Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pensum 20 godz. dla zawodowców
strony: [ 1 ]
mou21-01-2019 14:47:55   [#01]

Dzień dobry,

czy wiadomo już coś w sprawie podwyższenia pensum z 18 na 20 godz. dla nauczycieli zawodowców?

Czy nowelizacja kształcenia zawodowego weszła w życie?

Jeśli tak, to czy można prosić o linka?

bosia21-01-2019 17:23:19   [#02]

to nie jest podwyższenie pensum, a obniżenie dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu z 22 do 20

ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) - art. 6 pkt 14 lit. c

od 1 września 2019r.


post został zmieniony: 21-01-2019 17:23:46
laostic21-01-2019 20:05:09   [#03]

Ale podwyższenie z 18 na 20 dla nauczycieli pracowni. Pnz to zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.

 

bosia21-01-2019 22:15:39   [#04]

zmieniony jest art. 42 ust. 3 w tabelce lp. 5

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - 20 h zamiast 22h

bo nadal w KN brak nazwy: nauczyciele praktycznych przedmiotów zawodowych

jest tylko: nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu

mou22-01-2019 11:08:37   [#05]

Dziękuję ze odpowiedź.

Czyli jest zamieszanie i obawa nauczycieli tablicowych przedmiotowców o zwiększenie pensum.

Jeśli podciągną pod 20h także pracownie w szkole, to kto będzie chciał uczyć tych przedmiotów?

laostic22-01-2019 18:06:59   [#06]

Nie ma wyjścia. Min. 50 % to przedmioty praktyczne czyli pensum 20. A zastanawiam się jakie jest pensum nauczyciela przedmiotów ogólnych w technikum? W KN nie widzę.

eny22-01-2019 20:54:39   [#07]

Co to znaczy ogólnych (ogólnokształcących? )  - póki co 18 godz;) Przedmioty zawodowe również 18

laostic22-01-2019 21:03:14   [#08]

Zawodowcy mają 18 lub 20. Brakuje mi tutaj nauczyciela przedmiotów ogólnych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

3

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych teoretycznych przedmiotów zawodowych /1.09.2019/ w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych teoretycznych przedmiotów zawodowych /1.09.2019/ na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

18

4

 (uchylony)

15

5

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

22 20

/1.09.2019/

mou23-01-2019 08:32:31   [#09]

Racja, ale czy praktyczna nauka zawodu to wszystkie przedmioty z ramówki w kształceniu praktycznym?

 

rzewa23-01-2019 08:38:55   [#10]

nie

definicja praktycznej nauki zawodu znajduje się w stosownym rozporządzeniu

bb197523-01-2019 17:36:29   [#11]

nauczyciel praktycznej nauki zawodu = nauczyciel zajęć praktycznych lub nauczyciel/opiekun praktyki zawodowej i tylko tacy nauczyciele mają obniżone pensum z 22 do 20

Natomiast nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z puli kształcenia praktycznego czyli np. pracownie szkolne mają nadal pensum 18

laostic23-01-2019 21:50:03   [#12]

W KN od 1 września będą tylko nauczyciele pnz (20 h) i przedmiotów teoretycznych (18 h)jeśli chodzi o zawodowców. Ale niestety w projekcie ramówek kształcenie praktyczne jest także nazywane zajęciami praktycznymi. Czyli pracownie też z pensum 20. 

"5) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne nie może być niższy niż 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe" - projekt ramówki do technikum

bb197523-01-2019 22:00:04   [#13]

Skąd ten zapis - czy gdzieś jest kolejny projekt ramowych planów nauczania bo już się totalnie pogubiłem, póki co obowiązują ramówki te z 2017r i tam takiego zapisu nie ma.

laostic23-01-2019 22:07:39   [#14]

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F484A0F30724F965C1258313006B39AD/%24File/2861.pdf

od strony 625.

mou24-01-2019 14:56:24   [#15]

Jak mniemam to tylko błędy związane z nomenklaturą. I nauczycieli kształcenia praktycznego będą na pensum 18

laostic24-01-2019 16:27:07   [#16]

Który ustęp KN o tym mówi - wymienia tylko nauczycieli pnz i przedmiotów teoretycznych?

mou29-01-2019 11:23:23   [#17]

No właśnie dlatego mniemam, że nie wsadzą do jednego worka nauczycieli pracujących w szkole na przedmiotach w ramach kształcenia praktycznego i nauczycieli pnz

Niestety mogę się tego tylko domyślać... 

Róża5623-02-2019 18:37:13   [#18]

To ja mam jeszcze więcej wątpliwości: w mojej szkole realizowany jest modułowy program nauczania - tu nie ma rozdziału na przedmioty praktyczne i teoretyczne w kształceniu zawodowym. To jak ja mam rozdzielić po 50%? Jak mam potraktować pensum 18 czy 20? Czy ktoś z Was może coś słyszał w temacie modułowych programów nauczania?

rzewa24-02-2019 14:21:16   [#19]

zadaliśmy w tym temacie pytanie MEN - czekamy na odpowiedź

gronostaj28-03-2019 10:55:20   [#20]

u nas na wszytskich szkoleniach wciskaja ze wszyscy nauczycieli przedmiotów zawodowych maja niec 20 pensum....no przeciez robi się lekkie zamieszanie. Nie dosc ze zawodowca do pracy w szkole jest trudno znalzezc to jeszcze zmiana pensum....u mnie dotychcczas wszycy mieli 18...to skad nagle 20?

rzewa28-03-2019 18:56:06   [#21]

 

tylko Ci, którzy maja praktyczne przedmioty zawodowe (zajęcia praktyczne)

pozostali, czyli n-le teoretycznych przedmiotów zawodowych - pensum 18

wszystko to masz a KN art 42 ust 3

Ed29-03-2019 09:56:53   [#22]

No tak, tylko że te przedmioty (zajęcia praktyczne) stanowić mają co najmniej 50% wszystkich przedmiotów kształcenia zawodowego. Czyli co najmniej połowa przedmiotów zawodowych musi iść teraz z pensum 20.

Nauczyciele prz. zawodowych powoli zaczną nam odpływać ze szkół. Taki efekt "dobrej zmiany"

Ed03-04-2019 07:41:54   [#23]

Nauczyciel ukończył w latach 90- ych kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Czy w związku z powyższym nauczyciel ten może uczyć pracowni (czyli w myśl nowych uregulowań: zajęć praktycznych  z puli praktycznych przedmiotów realizowanych z pensum 20) ?

Ama05-04-2019 10:09:49   [#24]

Pilnie podnoszę wątek - czy mamy już jednoznaczna interpretację odnośnie pensum dla nauczycieli kształcenia zawodowego praktycznego (nie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej)? U nas forsowana jest interpretacja 20 godzin czyli zwiększenie pensum o 2 godziny.

Przy okazji drugie pytanie - czy dobrze zrozumiałam, że na tych zajęciach podział na grupy jest POWYŻEJ 30 osób???

rzewa05-04-2019 13:15:42   [#25]

tak, pensum 20

podział na grupy w oddziałach powyżej 30 uczniów dotyczy teoretycznych przedm. zawodowych


post został zmieniony: 05-04-2019 13:18:27
mou05-04-2019 13:20:08   [#26]

podział na grupy jest obligatoryjny? 

laostic05-04-2019 15:48:05   [#27]

#25 Czy na pewno?

...na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

Ama05-04-2019 16:00:37   [#28]

I o tym cisza? U nas połowa nauczycieli JUŻ ma własnie zwiększone o 2 godziny pensum. Podział na grupy jest kuriozalny - nie wyobrażam sobie zajęć z maszynami w 30 osobowej grupie. Gdzie znaleźć interpretację że dotyczy to tylko przedmiotów teoretycznych (na nich nie ma ćwiczeń!)

 

rzewa05-04-2019 16:23:51   [#29]

cóż, po pierwsze: przedmiot teoretyczny nie wyklucza prowadzenia ćwiczeń - jak najbardziej ćwiczenia można w ramach tego przedmiotu prowadzić ale nie ma takiego obowiązku

po drugie: jeśli przedmiot należy do zawodowych przedmiotów praktycznych, to w myśl właśnie ogłoszonego rozp. w sprawie ramowych planów nauczania, jest przedmiotem, w ramach którego prowadzi się "zajęcia praktyczne" -> a to oznacza, że w ramach tego przedmiotu jest realizowana praktyczna nauka zawodu (patrz def. zawarta w rozp. w sprawie praktycznej nauki zawodu)

a podział na grupy na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z §7 ust 1 pkt 6 rozp. w sprawie ramowych planów nauczania odbywa się na zasadach określonych w wyżej wspomnianym rozp. wydanym na podstawie art 120 ust 4 u.P.o.

i po trzecie: skoro tak, to zapis rozp. w sprawie ramowych planów nauczania dotyczący podziału na grupy w oddziałach liczących ponad 30 osób (§7 ust 1 pkt 4 tego rozp.) dotyczy w kształceniu zawodowym przedmiotów teoretycznych

Ed05-04-2019 17:09:11   [#30]

[#23] podnoszę ...

rzewa05-04-2019 18:55:52   [#31]

rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli:

§2 pkt 2) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

zatem sprawdź ile godzin ten kurs ma, ale tak na moje oko ma na pewno nie mniej jak 150 godzin -> czyli n-l ma pp do prowadzenia praktycznej nauki zawodu


post został zmieniony: 05-04-2019 18:56:15
Ed06-04-2019 16:47:25   [#32]

Bardzo dziękuję !

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]