Forum OSKKO - wątek

TEMAT: umowa na zastępstwo - dylemat
strony: [ 1 ]
Sekret04-04-2017 13:41:49   [#01]

Nauczyciel z dniem 1 kwietnia poszedł na roczny urlop bezpłatny. Przychodzi drugi nauczyciel na zastępstwo. Umowa na cały rok? czy do końca zajęć szkolnych do 23 czerwca + przedłużenie o 17 dni za niewykorzystany urlop i zatrudniamy ponownie od 1 września 2017?

 

Pomóżcie bo się zakręciłam...

rzewa04-04-2017 13:58:01   [#02]

na czas nieobecności n-la X nie dłużej niż do 10.07.17

a od 1.09 może być nadal ten n-l ale może też być inny...

Sekret04-04-2017 14:00:12   [#03]

no i git, dobrze myślałam, dziękuję rzewo :)

DMolly04-04-2017 15:19:03   [#04]

Pomóż Rzewo!

Czy mogę zatrudnić nauczyciela na zastępstwo już teraz z dniem 5 kwietnia za nauczyciela na zastępstwie? jest pani A na macierzyńskim i zatrudniłam na zastępstwo panią B, która ma umowę na zastępstwo do końca maja i czy za tę B mogę zatrudnić? Jestem placówką nieferyjną.

rzewa04-04-2017 15:31:27   [#05]

możesz :-))

rozumiem, że B też się rozchorowała...

DMolly04-04-2017 15:35:37   [#06]

niestety.....

Dziękuję.

Sekret06-04-2017 15:31:16   [#07]

Rzewo jeszcze jedno pytanko...

Pani prawnik która jest w op powiedziała ze ma być nauczyciel zatrudniony od 1 kwietnia 2017 na rok, a płatność ma być do 10 lipca i dopiero od 1 września...

 

Co o tym myślisz?

 

rzewa06-04-2017 16:26:38   [#08]

a pp pani prawnik podała?

zwłaszcza pp nie płacenia wynagrodzenia od 10.07 do 31.08 przy zatrudnieniu na rok

Sekret06-04-2017 20:54:15   [#09]

 

Dostałam taką odpowiedź:

 

Co do zasady umowę na zastępstwo zawiera się na cały okres nieobecności innego nauczyciela. Wówczas wskazuje się w umowie, że została ona zawarta na czas określony na okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy danego nauczyciela z podaniem przyczyny tej nieobecności (choroba, urlop macierzyński, urlop dla poratowania zdrowia itp.).

Umowę na zastępstwo można jednak zawrzeć na okres krótszy niż czas trwania zastępstwa nauczyciela. Tak stwierdził Sąd Najwyższy, który w wyroku z 27 lutego 1997 r. (I PKN 22/97) wskazał, że umowa o pracę zawierana z nauczycielem w związku z koniecznością zastępstwa innego nieobecnego nauczyciela nie musi być zawarta na cały okres jego nieobecności.

W takiej sytuacji w umowie o pracę można wskazać okres jej zawarcia za pomocą dat kalendarzowych albo metodą mieszaną ("na okres nieobecności w pracy nauczyciela ... lecz nie dłużej niż do dnia ..").

rzewa06-04-2017 22:46:31   [#10]

no... właśnie tak napisałam w #02

Sekret07-04-2017 08:33:44   [#11]

No i tez się tego bede trzymać. Dzięki

link12312-05-2017 23:18:43   [#12]

chciałem Was prosić o pomoc. Zatrudniłem nauczyciela na umowę na czas zastępstwo - nauczycielka przebywająca na długotrwałym l4. Zwolnienie lekarskie zakończyło się 11 maja. 12 nauczycielka wykonała badania lekarskie - wraca do pracy. Co z wynagrodzeniem za maj wypłacone z góry, które otrzymał nauczyciel który ją zastępował? Mam zwrócic się o zwrot części wynagrodzenia za okres 12 - 30 maja? Jeżeli tak - na jakiej podstawie prawnej? 

rzewa13-05-2017 10:17:35   [#13]

możesz to wynagrodzenie potrącić z przysługującego ekwiwalentu za urlop

a jeśli coś jeszcze zostanie do zwrotu należy n-la wezwać by to zwrócił

jak tego nie zrobi można iść do sądu, ale... czy warto?

link12313-05-2017 14:15:07   [#14]

własnie - jaka jest tego pp? Ten nauczyciel rozpoczął pracę od 1 maja - miałem zapewnienia, że zwolnienie, które juz trwało zakończy się dopiero w czerwcu…A tu taka niespodzianka..

rzewa13-05-2017 21:16:00   [#15]

Czyli za 13 dni musi zwrócić niezależne wynagrodzenie

link12322-05-2017 08:52:29   [#16]

rzewo dziękuję - a czy powinienem mu wyliczyć też ekwiwalent za urlop ( w zaokrągleniu  za te dni ktore przepracował)? wynagrodzenia za prace: czy wyliczać mu biorąc pod uwagę godziny czy dni? Bo są dwie mozliwości...


post został zmieniony: 22-05-2017 09:06:20
rzewa22-05-2017 10:58:30   [#17]

należy się ekwiwalent za 6 dni (5,6 w zaokrągleniu do pełnych dni daje 6)

lkk09-03-2019 17:55:23   [#18]

Z nauczycielem B jest zawarta umowa na czas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela A, który obecnie przebywa na urlopie uzupełniającym do 02.06.2019 r. Informuje również ustnie,że nie wróci do pracy do końca zajęć dydaktycznych (zwolnienie lekarskie), następnie od 22.06.2019 r. będzie wykorzystywał bieżący urlop wypoczynkowy. Do pracy powróci 01.09.2019 r. Nauczyciel zastępujący B urodził dziecko 15.02.2019 r. Złożył wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze. 

Do kiedy należy udzielić urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy za 2019 r.?

 

rzewa09-03-2019 18:58:18   [#19]

a od kiedy pracuje n-l B?

lkk09-03-2019 19:19:00   [#20]

Nauczyciel B pracuje od 01.09.2017 r.

rzewa09-03-2019 19:41:19   [#21]

wobec tego ma prawo do całego urlopu wypoczynkowego -> zatem powinna pracować do 31.08.2019 i tak należy udzielić urlopu

dla tej n-lki lepiej będzie, gdy wykorzysta tylko urlop macierzyński, za wakacje weźmie wynagrodzenie a urlop rodzicielski wykorzysta później jeśli znajdzie pracę - ma na to czas to ukończenia przez dziecko 6 lat

lkk09-03-2019 21:38:26   [#22]

Rzewo, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Proszę jeszcze o kilka informacji.

1. Czy nauczyciel A powinien złożyć pisemną informację,że nie wraca do końca zajęć dydaktycznych?

1. Jeśli nauczyciel wybierze opcję zaproponowaną przez Ciebie, to jak będzie miał płacony zasiłek macierzyński i rodzicielski?

2. Jeśli nauczyciel B pozostanie przy swojej wersji z #18 to rozumiem, że urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego udzielam do 31.08.2019 , ponieważ od 01.09. 2019  już nie jest pracownikiem, wypłacam ekwiwalent za 8 tygodni.

Jot09-03-2019 23:21:54   [#23]

    Czy prawidłowe jest zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo od 1 września na czas określony nie dłużej, niż do 22 czerwca 2019, jeśli nauczyciel, który jest zastępowany będzie przebywał jeszcze na urlopie uzupełniającym do końca czerwca, a potem ma urlop w wakacje?

rzewa09-03-2019 23:22:38   [#24]

1. nie musi - nie ma to znaczenia

2. po zastanowieniu stwierdzam, że jednak lepsze jest dla n-lki to co zrobiła -> czyli złożyła wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze -> udzielasz jej urlopu do 31.08 ale przez cały czas wypłacasz zasiłek w wysokości 80% podstawy zasiłku (mam nadzieję, że już tak robisz) i będzie go ona otrzymywała nadal po zakończeniu umowy bezpośrednio z ZUS

w tym celu musisz złożyć do ZUS-u:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,    
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów,    
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię oświadczenia o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem albo potwierdzoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię oświadczenia złożonego dla celów udzielenia urlopu rodzicielskiego,   
  • informację o stawce procentowej wypłacanego zasiłku macierzyńskiego, o ile nie została zawarta w zaświadczeniu płatnika składek Z-3.
rzewa09-03-2019 23:25:26   [#25]

do #23: nie, nie jest to prawidłowe - ten n-l powinien być zatrudniony do 31.08 (art 64 ust 5 KN oraz 152 k.p.)

178827-03-2022 08:48:22   [#26]

1. Nauczyciel A jest na urlopie macierzyńskim. Po nim wykorzysta rodzicielski. Następnie wypoczynkowy. Na horyzoncie pojawi się wiosną przyszłego roku szkolnego. Czy można np. jego godziny z przedmiotu dać innemu nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (nauczyciel B) a na godziny nauczyciela B podpisać umowę na zastępstwo z nauczycielem C (na czas zastępstwa za nauczyciela A, nie dłużej niż do jego powrotu).

2.Czy w umowie z nauczycielem C musi być z imienia i nazwiska zamieszczony nauczyciel, za którego jest zastępstwo?

3. Jak potraktować ww. sytuację:

a) gdy nauczyciele A, B i C mają chociaż jedne kwalifikacje takie same (tu raczej chyba nie ma problemu, kto kogo zastępuje),

b) gdy nauczyciel C ma wszystkie dyplomy inne niż nauczyciel A.

Proszę o odniesienie się. Pozdrawiam.

KaPi27-03-2022 10:50:21   [#27]

mamy taką sytuację: nauczycielka na zwolnieniu ciążowym, za miesiąc rodzi - czyli już po terminie przedstawienia arkusza... po urodzeniu będzie macierzyński na pewno, jeszze nie wiemy, czy rodzicielski

za nią zatrudniona jest inna pani na czas nieobecności

kogo ujmuję w arkuszu? 

dobrze myślę, że tę w ciąży?

a jak rozwiązać sprawę z tą drugą - na pewno zostanie, ale co z arkuszem i ewentualnym wypowiedzeniem?

dariuszn701-04-2022 10:30:08   [#28]

W arkuszu nauczycielka w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, z tą drugą zawarta umowa na zastępstwo maksymalnie do powrotu do pracy nauczyciela zastępowanego lub 31.08.2022 i po aneksie ewentualnie nowa umowa na zastępstwo. 

Z tą drugą można jeszcze było zawrzeć umowę do xx.07.2022, gdzie xx to data wynikająca z liczby dni urlopu które przysługują nauczycielowi na zastępstwie. (choć wiem, że na forum przeważają głosy żeby do 31.08 zawierać umowy na zastępstwo.)

KaPi01-04-2022 10:59:01   [#29]

ok ;)

Ed17-08-2022 20:39:17   [#30]

W okresie 1.09.2022 - 31.08.2023 nauczyciel przedmiotów zawodowych przebywać będzie na urlopie do por. zdrowia. Na okres nieobecności zatrudniamy na zastępstwo "nie-nauczyciela" na podst. KP. Na jaki okres powinna być zawarta dla niego umowa - biorąc pod uwagę właśnie zatrudnienie z Kodeksu Pracy?

rzewa17-08-2022 23:25:10   [#31]

do 30.06.2023 i bez ekwiwalentu za urlop, bo wykorzysta go w całości w naturze

Ed19-08-2022 19:46:56   [#32]

A czemu akurat do 30.06, a nie do 23.06 ?

rzewa19-08-2022 21:08:02   [#33]

żeby wykorzystał cały przysługujący mu urlop w naturze

Ed22-08-2022 07:05:03   [#34]

A może ten urlop wykorzystać wcześniej ? No bo skoro zatrudiony na Kodeksie Pracy, to może mieć urlop w ferie zimowe, w wiosennej przerwie świątecznej oraz w inne dni "wolne" (2.05, piątek po Bożym Ciele, itp.) ?

Macia22-08-2022 10:44:30   [#35]

Ja trochę z innej beczki. Będę zatrudniać od 1 września nauczycieli kontraktowych i stażystów. Jeśli zmiany w KN wchodzą a  życie 1.09 to jakie stanowisko wpisać nauczyciel czy nauczyciel poczatkujący no i główna sprawa jakie wynagrodzenie bo nie widzę rozporządzenia 

rzewa22-08-2022 14:51:35   [#36]

nauczyciel początkujący

ale dotyczy to TYLKO nauczycieli BEZ stopnia awansu -> kto stopień awansu ma, to go ma i nowe przepisy NIC w tym względzie nie zmieniają

rozp. płacowe pewnie będzie -> jest projekt rozporządzenia tu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//576/12361403/12890552/12890553/dokument563278.doc

muza23-08-2022 14:57:49   [#37]

Nauczyciela A zatrudniam na czas określony (1.09.22r. – 23.08.23r.) na 14/18. Jednocześnie powierzam mu 7/18 na czas określony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela B.  Jak podpisać umowę? Jedną, na której zaznaczam sposób zatrudnienia? Dwie – na jednej czas roku szkolnego, na drugiej – zastępstwo?
Jak zrobić, by nauczyciel A - w przypadku gdy nauczyciel B nie wróci do pracy – mógł otrzymać umowę na cały etat do 31 sierpnia 2023r.?

rzewa23-08-2022 22:45:11   [#38]

a dlaczego m-la A zatrudniasz na czas określony 1 roku w wymiarze 14/18?

należy z n-lem A podpisać umowę w wymiarze 14/18 na taki okres jaki trzeba, a potem aneksować ją (podpisc porozumienie zmieniające na czas nieobecności n-la B na pełny etat 18/18

pozostałe 3 godziny będą w tym okresie godzinami ponadwymiarowymi

matyldaa24-08-2022 00:07:15   [#39]

1. Nauczycielka (placówka feryjna) na urlopie zdrowotnym od 1 września do 30 czerwca. Na jak długo zawrzeć umowę z nauczycielką, która będzie ją zastępowała?

2.Przedszkole- zatrudniam nauczycielkę na 18/25. Prawdopodobnie w kolejnym roku nie będzie dla  niej godzin - jaką umowę zawrzeć? Jest to nauczycielka, która będzie kończyła staż na stopień nauczyciela mianowanego (rozpocznie 1 września trzeci rok stażu).

Roman Langhammer24-08-2022 05:18:53   [#40]

1. 01.09.22-31.08.23

2. Na czas nieokreślony.

Humorystycznie - prawdopodobieństwo jest na matematyce... choć w naszym prawie oświatowym sporo z niego też jest...;) Natomiast w przypadku zatrudnienia - a konkretnie w tym przypadku - prawo nie przewiduje prawdopodobieństwa. Choć wielu dyrektorów podpisałoby umowę tylko na 1 rok - ja jestem przeciwny takiemu podejściu. ;) Bo prawdopodobieństwo, że coś się zmieni w ciągu 12 miesięcy jest spore...;))) 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]