Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zatrudnienie
strony: [ 1 ]
azikaj25-08-2022 08:24:32   [#01]

Dzień dobry, zatrudniamy pedagoga specjalnego na 8,25/22. Chcemy tą samą osobę zatrudnić na cały etat na nauczyciela wspomagającego 20/20 na zastępstwo. Nie wiem czy to powinny być dwie umowy, bo jedna na czas nieokreślony, a druga na zastępstwo? Czy można jedną umową ...

Margaretka225-08-2022 09:34:45   [#02]

Mam pytanie, czy nauczyciel kontraktowy, który uzyskał w lipcu 2022 ten tytuł, a był zatrudniony na czas określony do 31.08.2022,  inny nauczyciel przeszedł na emeryturę to czy od września 2022 można/trzeba dać umowę na czas nieokreślony kontraktowemu? 

Dan6725-08-2022 11:28:58   [#03]

Witam!

mam n-la:

1. zatrudnianego od 01.09.22 na zastępstwo /do końca roku szkolnego/ na cały etat - realizuje przygotowanie do zawodu i trzeba mu przydzielić mentora ?

2. zatrudnionego od 01.09.22 na zastępstwo do kwietnia 23 na cały etat - realizuje przygotowanie do zawodu i trzeba mu przydzielić mentora ?

3. czy tym nauczycielom należy należy się zasiłek na start?

Bardzo proszę o radę

 

rzewa25-08-2022 18:10:37   [#04]

#01: aneks do tej pierwszej na cały etat na okres nieobecności n-la X z pensum 21, a reszta godzin, tj. 7,5 jako ponadwymiarowe

#02: można zatrudnić na czas nieokreślony

#03:

1. tak

2. tak

3. tak, jeśli wcześniej takowego nie otrzymali

aga19626-08-2022 08:44:06   [#05]

Zatrudniam nauczyciela kontraktowego w trakcie awansu na mianowanego na zastępstwo (do 31.08)

Rozumiem, że wynagrodzenie zasadnicze ze stawki nauczyciela początkującego (3424,-)?

Margaretka226-08-2022 09:06:12   [#06]

Dziękuję za odpowiedź

rzewa26-08-2022 09:07:15   [#07]

do #05: tak

juasia26-08-2022 18:17:34   [#08]

czy nauczyciela początkującego mogę zatrudnić na rok, bo w przyszłym roku zmniejsza się diametralnie liczba oddziałów? czyli zatrudnienie ze względu na organizację nauczania

Jacek26-08-2022 18:38:20   [#09]

nie jest to przyczyna wynikająca z organizacji nauczania

juasia26-08-2022 18:49:07   [#10]

a jak zatrudnić katechetę kontraktowego? misję ma na czas-  "do odwołania"

rzewa26-08-2022 22:48:15   [#11]

czyli na czas nieokreślony

juasia27-08-2022 07:48:15   [#12]

a czym w takim razie są przyczyny wynikające z organizacji nauczania?

Ala27-08-2022 09:16:16   [#13]

zmniejszenie liczby oddziałów to będzie przyczyna wynikająca z organizacji nauczania ale dopiero w przyszłym roku

teraz robisz arkusz na ten rok i ta przyczyna nie występuje

a w przyszłym roku dasz wypowiedzenie temu nauczycielowi jeśli tak rzeczywiście się zmieni liczba oddziałów

bosia27-08-2022 09:59:29   [#14]

przyczyny wynikające z organizacji, to np. zmiana ramowych planów nauczania, czyli likwidacja lub zmiana godzin jakiegoś przedmiotu

wykreślenie zawodu z klasyfikacji w szkołach zawodowych

rzewa27-08-2022 14:54:08   [#15]

albo realizacja jakiegoś przedmiotu tylko w jednym półroczu roku szkolnego

zmiana nauczanego w szkole języka obcego lub rezygnacja z jednego z nauczanych j. obcych

itp.

mag-maggie29-08-2022 07:27:00   [#16]

Pytanie do rzewa

Jaką podstawę prawną wpisać w umowę nauczycielowi kontraktowemu, którego chcę od 1 września zatrudnić na czas nieokreślony.

ewa29-08-2022 09:31:19   [#17]

ja nie rzewa ale ... ;-)

wpisz art. 17 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. - Dz. U. poz. 1730

art. 17. Stosunek pracy z nauczycielem, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyjątkiem określonym w art. 10 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

bosia29-08-2022 09:53:25   [#18]

miałam też odpowiedzieć, ale jak było do Rzewy, to się powstrzymałam;-)

Ed29-08-2022 11:43:54   [#19]

Nauczyciel zatrudniony był w ub. roku szkolnym przez mianowanie. W kwietniu podpisał zgodę na ograniczenie zatrudnienia i ewentualne łączenie etatu w innej placówce. Organ prowadzący nie znalazł jednak godzin w innych placówkach, w związku z czym nauczyciel ten pozostanie u nas zatrudniony w niepełnym wymiarze (12/18). Mam teraz pytania:

1. Czy w związku z tym należy z nim zawrzeć porozumienie zmieniające ? 

2. Czy mimo wyrażenia zgody w kwietniu na ograniczenie zatrudnienia, może teraz nie zgodzić się na proponowany wymiar zatrudnienia - i co wówczas ?

3. Czy nauczyciel nadal pozostaje zatrudniony w szkole przez mianowanie, czy przechodzi na umowę na czas nieokr. ?

ewa29-08-2022 12:07:04   [#20]

1. można zaproponować

2. n-l teraz może się nie zgodzić, jeżeli nie przedstawiono mu warunku, że w przypadku braku godzin będzie pracował
   w niepełnym wymiarze z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia -  wówczas jest w pełnym wymiarze i tak też mu się płaci

3. tak, jest zatrudniony na podstawie mianowania

Ed29-08-2022 19:49:06   [#21]

ad. 1, Ewo: "można" ? czy "trzeba"  ?   :)

Jot29-08-2022 20:22:43   [#22]

Nauczyciel dyplomowany będzie miał w 2022/23  roku 2/22 godziny rewalidacji z uczniem z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej /w normie intelektualnej/. Oprócz tego 4 g nauczyciela współorganizującego z tym uczniem na wych fiz na zastępstwo ponad pół roku. Te 2 godziny nie są na zastępstwo. Jak zawrzeć taką umowę, skoro cześć jest na zastępstwo, a część nie? Proszę, doradźcie:-) Myślałam o zawarciu na czas określony na rok szkolny a w trakcie porozumienie zmniejszające, ale nie jest to chyba prawidłowe rozwiązanie nawet, jeśli ustalę to z tym nauczycielem..Czy wystarczy w tej umowie zapisać w przyczynie zawarcia umowy na czas określony, że 2/22 to godziny rewalidacji, a 4 godziny zastępstwo na czas nieobecności nauczyciela X? Pogubiłam się w tym.

IkaP29-08-2022 21:37:55   [#23]

Poproszę o potwierdzenie -pedagog 20/20 dostaje na zastępstwo na 4 miesiące doradztwo zawodowe 5/20. Robię aneks do umowy i dopisuję tylko dodatkowe stanowisko i 5 ponadwymiarowych? 

rzewa29-08-2022 23:41:50   [#24]

do #21 dyrektor powinien mieć podpisaną przez n-la zgodę na ograniczenie etatu na podstawie art 22 ust 2 KN -> to jest właśnie to porozumienie

do #22: należy podpisać z tym n-lem umowę na czas nieokreślony w wymiarze 2/22 etatu na stanowisku pedagoga specjalnego i aneks do tej umowy na czas nieobecności n-la X zmieniający ten wymiar na 6/21

do #23: nic nie robisz, po prostu przydzielasz mu te 5 godzin i tyle -> czyli będzie on realizował 25 godzin, w tym 5 ponadwymiarowych, a za 4 m-ce będzie już realizował goły etat -> żadne papiery na to nie są potrzebne (tak samo jak na zastępstwa doraźne)

a tak w ogóle lepiej by to traktować jako zastępstwa doraźne, bo zgodnie z art35 ust 1 KN nie można mu przydzielić takich godzin ponadwymiarowych

Jot30-08-2022 08:14:36   [#25]

rzewo, a czemu 6/21, a nie 6/22?

Jeszcze jedna prośba

Nauczycielka zatrudniona z pensum 18 ma ponadwymiarowe godziny : 2 rewalidacji i 6 pedagoga specjalnego. Jak w jej przypadku trzeba zrobić? Ma to być pensum łączone 18/18 plus 8/22?

rzewa30-08-2022 22:28:09   [#26]

dlatego, bo te 4 godziny są z pensum 20 -> zatem pensum łączone wynosi 21

powinno być pensum łączone obliczone dla 18/18 i 6/22, co daje pensum równe 19; czyli będzie ona miała 26 godzin z pensum 19, co oznacza etat i 7 ponadwymiarowych

ona musi podpisać zgodę na zmianę pensum z 18 na 19

Jot31-08-2022 01:54:47   [#27]

Dziękuję rzewo i proszę Cię jeszcze raz, bo niedokładnie napisałam to pytanie.

Ta nauczycielka ma 18/18 i dodatkowo 2 godziny rewalidacji oraz 6 pedagoga specjalnego. Musimy mieć min 5,5 g pedagoga specjalnego, ale OP wyraził zgodę na 6 godzin. Do tej pory nauczycielka miała pensum 18 i rewalidację rewalidację też w pensum z 18 , czyli miała 2 ponadwymiarowe. W tym roku będzie miała jeszcze 6 godzin pedagoga specjalnego. W tym przypadku obliczam pensum 18/18 i 8/22, czy 20/18 i 6/22.


post został zmieniony: 31-08-2022 01:55:00
KaPi31-08-2022 07:18:44   [#28]

ta druga wersja

mam nadzieję, że Rzewa potwierdzi, bo też kombinujemy... ;)

rzewa31-08-2022 08:29:44   [#29]

ani jedna ani druga :-)

napisałam wyżej: pensum należy obliczyć z przydziału 18/18 i 6/22, a rewalidację przydziela się z tego pensum jakie wyjdzie -> to pensum będzie wynosiło 19, zatem będzie ona miała rewalidację z pensum 19

a to co było w zeszłym roku nie ma żadnego znaczenia

a przez taki przydział w Twojej szkole będzie 0,32 pedagoga specjalnego (a nie wymagane 0,25)


post został zmieniony: 31-08-2022 08:30:40
KaPi31-08-2022 08:31:12   [#30]

:)

Jot31-08-2022 09:20:07   [#31]

Dzięki wielkie:-) Pojęłam wreszcie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]