Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kontrola zwolnień lekarskich
strony: [ 1 ]
rengol22-01-2019 12:34:02   [#01]

Szanowni koledzy Dyrektorzy!

Otrzymałam od ZUS pismo zobowiązujące mnie jako dyrektora do kontrolowania zwolnień lekarskich i składania do ZUS-u comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli. Powołują się w piśmie na art. 68 ustawy (Dz.U. z 2017, poz. 1368), który faktycznie mówi o tym, że jestem uprawniona do formalnej kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. No niestety nie ma artykułu zmuszającego mnie do robienia sprawozdań do szanownego ZUS.  Ciekawa jestem czy tylko moje miasto zostało wyróżnione przez ZUS czy może w całej Polsce zrodził się taki pomysł?

KaPi22-01-2019 12:38:31   [#02]

zachodniopomorskie też...

Danusia22-01-2019 12:42:11   [#03]

Kujawsko-pomorskie także.

AleJ22-01-2019 13:20:19   [#04]

świętokrzyskie także

 

edithael22-01-2019 13:56:56   [#05]

śląskie też

an22-01-2019 14:09:36   [#06]

Pomorskie również

Macia22-01-2019 14:37:13   [#07]

i swiętokrzyskie

AsiaJ22-01-2019 14:39:00   [#08]

Fala ;-)

Fanaberiia22-01-2019 14:54:00   [#09]

wielkopolskie też. Ponadto kuratorium wysłało swoje pismo o monitorowaniu pracy przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach.

"Szanowni Państwo

Dyrektorzy przedszkoli

województwa wielkopolskiego

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie proszę o przesyłanie każdego dnia do 25.01.2019 roku, do godz. 11.30,  informacji dotyczącej zwiększonej absencji nauczycieli, wyłącznie jeżeli wynosi więcej niż 40%
(zgodnie z załączoną tabelą i uwagami).

Tabelę proszę przesyłać w formie tabeli Excel na adres " 

 

 

 

Marek Pleśniar22-01-2019 16:16:54   [#10]

https://dzienniklodzki.pl/belferska-grypa-lodzki-kurator-oswiaty-pyta-dlaczego-nie-bylo-lekcji-i-jak-dzieci-uzupelnia-braki-dyrektorzy-to-zastraszanie/ar/13825524?utm_source=facebook.com&utm_medium=dziennik-lodzki&utm_content=edukacja&utm_campaign=belferska-grypa-lodzki-kurator-oswiaty-pyta-dlaczego-nie-bylo-lekcji-i-jak-dzieci-uzupelnia-braki-dyrektorzy-to-zastraszanie&fbclid=IwAR2oZqYuW8RrKTWeZyvzp8rxPe5FYRPNJjFvZ71p69Ir61U_da_HLVEJA1I

chyba się przyda kolejny niezbędnik

(kuratorowi też - bo nie zna chyba prawa)

Marek Pleśniar22-01-2019 17:23:16   [#11]

o, tu piękny przykład z powyższego artykułu:

sońka22-01-2019 18:59:39   [#12]

https://www.24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/beda-kontrole-szkol/

 

Jacek22-01-2019 20:59:19   [#13]

Niezbędnik jest :-)

"Odpowiadając Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty na pytania kierowane do dyrektorów szkół, wyjaśniam co następuje:
- dyrektor szkoły lub placówki zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (par. 5 ust. 2) ma prawo ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jeśli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki - absencja kadry pedagogicznej na pewno jest takim uzasadnieniem,
- kontrola zwolnień lekarskich jest prawem, a nie obowiązkiem płatników składek. Mówi o tym wyraźnie art. 68 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich."
Obowiązek kontroli dotyczy jedynie kontroli formalnej. Wynika to z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. Nr 65, poz. 743). Przepis ten wskazuje, że do obowiązków płatnika składek należy także kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia kontrola formalna zaświadczeń lekarskich polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie:
1) nie zostało sfałszowane,
2) zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich,
- kontrolowanie realizacji podstawy programowej jest przewidziane w kompetencjach dyrektora szkoły związanych z nadzorem pedagogicznym. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor powinien przydzielać innym nauczycielom godziny doraźnych zastępstw stosownie do zapisu art. 35 ust. 2a KN lub zatrudnić innego nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony zgodnie z przepisem art. 10 ust. 7 KN."


post został zmieniony: 22-01-2019 20:59:30
edithael23-01-2019 09:05:35   [#14]

"zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (par. 5 ust. 2) ma prawo ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych jeśli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki"

- ale te dni należy podać do 30.09 danego roku szkolnego i ich liczba jest ograniczona.

Moim zdaniem nie można tego zrobić w lutym, w związku z nieobecnościami nauczycieli.

MKJ23-01-2019 11:18:12   [#15]

Jest jeszcze taka droga - § 5 ust. 5 rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego:

"W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty."

Trochę skomplikowana procedura, ale nie obowiązuje tu termin 30 września.

Daniel120823-01-2019 11:46:14   [#16]

Kontrola zwolnień lekarskich przez dyrektora ......... Bareja by się uśmiał. W takim razie po co ten cały system elektroniczny L4, przecież wprowadzano go dlatego, żeby ZUS szybko mógł reagować i kontrolować. A teraz buch w dyrektora.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w powodu absencji nauczycieli ....... też trudne do przewidzenia, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy kto zachoruje. Dziś przyszedłem do pracy i okazało się, że mam 5 nauczycieli na L4. I co? Jak mogę tu zadziałać z dniami dodatkowo wolnymi ..........

Tydzień przed feriami i już 70 % uczniów nie ma w szkole. Generalnie robi się cyrk na kółkach.

DLATEGO KOCHANI, DAJMY NA LUZ. LUZ. LUZ! Nie ma co się przejmować. Kasy więcej na konto nie wpłynie.

link12323-01-2019 12:13:23   [#17]

czy będziecie wysyłać jakieś oficjalne pismo do ZUS z prośbą o wskazanie pp do przeprowadzania takiej kontroli, czy należy sprawę zostawić i nie zawracać sobie tym głowy?

dariuszn723-01-2019 12:29:49   [#18]

PP do kontroli to masz, więc mogą Ci ją podać. Tyle, że nie masz obowiązku a prawo do kontroli, a dodatkowo nie masz obowiązku informować ZUS o przeprowadzonych kontrolach do 15-ego każdego miesiąca.

Daniel120823-01-2019 13:54:48   [#19]

Dokładnie. A jak ZUS będzie chciał informacji z kontroli to napiszemy, że wszystko jest tak jak trzeba, nauczyciel choruje i robi to według właściwej procedury :-) :-) :-)

edithael23-01-2019 14:19:48   [#20]

Myślę, że można wysłać do ZUS pismo, dziękując za przypomnienie o uprawnieniach pracodawcy oraz z informacja, że brak podstaw do przekazywania raportów z kontroli. 

tomek5624-01-2019 09:10:25   [#21]

Dostałem dzisiaj. Dziękuję, nie skorzystam.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]