Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 18 ][ 19 ]
Leszek19-12-2018 19:04:07   [#901]

19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2361 rozporządzenie MEN z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2361/1

pozdrawiam

Leszek19-12-2018 19:12:00   [#902]

19 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2369 rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej  – wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2369/1

pozdrawiam

Leszek27-12-2018 19:13:06   [#903]

27 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2432 ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych  – w art. 9 zmiana ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2432/1

pozdrawiam

Leszek28-12-2018 19:17:03   [#904]

28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2435 ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019  – art. 1-3 dotyczą oświaty - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2435/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 28-12-2018 19:17:34
Leszek28-12-2018 19:18:06   [#905]

28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2446/1

pozdrawiam

MKJ02-01-2019 11:33:43   [#906]

29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2481 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych - wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2481/1

 

MKJ02-01-2019 11:36:56   [#907]

29 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2485 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych - weszło w życie 30 grudnia 2018 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2485/1

 

Leszek02-01-2019 17:17:10   [#908]

2 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 5 rozporządzenie MEN z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 3 stycznia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/5/1

pozdrawiam

Leszek23-01-2019 17:09:38   [#909]

23 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – wchodzi w życie 24 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/136/1

pozdrawiam

Leszek24-01-2019 16:59:41   [#910]

24 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 141 obwieszczenie MZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/141/1

pozdrawiam

Leszek25-01-2019 17:21:20   [#911]

25 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 148 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 stycznia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 26 stycznia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/148/1

pozdrawiam

Leszek08-02-2019 18:11:27   [#912]

8 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 249 rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 9 lutego 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/249/1

pozdrawiam

Leszek12-02-2019 18:13:29   [#913]

12 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 267 rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – weszło w życie 13 lutego 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/267/1

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 18 ][ 19 ]