Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena z religii pilne!!!!
strony: [ 1 ]
michba24-01-2019 08:12:40   [#01]

Jak zareagować?

Rodzice ucznia przed posiedzeniem klasyfikacyjnym RP  złożyli rezygnację z nauki religii przez ich dziecko. Ksiądz nie chce usunąć oceny na półrocze. Uważa, że ta ocena powinna zostać, a na koniec roku nie wystawi.

 

izael24-01-2019 08:19:47   [#02]

Raczej chcenie księdza nic tu nie ma do rzeczy.

Przed klasyfikacją rezygnacja=uczeń nie podlega klasyfikacji w tym zakresie.

Jeśli ksiądz nie sprostuje dokumentacji, zrobiłabym to jako dyrektor traktując to jako błąd/pomyłkę.

a z księdzem rozmowa:)

noe1924-01-2019 08:21:11   [#03]

zdecydowanie tak jak izael

DYREK24-01-2019 14:38:35   [#04]

jeżeli wypisał się z religii przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP, to:

"w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii na podstawie zmiany oświadczenia, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów"

§ 7 ust. 2 -> http://www.katecheza.diecezja.gda.pl/artykuly/dokumenty/zasady-oceniania-osiagniec-edukacyjnych-z-religii-rzymskokatolickiej-w-szkolach 

edithael25-01-2019 09:05:28   [#05]

A jak rozstrzygnąć takie sytuacje:

 1. w kl. I gim uczeń chodził na religię, w II nie, w III - chodzi
  --> ocena końcowa = ocena z kl. III

 2. uczeń chodził na religię w kl. I i II gim, w III nie
  --> ocena końcowa = ocena z kl. II czy w ogóle?
dariuszn725-01-2019 10:00:22   [#06]

ad1. ocena z klasy 3

ad2. brak oceny (kreska)

edithael25-01-2019 10:51:21   [#07]

A jeśli chodził tylko w II półroczu klasy III? 

Czy tu chodzi o liczbę zrealizowanych godzin w ciągu etapu edukacyjnego czy fakt, że chodził w ostatnim roku? 

AnJa25-01-2019 10:57:12   [#08]

Choćby w ostatnim tygodniu przed klasyfikacją.

O możliwości klasyfikowania w tej sytuacji decyduje nauczyciel.

A że większa jest radość z jednego nawróconego grzesznika- to raczej klasyfikuje.

noe1925-01-2019 10:58:54   [#09]

edithael

Chodzi o jego status w momencie klasyfikacji. Przed klasyfikacją sprawdzasz czy jest oświadczenie woli chodzenia na religie i tyle.

jest - ma ocenę

nie ma - nie ma oceny

edithael25-01-2019 10:59:00   [#10]

Czyli jak chodził ostatni tydzień w kl. III to ma ocenę a jak chodził przez dwa lata (kl. I i II) to nie ma...?

noe1925-01-2019 10:59:41   [#11]

zostaw tu decyzję nauczycielowi, takie gdybanie do niczego nie prowadzi (miałaś taki przypadek? ;)

resztę przedmówcy Ci wyjaśnili bardzo dokładnie


post został zmieniony: 25-01-2019 11:11:30
laostic25-01-2019 13:53:00   [#12]

Ale spójrzcie na:

§ 8.

 1. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.), w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii.
 2. Pozytywną ocenę roczną z nauki religii może otrzymać ten uczeń, który w klasie programowo niższej został sklasyfikowany na pozytywną ocenę roczną.
 3. Ocenę pozytywną z poprzedniego roku nauczania może uzyskać, o ile  będzie uzupełniać braki w sposób uzgodniony z nauczycielem religii. W takim przypadku, przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych, nauczyciel uwzględnia również te oceny bieżące, które uczeń uzyskał w wyniku uzupełniania braków. Gdy uzupełnienie braków nie jest możliwe, uczeń może być objęty nauką religii w kolejnym roku szkolnym, po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzany jest na zasadach określonych w § 12 i obejmuje te treści zawarte w programie nauczania, których uczeń nie zrealizował we wcześniejszym toku kształcenia.
AnJa25-01-2019 14:05:56   [#13]

A z czego to jest? Bo w praktyce nie spotkałem się.

 

Jacek25-01-2019 14:32:00   [#14]

to wewnętrzne ustalenia kościelne a nie obowiązujące przepisy.

"Celem Zasad jest udzielenie pomocy katechetom w tworzeniu wymagań edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów z zakresu oceniania osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży."

https://diecezja.bielsko.pl/dla-katechety/zasady-oceniania-z-religii/ 


post został zmieniony: 25-01-2019 14:34:15
JarTul25-01-2019 14:45:27   [#15]

[usunięto link do płatnych materiałów - przepraszamy za zakłócenia:-) ]


post został zmieniony: 25-01-2019 15:41:27
rzewa25-01-2019 14:47:48   [#16]

Proszę nie wklejać na forum linków do płatnych porad

JarTul27-01-2019 19:57:50   [#17]

O!
Przepraszam. U mnie artykuł otowrzył sie kompletny - a nie mam opłaconego abonamentu.
Nie zauważyłem, że to sewis z "linkowymi hakami".

Marek Pleśniar28-01-2019 06:00:46   [#18]

u mnie płatny:-)

eny28-01-2019 16:35:57   [#19]

U mnie w całości bez opłaty

rzepek28-01-2019 16:54:53   [#20]

U mnie też:)

DYREK29-01-2019 15:24:08   [#21]

w celach marketingowych losowo bywa niepłatny:-)

edithael29-01-2019 19:33:26   [#22]

Wracając do tematu ocen z religii i etyki - mam takie realne przypadki w gimnazjum:

 1. w kl. I gim uczeń chodził na religię, w II nie, w III - chodzi
  --> ocena końcowa = ocena z kl. III
  (taki nawrócony...)

 2. uczeń chodził na religię w kl. I i II gim, w III nie
  --> ocena końcowa = ocena z kl. II czy w ogóle?

 3. klasa I - religia, klasa II - etyka, klasa III - nic
  --> ocena z etyki na końcowym świadectwie czy w ogóle?

 

JarTul29-01-2019 19:37:57   [#23]

Należy brać pod uwagę stan na dzień klasyfikacji końcowej.

1. ocena końcowa z klasy III (jeżeli nie zrezygnuje przed dniem klasyfikacjii końcowej)

2. brak oceny (według stanu na dzień dzisiejszy)

3. brak oceny (według stanu na dzień dzisiejszy)


post został zmieniony: 29-01-2019 19:39:00

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]