Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pedagog specjalista.
strony: [ 1 ]
Jar200608-07-2022 08:14:06   [#01]

Dzień dobry. Od września dyrektorzy zatrudniają w szkołach specjalistów. Jeśli nie uda im się znaleźć czy możliwe jest zatrudnienie na te godziny pedagoga kolejnego w szkole, do momentu pojawienie się w szkole specjalisty? Pozdrawiam.

Malmar6413-07-2022 07:20:36   [#02]

Jakie zajęcia może prowadzić pedagog specjalny? Przydzieliłam  zajecia logopedyczne i korekcyjno- kompensacyjne , ale nie wiem czy dobrze?

KaPi13-07-2022 08:39:06   [#03]

A co dasz logopedzie?

Czekamy na rozporządzenie... projekt, projektem...

Agnieszka Antczak02-08-2022 19:17:59   [#04]

Dzień dobry, jestem z Wami od niedawna i cieszę się, że jest takie miejsce na ziemi, które wspiera dyrektorów.  Pedagog specjalny, to każdy nauczyciel który skończył specjalizacje tj.

  • pedagogika rewalidacyjna, rehabilitacyjna, np. oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika,
  • pedagogika lecznicza lub inaczej pedagogika terapeutyczna,
  • pedagogika zdolnych i uzdolnionych,
  • pedagogika korekcyjna,
  • pedagogika resocjalizacyjna, jeśli nauczyciel nie posiada takich kwalifikacji tez zatrudniłabym na zastępstwo stałe kolejnego pedagoga i wysłała na podyplomowe z w/w. W sytuacji zatrudnienie nowego nauczyciela, wystąpiłabym o zgodę na zatrudnienie bez kwalifikacji. 
joljol03-08-2022 10:19:05   [#05]

w myśl projektu rozporządzenia - nie

ma być pedagogika specjalna

barbaszka03-08-2022 11:11:15   [#06]

Zgodnie z projektowanymi zmianami na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych będzie można zatrudnić nauczyciela posiadającego:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.
elrym03-08-2022 17:11:54   [#07]

W RozporządzeniuMEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych,psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych czytam:

§ 3. 2. Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, realizują:

1) zajęcia w ramach zadań związanych z:(...)

h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;

W związku z tym mam wątpliwości, czy jeśli zajęcia rewalidacyjne przydzielę np.poloniście, który ma kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (oligo.), to powinnam temu nauczycielowi wyliczyć pensum mieszane – uwzględniając liczbę godzin realizowanych z pensum przedmiotowcaoraz liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych realizowanych z pensum pedagoga specjalnego?

Dotąd, zajęcia rewalidacyjne realizowali nauczycielew ramach osobistego pensum, ale teraz waham się, czy nie należałoby potraktować zajęć rewalidacyjnych jako zajęć przypisanych pedagogom specjalnym, a więc obliczyć ułamek z pensum ustalonego przez OP dla tego stanowiska.Czy nadal można prowadzić zajęcia rewalidacyjne poza stanowiskiem pedagoga specjalnego?

Jot03-08-2022 17:36:17   [#08]

elrym- nad tym samym się zastanawiałam. A tak w ogóle to już całkiem zgłupiałam, bo myślałam, że godziny rewalidacji nie są wliczane do minimalnej liczby godzin specjalistów, a z tego wynika, że są? Proszę, wyjaśnijcie mi to, bo się zaplątałam całkiem.

kulka03-08-2022 18:16:16   [#09]

Nie rozumiem. 
Pedagog specjalny zatrudniony na 6h ma realizować w ramach TYCH godzin zajęcia rewalidacji?? Oraz wszystkie INNE od punktu a do h zadania…?? 

Dante03-08-2022 18:16:52   [#10]

do #07

Zakładając, że zajęć rewalidacyjnych na 1 ucznia jest min. 2 godz. tyg. to liczba godzin rewalidacji w szkole może

wypełniać cały wymiar pedagoga specjalnego lub nawet go przekraczać.

Dawałoby  to oszczędności OP, ale co z pozostałymi obowiązkami zapisanymi w rozporządzeniu ?

Jot03-08-2022 18:42:53   [#11]

no może źle to interpretujemy...sama nie wiem...

Jot03-08-2022 18:56:57   [#12]

Niedorzeczne wydają mi się te zajęcia rewalidacyjne w ramach tych godzin, bo w takim razie po co tworzone byłoby to stanowisko, skoro w  każdej szkole jest pedagog specjalny, jeśli są uczniowie z orzeczeniami, bo muszą mieć rewalidację.

klagor04-08-2022 08:26:46   [#13]

Mój pedagog ukończył studia mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli szkół i placówek specjalnych, a zatem czy mogę zatem uważać , że spełnia wymagania (3) i ma kwalifikacje dla pedagoga specjalnego?

malmar1504-08-2022 09:25:07   [#14]

ludzie, litości

nie powielajcie wątków

wiem, że jesteśmy w emocjach w związku z "gorącym" tematem, ale takie pisanie na wielu wątkach nie wnosi nic nowego, a wprowadza chaos

przepraszam, ale już....

KK7417-08-2022 12:13:25   [#15]

[#13] u mnie jest tak samo i uważam, że taki nauczyciel ma uprawnienia pedagoga specjalnego.

Za bardzo nie rozumiem skąd bierze się podawany na stronie MEiN i Ko algorytm wyliczenia etatów na ten rok 1,5 etatu (szkoła pow 100 uczniów) + 0,2 na każdą następną setkę skoro w KN jest algorytm 2 etaty plus 0,2 - może mi coś umknęło? Koś coś?

Mam też psychologa terenowego z PPP na 5h - i co mam zatrudnić teraz psychologa? Będzie to u mnie oznaczać zabranie godzin pedagogowi.

Mam mętlik w głowie.

Dante17-08-2022 12:33:50   [#16]

Patrz :

Poz. 1116

USTAWA z dnia 12 maja 2022 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Art. 29. Przepisy art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023, z tym że w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może być niższa niż:

1) 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;

2) 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;

3) 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;

4) 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30


post został zmieniony: 17-08-2022 12:34:35
KK7417-08-2022 14:33:32   [#17]

ok dzięki, to mi umknęło

barbaszka18-08-2022 13:35:30   [#18]

Nie rozumiem... HELP!

skoro pedagog specjalny ma mieć rewalidację w pensum, to ILE???

Ja mam w szkole 12 godzin pedagoga szkolnego. Zajęć rewalidacyjnych w sumie ponad 20 godz.

Co mam zrobić?

Ile mam dać rewalidacji?

Ręce mi opadają...

 

joljol18-08-2022 20:49:21   [#19]

A do wszystkiego będzie miał kwalifikacje?

cynamonowa18-08-2022 23:01:54   [#20]

Też się głowię - ile godzin pedagogowi specjalnemu ma wypełnić rewalidacja a ile inne zadania. Czy to dyrektor ustala proporcje ? 

 

joljol19-08-2022 07:28:25   [#21]

mi ten pedagog specjalny potrzebny jest jak dziura w moście

zadań ma tyle, ze nikt przy zdrowych zmysłach tego nie chce

rewalidacji nie pociągnie bo nie ma do wszystkiego uprawnień

ot i prezent...

margo1319-08-2022 08:34:00   [#22]

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej o specjalności - pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci niepełnosprawnością umysłową (licencjat) i pedagogika rewalidacyjna ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną (mgr) może być pedagogiem specjalnym i prowadzić rewalidację z uczniami klasy 3, 5 7?

bobi36719-08-2022 17:46:21   [#23]

Przepraszam ale gdzie konkretnie jest napisane, że pedagog specjalny w ramach swoich godzin ma prowadzić rewalidacje?

margo1319-08-2022 18:46:19   [#24]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 22 lipca 2022 r. poz. 1610

 

Paragraf 3 ust. 2 pkt 1h

i może tez prowadzić zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej paragraf 3 ust. 2 pkt 1g

rzewa20-08-2022 21:08:40   [#25]

bo jak najbardziej MOŻE jeśli ma odpowiednie kwalifikacje ale... nie prowadzi rewalidacji w ramach godzin pedagoga specjalnego, tak jak pedagog szkolny może prowadzić np. zajęcia socjoterapeutyczne (jak ma kwalifikacje) ale nie w ramach godzin pedagoga

barbaszka21-08-2022 15:32:08   [#26]

Rzewa, bardzo bym chciała, żeby tak było, bo masz logiczną rację.

Tylko czy zapis:

2. Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, realizują:

1) zajęcia w ramach zadań związanych z:

h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;

 

można tak rozumieć?

Z czego wynika, że te godziny z ministerialnego algorytmu, to NIE rewalidacje?

Oprócz logiki, oczywiście :-)

 

Jacek21-08-2022 15:39:23   [#27]

barbaszka  [#26]


to wynika, z tego, że czym innym są zadania pedagoga specjalnego, a czym innym zajęcia, które ma przypisane i się zgadzam z rzewą, że jeśli pedagog specjalny prowadzi zajęcia rewalidacyjne to nie są one wliczane do godzin pedagoga specjalnego.

noe1921-08-2022 18:01:54   [#28]

moim zdaniem to wynika także z tego:

"Do łącznej liczby etatów, o której mowa w ust. 3, nie wlicza się etatów nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym."

 

rewalidacja jest częścią kształcenia uczniów niepełnosprawnych

małgocha22-08-2022 16:46:54   [#29]

#28

Moim też - ale niestety nie wynika. Mój OP dzwonił do ministerstwa i ponoć uzyskali odpowiedz, że to dotyczy nauczycieli wspomagających. Też szukam argumentów (najlepiej prawnych). Nie zgadzam się na prowadzenie rewalidacji przez pedagoga specjalnego w ramach etatu, bo kiedy ma realizować resztę zadań?
Mam jeszcze jeden problem - zmniejszenie etatu pedagoga, bo zgodnie z wyliczeniem etatu specjalistów - cały nie potrzebny! Miało być dobrze a wyszło jak zwykle!

Jot22-08-2022 17:42:40   [#30]

Moim zdaniem podstawą prawną jest to, że rewalidacja nie jest pomocą psychologiczna- pedagogiczną, tylko wynika z ramowych planów nauczania.

BeataGie22-08-2022 22:04:53   [#31]

Pedagog specjalny, to u mnie dotychczasowy pedagog. Mam dwie pedagożki, obie mają kwalifikacje specjalnego. Etat pedagoga dzielę po połowie: pedagog szkolny i pedagog specjalista. Nie zamierzam w ramach etatów dawać rewalidacji tym bardziej, że nie udało mi się pozyskać psychologa. Obie Panie będą również wspierać psychologicznie. Jak zrozumiałam niepotrzebne jest porozumienie zmieniające warunki pracy (pomimo 2 stanowisk), tylko nowy zakres obowiązków

małgocha22-08-2022 22:28:09   [#32]

Czy ja dobrze rozumuję???

Co do art. 42d ust 6

Nauczycieli wspomagających zatrudnia się do współorganizowania procesu kształcenia integracyjnego (czyli w klasach integracyjnych)  i obligatoryjnie tylko w 2 przypadkach: autyzm i niepełnosprawność sprzężona. W innych przypadkach za zgodą OP.

 W normalnych klasach w szkole ogólnodostępnej, gdzie są uczniowie z innymi niepełnosprawnościami niż te powyżej, zatrudnia się nauczycieli w celu współorganizowania procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

– I takich nauczycieli zatrudniamy a ich godz. nie wliczają się (zgodnie z 42d.6) do etatów specjalistów.

i to wywnioskowałam na podstawie § 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 r., poz. 1309)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]