Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel wspomagający
strony: [ 1 ]
mamatrzy31-01-2005 16:00:12   [#01]
Na jakich zasadach są w waszych szkołach zatrudnieni nauczyciele wspomagający w klasie integracyjnej? Czy na etacie nauczyciela czy pedagoga? Ile godzin realizują w klasie?
panda31-01-2005 20:41:27   [#02]
U mnie na etacie: nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej. Wymiar: 18 godzin, czyli cały etat. Obecnie klasa II.
Grażyna31-01-2005 21:24:48   [#03]
nauczyciel wspomagajcy zatrudniony może być w pełnym wymiarze godzin (18), a realizuje tyle godzin ile klasa, czyli w klasie IV może mieć, np. 26. U mnie wspomagający jest nawet na religii (organ wyraż na to zgodę) i na lekcji wychowawczej. Powinien mieć też odpowiednie kwalifikcje, np.: terapię pedagogiczną, oligofrenopedagogikę lub logopedię - zależy jakie przypadki masz w klasie integracyjnej.
Konto zapomniane31-01-2005 22:14:47   [#04]
u mnie w szkole nauczyciele wspomagający (w większości po nauczaniu początkowym plus np oligo, choc jest też np. logopeda) zatrudnieni sa na cały etat i przypisani do jednej klasy. maja także nasgodziny np na terapie czy rewalidację czy co tam potrzebne jest dzieciom z orzeczeniami. chodza na angielski religie w-f, czyli na wszystkie lekcje. na razie nie mamy klas powyżej I etapu edukacyjnego więc nie wiem co bedzie dalej. plan jest tki że wspomagający ma iść z klasą az do końca SP
agabu01-02-2005 09:17:16   [#05]

O rany!

Gdzie jest tak dobrze?
Tarka01-02-2005 11:04:32   [#06]
U mnie jest też tak dobrze. Ale zastanawiam sie, jak to zrobić w IV klasie.Dobrze byłoby, żeby wspomagający szedł z klasą do końca szkoły. Mam tylko dylemat czy ma być wychowawcą? A co z nieszczęsnymi kwalifikacjami nauczyciela nauczania zintegrowanego do wychowywania w klasach IV-VI? Co wy na to?
Konto zapomniane01-02-2005 11:17:51   [#07]

nauczyciel wspomagający

W mojej szkole nauczyciel wspomagający ma pełan etat 18 godzin. W lekcjach angielskiego, religii nie uczestniczy. W tygodniu pracy ma jeszcze dodatkowe 2 godziny na lekcje rewalidacji. Razem z dzieckiem zachyna pierwszą klasę i wędruje z nim aż do szóstej.
agabu01-02-2005 13:55:52   [#08]

Jak przekonaliście OP, żeby wspomagający był na wszystkich zajęciach?

Zdradźcie ten sekret, proszę.

Tarka01-02-2005 14:18:22   [#09]
Powiedziałam, że tak stoi w przepisach / a nie stoi?/ , a przede wszystkim jest z korzyścią dla dziecka, a w subwencji przychodzącej na klasy integracyjne i uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych uczących się w tych klasach są specjalne wagi itp. Jakoś się udało. agabu - życzę powodzenia.
agabu01-02-2005 15:14:43   [#10]

Nie stoi w przepisach

Mój OP je zna. Wyrywam każdą godzinę
bogda401-02-2005 15:21:06   [#11]

Pedagog nauczycielem wspomagającym?

 W mojej bardzo trudnej szkole / ach gdzie ich nie ma?/ bardzo często dość nieformalnie pełnię rolę nauczyciela wspomagającego. Mamy kilka klas, gdzie ponad 1/3 uczniów ma ogromne trudności z przyswajaniem wiedzy, dołączają sie problemy z zachowaniem, brak koncentracji,nadruchliwość i inne dysfunkcje.

Muszę przyznać, że całkiem nieźle wygląda wtedy praca - kiedy wspieram nauczyciela.Spokój, cisza, aktywne dzieci, jakoś tak wtedy widać szkołę i uczniów, a nie rozwydrzoną grupę małych bałaganiarzy.

Mam dylemat czy wspieram dzieci czy koleżanki nauczycielki, które z taka ilością problemów już nie dają rady.Czy jest jakieś rozwiazanie takiego problemu? Czy jeśli nagromadzi sie w klasie duża liczba dzieci z problemami jest szansa aby wspierał nauczycieli nauczyciel wspomagający? Jak do tego podejść? Poradźcie.

mamatrzy01-02-2005 21:08:35   [#12]
A czy u kogoś z was nauczyciel wspomagający jest zatrudniony na etacie pedagoga. Jeśli tak, to jak ma rozliczane godziny pracy (bo jako pedagog powinien mieć zegarowe, no ale jako n-l wspomagający jest na lekcjach)?
zgredek01-02-2005 23:28:40   [#13]
wszyscy mają zegarowe
agabu02-02-2005 09:00:28   [#14]

U mnie

wszyscy wspomagający są pedagogami (20 godzin pensum). Każdy jest przypisany do jednego oddziału. W I-III są 18 godzin na zajęciach (bez w-f, religii), w IV-VI 15-16 godzin na j. polskim, matematyce, historii, przyrodzie i j. angielskim. Mają oprócz tego zajęcia rewalidacyjne wynikające z zaleceń w orzeczeniach PPP. Specjalności maja rózne: oligo-, tyflo-, resocjalizacja, pedagogika specjalna. Wolałabym mieć więcej godzin na lekcjach, ale nie mogę ich dać, bo OP się nie zgadza. Oczywiście są rozliczani jak wszyscy z godzin zegarowych - mają dyżury na przerwach w klasach integracyjnych. U mnie dzieciaki nie kręcą się po gabinetach. Mają swoje stałe miejsca do nauki i tam są pedagodzy, przemieszczają się nauczyciele przedmiotów.
mamatrzy02-02-2005 10:15:37   [#15]
Na stronie menis jest projekt nowego rozporządzenia dotyczącego nauczania m.in. w klasach integracyjnych. Jest tam zapis, że zatrudnia się w nich dodatkowego nauczyciela. Jak sądzicie, czy jest wtedy możliwe zatrudnienie go na etacie pedagoga?
cynamonowa02-02-2005 17:55:33   [#16]
 U mnie wspierajacy są po oligo lub specjalnej - podyplomówkach. ogólnie są takze przedmiotowcami.Zatrudnieni są na etacie nauczyciela wspierajacego.
mamatrzy02-02-2005 18:04:48   [#17]
Wydaje mi się, że zatrudnienie n-la wspomagającego powinno być uregulowane jasno w przepisach, bo na razie co kraj to obyczaj. Jeden ma etat nauczyciela, drugi pedagoga. W dodatku jako pedagog może mieć pensum 26 godzinne. Wydaje się być to niesprawiedliwe i zależne od widzimisi OP.
bogda402-02-2005 18:21:51   [#18]

pedagog nauczycielem wspierającym-ponawiam pytanie

 

Podpowiedzcie, czy tak mogłoby być?

...Mam dylemat czy wspieram dzieci czy koleżanki nauczycielki, które z taka ilością problemów już nie dają rady.Czy jest jakieś rozwiazanie takiego problemu? Czy jeśli nagromadzi sie w klasie duża liczba dzieci z problemami jest szansa aby wspierał nauczycieli nauczyciel wspomagający? Jak do tego podejść? Poradźcie...

mamatrzy02-02-2005 20:03:29   [#19]
bogda, jeśli co najmniej 3 dzieci z danej klasy otrzyma orzeczenie o kształceniu specjalnym, to można się starać o utworzenie klasy integracyjnej i zatrudnienie w niej nauczyciela wspomagającego.
bogda402-02-2005 20:06:10   [#20]

Już wiem

 No i wszystko jasne! Dzięki i pozdrawiam.
jaszczurzyca07-02-2005 16:45:01   [#21]

etat

U mnie w szkole 15 (godzin w klasie) + 3 h rewalidacji razem daje cały etat - nie jest źle!
Grażyna07-02-2005 20:55:37   [#22]

u mnie wspierający zatrudniony jest na etacie 18 godz. (45 min)+ nadgodziny (idzie z klasą od I do VI, czasami jest wychowawcą, ale nie zawsze, a nadgodziny ma dlatego, że przedmiotów do wspomagania w klasach starszych jest więcej niż w kl. I-III i o potrzebach u nas decyduje dyrektor, organ się nie czepia - chwała mu za to! Wiele bowiem zależy od tego z jakimimi orzeczeniami trafiają do klasy dzieci, każda klasa integracyjna jest inna. I ważne - u nas trzeba mieć terapię pedagogiczą, czy oligo, samo np. nauczanie początkowe nie wystarcza), a nie na etacie pedagoga, bo pedagog poza tym, że ma inne pensum i pracuje 60 min, to ma też inny zakres zadań o czym można przeczytać w UOSO

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Grażyna07-02-2005 20:57:22   [#23]
ale wspomagającym może być również pedagog (ma wtedy nadgodziny), ale musi ieć odpowiednie kwalifikaje (j.w.)
mamatrzy07-02-2005 21:08:38   [#24]
A co jeśli organ zgadza się tylko na zatrudnienie wspomagającego na etaie pedagoga? Jak można wtedy rozliczać godziny?
mika22-04-2008 10:52:24   [#25]
Wygrzebałam wątek bo zgłupiałam. Na jakiej podstawie zatrudnia się nauczyciela wspomagającego. Chodzi mi o zapis:

§ 13. 2. W szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

Nie mogę znaleźć rozporządzenia z tym zapisem. Pomóżcie proszę.
mika22-04-2008 11:02:58   [#26]
Podnoszę, bo potrzebuję na wczoraj.
zgredek22-04-2008 11:22:27   [#27]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

załącznik nr 2

§ 13. 1. W szkołach specjalnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V i VI.

2. W szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w szkołach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.

patisonik122-04-2008 12:24:17   [#28]
A co rozumie się pod pojęciem '' pedagog specjalny'' ? Czy dobrze myślę że jest to oligo, tyflo lub surdo?
mika22-04-2008 13:03:28   [#29]
Bożenko, bardzo Ci dziękuję, ale ja jestem Załącznik nr 3 i tego zapisu nie mogę znaleźć. W gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nie ma wspierającego. Naprawdę mam dzisiaj zawrót głowy.
zgredek22-04-2008 13:07:49   [#30]

§ 15. 1. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach specjalnych i w gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela.

2. W gimnazjach integracyjnych i w gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.

zgredek22-04-2008 13:08:27   [#31]
to powyżej to z załącznika nr 3
zgredek26-04-2008 21:45:16   [#32]
tu napisałam
Piotr Zieliński27-04-2008 21:40:40   [#33]

U mnie (oddziały integracyjne od 15 lat) nauczyciele wspomagający są na etatach nauczycielskich (pensum 18). W klasach I-III mają po 20 godzin, w IV-VI 23 + wychowawcza. Dodatkowo wystepuję o 5 g rewalidacji na każdy oddział integracyjny. 

 

Benk27-04-2008 23:48:11   [#34]

2. W szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach w szkołach tych można zatrudnić pomoc nauczyciela.

ostatnio nasz OP głosi nową wykładnię tego przepisu - otóż wynika z niego,  że  pedagogów wspomagających zatrudnia się w szkole a nie w klasie (w związku z tym wystarczy jeden pedagog na kilka klas, będzie wspomagał dzieci i nauczyciela głównego jedynie na wybranych godzinach)

cynamonowa27-04-2008 23:59:27   [#35]
U mnie 18 godzin to standard. W trudniejszych klasach dostajemy od OP więcej godzin. Rewalidacja- najczęściej 3 godziny dla klasy ( ale dzieci łaczymy najczęściej dysfunkcjami)
teka5728-04-2008 02:29:38   [#36]
jak rozwiązalibyście taki przypadek,czy tak można?-n-l uzupełnia etat dwoma godzinami pedagoga i dodatkowo zostały by mu 3 godz. jako ponadwymiarowe z etatu pedagoga .Czy te godziny ,które wlicza w etat pracuje 45min ,a pozostałe 60min. czy inaczej? Czy może w ogóle tak nie można łączyć?
Szala28-04-2008 06:07:29   [#37]
U nas od wielu lat nauczyciel wspomagajacy zatrudniony jest z pensum 26, mamy nawet stosowną opinię MEN w/s ustalania tego pensum przez organ prowadzacy. Co do ilości godzin w danej klasie, to decyduje o tym dyrektor i wynika to z faktycznych potrzeb. Jeśli chodzi o kwalifikacje ,to zależy jakie dzieci są w klasie integracyjnej, czyli jak wyżej oligo, tyflo, natomiast terapii nie uznaje nasze KO??? Choć moim prywatnym zdaniem najbardziej pasuje takie wykształcenie. Co do kwalifikacji w IV - VI w przepisach stoi, że kwalifikacje w danym typie szkoły - a to nadal SP, zatem może być KZ + jakaś pedagogika specjalna.
mireko6628-04-2008 08:45:35   [#38]

Szala, a może dałoby się coś tu wkleić z opinii MEN-u ?

Mnie ciekawią też określenia "pomoc nauczyciela" i "nauczyciel wspomagający". Rozporządzenie używa tego pierwszego natomiast w szkołach używa się tego drugiego, czy to jakiś wstyd być "tylko" pomocą nauczyciela, czy też występują dwa rodzaje nauczycieli ? 

gosiarad28-04-2008 21:44:58   [#39]
dzisiaj jedna nauczycielka stwerdziła, że dowiedziala się od znajomej nauczycielki z innego województwa, że nauczyciele pracujacy w klasach integracyjnych (wszyscy) dostaja jakiś dodatek - i się zastanawiam, czy jest do tego jakaś podstawa czy to reguluje OP? czy to tylko fantazja?
ergo29-04-2008 00:04:35   [#40]
mireko66 - nie ma dwóch rodzajów nauczycieli

pomoc nauczyciela to osoba, która nie jest nauczycielem i pracuje w klasach specjalnych dla dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym

nauczyciel wspomagający to specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej pracujący jako dodatkowy nauczyciel w klasach integracyjnych
dariuszw14-07-2011 14:00:35   [#41]

Czy mogę zatrudnić nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej ogólnodostępnej bez klasy integracyjnej jak OP wyrazi na to zgodę????

Nie ma klasy integracyjnej bo mam (2 dzieci 1 orzeczenie 1 opinia 1 asperger)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]