Uprawnienia do pisania na Forum OSKKO.


 

Użytkownicy Forum.

Forum OSKKO jest przeznaczone dla członków OSKKO. Są to w większości osoby zajmujące się zawodowo czy też z racji działalności zarządzaniem w oświacie: dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, działacze oświatowi, wykładowcy, pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki, wizytatorzy...

Uprawnienia użytkownika Forum OSKKO ma każdy członek Stowarzyszenia. Po przyjęciu nowej osoby w poczet członków OSKKO Biuro OSKKO tworzy nowe konto użytkownika i nadaje mu uprawnienia.

OSKKO może zaprosić do dyskusji na forum osoby niebędące członkami OSKKO

Zarejestrowani użytkownicy mają prawo do:

Od 3 stycznia 2009r konto użytkownika forum i konto wymiany plików jest tym samym kontem.

 

Osoby niebędące członkami OSKKO mogą czytać całą cześć merytoryczną forum. Nie mają uprawnień do pisania ani do pobierania plików.

 

Zadania forum OSKKO:

Jest to miejsce pracy, dyskusji i integracji uczestników - w sposób nie uwłaczający oraz nie przeszkadzający innym, w życzliwej atmosferze.
 

OSKKO zastrzega sobie prawo:

Inne kwestie techniczne i odpowiedzi na zadawane często pytania:

Problemy prosimy zgłaszać na adres email Biura OSKKO lub pod telefonem 089/527-95-14, kom. 0513-057-820 (lub w drugiej kolejności - pod innymi telefonami OSKKO: (089) 527-20-52, kom. 0513-057-830).