Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Co bedzie z nauczycielami??
strony: [ 1 ]
Renatka20-06-2022 13:28:10   [#01]

Czy planowane są okresy przejściowe dla nauczycieli którzy zakończą teraz staż na nauczyciela kontraktowego i otrzymają pozytywną ocenę ? czy ten czas zaliczy im się do stażu na nauczyciela mianowanego wg nowego rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela..

A  nauczyciel odbywający już staż na mianowanego będzie miał zaliczony staż na kontraktowego , roczną przerwę i obecny staż ?  Może nie doczytałam , może są zapisy o przejściowych przepisać uwzględniające w\w rozterki.

DYREK21-06-2022 15:54:01   [#02]

Przewiduje się dla nich oddzielne ścieżki awansu .

tu więcej:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy--karta-nauczyciela-oraz-ustawy-o-dochodach-jednostek-samorzadu-terytorialnego 


post został zmieniony: 21-06-2022 15:55:28
Zak21-06-2022 16:06:40   [#03]

A co będzie z nauczycielem kontraktowym od 10 lat, który nigdy nie zamierzał i nie zamierza  awansować na mianowanego?

DYREK21-06-2022 16:16:19   [#04]

To będzie, co uchwali sejm i określi minister w przepisach wykonawczych :-)

Tu projekt ustawy w wersji skierowanej do sejmu (17.06.2022r.):

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2351 

 

DYREK23-06-2022 12:49:00   [#05]

Sejm uchwalił zmiany w KN (23.06.2022 r.). 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Karta-nauczyciela-Sejm-uchwalil-przepisy-dot-awansu-zawodowego-i-wynagrodzen-8362017.html 

Renatka24-06-2022 10:18:51   [#06]

Dziękuję.

 

Roman Langhammer25-06-2022 07:46:28   [#07]

Czy ja dobrze rozumiem, że nauczyciele, którzy w pewnym momencie robili kontraktowego przez 12 miesięcy (te skrócenie z 2 lat), to teraz mogą od 1 września rozpocząć staż na mianowanego "po staremu", ale trwający 9 miesięcy? Pytam, bo mam sporą grupę tych nauczycieli.

izagim13-07-2022 08:58:16   [#08]

podnoszę

joljol14-07-2022 12:52:29   [#09]

no i mamy projekty

https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/911-awans-zawodowy-i-ocena-pracy-nauczyciela-projekty-rozporzadzen

na dole strony

Roman Langhammer14-07-2022 18:53:06   [#10]

Poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć ocenić w skali od 0 do 30. To będzie nieźle trudne zadanie. Już się zastanawiać czym się różnić będzie poprawność oceniona na 25 punktów od tej ocenionej na 26 punktów...:/

AnJa14-07-2022 22:56:46   [#11]

Problem teoretyczny raczej. W praktyce będziecie poruszać się w przedziale 6 -11.

juasia15-07-2022 09:27:10   [#12]

Roman- wg mnie dla takich nauczycieli ma zastosowanie: (KN)

Art. 10. Stosunek pracy z nauczycielem, który przed dniem 1 września 2022 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego, nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 11. Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel, który przed tym dniem uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, jest traktowany jak nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego

Roman Langhammer19-07-2022 10:26:17   [#13]

Czy dobrze rozumiem zapis:

"Art. 12. Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, skraca się o:

1) 2 lata – jeżeli:
a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub art. 9d ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r"

 

Nauczyciel uzyskał stopień mianowanego w lipcu 2021. Teraz mógłby rozpocząć staż na dyplomowanego, ale obejmują go nowe przepisy, gdzie będzie składał tylko wniosek o postępowanie kwalifikacyjne po przepracowaniu w szkole 5 lat i 9 miesięcy, ale w tym przypadku skracamy o 2 lata, czy będzie mógł złożyć wniosek za 3 lata i 9 miesięcy?

 

Czy ten okres liczymy od dnia nadania aktu mianowanego, czyli okres pracy wynosi 3 lata i 9 miesięcy, ale rok już minął, czyli wniosek może złożyć za 2 lata i 9 miesięcy?


post został zmieniony: 19-07-2022 10:38:09
joljol19-07-2022 14:07:02   [#14]

Wg mnie, tak

 

ale ja mam takie pytanie odnośnie zapisu: Art. 12. Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego - a jak złożą wniosek przed wrześniem, że z 1 września chcą rozpocząć staż po staremu?

Czyli jak ktoś zdąży i chce po staremu to ten zapis mu umożliwia?

Bo są różne interpretacje?

Leszek19-07-2022 14:20:27   [#15]

jeżeli to wejdzie w życie to wg mnie:

złożyć wniosek a rozpocząć staż to dwie różne sprawy

w/w nie rozpocznie już 1.09 stażu

pozdrawiam

 

joljol19-07-2022 15:29:28   [#16]

Leszku, dziękuję:)

ja też przychylam się do takiego myślenia

ale w znanym portalu napisali jak wyżej przytoczyłam - stąd moje rozterki

Serdeczności:)

joljol15-08-2022 15:44:30   [#17]

Okres zatrudnienia zamiast stażu

Nauczyciel miał rozpocząć staż na dyplomowanego od września 2022 r. Jakim regułom będzie podlegał?

Nauczyciele, którzy uzyskali już bądź uzyskają na starych zasadach stopień mianowanego i do 1 września 2022 r. nie rozpoczną stażu na stopień dyplomowanego, tego stażu nie będą już realizować. Zamiast tego będą pozostawali w zatrudnieniu i oczekiwali na możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień dyplomowanego (art. 12 projektu ustawy)

W opisanej sytuacji kluczowa jest data złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu. Jeśli bowiem nauczyciel złoży wniosek w dniu 1 września 2022 r., wówczas rozpocznie staż na starych zasadach. Jeżeli jednak nauczyciel tego nie zrobi, wtedy nie będzie już realizował stażu. Po upływie odpowiedniego okresu zatrudnienia będzie mógł wnioskować o nadanie stopnia dyplomowanego bez wcześniejszego odbywania stażu.

Wymagany okres zatrudnienia zostanie w tej sytuacji skrócony z 5 lat i 9 miesięcy do:

  • 3 lat i 9 miesięcy (o 2 lata) – dla nauczycieli, którzy odbyli staż na stopień mianowanego w dotychczasowym wymiarze,
  • 4 lat i 9 miesięcy (o 1 rok) – dla nauczycieli, którzy odbyli staż na stopień mianowanego w skróconym wymiarze.

 

dopytywałam juz o to, Leszek odpowiedział ale...

ale nadal mam wątpliwości, po tym co jest napisane (wkleiłam to co napisali w PO)

Roman Langhammer15-08-2022 16:19:15   [#18]

Moim zdaniem do 1 wrzesnia, to najpóźniej 31 sierpnia. A wtedy nie moze rozpocząć stażu. Gdyby ustawodawca dawał możliwość rozpoczecia stazu "po staremu" to napisałby - "i w dniu 1 września nie rozpoczaną stażu...".

A więc stazu na dyplomowanego na starycj zasadach juz nie mozna rozpoczac.

joljol15-08-2022 17:29:21   [#19]

ale do dnia...., tzn. że łącznie z tym dniem

wiem, dzielę włos na czworo, ale ... muszę wiedzieć :)

ewa15-08-2022 18:24:04   [#20]

no, wg mnie,  dzielisz ;-)

Kc art. 111 §2.Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

czyli jak Leszek i Roman


post został zmieniony: 15-08-2022 18:24:36
joljol16-08-2022 13:10:54   [#21]

nauczyciel ma wiele kwalifikacji

co z tego?

nie chce być pedagogiem specjalnym

po co ludzie się szkolą?

 

mało tego, jako dyrektor nie mam żadnej możliwości by szkoła miała z tego pożytek


post został zmieniony: 16-08-2022 13:11:51
KaPi16-08-2022 13:42:03   [#22]

ale... 

do 4 godzin ponadwymiarowych możesz dać nauczycielowi bez jego zgody, więc jeżeli masz dyplomy i zaświadczenia możesz te godziny przydzielić

 


post został zmieniony: 16-08-2022 13:42:50
joljol16-08-2022 14:00:54   [#23]

mam 11 godzin specjalnego, niestety

KaPi16-08-2022 15:06:56   [#24]

a może da się podzielić?

u nas planujemy dwóch specjalnych, po 5 godzin

dwalcz16-08-2022 16:00:33   [#25]

KaPi. moim zdaniem nauczyciel może się nie zgodzić (na ped.specjalnego), gdyż jest to nowe stanowisko i inne pensum.

KaPi16-08-2022 16:19:59   [#26]

ok, jeżeli zmieni się pensum to tak

ale jeżeli to logopeda lub terapeuta, którym pensum się nie zmieni?

dwalcz16-08-2022 22:10:06   [#27]

KaPi przeczytaj:

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko – procedura w przypa - Portal Oświatowy (portaloswiatowy.pl)

 

KaPi16-08-2022 22:38:59   [#28]

ok, inne pensum = inne stanowisko, ale...

nauczyciel terapeuta ma pensum 22 i pedagog specjalny też (przynajmniej u nas)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]