalifikacje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38210&ux=148&pst=50#pst50

6. Marek Pleśniar – "nie jestem głupia" - no można się wściec:-)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46086&ux=148&pst=49#pst49

7. Marek Pleśniar ściąganie na maturze

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45534&ux=148&pst=46#pst46

8. dyrlo Różne takie na świadectwach

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46018&ux=148&pst=42#pst42

9. mamatrzy nauczyciel wspomagający

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=8887&ux=148&pst=41#pst41

10. mikuś Czy dyrektor postąpił zgodnie z prawem?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46117&ux=148&pst=36#pst36

W sierpniu 2011 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 195 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. tema rekolekcje

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=42040&ux=148&pst=77#pst77

2. gosiaes2 Motywacyjny…

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40414&ux=148&pst=62#pst62

3. mbyks61  rozliczenie godzin z art. 42 KN "karcianych"

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44767&ux=148&pst=60#pst60

4. dyrlo Mieszkanie służbowe

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=24081&ux=148&pst=55#pst55

5. graraz  – do „młodych” dyrektorów

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44455&ux=148&pst=44#pst44

6. Marek Pleśniar Konsultacja OSKKO, formy realizacji obowiązkowych zajęć WF

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46147&ux=148&pst=38#pst38

7. Melba  – w oczekiwaniu na kuriera ...

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=45524&ux=148&pst=37#pst37

8-9. Zofia B Tymczasowe aresztowanie nauczyciela

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28424&ux=148&pst=27#pst27

8-9. Józefina  – Słaby wynik sprawdzianu - jakie rady na poprawę

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46208&ux=148&pst=27#pst27

10. Karolina Tworzenie klas integracyjnych

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44852&ux=148&pst=24#pst24

 

Prawo:

W styczniu 2019 r. ukazało się 197 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 132 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

W styczniu 2019 r. ukazały się 4 przepisy w zakresie prawa oświatowego i około oświatowego.

1. 2 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 5 rozporządzenie MEN z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – weszło w życie 3 stycznia 2019 r.

2. 23 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – weszło w życie 24 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

3. 24 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 141 obwieszczenie MZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

4. 25 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 148 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 stycznia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – weszło w życie 26 stycznia 2019 r.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny  Zakwestionowany egzamin na nauczyciela mianowanego:

(1) Nauczyciel z Niepublicznej Szkoły.

Rozpoczęty staż: 01.09. 2015 r. - nauczyciel n. zintegrowanego.

W trakcie trwania stażu zmieniona umowa - od 01.03.2017 roku i nadal na 1/2 etatu nauczyciela zintegrowanego i 1/2 etatu dyrektor szkoły. Zakończony staż 31.05. 2018.

Kuratorium (delegatura) KO zakwestionowała egzamin na nauczyciela mianowanego

 (2) nie bardzo rozumiem co zakwestionowało KO i w jakim trybie...

ma tego mianowanego? i w jaki sposób przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne i kiedy?

(3) Może chodzić o to dosyć dziwne umocowanie- po 1/2 nauczyciela i dyrektora (jak rozumiem w tej samej szkole)?

Ale niby o co?

 (4) Dziewczyna zaczęła staż jako nauczycielka, a potem została dyrektorką i wg KO nie może być taki staż

 (5) KO wkroczyło interwencją, że nie może odbyć się egzamin 20 grudnia - dziewczyna jest w szoku i pyta się mnie, co ona ma robić

(6) jako dyrektor nie realizuje stażu tylko pisze sprawozdanie z funkcjonowania szkoły i musi legitymować się wyróżniającą oceną pracy

chyba o to chodzi KO, o tę ocenę i... niestety KO ma rację

nie może awansować jako n-l, bo nie ma kto wystawić jej oceny dorobku zawodowego

 (7) Też mi się wydaje, że zaczynam rozumieć. Gdyby miała dwa oddzielne stosunki pracy....

 (8) nawet gdyby

to w szkole, w której jest dyrektorem nie może robić stażu jak nauczyciel

 (9) I dla dyrektora nie przewiduje się egzaminu na stopień mianowanego.

Pozdrawiam

(10) czyżbyś uważał, że kontraktowy dyrektor nie może ubiegać się o awans?

(11) wg mnie nie może,

dla dyrektora (w publicznych może tylko nauczyciel co najmniej mianowany być dyrem, dla niepublicznych nie ma wyjątku) mamy:

KN-Art. 9e. 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat.

chyba, że coś ma się zmienić kolosem ustawowym o zmianach ustaw (całości jeszcze nie przejrzałem)

pozdrawiam

(12) literalnie rzecz biorąc masz rację... :-(

nie, w obecnych zmianach nie ma nic w tym temacie :-(

(13) W niepublicznych placówkach często dochodzi do takich zdarzeń jak ww. To kwestia umowy ; awans jako nauczyciel w wymiarze 1/2 etatu może być !!!. A Dyrektor jak ma na umowie administrator??? nie nauczyciel?? i wtedy powinno być ok

(14) nie może dyrektor jako n-l u siebie "robić" stażu - nie ma mu kto oceny wydać...

(15) Zgoda. Ale w niepublicznych są różne konfiguracje zarządzania i nadzoru, Wiem to z moich 20 lat pracy w tego typu placówkach. Być może??? Był tam jeszcze dyrektor do nadzoru pedagogicznego.

(16) Problem jest w tym, że my nie jesteśmy zatrudniani z KN jako dyrektorzy szkół/placówek niepublicznych a z KP / z KN mamy tylko awans i obowiązki nauczyciela i teraz obowiązek oceniania - bo nie wszystko odnosi się do niepublicznych/. Ja niestety też jestem tylko kontraktowa i mam duży problem bo awansu nie mam jak zrobić dalej :(

Pół żartem – pół serio, bowiem Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać – Ferie zimowe trwają, zatem czas na nieśmiertelnego Jasia w dowcipach  (oczywiście znalezione w internecie):

1. Tato, mama mówiła, że ta szyba w naszych drzwiach wejściowych jest nietłukąca. 
- Tak, Jasiu. 
- Otóż muszę ci powiedzieć, że oboje bardzo się myliliście
.

2. Siedzi Jasiu na krawężniku i beczy. Łzy mu ciurkiem lecą przez palce. Przechodzi jakiś dziadek i pyta: - Synku, czemu płaczesz??
Jasiu na to - płaczę, bo nie mogę robić tych rzeczy, które robią starsi chłopcy...
Dziadek usiadł obok niego i też zaczął płakać

3. Dzieci miały przynieść do szkoły rożne przedmioty związane z medycyna. Małgosia przyniosła strzykawkę, Kasia bandaż, a Basia słuchawki. 
- A ty co przyniosłeś? - Pyta nauczycielka Jasia. 
- Aparat tlenowy! 
- Tak...? A skąd go wziąłeś? 
- Od dziadka. 
- A co na to dziadek? 
- Eeech... cheee....

4. Mama pyta się swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

5. Jasio chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego, jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów!


Leszek Zaleśny