Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zgoda na dodatkowe zatrudnienie
strony: [ 1 ][ 2 ]
Ala27-04-2017 09:33:25   [#01]

takiego wykazu wymaga KO

małopolskie

Lp.

Nazwa macierzystej szkoły

Nazwa przedmiotu

    Wymiar zatrudnienia

w macierzystej szkole

(w godz.)

    Wymiar dodatkowego zatrudnienia
w innej szkole

 

Nazwa szkoły, w której nauczyciel został dodatkowo zatrudniony

                                 

 

Powód udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie

 

Maja1927-04-2017 09:55:44   [#02]

jaka jest podstawa prawna pisma nauczyciela z wnioskiem o zgodę na dodatkowe zatrudnienie?

Jacek27-04-2017 10:31:02   [#03]

specustawa

Art. 222. 1. W okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

rzewa27-04-2017 10:37:11   [#04]

hm... Alu, nic po tym -> jak żadnej zgody dyrek nie wydał to tabelka pusta będzie...

co nie znaczy, że nie wyda takiej zgody 30.08 na przykład...

więc ja nawet jakbym się zgodzić miała to bym tego nie robiła teraz... :-)

a będąc n-lem też bym się o to teraz nie pytała... :-)


post został zmieniony: 27-04-2017 10:37:46
Ala27-04-2017 12:01:13   [#05]

;)


post został zmieniony: 27-04-2017 12:01:36
ReniaB27-04-2017 12:20:05   [#06]

Jak miło - pusta tabelka

Skimir27-04-2017 16:47:04   [#07]

A teraz ciekawostka...

Nauczyciel szkoły A nie ma pełnego etatu, w związku z czym uzupełnia etat w szkole B. W szkole A ma 16 godzin, więc do uzupełnienia w szkole B powienien dostać 2 godziny... Dostaje 4 bo tak wychodzi z planu nauczania. W związku z czym w szkole B ma 2 godziny na uzupełnienie i 2 godziny na osobną umowę.

Pytanie: czy w takim razie tenże nauczyciel powinien dostać zgodę na dodatkowe zatrudnienie w szkole B, na te dzwie godziny? Jeśli tak, to oj, tabelki będą pełne...


post został zmieniony: 27-04-2017 16:48:48
izael27-04-2017 16:51:13   [#08]

życie...:)

graraz27-04-2017 18:26:51   [#09]

W naszej szkole kilku nauczycieli uzupełnia etat innej szkoły. A poza tym tak jak w #07 mają umowy na kilka godzin. Tak jest od kilku lat. Więc co, teraz mam dać im wypowiedzenie? 

Oddałam arkusz organizacyjny do OP i czekam co powie KO. Zgodnie z prawem ci nauczyciele mają umowy na czas nieokreślony i myślę, że byłoby to bezprawne odebrać im te godziny i dać komuś "obcemu".

Skimir27-04-2017 19:47:04   [#10]

Myślę, że przy okazji tego reformowego zamieszania sporo spraw zostanie załatwionych niezgodnie z rawem :-( bo jak zgodnie z prawem załatwić taką sytuację:

Nauczyciel miał dodatkowe godziny w szkole na umowę na czas nieokreślony, teraz te godziny mu zostają ale przybierają formę uzupełnienia etatu... 

ReniaB27-04-2017 19:58:15   [#11]

Zgoda dotyczy tylko nauczycieli którzy w danej szkole mają pełny etat

rzewa28-04-2017 07:39:43   [#12]

nauczyciel, dla którego w szkole, w której uzupełnia jest więcej godzin niż potrzeba do uzupełnienia pensum 18 może mieć (na swój wniosek) zwiększone pensum w myśl art 42 ust 2a KN i co za tym idzie skierowanie na uzupełnienia wszystkich godzin jakie w szkole są

jest to rozwiązanie problemu zgody i ew. wolnych godzin bo wszystkie godziny idą na uzupełnienie ponadto

jest to korzystne dla wszystkich tj. uczniów, nauczyciela i nawet OP, jeśli OP wypłaca JDU dla n-li o tym właśnie stopniu awansu zawodowego jaki ma n-l uzupełniający etat

elrym28-04-2017 11:02:06   [#13]

co powinno znaleźć się w piśmie-jaka pp- uzupełnienia etatu w innej szkole?

malchow28-04-2017 14:09:21   [#14]

Alu, skąd tą tabelkę pobrałaś?

rzepek28-04-2017 15:42:16   [#15]

Dostaliśmy tabelkę mailowo;) I jeszcze przypomnienie o pisemnej zgodzie dyrektora na dodatkowe zatrudnienie. I dodatkowa tabelka do Arkusza Organizacyjnego z wykazem wszystkich nauczycieli, ich kwalifikacji do nauczanego przedmiotu i podanie kwalifikacji pedagogicznych. I jeszcze zakaz ponadwymiarowych (tylko naturalne przekroczenie). I opinia wszystkich związków nawet, jak ich nie ma w szkole. Małopolska musi być najbardziej praworządna ze wszystkich województw:))


post został zmieniony: 28-04-2017 15:48:02
Ala28-04-2017 18:26:39   [#16]

#14

przyszła mailem na skrzynkę szkoły

i tak jak u rzepka, ja małopolska 


post został zmieniony: 28-04-2017 18:28:12
Ala28-04-2017 18:38:09   [#17]

#13

Art. 220. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

3) organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie
mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach,
a także na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia
zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Art. 22 ust. 1 zdanie drugie ustawy – Karta
Nauczyciela stosuje się odpowiednio;

atodobre28-04-2017 21:59:48   [#18]

Witam. Wystawiłam siebie w arkuszu na 17/18, bo mam obietnicę dyrektora szkoły w innym mieście, że dostanę u niego godziny nauczania indywidualnego popołudniami w domach uczniów. Czy ktoś mnie może zmusić do przyjęcia 18/18? Zaznaczam, że rezygnuję właśnie z bycia dyrkiem i chciałabym uniknąć odmowy dyrektora szkoły, który nastąpi, a którego nie znam, na wypracowywanie godzin w innej szkole.

AnJa29-04-2017 08:10:26   [#19]

O ile jeszcze  pamiętam  to ustalając  sobie 17/18 zrezygnowalas  z zatrudnienia przez mianowanie.

Jot29-04-2017 10:39:12   [#20]

Alu, czy to zatrudnienie przez mianowanie traci się na ten rok, na który ktoś dostaje ograniczenie etatu? Rozumiem, że  po roku- gdy jest taka możliwość- ma pełny etat i znowu jest zatrudniony przez mianowanie?

AnJa29-04-2017 10:44:36   [#21]

Ograniczenie etatu  z winy pracodawcy nie zmienia nic w statusie nauczyciela - jest wciąż  zatrudniony przez mianowanie.

Inaczej jest jeśli nauczyciel wnioskuję o zmianę. 

Jot29-04-2017 11:31:36   [#22]

Oj...już się zaniepokoiłam, że coś przegapiłam. Dziękuję:-)

Iwona 1302-05-2017 14:01:11   [#23]

"Podoba" mi się w tabelce - "Powód udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie". Co  w Małopolsce tam  piszecie? Zresztą  tabelka bez sensu z kilku powodów, głównie tego, że arkusze jeszcze niezatwierdzone przez OP  i te zatrudnienia w innych placówkach   będą  ewentualnie aktualne dopiero od 1.09.2017.  Chyba bym wpisała ( bo nasze Kuratorium jeszcze o to nie pyta) - niskie pensje powodujące konieczność dodatkowego zatrudnienia, żeby się można było utrzymać na jako takim poziomie ( szczególnie jeśli ktoś samodzielnie wychowuje dorastające dziecko).  

 

MKJ02-05-2017 17:56:35   [#24]

A jaka jest pp do żądania przez KO tej tabelki? Bo nie mogę znaleźć...

Ala02-05-2017 22:40:46   [#25]

bo tak ;)

AnJa02-05-2017 23:22:30   [#26]

Żadna.  Więc  będzie  niemal 100% odzew.

rzepek03-05-2017 08:54:01   [#27]

Odpiszą wszyscy. Bo nikt się nie będzie kopał z KO. Kopanie się z koniem to pikuś w porównaniu z tą samą czynnością w stosunku do w.wym.

MKJ03-05-2017 10:22:42   [#28]

Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

"Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa."

Pomimo, że mocno podeptana przez jaśnie nam panujących, to jednak Konstytucja ciągle obowiązuje. I warto to kuratorom, którzy są organami tej władzy, na każdym kroku uświadamiać.

slos04-05-2017 06:44:10   [#29]

MKJ - tak trzeba czynić. \:-)

 

Sisteron04-05-2017 22:18:34   [#30]

Witam,

czy dyrektor, któremu udzielono urlopu bezpłatnego w szkole X na czas trwania kadencji dyrektora w szkole Y, musi wystąpić do swojego starego pracodawcy z X o zgodę na dalsze zatrudnienie w szkole Y? (rozważania na podst. art.222)

Jeżeli tak-do kiedy?


post został zmieniony: 04-05-2017 22:19:59
MKJ05-05-2017 06:09:56   [#31]

He, he...

Nie inaczej! Mało tego - nie tylko musi mieć zgodę dyrektora X na zatrudnienie w szkole Y, ale także zgodę organu prowadzącego szkołę Y na zatrudnienie w szkole X (art. 222 ust. 4). :)

Sisteron05-05-2017 07:10:48   [#32]

Do kiedy należy wystąpić o taką zgodę? 

noe1905-05-2017 07:38:03   [#33]

na dzień 1 września 2017 powinien mieć taką zgodę

rzewa06-05-2017 07:27:41   [#34]

dziwię się dyrektorowi szkoły, że udzielił urlopu bezpłatnego -> ale jeśli już tak się stało, w żadnym razie nie powinien udzielać zgody na zatrudnienie w szkole Y, podobnie też OP szkoły Y nie powinien dawać zgody na zatrudnienie w szkole X

i sytuacja wyprostuje się - n-l będzie musiał zdecydować, gdzie chce pracować

joszka08-05-2017 17:37:25   [#35]

Przepis o niezatrudnianiu nauczycieli w innych placówkach jest niesprawiedliwy do bólu.Nie powinno mnie obchodzić kto gdzie i za ile,może mnie obchodzić tylko to czy MOI nauczyciele w MOJEJ szkole maja etat.Jak nie mam chętnych swoich bede szukał w innych szkołach -a tam może dyrektor nie wyrazić zgody-bo nie.

Czy od odmowy zgody na zatrudnienie w innej placówce można się odwołać i do kogo?

 

Skimir08-05-2017 20:06:10   [#36]

Dla mnie ten przepis ma tylko jeden cel...

Osobście nie widzę powodu odmowy jeśli nauczyciel złoży taki wniosek. Jeśli nauczyciel pracuje w innej szkole i to koliduje mu z obowiązkami w mojej, mogę ewentualnie różnymi sposobami egzekwować wypełnianie obowiązków. Wystarczy, że nie ugnę się przy układaniu planu zajęć i już sytuacja może się wyklarować.

Z drugiej strony, wszyscy wiemy jakie są pensje nauczycieli. Powiem wprost - nie chciałbym brać odpowiedzialności za utratę płynności finansowej nauczyciela, który ma na utrzymaniu rodzinę, może kredyt na głowie, tylko dla tego, że ot tak z własnego widzimisię nie wyrażę zgody. Zawsze mówię tak - skoro nauczyciel może pracować, chce mu się, chcą go gdzieś jeszcze - niech pracuje - może nawet czasem ciekawe pomysły z innej szkoły przynieść :-)

MKJ09-05-2017 07:02:03   [#37]

Zatem pozostaje wskazanie odpowiedniej szkoły (czyt. dyrektora) jako podstawowego miejsca pracy.

bosia09-05-2017 23:17:33   [#38]

brakuje definicji podstawowego miejsca zatrudnienia;-)

MKJ09-05-2017 23:26:11   [#39]

Bosiu, art. 222 ust. 1 specustawy zawiera definicję podstawowego miejsca zatrudnienia - jest to ta szkoła, do dyrektora której nauczyciel występuje o zgodę na dodatkowe zatrudnienie, a jej wybór następuje poprzez wskazanie. Pachnie mi to trochę tautologią, ale przecież nie o zapachy tu chodzi...

bosia10-05-2017 07:04:20   [#40]

ależ znam treść art. 222,

nadal uważam, że nie ma czegoś takiego jak podstawowa miejsce zatrudnienia brak takiej definicja, bo być jej nie może

tak użyte określenie jest na użytek ustawy

art. 222 to zamach na naszą wolność

człowiek ma prawo pracować gdzie chce i ile chce, jeśli w każdym miejscu wywiązuje sie ze swoich obowiązków

to tylko sprawa pomiędzy nim a pracodawcą/pracodawcami

 


post został zmieniony: 10-05-2017 07:06:05
bosia10-05-2017 07:11:08   [#41]

Konstytucja RP

Art. 65.

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.Nadużyto zdania drugiego: Wyjątki określa ustawa.
MKJ10-05-2017 13:07:22   [#42]

Bosiu, zgadzam się z Tobą w 100%! Tym bardziej, że nie jest to pierwsze naruszenie Konstytucji przez obecną władzę.

Co nie zmienia faktu, że w art. 222 znajduje się definicja podstawowego miejsca zatrudnienia na potrzeby specustawy i tylko jej, bo w ogólnym prawie pracy coś takiego nie występuje, bo, jak słusznie zauważyłaś, występować nie może. Na razie...

rzepek10-05-2017 13:29:20   [#43]

Czasami nauczyciel pracujący w kilku szkołach jest wszędzie i ...nigdzie. Nie jest opiekunem na naszej wycieczce, bo dyrektor tamtej nie puszcza. Nie przygotowuje akademii -bo dyrektor tamtej też chce więc nie ma czasu na próby. Konkursy, olimpiady -nie ma czasu i nie może jechać, bo dyrektor tamtej...itd, itd. Mam to na codzień.  Na 11 nauczycieli tylko 4 na miejscu i oni robią wszystko za siebie i za tamtych, "przelotnych". Ale oczywiście zgadzam się na dodatkowe zatrudnienia z powodów -jak wyżej napisano:)

malchow16-05-2017 10:58:18   [#44]

Jakiś pomysł na zapis w 4 kolumnie w tabelce?

MKJ16-05-2017 11:30:15   [#45]

Brak możliwości wypełnienia z uwagi na niewystępowanie w prawie oświatowym pojęcia "szkoła macierzysta".

Annna16-05-2017 21:09:30   [#46]

do anJa

Proszę o podstawę prawną utraty mianowania

AnJa16-05-2017 22:15:09   [#47]

Nauczyciel jest zatrudniony przez mianowanie przy niepełnym wymiarze czasu pracy tylko w przypadku ograniczenia etatu w trybie art. 22.2 KN (i sytuacje ze specustawy).

Nie ma pp na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego na jego wniosek.

Ala16-05-2017 23:09:27   [#48]

jest taka możliwość po urlopie macierzyńskim tak długo jak nauczycielka ma prawo do urlopu wychowawczego

Kodeks pracy:

Art. 1867. § 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Cudowienka19-05-2017 11:18:30   [#49]

Nauczyciel otrzymał zgodę dyrektora na dodatkowe zatrudnienie w innej placówce.

Czy pismo zostawia dla siebie, czy przekazuje do placówki , gdzie bedzie miał dodatkowe godziny?


post został zmieniony: 19-05-2017 11:18:52
rzewa19-05-2017 12:15:26   [#50]

zostawia dla siebie -> tamtej szkoły to nie obchodzi

strony: [ 1 ][ 2 ]