Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje
strony: [ 1 ]
bosia19-06-2009 12:43:06   [#01]

nauczyciel pracował w szkole do 1987 roku, nie ma aktu mianowania nadanego z mocy prawa

czy to może się starać jeszcze o taki dokument? bo nie wiem jak go zaszeregować

----

zatrudniam go na pnz-dyplom mistrza (tu ma odpowiednie kwalifikacje)

ma też dyplom studium nauczycielskiego

czy ma przygotowanie pedagogiczne?

jeszcze ukonczone studia magisterskie na uniwersytecie na wydziale techniki w zakresie wychowania technicznego

nigdzie nie ma o tym przygotowaniu pedagogicznym

może jakieś oddzielne zaswiadczenie z uczelni mógłby przynieść?

elgon19-06-2009 13:32:38   [#02]
jesli ukończył studium pedagogiczne to kwalifikacje ma, a po wychowaniu technicznym może uczyć techniki,

a 2000 nie nadano mu żadnego stopnia awansu , dlaczego
Leszek19-06-2009 13:36:24   [#03]
nowy przepis o kwalifikacjach (do starego już nie sięgam)
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów

lub INNY DOKUMENT WYDANY PRZEZ UCZELNIĘ,
dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

pozdrawiam
AnJa19-06-2009 15:15:45   [#04]
do, ze pracoewał do 1987 jest bez znaczenia- najwyżej miżesz i to uwzględnic dając mu kontraktowego z pp-bo pp wg mnie ma

nie lepiej mu jako zawodowcowi z wynagrodzeniem do dyplomowanego?
bosia19-06-2009 16:17:22   [#05]

nie nadano mu mianowania w 2000, bo pracował do 1987 i dalej nie pracował w szkole-dlatego podałam datę, nie wiem czy teraz też moż edostać?

wiem, ze moze uczyć techniki, ale mnie to nie interesuje, bo nie nie mam takiego przedmiotu

Leszek znam to, ale ilości godzin stwierdzić nie mogę, bo nie mam na podstawie czego

stąd pytanie o przygotowanie pedagogiczne

też się zastanawiam nad zatrudnieniem z UoSO, bo w tym przypadku chyba najlepiej będzie, na wstępie proponuję jednak wynagrodzenie mianowanego

Leszek19-06-2009 18:17:36   [#06]
ale ukończył studium nauczycielskie?
a to zakład kształcenia nauczycieli, czyli ma pp
pozdrawiam
bosia19-06-2009 18:51:55   [#07]

o własnie

tu chciałam sie upewnić czy to studium daje pp,

dziękuję:-)

bosia24-06-2009 16:32:24   [#08]

wrócę do tego

z KN mogę go zatrudnić jako kontraktowego?

chcę się upewnić, bo nie jest wyraźnie napisane co oznacza to:

 "osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego"

właściwie u nas raczej się opłaca z KN, bo jest wiejski-właściwie wyrównuje się z pensją mianowanego zatrudnionego z UoSO 

Leszek24-06-2009 17:37:38   [#09]

ty definiujesz  znaczący dorobek zawodowy

pozdrawiam

jaga1125-06-2009 16:46:10   [#10]
Jaki kierunek studiów powinien mieć pedagog szkolny. Czy pedagogika rewalidacyjna daje kwalifikacje do pracy jako pedagog w szkole? Pilne!
gona27-06-2009 06:26:23   [#11]
Nauczyciel kontraktowy wraca po przerwie ponad pięcioletniej do zawodu, czy z dniem zatrudnienia w szkole uzyskuje stopień nauczyciela kontraktowego
AnJa27-06-2009 09:07:10   [#12]
tak
rzewa27-06-2009 10:40:00   [#13]
nie uzyskuje ale JUŻ go ma

każdy ze stopni awansu zdobywa się raz w życiu :-)
post został zmieniony: 27-06-2009 10:41:35
PawełR03-04-2011 22:35:44   [#14]

magister fil. polskiej na studium nauczycielskie nauczanie początkowe, ma 15 godzin w klasach I-III, a 5 polskiego. Czy za te 15 godzin nie powinien miec płacone z niższej półki nuż mgr...

jeśli nie to szkoda, bo może by to go zmobilizowało do uzupełnienia kwalifikacji... nie o sam papier chodzi ale o łyknięcie troszki wiedzy nowszej... tak przynajmniej myslę

rzewa04-04-2011 06:41:05   [#15]

ma wystarczające kwalifikacje do EW

i wszystko płatne z poziomu mgr z pp, niestety

:-)

gronostaj04-04-2011 12:10:37   [#16]
ja mam pytanie dotyczce kwalifikacji pedagogicznych - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych ma ukończony kurs kwalifikacyjny pedagog dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym roku skonczył historie podyplomowo - jak jest wobec tego z pp do historii??????
AnJa04-04-2011 23:22:49   [#17]
ma - pp jest uniwesalne
rzewa05-04-2011 08:28:15   [#18]
raczej nie ma - sprawdź liczbę godzin i datę wydania zaświadczenia
AnJa05-04-2011 15:02:30   [#19]

hmm

generalnie uważam, że pp jest uniwersalne- ale ten wpis, że dla nauczycuieli przedmiotów zawodowych lekko mi zaburza

bosia05-04-2011 15:23:46   [#20]

zobacz jaki ma ten kurs pedagogiczny

bo jesli ma dla instruktorów praktrycznej nauki zawodu (choć przy ekonomicznym nie powinien), to nie ma kwalifikacji do przedmiotów teoretycznych, w tym do historii

ale jesli ma dla zawodowych teoretycznych, to ilość godzin powinna być taka jak przy ogólnym kursie pedagogicznym

ja wysyłam swoich nauczycieli na kurs pedagogiczny ogólny, bo wtedy mają w razie ukończenia podyplomówki z innego przedmiotu kwalifikacje pedagogiczne

jeśli natomiast nie ma pp, to możesz go zatrudnić do historii z koniecznością ukończenia takiego kursu lub (jesli będzie taka możliwość) uzupełnienia tego, co ma

beata karo06-04-2011 18:55:10   [#21]
czy nauczycielka, która jest mgr pedagogiki specjalność nauczanie początkowe i ukończyła studia na kierunku filologia angielska (studia zawodowe bez przygotowania pedagogicznego!) posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej??
rzewa06-04-2011 18:57:59   [#22]
tak
dyrlo06-04-2011 18:59:01   [#23]
Moim zdaniem tak
dyrlo06-04-2011 18:59:26   [#24]
O czytałam, czytałam i zapóźniłam się :-)))
Ania Sz17-05-2011 09:37:59   [#25]

Zapytanie od mojego dyrektora (ja powiem szczerze nie wiem co odpowiedzieć).

Sytuacja dotyczy nauczyciela, który pracuje w sąsiedniej szkole i w naszej ma mieć uzupełnienie etatu. 

Stan faktyczny dotyczący n-la (pracuje w Technikum - od 15 lat w tej samej szkole, wcześniej LE, uczy geografii i w-f):

1) mgr geografii - WSP + zaświadczenie o uzyskaniu w trakcie studiów przygotowania pedagogicznego (oba dokumenty z czerwca 1995 r.)

2) zaświadczenie o ukończeniu studiów fakultatywnych z wychowania fizycznego (wydany 2 tygodnie później niż dyplom mgr) - też WSP

3) akt nadania z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego - wydany 02.10.2000 r.

Czy ten nauczyciel ma prawo uczyć wychowania fizycznego w LO? Zastanawiamy się czy to zaświadczenie daje mu uprawnienie do nauczania (choć wiemy że jest akt mianowania...)


emen17-05-2011 16:43:12   [#26]
A ja mam problem następujący. Nauczyciel - mgr filologii polskiej KUL. Ukończone również studia magisterskie w zakresie historii sztuki w systemie niestacjonarnym. Czy ma uprawnienia do nauczania plastyki w szkole podstawowej?
Ania Sz19-05-2011 13:50:44   [#27]
Podnoszę #25 z nadzieją, że ktoś pomoże...
DYREK25-05-2011 10:21:48   [#28]

Studia fakultatywne (studium) zazwyczaj były dwu-semestralne (zdarzały się też 3, 4 -semestralne). Odbywały się równolegle ze studiami.

Wydawano dyplom ukończenia studium, studiów specjalnych np. dziennikarskich.

Bez informacji z uczelni trudno jednoznacznie odpowiedzieć.

Jeżeli w akcie mianowania uznano nauczycielowi kwalifikacje do nauczania w-f w LE, to w zasadzie trudno nie uznać teraz kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu w szkole ponadgimnazjalnej.


ale

z ostrożności warto wysłać zapytanie do WSP

rzewa25-05-2011 10:29:51   [#29]

no i akt nadania stopnia awansu - żaden! - nie świadczy o kwalifikacjach

akt mianowania (zatrudnienia przez mianowanie) zatwierdza (po 2000 r.) kwalifikacje do tych zajęć, które były przydzielone w chwili wręczenia tego aktu (ale tylko w tej konkretnej szkole!) - może to być zakwestionowane jedynie w trybie nadzoru pedagogicznego przez kuratora, a zweryfikowane wówczas przez sąd (jeśli n-l będzie tak chciał)

Ania Sz25-05-2011 14:41:45   [#30]
Ten n-l nie ma żadnego dyplomu z tego w-fu tylko zaświadczenie. Dyplom mgr ma z geografii. To czy teraz, wobec naszych wątpliwości, wystąpić do KO czy do WSP o stwierdzenie czy ten n-l ma kwalifikacje do nauczania w-f w naszej szkole (LO)? Choć z drugiej strony KO nie wydaje już takich decyzji...
bosia25-05-2011 22:46:43   [#31]

wg mnie również tak jak radzi Dyrek, można wystąpić do uczelni z zapytaniem

miałam podobną sytuację (choć dotyczyła innych kwalifikacji) - uczelnia wiedziała o co chodzi, bo sporo osób wystapiło do nich z zapytaniem, nie było problemu

u nas nauczyciel występował z zapytaniem, nie szkoła

majaaaa26-05-2011 08:46:15   [#32]
Jakie macie wieści, czy KN z projektem zmian z 9.03.11 wejdzie jeszcze w tym czy przyszłym roku szkolnym, chodzi mi o zatrudnienie bez kwalifikacji.Jeszcze trzeba pytać nadzór czy już organ?
bosia26-05-2011 10:48:36   [#33]

 

jesli zatrudniasz nauczyciela, który jest już pracownikiem szkoły, to nie pytasz nikogo

zapytanie dotyczy nowozatrudnionego, ale nie zatrudniasz go przecież teraz

majaaaa26-05-2011 11:09:17   [#34]
chcę zatrudnić nla do przedszkola od wrzesnia, ja mam vacat na rok, a on dostanie wypowiedzenie w swojej szkole z powodu braku godzin, to chyba sama nie podejmuje decyzji, do przedszkola nie ma kwalifikacji
bosia26-05-2011 11:43:58   [#35]
to wyśli zapytanie do KO, obowiązują Cię obecne przepisy, a pracę od września musisz przecież zaplanować teraz
majaaaa26-05-2011 11:56:12   [#36]
Dzięki bosia, myślałam,że to lada dzień wejdzie, z organem szybciej
bosia26-05-2011 12:17:51   [#37]

no to masz odwrotnie niż ja

wolę pytać KO

:-)

basias20-07-2011 22:52:22   [#38]

Mam w szkole ogólnodostępnej ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (klasa V). Kto powinien mieć z nim rewalidację: nauczyciel po kursie kwalifikacyjnym z ologo, który prowadzi zajęcia na zasadzie wykładu czy nauczyciel po terapii pedagogicznej zawsze przygotowany do zajęć? Ten po terapii ma odpowiednie kwalifikace?

juasia21-07-2011 12:08:26   [#39]
A czy nauczyciel, po ukończonych studiach z rolnictwa i kursie pedagogicznym ma kwalifikacje do nauczania przyrodY. Wiem, że to dyrektor uznaje kwalifikacje ale jak to zrobić na podsatwie czego uznać. Mam też nauczyciela, który ukończyła zootechnikę i kiedyś KO uznało mu te kwalifikacje za zbliżony. wydało odpowiedni dokument. Jak teraz to się robi?
bosia21-07-2011 15:37:38   [#40]

teraz się nie robi

po prostu zatrudniasz do nauczania danego przedmiotu i to jest uznanie przez dyrektora kwalifikacji za wystarczające

ale nie masz nikogo po kierunkowym?

w razie kontroli musisz mieć argumenty, ze zatrudniłaś do nauczania własnie tego

juasia21-07-2011 15:45:17   [#41]

no właśnie nie wiem jak powinna wyglądać argumentacja? Potrzebuję na 6 godzin, a ten nauczyciel uczy już matematyki, miałabym więc uzupełnienie etatu.

 

 

bosia21-07-2011 18:04:40   [#42]
napisałaś właśnie argumentację:-)
rzewa21-07-2011 19:10:43   [#43]

niestety taka argumentacja nie jest zgodna z rozporządzeniem :-)

trzeba przeanalizować program studiów jakie odbył ten n-l (jak nie ma suplementu to niech przedstawi indeks, ew. przyniesie program studiów z uczelni realizowany wtedy, gdy n-l studiował) pod kątem obejmowania treści nauczanego przedmiotu

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela [...] posiada osoba, która ukończyła:
[...]
2) studia magisterskie
[lub zawodowe, jeśli to wystarczający poziom wykształcenia dla danego typu szkoły] na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne...
juasia21-07-2011 19:39:29   [#44]
Rzewo,   mam z uczelni wykaz przedmiotów, sparwdzałam podstawę programową z przyrody, jednak uznawanie kwalifikacji to takie "pływanie" dyrektora, żadnych konkretów w rozporządzeniu.  Czym konkretnie się kierować? Teoretycznie przyroda czy też zootechnika zawiera jak najbardziej elementy przyrody, ale nie zawiera nic  z życia np. człowieka i jak to potraktować? Co nadzór pedagogiczny może zakwestionować?
rzewa21-07-2011 19:53:07   [#45]
Policz godziny przedmiotów odpowiadających zajęciom jakie n-l miałby prowadzić i porównaj z liczbą godzin przeznaczoną na przedmioty kierunkowe w standardzie kształcenia n-li
post został zmieniony: 21-07-2011 19:53:55
marpa24-07-2011 10:35:26   [#46]
Upewnijcie mnie proszę: państwowa wyższa szkoła zawodowa kierunek filologia angielska specjalność nauczycielska oraz wyższa szkoła jezyków obcych kierunek filologia angielska specjalność angielski w biznesie - posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej?
Leszek24-07-2011 10:45:47   [#47]

posiada

pozdrawiam

marpa24-07-2011 10:49:24   [#48]
Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie
basias24-07-2011 16:08:15   [#49]
Tak jakoś "umknęło" moje pytanie z [38]... Może ktoś pomoże???
rzepek24-07-2011 20:08:06   [#50]
Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne moze prowadzić nauczyciel po terapii.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]