BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - wrzesień 2022 r.
 

Przed nami XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Kilkadziesiąt spotkań z praktykami i ekspertami - zajmiemy się bieżącymi potrzebami kadry kierowniczej i jej szkół, placówek, procedurami pracy w sytuacji, wsparciem przeciążonych pracą i zagrożeniami nauczycieli. Nie zapomnimy o szerszym spojrzeniu na edukację, o przyszłości nieprzystających do sytuacji wymagań programowych.

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

5 sierpnia 2022 r. tragicznie zginął nasz drogi Kolega i Przyjaciel, Marcin Konrad Jaroszewski - członek Zarządu OSKKO

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Marcinie, pozostaniesz w naszej pamięci.
Przyjaciele z OSKKO.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65269&ux=148&pst=46#pst46

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65291&ux=148&pst=2#pst2

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

Wrzesień 2022 – szkoła.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://www.oskko.edu.pl/walnezebranieoskko2022/

Za nami – Konferencja OSKKO w Krakowie - 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa). Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Materiały :

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J).

1. Projekt  rozporządzenia MEiN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362600

2. Projekt  rozporządzenia MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362812

3. Projekt  rozporządzenia MKiDN w sprawie oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363308

4. Projekt  rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363309

5. Projekt  rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363552

Rekomendujemy :

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22, w lutym 0, w marcu 17, w kwietniu 0, w maju 29, w czerwcu 0, w lipcu także 0, i w sierpniu 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html


 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W sierpniu 2022 r. rozmowy dotyczyły – przede wszystkim zmian w statusie nauczyciela (w ogóle zmian kadrowych) oraz zatrudniania nauczycieli specjalistów, pedagoga specjalnego.

Najdłuższym z aktywnych wątków w historii forum OSKKO jest znowu - hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11816#pst11816

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów - ktosik – Czy w tej sytuacji należy się ekwiwalent za urlop?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65261&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7526 osób, które polubiły i 8111 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w sierpniu 2022 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 17.08.2022 r., od godz. 12.00 do 13.00 zawitało na forum 1125 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od prawie 17 lat - beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=566#pst566

Na stronie forum OSKKO do końca sierpnia 2022 r. znalazły się 63.634 wątki i 972.778 wypowiedzi.

Sierpień 2022 r. przywitała na forum ktosik Czy w tej sytuacji należy się ekwiwalent za urlop?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65261&ux=148&pst=2#pst2

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

KaPi – oddziały przygotowawcze…

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64922&ux=148&pst=106#pst106

Danuta0102 – Arkusze ocen

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65123&ux=148&pst=42#pst42

azikaj – likwidacja szkoły

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63843&ux=148&pst=40#pst40

Skimir - Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65070&ux=148&pst=40#pst40

LL – Dodatkowe godziny j. polskiego dla uczniów z Ukrainy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65246&ux=148&pst=39#pst39

DICK – Kiedy na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64610&ux=148&pst=40#pst40

Gaba – Ocenianie w szkole - przygotowywanie publikacji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64305&ux=148&pst=34#pst34

barbara71 – doradztwo zawodowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60598&ux=148&pst=29#pst29

Renatka – Co będzie z nauczycielami??

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65186&ux=148&pst=28#pst28

Jar2006 – Pedagog specjalista.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65236&ux=148&pst=32#pst32

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=94#pst94

Orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym:

III SA/Gd 1104/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

Sąd podziela pogląd, że sposób zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki uczniów nie został uregulowany w ustawie, a zagadnienie to ustawodawca pozostawił gminie, zastrzegając jedynie limit odległości (art. 39 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).  Wspomniana ustawa nie określa także sposobu mierzenia i techniki pomiaru tej odległości, bądź nie precyzuje parametrów technicznych, jakie powinna spełniać droga pokonywana przez dziecko "z domu do szkoły". W związku z powyższym mierzeniu podlegać powinna powszechnie użytkowana droga publiczna, jaką dziecko pokonuje zwyczajowo do szkoły i która umożliwia dowóz zwykłymi środkami przewozu. Za taką nie można jednak uznać chociażby drogi gruntowej nieutwardzonej, nieregularnej i rzadko uczęszczanej, czy innych skrótów prowadzonych przez tereny leśne i rolne, gdyż w określonych porach roku mogą być one niezdolne do użytku, bądź też niebezpieczne. Ponadto musi to być droga prowadząca z domu do szkoły, co oznacza, że musi ona prowadzić od domu skarżących do szkoły, do której uczęszczają ich dzieci.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5F63F647B2

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w sierpniu 2022   r. :

KaPi – mentor czy opiekun stażu?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65293&ux=148&pst=37#pst37

azikaj – zatrudnienie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65318&ux=148&pst=31#pst31

barbara – rewalidacja ind. od września 2022

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65274&ux=148&pst=29#pst29

laostic – Nowa „karciana”

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65277&ux=148&pst=22#pst22

juasia – Awans zawodowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&ux=148&pst=18#pst18

basiaj – godziny języka polskiego dla dzieci z Ukrainy 2022/2023

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65264&ux=148&pst=17#pst17

azikaj – nauczyciel kontraktowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65296&ux=148&pst=15#pst15

Klarysa – Szkoła na facebooku

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65267&ux=148&pst=12#pst12

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w sierpniu 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

hania - oświatowy przegląd prasy – 11816 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11816#pst11816

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1440 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1440#pst1440

Leszek – teksty ujednolicone – 619 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=619#pst619

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 565 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=566#pst566

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 356 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=356#pst356

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

edek – Laboratoria Przyszłości – 303 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=303#pst303

Skimir - Specjaliści wg nowego standardu – 252 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65130&ux=148&pst=252#pst252

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – założony 10.12.2005 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=566#pst566

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11816#pst11816

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=619#pst619

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1440#pst1440

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=356#pst356

an – Egzamin poprawkowy - założony 27.08.2016 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57254&ux=148&pst=63#pst63

Sekret - umowa na zastępstwo - dylemat - założony 4.04.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58391&ux=148&pst=36#pst36

dawdaw – Powołanie wicedyrektora - założony 30.08.2017 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59133&ux=148&pst=82#pst82

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca sierpnia 2022 r. – 1745 pliki.

W sierpniu 2022 r. zamieszczono 1 plik – ujednolicone rozporządzenie.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec sierpnia 2022 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 89 pobrań,

- w lutym 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z – 184 pobrania,

- w marcu 2022 r. MMW - Tabela pomocnicza w kwalifikowaniu uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły. Dokument roboczy, przykład uproszczony na własne potrzeby. - 380 pobrań,

- w kwietniu 2022 r.  Leszek - ujednolicone na dzień 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 197 pobrań,

- w maju 2022 r. Leszek - 2 ujednolicenie - na dzień 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 167 pobrań.

- w czerwcu 2022 r. tarek – Kalkulator wyliczania etatów specjalistów od 2022 – 715 pobrań,

- w lipcu 2022 r. Jacek - Kalendarz 2022/2023 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Nie zostały uwzględnione jeszcze 2 dni wolne. – 525 pobrań.

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w sierpniu 2022 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.08.2022 r.

24.08.2022

Leszek

ujednolicone rozp. MWN w spr. kwalifikacji nauczycieli - stan na 24.08.2022 r. - dodano pedagoga specjalnego i nauczyciela szkoły w podmiocie leczniczym - plik7z
Pobierz: 
rozp. MEN-szczegółowe kwalifikacje nauczycieli ze zm. 24.08.2022 r..7z* (35 KB)

144

Powroty na forum - teraz pora na wrzesień i październik 2018 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 4 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

We wrześniu 2018 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 202 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. mbyks61  Urlop dyra po nowemu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59683&ux=148&pst=253#pst253

2. bobi367 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=49367&ux=148&pst=95#pst95

3. Ala zgoda na dodatkowe zatrudnienie

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58541&ux=148&pst=80#pst80

4. BRenia – urlop uzupełniający nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56733&ux=148&pst=52#pst52

5. wierzołek1 Ponowne złożenie oświadczenia majątkowego.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=48512&ux=148&pst=36#pst36

6. Lucyna N Przerwy – 5 minut

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=4006&ux=148&pst=32#pst32

7. JŁ – Zatrudnienie nauczycieli w szkole niepublicznej od 1.09.2018r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60383&ux=148&pst=30#pst30

8. Bożena2908 – stan nieczynny

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56790&ux=148&pst=27#pst27

9. zosiaz1 co z tym RODO?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59908&ux=148&pst=26#pst26

10. mbyks61 – Egz. poprawkowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60566&ux=148&pst=24#pst24

W październiku 2018 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 115 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. RL – Rejestr Sprawców na Tle Seksualnym

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59408&ux=148&pst=86#pst86

2. ewitex – kwalifikacje

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60081&ux=148&pst=48#pst48

3. ewitex  – posiłki w oddziale przedszkolnym

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55564&ux=148&pst=40#pst40

4. Andre32 urlop dla poratowania zdrowia raz jeszcze

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54326&ux=148&pst=33#pst33

5. retiro – nagroda dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=46492&ux=148&pst=25#pst25

6. Ala – leki w gabinecie pielęgniarki szkolnej

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54005&ux=148&pst=24#pst24

7. ktosik – stare SIO

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59173&ux=148&pst=23#pst23

8.  Florentyna nauczyciel na dwie umowy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59131&ux=148&pst=22#pst22

9.  mychase zgoda religia i wdż

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60749&ux=148&pst=19#pst19

10.  bik –  dyżur

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60837&ux=148&pst=17#pst17

Prawo:

W sierpniu 2022 r. ukazało się 235 przepisów w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 122 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W sierpniu 2022 r. ukazały się 23 przepisy w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 1 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1610 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – weszło w życie z 1 września 2022 r.

2. 3 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1625 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnegoweszło w życie z 4 sierpnia 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2016 r.

3. 4 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1636 rozporządzenie MEiN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – weszło w życie z 5 sierpnia 2022 r.

4. 11 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1692 ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym weszła w życie z 12 sierpnia 2022 r.

Zmienia ustawę o finansowaniu zadań oświatowych – w art. 16.

5. 12 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1698 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 weszło w życie z 13 sierpnia 2022 r.

6. 12 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1700 ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich weszła w życie z 1 września 2022 r., z wyjątkami.

Zmienia ustawy: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, – Prawo oświatowe.

7. 12 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1701 rozporządzenie MEiN z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących – weszło w życie z 13 sierpnia 2022 r.

8. 16 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1705 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – weszło w życie z 1 września 2022 r.

9. 16 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1711 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 17 sierpnia 2022 r.

10. 17 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1711 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej –
weszło w życie z 1 września 2022 r.

11. 18 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1730 ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z 1 września 2022 r. z wyjątkami.

Zmienia – m. in. ustawy: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, – Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych.

12. 18 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1735 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe weszło w życie z 1 września 2022 r.

13. 22 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1752 rozporządzenie MEiN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022  weszło w życie z 23 sierpnia 2022 r.

14. 22 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1757 rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach weszło w życie z 1 września 2022 r. - dot. przepisu z 2015 r.

15. 23 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1769 rozporządzenie MEiN z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli weszło w życie z 24 sierpnia 2022 r.

16. 25 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1780 rozporządzenie MEiN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych weszło w życie z 1 września 2022 r.

17. 25 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1782 rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania weszło w życie z 1 września 2022 r. - dot. przepisu z 2017 r.

18. 26 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1798 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy weszło w życie z 1 września 2022 r.

19. 29 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1805 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu weszło w życie z 1 września 2022 r.

20. 29 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1810 rozporządzenie MEiN z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego weszło w życie z 1 września 2022 r.

21. 30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1822 rozporządzenie MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli – weszło w życie z 1 września 2022 r.

22. 30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1821 rozporządzenie MEiN z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej weszło w życie z 1 września 2022 r.

23. 31 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1840 rozporządzenie MS z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – weszło w życie z 1 września 2022 r.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny orzeczenie:

 (1) Mam ucznia z orzeczeniem - sprzężone: niepełnosprawne ruchowo, słobowidzące. Zajęcia rewalidacyjne:

1.usprawnianie orientacji przestrzennej i poruszania się

2. korekta wady postawy zgodnie z zaleceniami lekarza

Kto może prowadzić te zajęcia?  

(2) 1. tyflopedagog

2. fizjoterapeuta - chociaż ja uważam, że to nie powinno być w ramach rewalidacji tylko realizowane przez służbę zdrowia

(3)  Dziękuję.

Jeszcze jedno pytanie.

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (usprawnianie podstawowych szkolnych: czytanie, pisanie, liczenie) kto prowadzi rewalidację 

1. Oligofrenopedagogika w zakresie edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych umysłowo

a jak nie mam to może pedagog  który ma skończoną:

1.      rewalidację z terapią pedagogiczną

2. pedagogika, diagnoza i pomoc psychologiczna

(4) Oligofrenopedagogika - to byłoby najlepsze

z tych dwóch pedagogów to moim zdaniem lepiej rewalidacja z terapią pedagogiczną

(5) Ten pedagog ma te dwie specjalizacje. 

A czy lekkie nie musi mieć oligofrenopedagoga?

(6) Czy uczniowi , który ma sprzężenie przysługuje 2  czy 4 godziny zajęć rewalidacyjnych ? A jeśli 4 godz. to czy na każdą niepełnosprawność 2 godziny?

(7) tylko 2 godziny -> ramówka nie różnicuje liczby godzin w zależności od orzeczenia

(8) Oczywiście jeśli OP się zgodzi, to może być więcej niż 2.

(9) No właśnie jeśli OP się zgodzi. Dziecko w innej szkole miało 4 godziny zajęć rewalidacyjnych i w nowej szkole  rodzic też chce tez 4 godziny. Nie pomagają tłumaczenia, że należy się 2 godz.  Twierdzi, że można przydzielić więcej i to wynika z WOFU

(10) Jest wolność wyboru szkoły.
To wyłącznie w kontekście" rodzic chce". 
Proponuję odesłać do OP.
 

(11) Uczeń z Afazją, uczeń też nie może się skupić na lekcji i  dlatego ma też orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. 

Czy nauczanie indywidualne jest teraz tylko w domu?

W poprzedniej szkole ten uczeń przychodził do szkoły. Niektóre zajęcia miał z klasą a niektóre zabierany był z klasy i miał indywidualnie z klasą.

Czy to zgodne z pp.

(12) NI w domu ucznia lub, na wniosek rodziców, zdalnie.

(13) Dziękuję.

Mam ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną: ruchowe i slabowidzący.

Poradnia przydzieliła rewalidację:

1. usprawnianie orientacji przestrzennej i poruszania się

2.korekta wady postawy według wskazań lekarza

Czy dobrze zrobię jak przydzielę te dwie godziny tyflopedagogowi, bo nie mam fizjoterapeuty.

Czy muszę od mamy mieć zgodę na to, że nie będzie korekty wad postawy tylko tyflopedagog?

(14) tak

już na innym wątku pisałam, że fizjoterapia to domena służby zdrowia, w szkole nie ma takich stanowisk

i tak bym tę mamę poinformowała.

Leszek Zaleśny