Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Tymczasowe aresztowanie nauczyciela
strony: [ 1 ]
Zofia B10-02-2008 17:58:41   [#01]

Poradzcie, co jako pracodawca powinnam zrobić

Otóż nauczyciel jest nieobecny od 18 stycznia. 30 stycznia otrzymałam oficjalne powiadomienie od prokurator o 3-miesięcznym tymczasowym jego aresztowaniu oraz nakaz powiadomienia prokurator o podjętych przez siebie krokach.

Jako nauczyciel kontraktowy nie podlega pod Rozdział 10 KN. Moge tylko posługiwać się KP. Z otrzymanych informacji wiem, że albo stosuję art. 66 KP albo art 53 KP

Art 66

§ 1. Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.

§ 2. Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania.

Art 53

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.


Nauczyciel m.in. uczy dwie klasy trzecie, wkrótce matury i chciałabym kogoś zatrudnić, aby lekcje mogły odbywać sie normalnie (z grona nikt nie może wziąć tylu godzin dodatkowych, bo wszyscy przekroczyliby dozwolony limit)

Czy ktoś z Was miał juz podobną sytuację i może mi doradzić co zrobić?

!. Czy mogę go zwolnić po upływie miesiąca i jednego dnia usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

2. Czy jeżeli termin zwolnienia przypada na ferie zimowe, powinnam poczekać do ich końca tj. do  25 lutego i jak się nie zgłosi do pracy to z dniem 26 lutego zwolnić?

3. Jak przesłać zwolnienie do aresztu śledczego, za potwierdzeniem odbioru, jeden czy dwa egzemplarze (jeden zwrotny z podpisem)?

Mam mentlik w głowie, bo przecież zakładam, że jest niewinny, a ja go jeszcze zwalniam. Więc może poczekać do trzech miesięcy, ale jak wówczas mam zatrudnić nowego nauczyciela?

 

 

 

Leszek10-02-2008 18:47:53   [#02]

nowego zatrudnij na czas nieobecności aresztowanego...

a z aresztowanym poczekaj...

jest już pod "opieką" i ta "opieka" wyjasni jego sytuację

pozdrawiam

Zofia B10-02-2008 18:54:54   [#03]
Tak, ale wyjaśnianie może się bardzo przeciągnąć w czasie, a nie mogę przecież jednoczesnie z tego powodu zatrudniać 2 nauczycieli aż do wyjaśnienia całkowitego sprawy. To chyba wówczas art 66kp?
DYREK10-02-2008 18:59:49   [#04]

tu dobrze wyjaśniono:

http://www.prawo.egospodarka.pl/14588,Po-uniewinnieniu-powrot-do-pracy-zapewniony,1,34,3.html

Leszek10-02-2008 19:04:40   [#05]

co do rozdz. 10 KN - to jednak dotyczy w części także każdego nauczyciela...

z uwagi chociaż na rodzaj stosunku pracy - np. umowa o pracę na czas nieokreślony...

- jestem za niezbyt pochopnym stosowaniem zwolnienia...

ale decyzja należy do Ciebie

pozdrawiam

 

Leszek10-02-2008 19:08:52   [#06]

natomiast cytowany w artykule art. 83 KN dotyczy spraw zwiazanych z dyscyplinarkami i związany jest jak na razie tylko z dyplomowanym i mianowanym a tu mamy kontraktowego

pozdrawiam

Zofia B10-02-2008 19:28:18   [#07]

Dyrku, dziekuję na namiar, juz wydrukowałam sobie i będę czytać na spokojnie. Jeżeli chodzi Leszku o Twoją radę, to właśnie w Wydziale Prawnym Kuratorium powiedziano mi, że cały rozdział 10 KN dotyczy mianowanych i dyplomowanych.

Jestem już prawie przekonana, że powinnam poczekać spokojnie te trzy miesiące na wygaśnięcie umowy o pracę, ale jednoczesnie jakoś zatrudnić drugiego nauczyciela.

Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam

Leszek10-02-2008 19:31:57   [#08]

poleć osobie w KO, która Ci to powiedziała, aby przeczytała rozdz. 10 KN dokładniej...

pozdrawiam

AnJa10-02-2008 19:33:16   [#09]
gdyby mnie to spotkało nie zatrudniałbym (zwłaszcza te 3 klasy)

poprzerabiałbym tak plan lekcji, żeby nauczyciele uczący w klasach równoległych mogli mieć lekcje po tym nauczycielu

oczywiście jako zastępstwa doraźne (oczywiście, gdyby chcieli je - a to nie takie pewne)

doraźne można wprawdzie i bez zgody, ale w tej sytacji nikogo bym nie przymuszał
AnJa10-02-2008 19:36:01   [#10]
aha- dorąźne nie wchodzą do limitu

ponadto w ciągu zastępstwa trwajacego 3 miesiące 1 godzina średnioroczna to około 3 godzin zrealizowanych
zgredek10-02-2008 19:38:55   [#11]

AnJa - w regulaminach OP-ów niekiedy zapisują, że nawet jesli usrednianie - to w realnie przepracowanym tygodniu nie może mieć więcej niż półtora etatu - nie wiadomo jak to zapisane u Zofii

tutaj lepiej doraźne

w ostateczności - zatrudnienie na zastępstwo

tak mi się wydaje

AnJa10-02-2008 19:47:24   [#12]
a co ja napisałem niby?

to drugie to tak tylko, żeby pokazać, ze myślę;-)
zgredek10-02-2008 19:51:21   [#13]
skupiłam się na Twoim myśleniu
Zofia B10-02-2008 21:02:11   [#14]
Muszę zatrudnić nowego na zastępstwo, bo obecni nie palą się do zastępstw, zresztą aby pasowało trzeba cały plan przewrócić do góry nogami, a mnie najbardziej zalezy na dobrym przygotowaniu maturzystów, bo to przedmiot egzaminacyjny. Jedna nauczycielka mogłaby zawiesic emeryturę, w ubiegłym roku tak zrobiła i bardzo mi wówczas pomogła, ale teraz nie chce i ma do tego święte prawo.
AnJa10-02-2008 21:08:35   [#15]
czarno efekty widzę- nowy nauczyciel na 3 miesiace w klasie maturalnej

chyba, że możesz od sąsiada z podobnej szkoły pożyczyć- ale to też rewolucja w planie

nie zazdroszczę
Zofia B10-02-2008 21:39:15   [#16]

No może nie tak źle, nowy nauczyciel cieszy się niezłą opinią, w innej szkole ma tylko 5 godzin, dorabia popołudniami w szkole językowej i zgodził się po feriach zacząć.

Niemal każda zmiana w środku roku szkolnego jest niekorzystna dla uczniów, ale nie mam raczej innego wyjścia.

 Na doraźnych zastępstwach (częściowych) ciągnę już od trzech tygodni, łącze też grupy, ale to dopiero jest kłopotliwe gdy spotykają się razem oba poziomy: podstawowy i rozszerzony. Sytuację zdecydowanie muszę unormalnić.

Muszę Wam powiedzieć, że w sytuacjach nietypowych otrzymać od kogoś kompetentną odpowiedź graniczy z cudem. Pobowałam w sprawie nauczyciela tymczasowo aresztowanego uzyskać jakąś pomoc u prawników w związkach, ale nie chcieli ze mną gadać, bo do nich nie należę. W kuratorium stwierdzono, że prawnicy są tylko dla pracowników kuratorium i dopiero poprzez wizytatorkę udało mi się do nich dotrzeć, ale powiedzieli,że mogę posłużyć się i art. 66 i art.53 k.p. Radca prawny w DBFO jeszcze mniej kompetentna, no i ... pozostaliście WY. Całe szczęście, że jesteście!!! :):)

Marek Pleśniar10-02-2008 22:55:10   [#17]

najmniej kompetentni sa tzw "prawnicy od oświaty"

za Chiny nie uzyskasz podpisu pod opinią;-)

AnJa10-02-2008 23:54:54   [#18]
a, o językowca chodzi

no, to ryzyko zdecydowanie mniejsze- byleby coś o standardach słyszał i jakieś arkusze widział- bo to już teraz ważne
rzewa11-02-2008 04:52:36   [#19]
ja bym zastosowała art 83 ust 3 oraz art 84 ust 3 KN -> niby dlaczego nie ma to dotyczyć n-li kontraktowych, a nawet stażystów?
Sytuacja ta nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością dyscyplinarną, a tylko taką wyklucza w przyp. kontraktowych i stażystów art 75 ust 1 KN

Po 3 m-cach tego aresztowania, jeśli się sprawa nie wyjaśni, a n-l będzie nadal w areszcie stwierdziłabym wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art 26 ust 1 pkt 4 KN

i w związku z powyższym uważam, że nie tylko nie należy, ale nie można w tym wypadku stosować k.p.
rzewa11-02-2008 05:11:46   [#20]
muszę się poprawić -> niestety nie da się tu zastosować art 26 ust 1 pkt 4 KN - bo nie było ukarania -> więc do zakończenia stosunku pracy można i należy zastosować k.p.(jak pisała autorka wątku i inni :-)) ze wszystkimi tego konsekwencjami

natomiast co do zawieszenia jest tak:

KN Art. 83. ust. 2. Nauczyciel i dyrektor szkoły zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

Art. 84. ust. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

ust. 2. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

ust. 4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 83 ust. 2 stosuje się także do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

czyli nauczyciel zostaje zawieszony niejako automatycznie - dyrektor tylko stwierdza fakt zawieszenie i określa jak zostaje ograniczone wynagrodzenie tego n-la, natomiast po 1-3 m-cach stosuje wg swego uznania k.p.

(W poście #19 pokręciłam też trochę z numerkami :-))
Zofia B11-02-2008 10:21:10   [#21]

Rzewo, jednak chyba należy wyjasnić kto podlega pod art 83 KN. Mam informacje z kuratorium od prawników i czuję się przekonana (na 80%), że zawieszenie w obowiązkach wynika z odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają zgodnie z Art 75 mianowani i dyplomowani.

Czy tak to rozumiesz? Czy ktoś mnie poprze w mysleniu, a może skoryguje błędy?

barkuk28-08-2011 14:54:59   [#22]
Jeżeli 16.08 otrzymałam informacje o tym,ze wobec nauczyciela toczy się śledztwo prokuratorskie, to: * zawieszam nauczyciela w pełnieniu obowiązków od 17.08, czy * zawieszam nauczyciela od 1.09 -z dniem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Proszę o odpowiedź.
hanabi28-08-2011 15:04:42   [#23]

Art. 83. 1

Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole

jeżeli, to według mnie od 1.09

barkuk28-08-2011 15:16:02   [#24]
Sprawa jest bardzo poważa. A ten pan złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 1.09. co robić? wiem,ze będzie zatrudniony w innej placówce. Obowiązkiem dyrektora jest powiadomić kuratora oświaty o fakcie toczącego się śledztwa.
barkuk28-08-2011 15:30:13   [#25]
Wręczyć informacje o zawieszeniu czy nie?
rzewa28-08-2011 18:10:16   [#26]
rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron z dniem 31.08 br
hanabi28-08-2011 20:04:47   [#27]
rozwiązać, chociaż może być tak,że w tej sytuacji nauczyciel pójdzie do innej szkoły, której dyrektor nie będzie miał wiedzy na temat toczącego się postępowania:( jeśli sprawa jest rzeczywiście poważna zdecydowałabym się na zawieszenie z dniem powzięcia informacji o postępowaniu przeciwko nauczycielowi

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]