Forum OSKKO - wątek

TEMAT: leki w gabinecie pielęgniarki szkolnej
strony: [ 1 ]
Ala17-10-2014 09:14:32   [#01]

szukam podstawy prawnej

pielęgniarka domaga się zakupu leków, ja twierdzę, że to sprawa ZOZ, któremu użyczam gabinetu

i mamy małą wojnę :(

 

dyrlo17-10-2014 09:24:45   [#02]

Szukam tej pp, ale coś mi uciekła. U nas zawsze leki do podręcznych apteczek (tych w klasach, na wycieczki itp.) zakup i odpowiedzialność dyrektora, zakup leków do gabinetu pielęgniarki - pielęgniarka.Jeszcze poszperam.

Jacek17-10-2014 09:25:04   [#03]

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gmina-tworzy-i-wyposaza-gabinet-profilaktyczny-w-szkole 


post został zmieniony: 17-10-2014 09:26:21
dyrlo17-10-2014 09:32:18   [#04]

Usunęłam bo:

właśnie Jacek zamieścił to samo co ja, ale tak do końca to chyba nie jest pp.


post został zmieniony: 17-10-2014 09:33:02
Ala17-10-2014 10:17:51   [#05]

ja znalazłam coś takiego:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej- Załącznik 4. cz. I. (Dz. U. Nr 139, poz. 1139).

 

3. Warunki lokalowe

Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

...

2) przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w: zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), gaziki jałowe, gazę jałową, bandaże dziane i elastyczne, chustę trójkątną, przylepiec,przylepiec z opatrunkiem, rękawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wodę utlenioną, spirytus salicylowy, tabletki przeciwbólowe i rozkurczowe, neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego, szyny Kramera, stazę automatyczną, nożyczki, pakiet do odkażania;

 


post został zmieniony: 17-10-2014 10:21:05
Jacek17-10-2014 10:20:03   [#06]

ale tu mowa jest o wyposażeniu apteczki, która się zabiera np. na wycieczkę

Ala17-10-2014 10:21:47   [#07]

nie, to dotyczy wyposażenia gabinetów profilaktyki w szkole  w sprzęt i aparaturę medyczną

tu cały załącznik http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_4_poz_29082009.pdf

i nic o lekach nie ma :(

czy to oznacza, że leków ma nie być?


post został zmieniony: 17-10-2014 10:25:37
Jacek17-10-2014 10:36:11   [#08]

o lekach, które może pielęgniarka podawać jest tu http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/1540/1  

rzewa17-10-2014 10:45:08   [#09]

Wykaz świadczeń gwarantowanych, a więc również finansowanych przez NFZ udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania (w szkole lub placówce) znajduje się w załączniku nr 4 do rozporządzenia MZ z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248)

W p. 4 tego załącznika jest wyszczególniony sprzęt, aparatura medyczna i produkty lecznicze jakie wchodzą w zakres tych świadczeń.

ponieważ u.s.o. nakłada na szkoły publiczne (organy je prowadzące) obowiązek zapewnienia gabinetu, oznacza to, że finansowanie sprzętu gabinetu jak również konserwacja i remonty spoczywa na organie prowadzącym - szkoła nie zatrudnia higienistki (bo nie mogłaby być finansowana przez NFZ) zatem nie ponosi również kosztów związanych z wykonywaniem przez nią pracy.

czyli wszystkie środki medyczne (również tam wymienione - patrz zawartość apteczki), które w trakcie pracy higienistki ulegają zużyciu ma obowiązek finansować świadczeniodawca (albo ZOZ, w którym pracuje higienistka lub ona sama jeśli jest samodzielnym świadczeniodawcą, gdyż zgodnie z tymi przepisami wchodzi to w zakres jaki finansuje jej NFZ)

Ala, to rozporządzenie już nie obowiązuje... :-)


post został zmieniony: 17-10-2014 10:47:31
Ala17-10-2014 10:54:06   [#10]

ZOZ leków nie zapewnia

a pielęgniarka mówi, że ona wcale nie musi podawać żadnych leków, dla niej to nawet lepiej, odeśle ucznia do domu i takie tam teksty

i wychodzi na to, że ja jestem bezduszny dyrektor bo nie chcę zakupić leków

i gotuje się we mnie z powodu tego, że na szkołę zwala się wszystko :(

Ala17-10-2014 10:55:30   [#11]

rzewa, a jest coś co obowiązuje?

oprócz zapisu w uoso

rzewa17-10-2014 11:28:11   [#12]

no przecież podałam co obowiązuje (nawet link wkleiłam)

:-)

ZOZ ma obowiązek zapewnić tylko to co w tym rozporządzeniu jest napisane - wkład apteczki i jego systematyczne uzupełnianie

natomiast koszt ew. leków spoczywa na świadczeniobiorcach (uczniach i ich rodzicach) - jeśli rodzice (rada rodziców) chcą by jakieś leki (ale tylko takie, które może higienistka podać) były w gabinecie, to powinni zfinansować ich zakup.

natomiast leki jakie ew. należy podać konkretnemu dziecku dostarczają rodzice tego dziecka

Ala17-10-2014 11:50:04   [#13]

załącznik nr 4

2.2. W szkołach, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 i 2, w których liczba uczniów zawiera się w przedziale 400–499 osób, dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej w szkole nie mniej niż 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 4 godziny dziennie.

do bani z takimi przepisami :(


post został zmieniony: 17-10-2014 11:52:22
Ala17-10-2014 11:53:17   [#14]

a listę leków od pielęgniarki dałam do RR

niech myślą

DYREK17-10-2014 11:56:21   [#15]

a jakich leków pani pielegniarka sobie życzy ?

proponuję dostarczony przez nią wykaz przesłać do oddziału NFZ i stanie się jasność;-)

zgodnie z przepisami to musi kupić sama:

przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:

a) zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:

– Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wstrzykiwań,

– Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub

infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,

– Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań,

– płyny infuzyjne:

– Glucosum 5% – roztwór do infuzji,

– Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml –

roztwór do infuzji dożylnych,

b) gaziki jałowe, gazę jałową, bandaże dziane i elastyczne, chustę trójkątną, przylepiec, przylepiec z opatrunkiem,

rękawiczki jednorazowe, octawian glinu (altacet), wodę utlenioną, środek odkażający skórę, tabletki przeciwbólowe

i rozkurczowe, neospasminę, maseczkę twarzową do prowadzenia oddechu zastępczego, szyny Kramera,

stazę automatyczną, nożyczki, pakiet do odkażania.

 

Ala17-10-2014 12:26:10   [#16]

wszystkich wymienionych w załączniku i jeszcze paru innych :(

 

rzewa17-10-2014 12:59:30   [#17]

a ja bym ten wykaz od pielęgniarki przekazała dyrektorowi ZOZ

a jak on odmówi, to wtedy do NFZ

:-)


post został zmieniony: 17-10-2014 12:59:59
Ala18-10-2014 20:50:44   [#18]

:)

camelot20-10-2014 10:02:53   [#19]

A czy pielęgniarka szkolna ma prawo podawać jakiekolwiek leki i co gorsze zastrzyki uczniom bez zgody rodziców?

Ala20-10-2014 10:07:09   [#20]

moim zdaniem, nie

chyba, że ratujące życie, wtedy nie czekałabym na niczyją zgodę

 

DYREK17-09-2015 09:11:57   [#21]

NFZ przypomina – opieka zdrowotna w szkole

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfz-przypomina-opieka-zdrowotna-w-szkole,6737.html

i stanowisko ministerstwa zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/uczen-przewlekle-chory-w-szkole/-stanowisko-w-sprawie-mozliwosci-podawania-lekow-dzieciom-przez-nauczycieli-w-szkole-i-przedszkolu


post został zmieniony: 17-09-2015 09:22:55
Marek Pleśniar11-01-2018 12:43:04   [#22]

podnoszę

djb02-10-2018 22:12:06   [#23]

Proszę o info, kto teraz finansuje zakup materiałów medycznych do gabinetu pielęgniarki szkolnej?

rzewa03-10-2018 07:03:22   [#24]

zasadniczo nic się nie zmieniło

tekst jednolity rozporządzenia (wymienionego w #09) masz tu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000086

od tego czasu była tylko 1 zmiana, ale dotyczyła czego innego - został w 2017 r. zmieniony załącznik nr 5 dotyczący świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej

nas dotyczy załącznik nr 4

 


post został zmieniony: 03-10-2018 07:03:39

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]