Forum OSKKO - wątek

TEMAT: odwołanie od oceny po nowemu
strony: [ 1 ]
olaszyma02-01-2019 11:44:18   [#01]

Jak należy rozumieć §8.2 rozporządzenia o ocenianiu nauczycieli? Czy zastrzeżenia do prpjektu oceny są zastrzeżeniami (odwołaniem się do oceny?) Gdzie w rozporządzeniu jest informacja o tym ile czasu ma nauczyciel na wniesienie odwołania od oceny. Brakuje mi wyraźniejszego stwierdzeni jak ma przebiegać odwołanie. Z par 10 wynika że odwołuje się za pośrednictwem dyrektora. A może nie umiem czytać tego rozporządzenia, które tak właściwie dzisiaj _2 stycznia 2019) już nie obowiązuje.

flisegi02-01-2019 12:16:36   [#02]

Tak na marginesie, jak obecnie wygląda stan prawny oceniania nauczycieli. Zatrzymałam się na etapie, że zlikwidowano regulamin oceniania, zmieniono rozporządzenie (oceny dokonuje się na podstawie zrealizowania kryterów + punktacja w skali oceniania od 0-3). Jakieś inne zmiany? Ominęłam coś?

Konieczność ocenienia dyplomowanych do 20 roku została? Jeżeli nie ma regulaminu to kiedy postawić 0,1,2 lub 3 punkty za spełnienie kryterium. Piszę z pamięci więc może coś przeoczyłam lub przekręciłam. Biorąc pod uwagę, że nauczycieli trzeba ocenić do 30 czerwca 2020 należy się brać do oceniania, tylko nie mam pojęcia jak.

 

 

 

Skimir02-01-2019 16:57:29   [#03]

Zastrzeżenia do projektu oceny nie są odwołaniem od niej. Rozporządzenie trzeba czytać łącznie z KN wtedy jest jaśniej. KN mówi, że nauczyciel ma prawo odwołać się od oceny w ciągu 14 dni od jej otrzymania (oceny a nie projektu) - art. 10 rozporządzenia precyzuje co dyrektor ma z tym odwołaniem zrobić.

Jak postawić 0, 1, 2 lub 3 pkt. nie mając regulaminu - trzeba mieć regulamin :-)


post został zmieniony: 02-01-2019 17:03:33
izael03-01-2019 08:36:19   [#04]

ale teraz nie tak, że musisz mieć ten regulamin, o nieeee...

teraz po prostu CHCESZ go mieć

;)

bo to obiektywizuje wystawianie tych punktów do tych kryteriów i liczenie tych procentów

a odwołań będzie, że ho

i to dyrektor będzie udowadniał, że wielbłądem nie jest

oczywiście to nie tak, że to musi być regulamin, możesz sobie to nazwać procedura, możesz to określić jako zasady

co nie zmienia stanu rzeczy

no i to na tyle w fantastycznej zmianie w ocenie pracy

 


post został zmieniony: 03-01-2019 08:36:51
flisegi03-01-2019 11:06:46   [#05]

;-)

No dobra z innej strony. Skoro chcę ten regulamin/procedurę, to mam go opiniować przez zz. Czy po prostu pozostawić ten stary z września i zmienić tylko skalę punktową. Miałam 0-2, a teraz jest 0-3 Jesuuuuu gubię się ;


post został zmieniony: 03-01-2019 11:09:03
dwalcz03-01-2019 11:43:58   [#06]

do #02

Od 1 stycznia 2019 r. tzw. cykliczna ocena pracy będzie dokonywana co 5 lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W konsekwencji, ostateczny termin na dokonanie oceny pracy wszystkich nauczycieli na nowych zasadach przypadnie w przypadku nauczycieli (art. 141 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw):

  • kontraktowych i mianowanych – do 31 sierpnia 2023 r., chyba że w tym czasie nauczyciel rozpocznie staż na wyższy stopień awansu zawodowego, wówczas oceny pracy na nowych zasadach dokonuje się dopiero po zakończeniu stażu;
  • dyplomowanych - do 30 czerwca 2022 r.

źródło: E-serwis Oświatowy

flisegi03-01-2019 16:01:38   [#07]

No fakt w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych zostały uchylone ustępy 2 i 3 (umknęło mi to!)

Art. 123. 1. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2021 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego - po zakończeniu tego stażu.

3. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r.

Póki co #06 to interpretacja, ale to daje nam dyrkom chwilę czasu. ;-)


post został zmieniony: 03-01-2019 16:02:12
barbaras203-01-2019 20:18:19   [#08]

Rozumiem , że stopnoe oceny zostały te same i progi procentowe też??

izael03-01-2019 20:42:04   [#09]

oceny te same

progi te same

:)

 

graraz03-01-2019 22:00:39   [#10]

#07 to nie jest interpretacja. 

Art. 141. 1. Oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 sierpnia 2023 r., a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

2. Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2022 r.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli legitymujących się oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

- USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bas04-01-2019 08:32:34   [#11]

Podnoszę # 04

A co ze wskaźnikami i regulaminem? Znowu do zz-tów? art. 6a ust. 14 KN działa? Wskaźniki muszą być? :-(

izael04-01-2019 11:24:53   [#12]

regulaminu nie musisz mieć, bo to jest właśnie ta dobra zmiana w ocenianiu:)

masz rozporządzenie i basta

ja odnosiłam się do praktyki dokonywania oceny pracy nauczycieli i tego, że w momencie odwołania od oceny, to dyrektor musi bronić papierami i argumentami swoich racji

więc

u nas w szkole na pewno będzie coś, co nazwiemy sobie jak będziemy chcieli np. Zasady/procedura dokonywania oceny... i na pewno zz-om nic do tego

co tak naprawdę będzie uzupełnieniem zapisów ustawowych i rozporządzeniowych o to, co będzie regulowane na poziomie szkoły - dla jasności wszystkich

więc

będą tam także wskaźniki, by zapisać co wskazuje w naszej szkole, że realizujemy kryterium:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r., ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
.....
od 10 lat tak mieliśmy, czyli za "starej" oceny też
....
materiał już jest gotowy, bo porządnie wypracowany przez cały zespół jako regulamin
i to jedyna wartość tej zmiany dla naszego zespołu, że znowu dyskutowaliśmy o tym, co to u nas znaczy, że ktoś wykonuje zadania na poziomie wyróżniającym albo na niższym
a tak w ogóle to nadal uważam, że całość nowej oceny powinna znaleźć się w otchłani zapomnienia:(

 

 


post został zmieniony: 04-01-2019 11:25:18
AnJa04-01-2019 11:38:21   [#13]

i tak wygląda z zapowiedzi MEN- że się znajdzie

może nawet już od 1 września 2019

jeśli tak się stanie jednakowoż bedziemy i tak mieli najmniej 4 różne zasady oceniania:
- oceny dokonane(=wszczęte) do 31.08.2018,
- oceny dokonane (=wszczęte) w okresie 1.09-31.12.2018,
- oceny dokonane (=wszczęte) w okresie 1.01.2019 - …..
- oceny dokonane (=wszczęte) po ……
Przy czym nie jest wykluczone, ze do ocen dokonanych po ewentualnym odesłaniu w niebyt nowej oceny a wszczętych przed tym terminem będzie stosowało się już procedury i kryteria najnowsze (bo ta najnowsza ocena be dzie jednak madrzejsza od każdej z tych nowych- albowiem głupsza być nie może)

flisegi04-01-2019 12:30:42   [#14]

#10, dziękuję faktycznie pojawiły się takie zapisy. Ustawa obowiązuje od 1 września 2019. Jezu jaki mętlik!

olaszyma04-01-2019 13:34:50   [#15]

Powiedzcie czy tylko ja mam taki odruch przy czytaniu tego art. 141 zmienionej ustawy że w połowie zdania wyłącza mi się mózg i nie ogarniam? A normalnie drukowane mi nie szkodzi. Poza tym są tam odniesienia do UPO, UOSO i KN! Po porostu kosmos. A ustawa zmieniająca ma więcej stron niż wyjściowa !!!

izael04-01-2019 13:45:41   [#16]

olaszyma, nie tylko ty tak masz:)

flisegi04-01-2019 14:00:13   [#17]

olaszyma, przyznam, że też mam problem czy na pewno dobrze zrozumiałam te zapisy. Ale wstyd mi się było zapytać czy Wy też macie problem ze zrozumieniem tekstu pisanego. Uff czyli nie tylko ze mną jest źle ;-)

rzewa05-01-2019 22:14:04   [#18]

Iza - tak naprawdę, to co ustaliliście na poziomie szkoły, to nie wskaźniki a mierniki są...

:-)

i też uważam, że po ostatniej zmianie rozporządzenia trzeba to na poziomie szkoły ustalić

ale wzoru w rozporządzeniu nie ma, czyli przeliczać można sobie dowolnie - stosując wagi lub nie!

:-)

izael06-01-2019 22:34:14   [#19]

rzewo, jak cię lubię 😊 to mnie jest absolutnie wszystko jedno co to jest😁

Macia29-01-2019 09:42:15   [#20]

rzewo wzoru co prawda nie ma ale jest skala punktowa i określony procentowo poziom spełniania kryteriów na poszczególne oceny a do obliczenia ich oczywiście zastosujemy wzór, który był.

 

rzewa29-01-2019 09:51:00   [#21]

niekoniecznie - można zastosować inny, np taki który by poszczególne kryteria ważył...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]