Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
strony: [ 1 ][ 2 ]
Adaa12-12-2012 14:44:34   [#51]

jak dla mnie plus dla Men za wycofanie sie z bzdurnego rozporzadzenia

http://wyborcza.pl/1,91446,13035746,MEN__szkoly_nie_beda_musialy_tworzyc_zespolow_pomagajacych.html

jaris-112-12-2012 16:30:58   [#52]

No coś się wreszcie ruszyło! Choć IPETy zostają...

marmar4912-12-2012 22:44:05   [#53]

ze strony MEN, który w części wycofuje się rakiem ze stworzonego bubla

Mniej dokumentacji czyli więcej czasu dla ucznia. Nowoczesna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

AnJa12-12-2012 22:59:32   [#54]

że się wycofuje- fakt

czy można było wcześniej- nie wiem

ale że rakiem to nie zgadzam się - bo w uzasadnieniu dosyć jednoznacznie pisze, dlaczego się wycofuje

marmar4912-12-2012 23:17:08   [#55]

trzeba było najpierw zapytać praktyków

ale nie MEN wie wszystko lepiej lub też w MEN ktoś chciał udowodnić że jest potrzebny

najpierw tworzy coś tak pokracznego i wprowadza w życie w trakcie roku szkolnego

a potem przeprowadza pilotaż wdrażania przepisów powyższego rozporządzenia

by dowiedzieć się - że część regulacji określających sposób organizacji pracy zespołów nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów budzi wątpliwości interpretacyjne i tym samym przyczynia się do niewłaściwej - w świetle przepisów obowiązującego rozporządzenia - organizacji pracy tych zespołów.

praktycy - wiedzieli o tym w dniu wejścia w życie rozporządzenia

grażka13-12-2012 06:47:42   [#56]

kilogramy materiałów "pomocowych", rozsyłanie ich do każdej szkoły.

Słowo pilotaż w reformie raczej nie istnieje:

http://www.rp.pl/artykul/960777.html

 http://www.rp.pl/artykul/19,960831-Rodzice--takie-badanie-to-farsa.html

http://www.rp.pl/artykul/182403,960840-Tylko-dla-zdrowych-dzieci.html

a to już kuriozalne - to prawda? rzeczywiście tak jest?

[...] Instytut Badań Edukacyjnych, który je prowadzi (jest to instytucja podlegająca resortowi edukacji), zawęził też grupę badawczą tylko do zdrowych dzieci.

Wątpliwości wywołuje forma prowadzenia badania. Otóż udział w ankiecie niesie ze sobą wymierne korzyści. Rodzinom, które zostały wytypowane do badania, oferuje się talony do jednej z sieci handlowych, ponadto biorą one także udział w losowaniu samochodu terenowego. W sumie przebadanych ma zostać 3,1 tys. dzieci, zatem za badanie jednego zapłacimy ok. 1,3 tys. zł. [...]


post został zmieniony: 13-12-2012 06:52:19
Sisteron09-04-2017 17:26:34   [#57]

Witam,

pomóżcie proszę rozwiać moje wątpliwości co do organizacji pomocy pp w roku szk.2017/2018. Dop tej pory zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kopensacyjne, logopedię, terapię indywidualną-wynikającą z opinii nauczyciele realizowali w ramach 40 godz. pracy. Co od 1 września 2017? Czy mam wystąpić w arkuszu ,wg zapotrzebowania wynikającego z opinii uczniów, do JST o przydzielenie tych godzin? Podczas rozmów jst twierdzi, że zajęcia dodatkowe mamy realizować w ramach 40 godz., nic nam nie przydzielą. Jaka jest obecnie podstawa prawna?

kulka09-04-2017 17:49:54   [#58]

Borykam się z tym samym problemem. Jak wg mnie wynika z publikowanych w Internecie listów ministerstwa i kuratorów to zaj.wyrównawcze, kółka, inne tego typu w ramach 40 godz. A wszystkie  specjalistyczne jak logopedia, korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedag. itp. powinny być płatne, przyznane przez OP. Ja tak rozumiem te publikacje.  Podejrzewam, iż gdyby nauczyciele pracujący w Waszej szkole poszli do sądu pracy, to musiałbyś wypłacić im pieniądze za wykonaną pracę. Bo na pewno wszystkie te zajęcia są udokumentowane. 

Ala09-04-2017 19:17:17   [#59]

rozp. w sprawie ramówek

np. zał. nr 1 przypis 7

7) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe.

 

tylko, że tych przepisów jeszcze nie ma, nawet projektów :(

rzewa10-04-2017 03:39:13   [#60]

a art 42 ust 2 pkt 2 KN ma następujące brzmienie

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

i niby można dać te zajęcia "w ramach 40 godz" ale... 1.09.2017 w art 42 KN pojawi się następujący ust. 2d:

2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

wobec tego wychodzi na to, że zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ani kółek również nie może n-l realizować "w ramach 40 godz", chyba że nowe przepisy, wydane na podstawie art 47 ust. 1 pkt 5 u.P.o. zmienią definicję zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na taką, która takich zajęć obejmować nie będzie...

 

Jot04-09-2017 18:48:26   [#61]

Czy dobrze rozumiem, że zajęcia specjalistyczne w szkole z ppp trwają 45 min, tak? Rozporządzenie z 25 sierpnia. Chodzi mi o logopedę, nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

A tak na marginesie co z pensum pedagoga? Weszły zmiany, że 22?

martek04-09-2017 19:48:00   [#62]

jeśli wejdą to chyba dopiero od 1 stycznia 2018r.

JarTul04-09-2017 20:08:58   [#63]

Czy do szkół ponadgimnazjalnych, które ulegną przekształceniu dopiero od 1 IX 2019 i gimnazjów, które nie ulgły przekszatałceniu - "wygasną" z dniem 1 IX 2019, ma zastosowanie zapis:
§ 16. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2-6, ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4 pkt 1, trwa 45 minut.
rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) ???


post został zmieniony: 04-09-2017 20:09:18
annamaria04-09-2017 21:43:51   [#64]

jakiej dokumentacji wymagacie od rewalidantów?

Jot04-09-2017 23:22:55   [#65]

Upewniam się jeszcze raz.Czy godzina logopedii w szkole teraz to 45 min?

Jot04-09-2017 23:23:30   [#66]

Podpinam się też pod pytanie "tere":-)

Roman Langhammer05-09-2017 05:50:08   [#67]

Jot - tak. Chyba, że to rewalidacja logopedyczne - wtedy 60 minut. Jeśli zwykła logopedia, to 45.

Jot05-09-2017 06:52:10   [#68]

 Dzięki serdeczne za odpowiedź:-)

JarTul05-09-2017 07:19:27   [#69]

A #63??? 

an05-09-2017 12:06:58   [#70]

Taka "zagwostka"

Rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno - pedagogicznej z 30 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 532) zostało zmienione rozporządzeniem z 9 sierpnia (Dz.U.2017 poz. 1591). Powołano się w nim na art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

31 sierpnia opublikowano rozporządzenie zmieniające, w którym z kolei przywołują się na art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dodatkowo wprowadzają zmiany w nieobowiązującym   już (chyba) rozporządzeniu z 30 kwietnia.


Na jaką podstawę prawną my mały się powoływać???

rzewa05-09-2017 13:46:33   [#71]

zależy od tego o jakiego ucznia i szkołę chodzi

jeśli to sp (z wyłączeniem uczniów gimnazjum) to pierwsze rozporządzenie

a jeśli to uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej to drugie - to rozporządzenie obowiązuje właśnie dla tych uczniów

ReniaB05-09-2017 15:30:55   [#72]

Czyli ponadgimnazjalne to stare rozporządzenie???

an05-09-2017 17:32:20   [#73]

Rzewa, a z czego to wynika?

Jak szukać, jak rozpoznawać, które rozporządzenie do jakiej szkoły? W treści rozporządzenia nie ma takiej informacji.

Zawsze wydawał mi się, że jeśli wchodzi nowe rozporządzenie (w tym przypadku to z 9 sierpnia zmieniające to z 30 kwietnia) to poprzednie  rozorządzenie już nie obowiązuje. Jeśli dobrze myślę, to na jakiej podstawie w rozporządzeniu z 31 sierpnia zmieniają rozporządzenie z 30 kwietnia (a nie z 9sierpnia???) Boże jak tu się połapać???

Takich "kwiatków" jest więcej.

JarTul05-09-2017 18:26:43   [#74]

Ponawiam #53:
Czy do szkół ponadgimnazjalnych, które ulegną przekształceniu dopiero od 1 IX 2019 i gimnazjów, które nie ulgły przekszatałceniu - "wygasną" z dniem 1 IX 2019, ma zastosowanie zapis:
§ 16. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2-6, ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4 pkt 1, trwa 45 minut.
rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591) ???

ewa05-09-2017 19:58:11   [#75]

 ma zastosowanie zmieniony zapis rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie (..) - Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643

a tam

§ 14. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 pkt 1-4 i ust. 3 pkt 1, trwa 45 minut.

 

JarTul05-09-2017 20:06:34   [#76]

Thx :-)

Jot05-09-2017 22:43:40   [#77]

Chyba za dużo tego wszystkiego...Wyjaśnijcie mi proszę które rozporządzenie w takim razie o ppp obowiązuje w szkole podstawowej teraz???

Roman Langhammer06-09-2017 05:51:22   [#78]

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1

MKJ06-09-2017 06:41:28   [#79]

Do [#73]:

Art. 363 UPWU-PO:

"Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5, art. 13a ust. 3, art. 16 ust. 6c, art. 20zh ust. 4, art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 22 ust. 2 pkt 2a, art. 22 ust. 2 pkt 2a w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 7, art. 22 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 11, art. 22 ust. 2 pkt 12, art. 22 ust. 3, art. 22aga, art. 24 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 3, art. 36a ust. 12, art. 44, art. 44zb, art. 44zq, art. 44zzza, art. 44zzzv, art. 53 ust. 6, art. 55 ust. 6, art. 66 ust. 2, art. 66 ust. 3, art. 68a ust. 5, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 71b ust. 7 pkt 2, art. 71b ust. 8, art. 71c ust. 2 oraz art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów."

Ten ciekawy artykuł ze specustawy powoduje, że pomimo, iż UPO uchyliła przepisy UoSO, w tym delegacje dla MEN do wydawania rozporządzeń, to rozporządzenia wydane na podstawie wymienionych w tym artykule przepisów obowiązują do zakończenia kształcenia w dotychczasowych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Większość nowych rozporządzeń wydanych pod koniec sierpnia dotyczy szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tej chwili tylko szkoły branżowe), natomiast do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wszystkie licea i technika) stosujemy dotychczasowe rozporządzenia, z tym że podstawą prawną do ich stosowania przestały być przepisy UoSO, a stał się właśnie art. 363 UPWU-PO. Trzeba dokładnie spojrzeć, na jakiej podstawie zostało wydane dane rozporządzenie.

Z tego też powodu nowe rozporządzenia nie uchyliły starych (mają różne podstawy prawne).

Jerzykk06-09-2017 21:57:23   [#80]

kogel-mogel

To ile trwają zajęcia w gimnazjum: terapia (kor-komp.), logopedia... w GIMNAZJUM. 45 czy 60 min.?

barbaras211-09-2017 18:56:16   [#81]

No ja też już się zagmatwałam . Logopeda , psycholog ma 45 min  a ma etat z godzin rewalidacyjnych , czyli jak prowadzi zajęcia rewalidacyjne  45 min czy 60

Ank11-09-2017 19:37:56   [#82]

A jak w przedszkolach? U nas wszystko liczy się w zegarówkach a co z pp godzina to 45 czy 60?

beba111-09-2017 20:15:45   [#83]

W przedszkolu zgodnie z rozporządzeniem 45 min

ja to rozumiem tak: 1 grupa (4 dzieci) przydzielam 1 jednostkę logopedii w tygodniu - czyli 45 min

zajęcia 3 x w tygodniu po 15 min

 

malmar1503-10-2017 22:19:10   [#84]

logopeda d0 31.08.17 na pełnym etacie (wg uchwały RG 25/25)

jaki wymiar ma od 1 września (25/25 czy 18/18)?

zgłupieć można :(

rzewa04-10-2017 02:03:40   [#85]

25/25

aza04-10-2017 21:49:38   [#86]

najbardziej podoba mi się:

 

"godzina wynosi 45 minut"

 

Orwell

malmar1510-10-2017 21:25:47   [#87]

rzewa,

podrążę dalej

logopeda z pensum 25 (wg uchwały, do tej pory zegarowe) ma 13/25 (i pracował zegarowe)

teraz godzina zajęć 45 minut

to jak pracuje logopeda?

np.

wtorek 4x45

środa 5x45

piątek 4x45

czy

wtorek 4x60 (w tym 4x45 zajęcia z uczniami)

środa 5x60 (w tym 5x45 zajęcia z uczniami)

piątek 4x60 (w tym 4x45 zajęcia z uczniami)

 

 

malmar1529-10-2017 16:18:09   [#88]

podniosę

rzewa29-10-2017 18:13:41   [#89]

uważam, że tak:

wtorek 4x60 (w tym 4x45 zajęcia z uczniami)

środa 5x60 (w tym 5x45 zajęcia z uczniami)

piątek 4x60 (w tym 4x45 zajęcia z uczniami)

malmar1529-10-2017 20:36:19   [#90]

Ewa, sorki, ale nie daje mi to spokoju ;)

wklejam jeszcze jedno ;)

wtorek 4x60 (w tym 5x45 zajęcia z uczniami plus 15 minut zajęcia własne)

środa 5x60 (w tym 6x45 zajęcia z uczniami plus 30 minut zajęcia własne)

piątek 4x60 (w tym 5x45 zajęcia z uczniami plus 15 minut zajęcia własne)

 

chyba tak?

 

 

rzewa31-10-2017 10:50:08   [#91]

cóż... zdania nie zmieniam...

:-)

jmz16-09-2018 11:19:42   [#92]

Mamy bardzo dużą grupę uczniów ósmej klasy, którzy maja opinie PP-P i zalecenie terapii pedagogicznej. Kilkoro rodziców już w zeszłym roku zrezygnowało z zajęć dla swoich dzieci. Z pozostałej grupy tylko kilkoro uczniów regularnie uczestniczyło w terapii. W tym roku, jak zwykle organizujemy pomoc, szukamy nauczycieli (a ciężko z tym) i pewnie za chwilę znowu będą pustki na zajęciach. Jak to zracjonalizować? Czy zalecenie terapii jest dożywotnie? W IPET możemy coś zmienić np. zrezygnować z jakichś zajęć, wprowadzić inne. A zwykła opinia? Pozdrawiam.

ergo16-09-2018 11:40:55   [#93]

Zalecenie terapii nie jest dożywotnie:)

 

Z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania ppp:

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

Jeżeli jest wniosek (w dzienniku zajęć) o zakończeniu terapii, bo przyniosła pożądane efekty, to nie proponuje się ich w kolejnym roku.

Tym, którzy zrezygnowali nie proponowałabym także, ale brała pisemne oświadczenie o rezygnacji i jakiego okresu dotyczy (np. do końca nauki w SP).

 

 

 

 

 


post został zmieniony: 16-09-2018 11:44:28
jmz16-09-2018 13:03:55   [#94]

Dziękuję za odpowiedź. Dobry pomysł z określeniem okresu, na jaki jest rezygnacja. Czy ocena efektywności udzielonej pomocy odbywa się tylko na koniec roku, czy w dowolnym?

Niestety wnioski są takie, ze terapia nie przyniosła efektu, bo uczeń był na zajęciach np. 4 razy. Kierujemy go znów na terapię. Rodzice wyrażają zgodę, dziecko nie chodzi, wzywamy rodziców,ono raz przyjdzie i znów nie chodzi, wzywamy rodziców... i tak do końca roku szkolnego.

ergo16-09-2018 13:25:08   [#95]

U nas ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem wpisujemy w dzienniku po każdym półroczu.

 

matyldaa25-10-2023 14:01:22   [#96]

Dziecko ma opinię wydaną w zerówce. Obecnie jest w klasie pierwszej. Opinia nie ma ważności, nie jest napisane, na jaki etap jest przeznaczona. Czy taka opinia jest ważna na etap szkoły? Czy sam nauczyciel może uznać, oceniając efektywność ppp,, że nie jest ta pomoc potrzebna? Albo przeciwnie, problemy się pogłębiają i należy zwrócić się do poradni? 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]