Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oświatowe orzecznictwo sądowe
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Leszek06-07-2020 10:17:09   [#51]

dość wiekowy ten wyrok

pozdrawiam

rzewa06-07-2020 11:14:42   [#52]

ale stan prawny nie uległ zmianie

ola 1307-08-2020 08:53:32   [#53]

Może to nie sądowe, ale ważne dla szkół stanowisko prezesa UODO, a co za tym idzie ukaranie szkoły.

Prezes UODO nałożył karę upomnienia za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów przez szkołę w związku z przeprowadzeniem wśród nich w roku szkolnym 2019/2020 wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Badania ankietowe dotyczyły ich sytuacji osobistej.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1629?fbclid=IwAR2Mk9oluJJtWFDcQteVxnO7yinHr5_wjUf8wqca8jOUQrM_5U5SmI-M8N4

 

Leszek18-08-2020 08:36:08   [#54]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ł. przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2BBF628DD2

 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 18-08-2020 08:36:46
Leszek19-08-2020 08:37:37   [#55]

wyrok - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie W.:

uznał za nieprawidłowe stanowisko dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy pobieranie przez Gminę opłaty z tytułu opieki nad dziećmi ponad 5-godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych, niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, - wyżywienia uczniów w szkole, - wyżywienia pracowników pedagogicznych, stanowią podstawę opodatkowania świadczenia podlegającego opodatkowaniu VAT - NIE STANOWIĄ

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31CAFFC67E

pozdrawiam

Leszek07-09-2020 14:11:55   [#56]

Gmina NIE jest podatnikiem VAT w związku ze świadczonymi usługami sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów - KOLEJNY WYROK a fiskus nie rozumie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3C46B5864

pozdrawiam

Leszek07-09-2020 14:20:13   [#57]

zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Szkoły, w którym nie uwzględniono organizacji nauki dla dzieci klasy I z rejonu danej Szkoły, doprowadziło do sytuacji, że wbrew zapisom prawa miejscowego (uchwały o organizacji sieci szkół), w którym wskazano granice obwodu dla szkół, doszło do naruszenia uprawnień dzieci z rejonu obwodu tej Szkoły, w liczbie 6 (sześciorga) dzieci, które musiały zmienić miejsce nauki wobec braku zorganizowania dla nich klasy I

Wyrok WSA w Olsztynie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5151A12EA9

pozdrawiam

malmar1507-09-2020 15:35:10   [#58]

Leszku, czy tylko mnie link przekierowuje na stronę OSKKO?

ola 1307-09-2020 16:11:48   [#59]

Wklejam link, który prowadzi do strony z wyrokiem:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5151A12EA9

U Leszka link przekierowuje na stronę forum (takie moce tajemne). :) 

Leszek07-09-2020 19:34:14   [#60]

dzięki za pomoc

pozdrawiam

Leszek10-09-2020 08:24:20   [#61]

czy Gmina działa w charakterze podatnika VAT z tego powodu, że pobiera przez swoje jednostki budżetowe, powołane do realizowania zadań z zakresu edukacji publicznej w ramach systemu oświaty, opłaty niezbędne w związku z organizowaniem publicznej edukacji przez formy turystyki i krajoznawstwa dla uczniów - NIE

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1832AF5D28

pozdrawiam

Leszek15-09-2020 08:37:39   [#62]

niezgodny z prawem wybór przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji konkursowej powodujący naruszenie procedury wyboru członków komisji konkursowej mogącej mieć wpływ na wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E5D96BE998

pozdrawiam

rzewa15-09-2020 12:07:42   [#63]

ten link niestety kieruje do forum :-(

może mi się uda...:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E5D96BE998

Roman Langhammer16-09-2020 19:44:32   [#64]

Ale to raczej nie te orzeczenie o którym pisze Leszek. To w linku dot. podatków od towarów i usług.

rzewa16-09-2020 19:58:05   [#65]

??

dotyczy konkursu na dyrektora szkoły

II SA/Rz 141/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Roman Langhammer16-09-2020 20:09:10   [#66]

Klikam w link i za każdym razem otwiera się co innego, np.

V SA/Wa 3087/08 - Postanowienie WSA w WarszawieV SA/Wa 3087/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

II SA/Bd 71/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

II SA/Bk 797/08 - Wyrok WSA w Białymstoku 

itd.

???

rzewa16-09-2020 20:21:17   [#67]

u mnie zawsze wyrok WSA w Rzeszowie -> te inne mają zupełnie inne adresy

to musi być coś u Ciebie -> może skopiuj adres i wklej w okno przeglądarki

Leszek23-09-2020 08:42:05   [#68]

tzw. ekscesy sieciowe

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D1AF03361

pozdrawiam

 

kaef29-09-2020 10:25:52   [#69]

https://www.prawo.pl/oswiata/zorganizowanie-upozorowanego-ataku-terrorystycznego-w-szkole-nie,503419.html

W kwestii słynnego alarmu antyterrorystycznego. Dyrektor nie straci stanowiska.

Leszek29-09-2020 11:45:12   [#70]

ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, przy czym opinia ta musi dotyczyć TYLKO zgodności planu z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 u-Prawo oświatowe

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2E61B40A75

 

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 29-09-2020 11:45:36
Leszek30-10-2020 08:30:17   [#71]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/652480E95C

zakwestionował zgodność z prawem uchwały, w części, w jakiej przewiduje przyznanie, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dodatkowych punktów dla dziecka, które dotychczas było objęte opieką w żłobku miejskim

 

pozdrawiam

Leszek06-11-2020 10:04:28   [#72]

Rada Powiatu nie może uchwałą zlikwidować internat wchodzący w skład Zespołu Szkół – II SA/Rz 584/20

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/889F73490F

pozdrawiam

Leszek06-11-2020 10:04:46   [#73]

zasady zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych- syg. I OSK 3231/19

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D06FE6A4DE

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 06-11-2020 10:05:04
Leszek06-11-2020 10:05:23   [#74]

odmowa wyrażenia zgody na zorganizowanie zajęć religii - syg. III SA/Kr 468/20

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D9C40342C6

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 06-11-2020 10:05:31
ola 1306-11-2020 16:24:51   [#75]

Ciekawa jestem czemu te linki tak szaleją, raz pojawia się orzeczenie ws. darowizn, potem VAT, dwa orzeczenia z Kielc.
w końcu wpisałam z palca w przeglądarkę http://orzeczenia.nsa.gov.pl/  sygnaturę akt i orzeczenie się znalazło. Ufff

rzewa06-11-2020 21:17:45   [#76]

ola 13: wyczyść ciasteczka

Leszek25-11-2020 08:24:20   [#77]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D77DD17F67

można likwidować szkoły w okresie epidemii

pozdrawiam

Leszek19-01-2021 08:23:03   [#78]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F54828B1FF

zaniechanie terminowej wypłaty dla pracowników może skutkować skutecznym odwołaniem dyrektora ze stanowiska

pozdrawiam

Leszek25-02-2021 12:22:51   [#79]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/75FFCD3116

odwołanie wicedyrektora

pozdrawiam

Leszek25-02-2021 12:26:38   [#80]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F54828B1FF

Zachowanie dyrektora szkoły polegające na świadomym doprowadzeniu do zaniechania terminowych wypłat wynagrodzeń pracowników szkoły należy traktować jako naruszenie praw pracowniczych, mieszczących się w pojęciu „przypadku szczególnie uzasadnionego” o jakim stanowi art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

pozdrawiam

Leszek02-03-2021 08:22:29   [#81]

http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000001521_III_APo_000001_2020_Uz_2020-06-24_001

bez dyscyplinarki dla kierownika wycieczki szkolnej

pozdrawiam

Leszek22-04-2021 08:30:02   [#82]

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/wsa-o-likwidacji-szkoly-decyduje-gmina-kurator-tylko-sprawdza-legalnosc

 

WSA: o likwidacji szkoły decyduje gmina, kurator tylko sprawdza legalność

II SA/Wa 2070/20
(jeszcze nieopublikowany)

Leszek22-06-2021 08:20:35   [#83]

II SA/Ol 298/21 - Wyrok WSA w Olsztynie - stypendium mogą otrzymać także uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B65568BC77

 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 22-06-2021 08:20:47
rzewa28-06-2021 05:43:47   [#84]

III SA/Lu 15/21 - Wyrok WSA w Lublinie - radny nie może być przedstawicielem OP w komisji konkursowej

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D2269E14A3

orzeczenie nieprawomocne, ale wątpliwe jest zaskarżenie go do NSA

bik29-06-2021 21:05:44   [#85]

szukam orzecznictwa w sprawie przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko z innym pensum , proszę o pomoc bo teraz próbuje mi się wmówić , że powinnam porzucić pracę i wtedy się sądzić ,a ja pisemnie podważałam warunki zatrudnienia i domagałam się przeniesienia , sprawa jest w sądzie

Leszek01-07-2021 08:17:33   [#86]

II SA/Wa 1478/20 - Wyrok WSA w Warszawie

Kurator oświaty a przekształcenie szkoły

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E8362A1C6

pozdrawiam

bik01-07-2021 08:17:34   [#87]

Proszę Was o radę lub podrzucenie wyroku do wglądu, bardzo liczę na Was

Leszek01-07-2021 08:19:07   [#88]

bik otwórz nowy wątek,

ten temu nie służy

warto otworzyć przeglądarkę orzeczeń i poszukać (chyba, ze nie ma takich orzeczeń)

pozdrawiam


post został zmieniony: 01-07-2021 08:20:09
Leszek14-07-2021 08:36:35   [#89]

III OSK 3521/21 - Wyrok NSA z 2021-06-15

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B32E2FBB97

w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli

"zaświadczenie lekarskie, że kandydat, został poddany obowiązkowym szczepieniom"

Regulacja nakładająca na rodziców obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom lub zostało zwolnione z tego obowiązku, wykracza poza delegację ustawową.

pozdrawiam

Leszek08-10-2021 10:41:19   [#90]

II SA/Po 855/20 - Wyrok WSA w Poznaniu 4.08.2021 r.

„Niedopuszczalnym jest, aby nauczyciel i zarazem dyrektor, który naucza, wychowuje i sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą, swoim zachowaniem zaprzeczał wartościom i postawom, które powinien przekazywać swoim podopiecznym”

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/301A4652E8 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 08-10-2021 22:19:12
Leszek13-10-2021 11:05:51   [#91]

II SA/Bk 607/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

WSA w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 września 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Gminy S. na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania nauczyciela ze stanowiska oddalił skargę

Zarządzeniem Wójt Gminy  odwołał, z dniem wydania zarządzenia, bez wypowiedzenia, IY ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej . W uzasadnieniu zarządzenia Wójt wskazał na następujące powody wydania zarządzenia: 1) wprowadzenie w błąd instytucji reprezentujących obce państwo przez przekazanie nieprawdziwej informacji o zamiarze likwidacji szkoły i nauki języka mniejszości narodowej(...)

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/801E8B7239

pozdrawiam

 

Leszek18-05-2022 12:20:29   [#92]

II SA/Wa 1199/20 - Wyrok WSA w Warszawie 2021-01-28

orzeczenie prawomocne

Organ nadzoru pedagogicznego wydając na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe opinię w sprawie likwidacji szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego działa wyłącznie według kryterium legalności.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FA15DC5232

 

pozdrawiam

   

post został zmieniony: 18-05-2022 12:20:54
DYREK25-05-2022 11:46:08   [#93]
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2022 r. (Sygnatura: III PZP 3/21)

"​Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku (art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; jednolity tekst:  Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.)."

https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne_SN.aspx?ItemSID=1556-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2021 

Leszek26-07-2022 08:39:10   [#94]

III OSK 3002/21 - Wyrok NSA

Rada gminy nie ma kompetencji, aby uchwałą rady narzucać liczby uczniów w klasach szkół podstawowych - ocenił Naczelny Sąd Administracyjny

NSA wyjaśnia dalej, że skoro liczbę uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej ogólnodostępnej określa ministerstwo edukacji, to uszczegółowienie tego zakresu w uchwale rady gminy - nie mając podstawy prawnej - nie może zostać uznane za zgodne z prawem.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1505730AE7

pozdrawiam

Elżbieta 329-09-2022 21:12:50   [#95]

Orzeczenie WSA w Warszawie:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E5D1919E6A

Dyrektorka Szkoły poinformowała mnie o udzieleniu kary nagany w trakcie prowadzonej lekcji on-line.

Kuriozum stanowi, że otrzymałam karę nagany za to, że weszłam do sali lekcyjnej, w której uczniowie klasy piątej przebywali bez nadzoru. Będąc na korytarzu usłyszałam krzyki dochodzące z klasy. Zareagowałam, weszłam. Okazało się, że nauczyciel przebywał na L4, dyrektorka nie zapewniła zastępstwa. Otrzymałam kare nagany za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa ,,dokazującym" uczniom.

Uzasadnienie nagany: Art 108 KP: nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji pracy.

 

 


post został zmieniony: 29-09-2022 21:26:45
rzewa17-02-2023 22:30:03   [#96]

Przedstawienie niezgodnego z prawem arkusza organizacyjnego do zatwierdzenia i niepoprawienie go po wezwaniu przez OP stanowi szczególnie uzasadniony przypadek odwołania dyrektora w trybie natychmiastowym

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7773B86389

Leszek27-03-2023 13:06:09   [#97]

II SAB/Op 36/22 - Wyrok WSA w Opolu - prawomocny

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/77FA6C43CA

Żądane przez Stowarzyszenie we wniosku z dnia 10 maja 2022 r. dane dotyczące ostatniego pisemnego sprawdzianu i klasówki z matematyki we wskazanych klasach, tj. arkuszy z pytaniami i odpowiedziami do wyboru w razie pytań zamkniętych, jako ściśle związane z działalnością podmiotu zobowiązanego z zakresu edukacji, mieści się w kategorii informacji publicznej. 

malchow03-04-2023 21:57:15   [#98]

https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/68312-szkola-najblizsza-definicja-pojecia-z-wyroku-wsa

 

malchow18-05-2023 21:50:14   [#99]

https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/68791-rio-o-finansowaniu-szkolen-dla-dyrektorow-ze-srodkow-na-doskonalenie-zawodowe

 

malchow05-06-2023 23:19:29   [#100]

https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/68993-brak-tolerancji-przeslanka-odwolania-dyrektora-szkoly-wyrok-nsa

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]