Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusze ocen
strony: [ 1 ]
Danuta010226-05-2022 08:51:36   [#01]

Proszę o pomoc, jaki wzór arkuszy pismem ręcznym wypełniamy dla uczniów przychodzących ze zlikwidowanej szkoły ( KL. IV-VIII)?

rzewa26-05-2022 12:23:43   [#02]

MEN-I/33/1

mimka27-05-2022 13:36:43   [#03]

Jaki wzór Arkusza ocen (elektroniczny) dla ucznia z Ukrainy w szkole podstawowej w oddziale ogólnodostępnym?


post został zmieniony: 27-05-2022 13:37:11
rzewa27-05-2022 14:14:06   [#04]

taki sam jak dla pozostałych uczniów

Danuta010231-05-2022 10:09:25   [#05]

Bardzo dziękuję :)

Zak10-06-2022 21:54:01   [#06]

Arkusze ocen zakładamy dla nowych uczniów w czerwcu. Dwa miesiące wcześniej uczeń zmienił adres zamieszkania. Co będzie poprawne:

1. piszemy i drukujemy 1 str arkusza z nowym adresem?

2. piszemy nieaktualny adres, drukujemy i poprawiamy ręcznie kolorem czerwonym (aby było zgodnie z pozostałą dokumentacją)?

MKJ12-06-2022 09:22:05   [#07]

Arkusze powinniśmy zakładać we wrześniu, więc raczej jak w 2.

Zak12-06-2022 13:05:37   [#08]

Ok, gdyby trzeba było zakładać we wrześniu. Z par. 14 ust. 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji wynika, że nie trzeba zakładać arkusza ocen zaraz po przyjęciu ucznia, skoro takiemu, który był w szkole krócej niż rok wydaje się zaświadczenie o przebiegu nauczania a nie kopię arkusza.

MKJ12-06-2022 14:03:44   [#09]

Trzeba - § 14 ust. 1 tego samego rozporządzenia:

Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi dla każdego ucznia, a szkoła dla dorosłych dla każdego słuchacza,
przez okres jego nauki w danej szkole odpowiednio arkusz ocen ucznia albo słuchacza.

To, że w pierwszym roku nauki nie trzeba wydawać kopii arkusza nie zmienia faktu, że trzeba ten arkusz założyć, jak tylko uczeń rozpocznie naukę.

Zak12-06-2022 14:28:28   [#10]

Dzięki:)

martek12-06-2022 19:21:43   [#11]

Podpowiedzcie proszę: do tej pory prowadziliśmy arkusze,, ręcznie" i wg właściwych do tego wzorów. Wreszcie dla całej szkoły mogłam zakupić programy do wypełniania świadectw elektronicznie... moje pytanie: czy mogę do arkusza ,, ręcznego" włożyć wydrukowaną wkładkę z arkusza elektronicznego z odpowiednim nr strony, a w arkuszu miejsce przeznaczone na wpis wykreskować? Gdzieś czytałam,że jest to możliwe...tylko nie wiem czy,, proces" ten można rozpocząć w dowolnym czasie?:)


post został zmieniony: 12-06-2022 19:22:03
rzewa12-06-2022 22:52:21   [#12]

cóż... brak jest podstaw by takie rozwiązanie zastosować -> można jedynie nowym uczniom założyć arkusze elektroniczne

można też zastosować nieco karkołomne rozwiązanie: założyć elektroniczne arkusze dotychczasowym uczniom ale niejako "od początku" i dotyczy to tylko uczniów przyjętych do szkoły po dniu 4.04.2013 (w sp mogą się jeszcze zdarzyć niedobitki przyjęte wcześniej :-))

martek13-06-2022 18:03:02   [#13]

rzewa, dziękuję za wypowiedź:) to drugie rozwiązanie rzeczywiście karkołomne, bo rozumiem, że trzeba byłoby takie arkusze założyć od klasy I? Raczej nie można od klasy IV?( mimo, że jesteśmy zobowiązani zrobić ,,dokładkę") do arkusza prowadzonego ręcznie dołożyć wzoru komputerowego): Arkusz powinien być prowadzony przez cały cykl jednym sposobem ...


post został zmieniony: 13-06-2022 18:04:50
rzewa13-06-2022 18:10:26   [#14]

od klasy 1, ówczesny wzór, potem dokładka... też odpowiedniego wzoru - itd

martek13-06-2022 18:26:30   [#15]

to raczej ,, dokończymy ręcznie":)rzewa- dziękuję:)

AliMir20-06-2022 14:45:16   [#16]

Witam. Prosze o wpis jaki arkusz w klasie IV w roku szkolnym 2021/2022? Mieli w I klasie założone 45. I jaki arkusz założc dla ucznia z Ukrainy który doszedł do klasy V?

rzewa20-06-2022 19:49:19   [#17]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&pst=49#pst49

jeśli ucznia przyjmujemy w trakcie roku szkolnego 2021/2022 to należy mu założyć arkusz na drukach wymienionych w p.1 powyższej listy

i nie ma tu znaczenia czy uczeń jest obcokrajowcem czy nie

AliMir21-06-2022 11:13:46   [#18]

Czyli 44 obojętnie w której klasie przyszedł?

gosiaes221-06-2022 13:31:56   [#19]

Potrzebuję pierwszą stronę arkusza MEN-I/33/1 (ręczne) 

Pomożecie??
Z rozporządzenia jest ze znakiem wodnym więc odpada...

Marcin27-06-2022 10:29:53   [#20]

Czy w sytuacji nieukończenia szkoły (klasa 8) z powodu jednej oceny niedostatecznej w arkuszu, to też wpisujemy z datą uchwały czerwcowej, a w przypadku zdania egzaminu poprawkowego w sierpniu zakładamy kolejną stronę arkusza i z nową datą uchwały i ocenami klasyfikacji końcowej wpisujemy, że szkołę ukończył?


post został zmieniony: 27-06-2022 10:30:15
olaszyma27-06-2022 10:55:19   [#21]

 Jaką datę powinno się wpisywać na arkuszu jako datę wypełnienia? Ostatni dzień zajęć w danym roku szkolnym? 

MKJ27-06-2022 13:17:59   [#22]

Taką, z jaką arkusz wypełniono, byle nie później niż 31 sierpnia.

Do [#20]:

Ten uczeń na razie miał tylko klasyfikację roczną. Na końcową musi poczekać do sierpnia. Wtedy też wypełnia się ostatnią kolumnę i wpisuje datę uchwały po egzaminie poprawkowym (niestety, z powodu durnego prawa ta uchwała musi być podjęta). Nie zakładamy żadnej nowej strony.

olaszyma27-06-2022 13:24:41   [#23]

Dziękuję MKJ ;-)

 

laostic28-06-2022 07:25:39   [#24]

A jak wypełnić 2 stronę w arkuszu dla uczniów ukraińskich, którzy decyzją RP nie zostali poddani klasyfikacji?

bosia28-06-2022 08:33:46   [#25]

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21.03.2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 ze zm.) 

 

§ 6b ust. 3. W arkuszu ocen ucznia, o którym mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nie ukończeniu szkoły umieszcza się adnotację „Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia…… uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)”, wpisując datę uchwały rady pedagogicznej.

 

laostic28-06-2022 11:08:14   [#26]

Dzięki.

olaszyma29-06-2022 08:19:27   [#27]

Czy w przypadku absolwentów klasy 8. na pierwszej stronie należy wypełniać rubrykę "data i przyczyna opuszczenia szkoły" np. tekstem: ukończył szkołę 24.06.2022.

Ala29-06-2022 08:26:06   [#28]

tak

olaszyma29-06-2022 08:29:26   [#29]

Dziękuję. Bo juz zgłupiałam, że ta rubryka służy do wypełniania tylko w sytuacji , gdy uczeń opuszcza szkołę przed jej ukończeniem.

margo1329-06-2022 08:38:09   [#30]

Wypełniamy tylko "wydano świadectwo ukończenia szkoły". Data opuszczenia - wypełniamy gdy uczeń przenosi się do innej szkoły 

laostic29-06-2022 08:39:18   [#31]

Ja byłabym jednak za opcją, kiedy uczeń zniknie wcześniej. Dla mnie "opuszczenie" wiąże się z sytuacją niestandardową.

bosia29-06-2022 08:42:34   [#32]

tak, jak napisałyście w #30 i #31: data i przyczyna opuszczenia szkoły dotyczy przypadku, gdy uczeń opuszcza szkołę przed jej ukończeniem

nie wypełnia się tego wiersza dla uczniów, którzy ukończyli daną szkołę


post został zmieniony: 29-06-2022 08:42:49
olaszyma29-06-2022 09:13:37   [#33]

A jednak. Dzięki margo13, laostic, bosia. 

Ala29-06-2022 09:34:27   [#34]

to jak? po ukończeniu szkoły wykreskować?

jakoś wypełnić trzeba, bardziej mi odpowiada wpis, że ukończył szkołę

ale nie upieram się ;)

olaszyma29-06-2022 09:58:29   [#35]

moim zdaniem wykreskować, jak rubrykę " sporządzono odpis arkusza ocen". Pozostawia się miejsce na ewentualne wydanie duplikatu świadectwa.

AnJa29-06-2022 13:00:23   [#36]

Z bliżej nieznanych powodów mnie o to zapytano (zamiast KO) a j juz zapomniałem, co to arkusz:-(

Więc:

1.Uczeń przyjęty do 7 klasy w roku 2020/2021. Zgodnie z rozporządzeniem "w przypadku przejścia w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio nr 53C lub 63n określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia. W ubiegłym roku założono mu arkusz arkusz o wzorze MEN-I/63n/1.
Czy teraz, w 8 klasie, mam im wydrukować stronę z arkusza MEN-I/45/1?

Przyznaję, nie rozumiem nawet pytania- dla mnie oczywiste jest, ze jak sięarkusz założyło się i to sie go kończy - ale oczywiste też jest, ze w oświacie oczywistych rzeczy nie ma.
Czyli: założono własciwy arkusz czy jednak poinien być inny? I co się z nim dzieje teraz- zostaje? zmienia sie jednak?

2.Na jakim druku powinien być założony arkusz dla ucznia ósmej klasy, przyjętego w październiku 2021 r. ?

Poproszę o podpowiedź.

 

bosia29-06-2022 14:06:02   [#37]

1)    Uczniowie, którzy w 2021/2022 r. są w klasie VIII, rozpoczęli naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 i mają arkusze ocen założone według obwiązującego wówczas wzoru, czyli wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 określonego w rozporządzeniu 2010 r. 

W roku szkolnym 2017/2018 do arkuszy ocen tych uczniów (wówczas klasa IV) należało dołożyć arkusze ocen o symbolach odpowiednio MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1 określonych w rozporządzeniu z 2018 r. 

Jeśli w roku 2021/2022 w klasie VIII jest uczeń, który w roku 2020/2021 przyszedł do klasy VII z innej szkoły, to stosuje się wówczas § 59 ust. 5 rozporządzenia z 2019r., czyli uczeń ten ma on założony arkusz ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 53c (symbol MEN-I/53c/1) lub 63n (symbol MEN-I/63n/1) określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia z 2019 r.

W klasie VIII w roku 2021/2022 nie zakłada się już temu uczniowi żadnego nowego arkusza, pozostaje ten założony w 2021/2022

2)    Uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przychodzą z innej szkoły należy założyć arkusz ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 (symbol MEN-I/33/1) lub 44 (symbol MEN-I/44/1) określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2019 r.

Przepisy § 59 rozporządzenia z 2019 r.  określają odrębne wzory tylko w przypadku przejścia uczniów klas VII i VIII w latach 2019/2020 i 2020/2021, nie wskazują wzorów arkuszy ocen w przypadku zmiany szkoły przez uczniów w roku 2021/2022. W związku z tym uczniom zmieniającym szkołę w roku 2021/2022 (także w klasie VIII) zakłada się arkusze ocen wg przepisów obowiązujących od 6 września 2019 r.

 

Ciekawe, kto się w tym połapie np. za kilka lat:-) 

AnJa29-06-2022 14:22:03   [#38]

Dziękuję Ci Dobry Człowieku!

Teraz skopiuję i prześlę z komentarzem: No, nie rozumiem, jak mozna takich oczywistych rzeczy nie wiedzieć:-)

bosia29-06-2022 19:35:55   [#39]

tutaj się pomyliłam: W klasie VIII w roku 2021/2022 nie zakłada się już temu uczniowi żadnego nowego arkusza, pozostaje ten założony w 2021/2022

powinno być: W klasie VIII w roku 2021/2022 nie zakłada się już temu uczniowi żadnego nowego arkusza, pozostaje ten założony w 2020/2021

AnJa29-06-2022 20:24:35   [#40]

Oczywiste pomyki pisarskie nie sątraktowane jako błędy:-)

krywio17-08-2022 10:43:14   [#41]

Jak wybrnąć z sytuacji?

 

Uczeń opuścił szkołę z dn. 01.09.2021r. , wydano kopię arkusza i zapisano w księdze ucznia informacje.

Po trzech tygodniach uczeń wrócił do naszej szkoły. Sekretarz szkoły nie wpisał ucznia  do księgi  z nowym numerem. Co więcej, wpisani zostali kolejni uczniowie, którzy dochodzili w trakcie roku szkolnego. 

Świadectwo zostało wydane z starym numerem z księgi ucznia. 

Czy można dopisać teraz ucznia? Co z arkuszem i świadectwem?

Problem jest skomplikowany, gdyż uczeń wyprowadził się i ponownie zmienia szkołę. 

rzewa17-08-2022 23:05:07   [#42]

Zostawić tak jak jest, żeby nie robić większego bałaganu

nadpisać tylko nową date zapisu do szkoły (będą dwie), klasę, do której przyjęto ponownie tego ucznia (tez będa dwie) a jak szkołę opuści, to mu dopisze się drugą datę opuszczenia szkoły

ale arkusz ocen założyć nowy choć z tym samym numerem

jakby znowu wrócił, to już go od nowa wpisać :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]