Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zgoda na dodatkowe zatrudnienie
strony: [ 1 ][ 2 ]
zemi19-05-2017 20:31:36   [#51]

A co jeśli nauczyciel nie wystąpi o zgodę u "swojego" dyrektora i będzie pracował na godzinach w innej szkole?

Tak pytam teoretycznie, bo myślę, że wielu nauczycieli nie ma pojęcia o tych zmianach i z powodu tej niewiedzy

nie wystąpi. A dyrektor chyba nie ma obowiązku wiedzieć co po pracy robią jego nauczyciele. 

rzepek20-05-2017 11:17:39   [#52]

WOLTERS KLUWER:"Dodatkowa praca tylko za zgodą dyrektora.
Regulację wprowadzi ustawa wprowadzająca nowe przepisy regulujące ustrój oświaty - znowelizuje ona m.in. Kartę Nauczyciela.Zasada będzie dotyczyć jedynie okresu przejściowego, a zatem obowiązywać do 31 sierpnia 2019 r. i obejmie pedagogów zatrudnianych w pełnym wymiarze.Po wejściu w życie ustawy podjęcie dodatkowej pracy wymagać będzie uzyskania zgody dyrektora szkoły, nauczyciel, który tego obowiązku nie dopełni, będzie mógł zostać zwolniony z końcem roku za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
Co istotne zasada obejmie wszystkich pedagogów zatrudnianych w pełnym wymiarze zajęć, a zatem również tych, którzy już pracują w innej szkole. Będą oni musieli uzyskać zgodę na kontynuowanie pracy w innej placówce".

Jeżeli "życzliwi" nie doniosą, to pewnie bedzie sobie pracował bez konsekwencji.Ale prędzej czy później to się wyda i wtedy dyrektor może się pozbyć nauczyciela w świetle prawa:(


post został zmieniony: 20-05-2017 11:19:59
Ala20-05-2017 22:54:44   [#53]

Art. 222. specustawy:

1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć
wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako
podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznymwypowiedzeniem.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów
artystycznych w szkołach artystycznych.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.

Skimir23-05-2017 12:58:26   [#54]

Nauczyciel gimnazjum będzie dodatkowo zatrudniony w innej szkole mając pełny etat w "macierzystej" (jakakolwiek definicja macierzystej by nie była) - więc musi złożyć wniosek o zgodę.

Od 1 września 2017 tenże nauczyciel staje się nauczycielem szkoły podstawowej z klasami dotychczasowego gimnazjum.

Do kogo składa wniosek o wyrażenie zgody? Do dyrektora Szkoły Podstawowej, której stanie się nauczycielem od września czy do obecnego dyrektora Gimnazjum?


post został zmieniony: 23-05-2017 12:59:23
rzewa23-05-2017 13:41:26   [#55]

do dyrektora szkoły, której będzie n-lem w dniu 1.09.2017 (wtedy dopiero ten przepis zaczyna "działać") i to dopiero wówczas jak już będzie n-lem tej szkoły

bobi36723-05-2017 14:02:58   [#56]

a co będzie miał zrobić dyrektor szkoły (dodatkowe zatrudnienie -kontynuacja), gdy 1 września przyjdzie do niego n-l i powie, że chce się zwolnić bo nie uzyskał zgody na kontynuowanie zatrudnienia?


post został zmieniony: 23-05-2017 14:13:08
kulka15-06-2017 12:23:21   [#57]

I nie ma znaczenia, że dodatkowe zatrudnienie byłoby w szkole społecznej? tez musi nauczyciel o zgodę wystąpić?

MKJ18-06-2017 09:44:10   [#58]

Tak.

atodobre20-06-2017 16:16:55   [#59]

Witam.

Czy istnieje wzór zgody na dodatkową pracę dla nauczyciela - właśnie chcę się zgodzić, bo nie widzę powodu odmawiania.

Czy wystarczy własna licentia poetica - tylko jaką dać pp do zgody?

rzewa20-06-2017 17:46:27   [#60]

art 222 ust 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 oraz 949)

atodobre21-06-2017 16:11:19   [#61]

Bardzo dziękuję.

Katka19-06-2018 14:59:23   [#62]

w roku 2018/2019 będę uczyła w technikum 5 godzin historii i 13 godzin przedmiotów zawodowych. Czy w związku z tym muszę występować do dyrektora o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w szkole podstawowej na kilka godzin historii? Jak rozumieć Art. 222. ust. 3 specustawy?:

1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć
wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
2. W przypadku naruszenia przez nauczyciela warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły wskazanej jako
podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznymwypowiedzeniem.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i nauczycieli przedmiotów
artystycznych w szkołach artystycznych.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, z tym że zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez dyrektora szkoły, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, udziela organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora.

rzewa20-06-2018 20:00:57   [#63]

nie potrzebujesz zgody dyrektora, gdyż jesteś n-lem teoretycznych przedmiotów w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, to jedna z takich szkół; pozostałe to: branżowa szkoła I i II st., szkoła policealna, szkoła przysposabiająca do pracy)

malchow20-06-2018 21:55:52   [#64]

A jeżeli nauczyciel jest zatudniony w sosw w zesple placówek uczy w spdp i zamierza kontynuować zatrudnianie w szkole policealnej ucząc przedmiotów zawodowych 


post został zmieniony: 20-06-2018 21:56:51
rzewa20-06-2018 22:15:29   [#65]

wtedy też zgody nie potrzebuje


post został zmieniony: 20-06-2018 22:16:35
pszemolek12-07-2018 17:12:18   [#66]

Rzewa, czy myślisz, że można zastosować art. 222 ust. 2 z końcem roku szkolnego 2018/19, jeśli n-l podjął bez mojej zgody pracę w tym roku szkolnym? Sprawa wyszła w czerwcu tego roku...

rzewa12-07-2018 23:18:20   [#67]

można, pod warunkiem, że będzie nadal kontynuował to zatrudnienie

DYREK13-07-2018 14:27:45   [#68]

dyrektor szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia może ale nie musi zwalniać nauczyciela -> decyzja w tym zakresie zależy od jego uznania

malchow13-09-2018 21:17:57   [#69]

Wracam jeszcze raz do #64

Jezeli nauczyciel jest zatrudniony w zespole placówek szkolno opiekuńczo wychowawczym w skład którego wchodzi bursa i specjalny ośrodek szkolno -wychowawczy gdzie realizuje pensum w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w wymiarze 14/18 i uzupelnia etat w klasach gimnazjalnych w sp w wymiarze 8/18 - funkcjonuje jako członek rady spdp to musi dostać zgodę na dodatkowe zatrudnienie w szkole policealnej - przedmioty zawodowe czy nie.

malchow14-09-2018 16:03:38   [#70]

Podnoszę:)

malchow16-09-2018 09:18:32   [#71]

Proszą o interpretację.

malchow17-09-2018 16:27:15   [#72]

Jeszcze tli się moja nadzieja

rzewa17-09-2018 17:20:11   [#73]

musi uzyskać zgodę

malchow17-09-2018 17:53:23   [#74]

Dziękuję rzewa.

A skąd zmiana interpretacji w stosunku do #65?

rzewa17-09-2018 17:56:43   [#75]

bo odpowiadając tam zrozumiałam, że chodzi o n-la przedmiotów zawodowych spp

istotne jest to jakim jest ta osoba n-lem wg podstawowego stosunku pracy, a nie to na jakim stanowisku będzie pracować dodatkowo

malchow17-09-2018 18:00:51   [#76]

Dziękuję.

malchow17-09-2018 18:05:09   [#77]

Ile dni ma Dyrektor na udzielenie odpowiedzi na prośbą nauczyciela o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie?

I jeszcze pytanie od kolegi. Czy zatrudnienie na 1 godzinę nauczania religii w szkole prywatnej na umowę zlecenie jest możliwe i czy wymagana jest zgoda?

rzewa17-09-2018 21:12:01   [#78]

powinien odpowiedzieć niezwłocznie

jest możliwe i nie wymaga zgody

ala4417-09-2018 21:36:20   [#79]

Nie uważacie, że my zachowujemy się jak cielęta idące na rzeź :( przecież gdyby nauczyciel godziwie zarabiał nie musiał by nigdzie dorabiać i by spełniał swoją misję tylko w jednej szkole :)

a tak :(

kto dorabia? Ci najbardziej kreatywni, chętni do pracy, bo takich każdy z nas z przyjemnością weźmie, jeśli ma do obsadzenia kilka godzin;

a co z nauczycielami którzy dorabiają nie w szkołach, np.jako trenerzy, przedstawiciele handlowi, mają agroturystyki czy udzielają setki korepetycji? Ci nam nie przeszkadzają? bo nie musimy do nich dostosować planu?

Czy to nie są podwójne standardy?  Kto rozlicza lekarza, prawnika czy przedstawiciela jakiegokolwiek innego zawodu z tego, że gdzieś jeszcze pracuje?

A my  - sami  jesteśmy nauczycielami i jesteśmy do tego pierwsi ;(

Mam kilku nauczycieli, którzy dorabiają w innych szkołach i właśnie Ci są najbardziej zaangażowani w pracę, mają różne pomysły  i ja mam im zabronić, bo mam kłopoty przy układaniu planu? 

  

malchow17-09-2018 21:41:30   [#80]

Tak właśnie jest. Ale dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie:( 

Ktoś to zapisuje w paragrafach... .

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]