Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel na dwie umowy
strony: [ 1 ]
Florentyna30-08-2017 12:37:01   [#01]

n-l dyplomowany w tym roku dostal wypowiedzenie, teraz okazuje się, że od wrzesnia dostanie 7 godzin

ale także 4 godziny z przedmiotu z którego robi podyplomówkę i skończy ją wg zaświadczenia 31.03.2018 (dostalismy zgodę kuratora)

pomóżcie jak rozwiązać sprawę umów o pracę.

na 7/18 umowa na czas nieokreslony

a na 4/18 ?

 

do tego dostała też 9/18 w innej szkole

rzewa30-08-2017 16:57:57   [#02]

umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 7/18 - na podstawie art 10 ust 6 KN

oraz umowa o pracę na rok szkolny w wymiarze 4/18 - na tej podstawie, która została wymieniona we wniosku do kuratora o zgodę na zatrudnienie

bobi36730-08-2017 20:11:38   [#03]

Czy w sytuacji kiedy podpiszę dodatkowo nową umowę z KN z moim pracownikiem administracji muszę założyć mu nową teczkę akt osobowych, czy nową umowę wpinam do tych akt które już ma.

rzewa31-08-2017 08:46:53   [#04]

nowy stosunek pracy = nowe akta osobowe

ta zasada nie może być zawieszona tylko wówczas, gdy nowy stosunek jest następny w odniesieniu do poprzedniego juz zakończonego

bobi36731-08-2017 09:38:07   [#05]

Dziękuję

rzewa31-08-2017 09:40:23   [#06]

auto errata: w moim poprzednim poście zakradł się błąd:

ta zasada nie może być zawieszona tylko wówczas, gdy nowy stosunek jest następny w odniesieniu do poprzedniego juz zakończonego

Florentyna31-08-2017 10:42:07   [#07]

dziekuję rzewa

a jak z dodatkiem stażowym? 20% na obie umowy?

rzewa31-08-2017 13:19:03   [#08]

tak, o ile ze świadectw pracy wynika taki dodatek

Zofka31-08-2017 13:24:45   [#09]

Nauczyciel jest zatrudniony u nas zgodnie z kwalifikacjami w niepełnym wymiarze - czas nieokreślony,
dodatkowo za zgodą KO będzie zatrudniony bez kwalifikacji na etat na rok szkolny 2017/2018.

Czy z takim nauczycielem można podpisać dwie umowy?

rzewa31-08-2017 14:19:53   [#10]

nie

z jednym pracodawcą pracownik nie może mieć umów na więcej niż etat, czyli należy podpisać z nim drugą, czasową umowę na zajęcia, do których nie ma kwalifikacji na podstawie KN lub P.o. (w zależności od tego czego dotyczyła zgoda kuratora) ale tylko w takim wymiarze jaki mu brakuje do pełnego etatu

resztę godzin przydzielić komu innemu lub do czasu znalezienia n-la przydzielać temu n-lowi jako doraźne

Zofka31-08-2017 18:18:15   [#11]

Dziękuję. Zatem dostanie umowę bez kwalifikacji na tyle godzin, żeby nie przekroczyć etatu z godzinami, które ma na czas nieokreślony. Pozostałe też dostanie jako zastępstwa doraźne (nie mamy nikogo z kwalifikacjami).

Pytanie: te zastępstwa doraźne z której będa umowy?

1 umowa - czas nieokreślony jako nl mianowany, 2 umowa - bez kwalifikacji, stawka stażysty.

ach reforma....

 

Zofka31-08-2017 21:47:22   [#12]

Ciągle drążę temat.

Rzewo na jakiej podstawie "z jednym pracodawcą pracownik nie może mieć umów na więcej niż etat"

Czasu pracy nauczyciela nie przekroczy - gdyby miał kwalifikacje do obu zajęć i pracował na jednej umowie miałby łącznie 27 godzin (1,5 etatu) co jest dopuszczalne. Wiem, że umowę i tak miałby na 18/18, ale przydzielone mógłby mieć 27.

Dlaczego nie można tego samego przydzielić w dwóch umowach? Jednej "na stałe", a drugiej na rok (do uzyskania kwalifikacji)

rzewa01-09-2017 01:14:00   [#13]

dlatego, że wtedy jak najbardziej przekroczy 40 godz czas pracy -> nie przekracza tego czasu jeśli ma godziny ponadwymiarowe a ten n-l takich godzin nie będzie miał

zastępstwa doraźne tylko z nauczycielskiej umowy (tej z kwalifikacjami) - nie ma podstaw do tego by płacić mu za nie mniej niż wynika z umowy na czas nieokreślony

Florentyna05-09-2017 13:14:17   [#14]

kiedy n-l dyplomowany może dostac umowe przez mianowanie?

w szkole A od kilku lat ma - 13/18 - szkoła macierzysta 

w szkole B - 12/18

w żadnej ze szkół n-l nigdy nie był zatrudniony przez mianowanie.

 

rzewa05-09-2017 13:55:25   [#15]

nie ma czegoś takiego jak umowa przez mianowanie!!!

zatrudnienie na podstawie mianowania jest pozaumowym stosunkiem pracy

aby n-la zatrudnić przez mianowanie muszą być spełnione warunki wymienione w art 10 ust 5 KN -> jeśli n-l jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami, posiada stopień n-la mianowanego lub dyplomowanego i jest zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, to jego stosunek pracy przekształca się z mocy ustawy w zatrudnienie na podstawie mianowania -> czyli wówczas niezależnie od tego jakim jest to stwierdzone dokumentem, n-l jest zatrudniony przez mianowanie

a brak aktu mianowania jest uchybieniem ze strony dyrektora zagrożonym kara mandatu w razie wizyty PIP

Florentyna05-09-2017 14:20:53   [#16]

źle sie wyraziłam 

czyli w tym wypadku jeśli to są szkoły w ramach jednego organu, n-l nie może uzupelniać w szkole B etatu i być zatrudnionym przez mianowanie? W obu szkołach ma umowy na czas nieokreślony.

rzewa06-09-2017 13:37:46   [#17]

musiałby w jednej ze szkół rozwiązać umowę a w drugiej zostać zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy - nie jest to możliwe, bo dla tego n-la w żadnej z tych szkół nie ma pełnego wymiaru

Bas03-10-2018 14:10:23   [#18]

Nauczyciel (zatrudniony przez mianowanie) dostaje za zgoda KO 4 godz. bez kwalifikacji od października do końca roku. Zawieram drugą umowę? Ma płacone jak stażysta, zgodnie z KN. Co z urlopem? Przedłużyć umowę czy ekwiwalent? Czy w ogóle urlop?

Dziękuję z góry!

DYREK03-10-2018 17:54:00   [#19]

Należy podpisać oddzielną umowę o pracę na czas określony (stawka stażysty).

art.64 ust.5 ->Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć

W prawie pracy obowiązuje zasada pierwszeństwa wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w naturze przed ekwiwalentem. Zatem jeżeli istnieje możliwość wykorzystania urlopu w naturze (ferie letnie lub zimowe), to należy go udzielić.

Jest stosowana, wg mnie, niedobra (wynikająca z minimalnych oszczędności) praktyka wypłacania ekwiwalentu zamiast urlopu wypoczynkowego udzielonego w naturze.

MKJ03-10-2018 20:35:09   [#20]

a brak aktu mianowania jest uchybieniem ze strony dyrektora zagrożonym kara mandatu w razie wizyty PIP

I tu się z Tobą, Rzewo, nie zgodzę.

Akt mianowania jest potwierdzeniem nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania i jako taki musi być wręczony nowo zatrudnianemu nauczycielowi, jeśli jest on tak zatrudniany. Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 5a, następuje przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, co dyrektor ma obowiązek potwierdzić na piśmie. Nie następuje natomiast nawiązanie stosunku pracy, a zatem nie ma, moim zdaniem, powodów do wręczania aktu mianowania, zwłaszcza, że taki dokument nic nowego nie wnosi - warunki pracy zostały określone w umowie.

Wg mnie jest tak:

1) nauczyciel kontraktowy zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego - dyrektor stwierdza przekształcenie stosunku pracy;

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w niepełnym wymiarze dostaje propozycję zatrudnienia w pełnym wymiarze - strony podpisują porozumienie zmieniające umowę o pracę, a następnie dyrektor stwierdza przekształcenie stosunku pracy.

rzewa03-10-2018 22:11:47   [#21]

potwierdzeniem przekształcenia stosunku pracy jest akt mianowania - jak nie ma tego, to nie ma dokumentu ustalającego warunki pracy i płacy

umowa o pracę przestaje obowiązywać po przekształceniu

Bas04-10-2018 08:06:47   [#22]

#19 W takim razie dobrze myślałam: nowa umowa, stawka stażysty. Urlop pokryje się z "normalnym urlopem" wynikającym za stałego zatrudnienia. Nie szkodzi?

Bardzo dziękuję za radę.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]