Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egz poprawkowy
strony: [ 1 ]
mbyks6127-08-2018 11:42:11   [#01]

Kochani pomóżcie !   Uczeń klasy II nie zdał egzaminu poprawkowego. Moim zdaniem powtarza klasę VII, ale czy na pewno ? A może idzie do kl.VIII ? Pomóżcie

bosia27-08-2018 13:46:43   [#02]

art. 128 ustawy wprowadzającej

2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej, z tym że dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

bosia27-08-2018 13:49:57   [#03]

i jeszcze to:

art. 44m u.s.o.

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej – semestrze programowo wyższym.

mbyks6127-08-2018 16:11:47   [#04]

Dziekuje Bosia

olaszyma27-08-2018 16:41:10   [#05]

wklejam w drugim wątku, bo może prędzej ktoś trafi na moje pytania.

Uczeń klasy 7 gimnazjum, który trafił tam bo nie uzyskał w roku 2017 promocji do klasy 2 gimnazjum. Jest w klasie siódmej SP, do której włączono jego gimnazjum a którą skończył w poprzednim trybie. (po klasie 6.)

Pytania. 

1. Co z jego arkuszem ocen? Założyć mu nowy? Dołączyć ten z 1 klasy gimnazjum? Wygrzebać z archiwum arkusz z czasów, gdy tam wcześniej chodził ale tam jest adnotacja "ukończył szkołę". 

2. Ma teraz 2 poprawki - jedną już zdał. Co będzie jeżeli nie zda drugiej? czy przysługuje mu promocja warunkowa? A co jeżeli skorzystał z niej w cyklu 6 letniej SP, która skończył? 

Ot zagwozdka  o której nie śniło się filozofom z MEN...

rzewa27-08-2018 20:28:59   [#06]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58811&ux=14&pst=13#pst13

teta27-08-2018 23:47:05   [#07]

Czy uczeń lub rodzic może odwołać się od oceny z egzaminu poprawkowego?

rzewa28-08-2018 00:31:14   [#08]

może zgłosić zastrzeżenia w trybie art 44n u.s.o. - pp to art 44n ust 7 u.s.o.

barkuk28-08-2018 22:37:18   [#09]

Uczeń liceum nie zdał poprawki -pierwszy raz w cyklu.

Czy  RP musi podjąć decyzję w sprawie promowania lub niepromowania/ ucznia,który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? 

rzewa28-08-2018 22:51:41   [#10]

taką decyzję rp musi podjęć w stosunku do każdego ucznia z końcem każdego roku szkolnego (w przypadku szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych z końcem każdego semestru nauki)

barkuk28-08-2018 22:55:26   [#11]

Nawet jeżeli mama ucznia nie chce ,aby był promowany ,,warunkowo"? 

 

rzewa28-08-2018 22:57:02   [#12]

nie musi on być promowany - pytałaś o uchwałę rp dotyczącą promowania lub niepromowania - ro musi zdecydować: albo o promowaniu albo o niepromowaniu

barkuk28-08-2018 23:04:42   [#13]

Tak, zapytałam nieprecyzyjnie. Uchwała musi być podjęta. A uczeń nie musi być promowany,ale o tym zadecyduje rada po uprzednim glosowaniu.Czy tak?

 

barkuk29-08-2018 10:55:29   [#14]

Proszę o podstawę prawną do uchwały ,,tzw. promocji warunkowej"-dotyczy ucznia w liceum.

DYREK29-08-2018 11:25:47   [#15]

Art. 44 m ust. 6 ustawy o systemie oświaty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560)

barkuk29-08-2018 11:27:53   [#16]

Dziękuję :)

 

barkuk29-08-2018 11:39:35   [#17]

A podstawa prawna w sprawie promowania ucznia liceum do egzaminie poprawkowym (UoSO czy PO) ?Proszę o pomoc.

 

 

Katarzyna Śniatkowska29-08-2018 11:57:29   [#18]

Witam, poproszę o odpowiedz

Uczeń klasy 7 nie przystąpił do egzaminu poprawkowego że względu na pobyt w szpitalu. Najprawdopodobniej  do końca września uda mu się przystąpić do tego egzaminu. Czy w takiej sytuacji, do czasu przystąpienia do egz popr jest on na stanie klasy 7, a jeśli zda to z dniem podjęcia uchwały przechodzi do klasy 8?

AnJa29-08-2018 12:58:03   [#19]

Tak robiłem.

ewitex03-09-2018 19:16:39   [#20]

czy podstawa prawna dotycząca zdania warunkowo dotyczy również ucznia gimnazjum i SP.

rzewa03-09-2018 20:39:59   [#21]

dotyczy

ale nie jest to żadne "zdanie warunkowe" to promowanie do następnej klasy pomimo klasyfikacji z jedną oceną niedostateczną

dwalcz05-09-2018 08:27:31   [#22]

Chcę się upewnić odnośnie ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego i nie otrzymał promocji do klasy 3gimnazjum. Uczeń staje się uczniem kl.8 SP, zakłada się uczniowi nowy arkusz ocen i wpisuje do księgi uczniów SP pod nowym numerem. Proszę o ewentualną korektę.

rzewa05-09-2018 09:37:40   [#23]

2 x tak

do arkusza należy dołączyć odpis arkusza ocen z gimnazjum


post został zmieniony: 05-09-2018 09:39:16
dwalcz05-09-2018 09:41:42   [#24]

dziękuję Rzewo

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]