Forum OSKKO - wątek

TEMAT: stare SIO
strony: [ 1 ]
ktosik03-09-2017 18:38:09   [#01]

Gimnazjum włączone do szkoły podst jak robić stare SIO ???

rzewa03-09-2017 20:45:08   [#02]

normalnie - jak poczekasz trochę, to ściągnięta aplikacja będzie umożliwiała wygenerowanie dodatkowych tabel dla gimnazjum (będzie podobnie jak do tej pory było w zespole)|

ktosik03-09-2017 21:05:41   [#03]

aaa rozumiem ...

Ed19-03-2018 09:17:01   [#04]

W starym SIO należy wykazać średnią miesięczną liczbę uczniów korzystających z NI (sumując wcześniej stany dzienne).

1) Czy obliczając tą średnią ma znaczenie fakt, że uczeń ma zajęcia nie przez 5 dni w tygodniu, tylko np. 4 ?

2) Czy dni nieobecności ucznia (np. choroba) również uwzględniamy przy obliczaniu średniej (czy może je pomijamy) ?


post został zmieniony: 19-03-2018 09:22:29
AnJa19-03-2018 09:51:28   [#05]

Moim zdaniem:
1.Nie

2.Tak

rzewa19-03-2018 10:24:55   [#06]

podzielam zdanie przedpiśccy

Florentyna28-03-2018 11:28:24   [#07]

n-l ma umowę na podstawie art. 10 KN, kilka dni temu skończył podyplomówkę.

Moje pytanie co wpisać w kwalifikacjach- brak czy już ma? Bo w sumie juz ma a to jest stan na 31 marca, ale z drugiej strony umowę ma nadal bez kwalifikacji...

rzewa28-03-2018 15:08:25   [#08]

zmienić umowę i wpisać zgodnie ze stanem faktycznym

Florentyna29-03-2018 12:59:03   [#09]

w trakcie roku szkolnego? No chyba nabywa nowych kwalifikacji od nowego roku?

on ma dwie umowy jedna jako dyplomowany na kilka godzin a drugą jako stazysta bez kwalifikacji.

rzewa29-03-2018 22:33:46   [#10]

w trakcie roku szkolnego - kwalifikacje on nabywa w chwili otrzymania dyplomu a nie z początkiem roku szkolnego

zatem nie należy mu zmieniać umowy tylko ją rozwiązać za porozumieniem stron - a godziny przydzielić w ramach pierwszego stosunku pracy

link12305-04-2018 17:23:53   [#11]

mam pytanie: gdzie uwzględnić w SIO godziny doraźnych zastępstw w przypadku nauczyciela zatrudnionego na niepełny etat? Czy dopełnić nimi etat i nadwyżkę wpisać do ponadwymiarowych?

asiawar05-04-2018 21:34:25   [#12]

Doraźnych zastępstw nie wykazujemy w SIO

link12306-04-2018 12:29:51   [#13]

bardzo dziękuję. A jeszcze jedno pytanie dot. awansu nauczycieli w SIO. Jeżeli nauczyciel jest w trakcie stażu, a w najbliższym roku nie zakończy stażu i nie złoży wniosku należy zaznaczyć: "nie dotyczy"?

link12311-09-2018 11:29:10   [#14]

mam 2 nauczycieli kończących staż 31.05.2019 co należy zaznaczyć w starym SIO:

  1. deklaracja złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 31.10 danego roku
  2.  deklaracja nieskładania wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w danym roku kalendarzowym
  3. nie dotyczy
barlink8012-09-2018 11:51:44   [#15]

Deklaracje o złożeniu wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowe go dotyczą nauczycieli, którzy w danym roku kalendarzowym kończą staż na kolejny stopień awansu zawodowego lub ukończyli staż w poprzednim latach, ale nie przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. W przypadku nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca i uzyskali decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia 2018 r. należy zaznaczyć opcję „nie dotyczy”. Opcję tę należy wybrać również w przypadku wszystkich innych nauczycieli, którzy nie przystępują do tych postępowań.

W sprawozdaniu na 30.09.2018 będziesz miała  aktywny jeszcze jeden wiersz i wówczas go uzupełnisz, a mianowicie:

Planowane złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego – dotyczy nauczycieli, którzy spełnili warunki dotyczące ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego i zamierzają przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w następnym roku kalendarzowym, tj. w roku 2019. W przypadku nauczycieli, którzy nie zamierzają przystąpić do ww. postępowań, należy wybrać opcję „nie dotyczy”.

barlink8012-09-2018 12:01:08   [#16]

A ja dopytam w tym wątku o inną rzecz.

Doczytaliście zmianę w instrukcji SIO  w sprawie godzin ponadwymiarowych nauczycieli?

 

Kiedyś było:

Godziny ponadwymiarowe – w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość średnioroczną.

 

A teraz mamy zarówno na 10 września, jak i na 30 września zapis:

Godziny ponadwymiarowe – w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość aktualnie realizowaną.

Jak wpisywałam średnioroczną to żadnych ostrzeżeń w programie nie miałam, a teraz mam sporo bo część nauczycieli ma obecnie prawie 30 godz tygodniowo w planie, a po odejściu klas maturalnych będzie miało np. 9. Kiedyś wszystko było ok bo wpisałam średnią ok 25godz. tygodniowo,  a teraz mam Ostrzeżenia....

 

Jak robicie? Zgodnie z instrukcją? :)

tarek12-09-2018 13:02:04   [#17]

Jaki stopień awansu wpisać w SIO nauczycielowi, który rozpoczyna pracę w szkole, zatrudnionemu na podstawie art. 10 ust. 7 KN i który złożył wniosek o odstąpienie od stażu na nauczyciela kontraktowego? Czy stażysta, czy bez stopnia awansu?

rzewa12-09-2018 15:31:19   [#18]

tarek: stażysta

barlink80: we wrześniu to nie ma różnicy, bo jeśli twój n-l ma średniorocznie 7 godz ponadwymiarowych, to we wrześniu ma ich 7 pomimo, że realizuje 30 godz/tyg, gdyż pozostałe 5 godzin, to nie są godziny ponadwymiarowe, a godziny, które są realizowane awansem za np. maj

natomiast w np. w maju (czy marcu jak są praktyki zawodowe) n-l będzie realizował np. 9 godz czyli wpiszesz mu że ma 0 ponadwymiarowych

barlink8013-09-2018 09:18:21   [#19]

U nas oblicza się i wypłaca wynagrodzenie średnioroczne za g.ponadwym. przez cały rok szkolny takie samo.

Przykład:

n-l ma w okresie IX-IV (jesteśmy LO) 30 godzin tygodniowo, zaś w okresie V-VI tylko 9 godzin.

Nasz OP każe obliczać średniorocznie godziny ponadwymiarowe takiego n-la następująco:

21godz.*30 tygodni + 9 godz.*38 tygodni (ilość tygodni ustalona jest odgórnie przez op) i ten wynik podzielić przez ilość tygodni czyli 38

i tak wychodzi 630+342/38 = 972/38 = 25,58 i to jest ta średnia n-la, którą ma płaconą przez cały rok od 1 września do 21 czerwca. 

No więc ile wpisać mu godzin ponadwymiarowych w tym SIO? Faktyczne przydziału z planu czyi 30 godzin tygodniowo czy jednak te uśrednione całorocznie czyli 7,58? Jak wpiszę mu faktyczne 13 i teraz na 30 września i na 31 marca bo wówczas równiez bedzie realizował jeszcze 30g/tygodniwo to nigdzie już później nie wpiszę mu ze realizuje wymiar 9/18, gdyż po prostu ani w maju ani w czerwcu nie robimy już sprawozdań stare SIO : )

Jeśli chodzi o instrukcje do NOWEGO SIO to jest napisane bardziej czytelnie na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/nauczyciele/, a mianowicie:

Przykładowo, nauczyciel mianowany realizujący obowiązki w klasach maturalnych miałby wykazane 18 godzin w „Tygodniowej liczbie godzin pracy” i dodatkowo np. 2 godziny ponadwymiarowe – w okresie od września do kwietnia, następnie np. 14 godzin w „Tygodniowej liczbie godzin pracy” – w okresie maj-czerwiec, a w okresie lipiec-sierpień – 18 godzin.

Zbaraniałam ... Wiem, że nic nie wiem ...

Proszę o pomoc.


post został zmieniony: 13-09-2018 09:28:23
rzewa13-09-2018 11:04:25   [#20]

źle każe OP obliczać i jeszcze za to beknąć może jak PIP przyjdzie na kontrolę

rozumiem, że n-l realizuje przez 30 tygodni 30 godz, a przez 8 tygodni 9 godz, zatem należy to obliczyć następująco:

9 * 8 = 72 tyle godz n-l nie wypracuje w okresie V-VI, czyli tyle musi "nadpracować" w okresie IX-IV zatem tygodniowo musi "nadpracować" 72/30 = 2,4 godz, wobec tego w tym okresie jego godziny etatowe to 20,4 godz/tyg, czyli realizowane wówczas godziny ponadwymiarowe to 9,6 godz/tyg i tyle trzeba wpisać w SIO

natomiast w okresie V-VI ponadwymiarowych godzin realizuje 0 i tyle trzeba wpisać w SIO

barlink8013-09-2018 11:19:33   [#21]

Dzięki :)

barlink8003-10-2018 08:38:33   [#22]

Zamykając wątek, który rozpoczęłam kopiuję komunikat MEN  z dnia 2 października.

Jak dobrze, że ktoś logicznie pomyślał :)

 

Komunikat nr 2 dotyczący wykazywania godzin ponadwymiarowych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r.

W instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.) znalazł się zapis:

„Godziny ponadwymiarowe – w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość aktualnie realizowaną.”

W poprzednich latach zapis ten nakazywał wykazywanie wartości średniorocznej godzin ponadwymiarowych. Okazuje się, że zmiana metody wykazywania godzin ponadwymiarowych w niektórych przypadkach powoduje, że nauczyciele realizują według stanu na 30 września więcej niż 1,5 etatu, inni zaś, będąc nauczycielami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, realizują we wrześniu mniej niż cały etat.

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie dają możliwości różnicowania wynagrodzenia nauczycieli w każdym miesiącu roku szkolnego, w zależności od realizowanej liczby godzin dydaktycznych, nauczyciel ma zagwarantowane wynagrodzenie wynikające z zawartej z nim umowy o pracę lub aktu mianowania niezależnie od tego, czy realizuje większą, czy mniejszą liczbę godzin dydaktycznych w pewnym okresie roku szkolnego.

W przypadkach opisanych powyżej należy zatem wykazywać średnioroczną wartość godzin ponadwymiarowych.

rzewa03-10-2018 09:05:22   [#23]

logicznie czy nie ale znowu sprzecznie z art 42 ust 5b KN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]