Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zatrudnienie nauczycieli w szkole niepublicznej od 1.09.2018r.
strony: [ 1 ]
Jacek Łuszczyk27-06-2018 11:59:13   [#01]

Czy można zatrudnić nauczyciela w szkole niepublicznej na umowę zlecenie od 1 września 2018 r. według Kodeksu Pracy , a nie Karty nauczyciela ?

AnJa27-06-2018 12:21:39   [#02]

Na umowę zlecenia zgodnie z KC- nie.
Na umowę o pracę godnie z KP-tak.
Na zasadach ustalonych w KN - tak.

DYREK27-06-2018 15:15:44   [#03]

W ustawie Karta Nauczyciela dodano art. 10a, zgodnie z którym od 1 września 2018 roku w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach - nauczycieli należy zatrudniać wyłącznie na podstawie umowy o pracę (zgodnie z ustawą Kodeks pracy). Zmiana dotyczy jednostek niepublicznych i obowiązuje bez względu na wymiar zatrudnienia.

Art. 10a. KN

W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

Niedopuszczalne będzie zawieranie z nimi lub kontynuowanie wcześniej zawartych umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia), których przedmiotem jest wykonywanie pracy pedagogicznej. Nie może to być także umowa o świadczenie usług edukacyjno-opiekuńczych przez osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą, która jest zawierana na podstawie art. 730  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez nauczyciela. 


post został zmieniony: 27-06-2018 15:19:01
AnJa27-06-2018 16:10:59   [#04]

A kto to jest nauczyciel?

DYREK27-06-2018 19:00:08   [#05]

czy jest to także bibliotekarz, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, terapeuta lub logopeda ? :-)

należy poczekać na ruch dyrektorów placówek prywatnych (dalsze zatrudnianie np. psychologa na podstawie umowy zlecenia)

czy w takim przypadku nastąpi wykreślenia z gminnego rejestru szkół ?

jaki będzie wynik rozstrzygnąć sądowych ?


post został zmieniony: 27-06-2018 19:01:13
AnJa28-06-2018 11:32:49   [#06]

ad #02

taka refleksja- czy zapis art.10a oznacza, ze w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych nie można zatrudniać nauczyciela na podstawie KN?
Nawet gdyby, hipotetycznie, taka była wola ?

rzewa28-06-2018 11:36:34   [#07]

nie można, ani teraz ani poprzednio, ale...

można ukształtować stosunek pracy tak jak kształtuje go KN w szkołach samorządowych, czyli pensum takie jak w KN, wynagrodzenie takie jak w KN, urlop taki jak w KN itd

Leszek28-06-2018 11:37:39   [#08]

art. 10a KN pisze "zatrudnia się" zatem nie daje alternatywy wg mnie

pozdrawiam

AnJa28-06-2018 11:47:37   [#09]

a zz o tym wiedzą?

ator07-08-2018 12:48:00   [#10]

Czy od 1 września 2018 r. dyrektor szkoły prywatnej z uprawnieniami publicznej może być zatrudniony na umowę zlecenie? Czy to standardowa umowa zlecenie czy coś szczególnego powinno się w niej znaleźć?

Czy zmiana dotycząca nauczycieli weszła już w życie? Tzn. czy nie można w szkole prywatnej o uprawnieniach szkoły publicznej zatrudniać na umowę zlecenie? Podobno jeszcze nie jest jeszcze zmieniony w tej kwestii KP. Jak to wygląda?

DYREK07-08-2018 14:34:00   [#11]

Czy dyrektor będzie wykonywał zadania nauczyciela ?

Zmiana dotycząca nauczycieli wchodzi w życie 1.09.2018 r. -> zobacz #03

ator07-08-2018 14:44:12   [#12]

Nie, tzn. dyrektor nie będzie prowadził żadnych zajęć z uczniami.

ator07-08-2018 15:57:17   [#13]

Czy zmiana #03 na pewno jest obowiązująca od 1 września 2018 r.? Taki był zamiar, ale czy dokonano zmian pod tym kątem w kodeksie pracy? Ma informację, że nie do końca, stąd moje pytanie.

DYREK07-08-2018 19:28:30   [#14]

Zostało uregulowane w KN i wystarczy. Nie ma potrzeby dokonywania zmian w Kodeksie pracy. Sprawy nauczycieli reguluje KN, a jeżeli coś nie jest w niej uregulowane, to dopiero wtedy stosujemy Kodeks pracy.

Odnośnie dyrektora trudno odpowiedzieć, wszystko zależy od jego zakresu obowiązków. Ja bym zatrudnił go zgodnie z Kodeksem pracy. 

rzewa08-08-2018 02:38:22   [#15]

dyrektor szkoły niepublicznej niewykonujący pracy nauczyciela może wykonywać swoje obowiązki w ramach stosunku cywilno-prawnego łączącego go z osoba prowadzącą

ator08-08-2018 08:28:11   [#16]

Dziękuję.

ator09-08-2018 08:20:30   [#17]

Czy w przypadku szkoły prywatnej (posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) można wobec nauczycieli zastosować umowę zlecenie? Jest to szkoła policealna zawodowa?

rzewa09-08-2018 08:22:14   [#18]

od 1.09 br nie można, o ile mają prowadzić zajęcia obowiązkowe

ator09-08-2018 08:44:19   [#19]

Dziękuję

Jot21-08-2018 01:25:16   [#20]

A co w przypadku małych szkół oddanych przez gminy do prowadzenia  osobom fizycznym lub stowarzyszeniom? Czy logopeda w takiej szkole podstawowej też musi być zatrudniony na umowę o pracę? Szkoła z oddziałami przedszkolnymi.

edithael22-08-2018 11:14:36   [#21]

Język angielski w szkole niepublicznej prowadzony dotąd przez native speakerów, na podstawie umowy ze szkołą językową. Zajęcia obowiązkowe - mam zatrudniać na umowę o pracę obcokrajowców, którzy zmieniają się co 3 miesiące...? 

Oprócz angielskiego z nativami uczniowie mają "normalny" angielski.

Kasia201223-08-2018 23:49:17   [#22]

U mnie z fakturami mam dogoterapie i hipoterapie -czy może tak zostać czy wg Was jest to już nie zgodne z nową ustawa?

rzewa24-08-2018 19:57:01   [#23]

uważam, że w każdym z powyższych przypadków - posty #20, 21 i 22 - można prowadzić zajęcia w dotychczasowej formie czyli na podstawie dotychczasowych umów

Kasia201228-08-2018 21:41:38   [#24]

Dziękuję za odpowiedź. Rzekomo jesteś niezastąpiona :)

rzewa28-08-2018 22:48:38   [#25]

hm... sugerujesz coś?

DYREK31-08-2018 09:35:29   [#26]

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 r. w szkołach niesamorządowych – informacja MEN

"Od 1 września 2018 r. z przepisów będzie zatem wprost wynikał obowiązek zatrudniania nauczycieli w ww. jednostkach na podstawie umowy o pracę. Przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia, a więc także do zatrudniania nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, czy też nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć."

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zatrudnianie-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2018-r-w-szkolach-niesamorzadowych-informacja-men.html 

Jot31-08-2018 19:04:43   [#27]

Dzisiaj słyszałam w telewizji, że umowa o pracę nie będzie dotyczyła tych specjalistów, którzy nie są pedagogami np muzykoterapeuta. Tak wypowiedział ...pan...wstyd się przyznać,nie zdążyłam przeczytać nazwiska, ale chyba ktoś z MEN-u. W informacjach POLSAT NEWS

Zak03-09-2018 16:44:10   [#28]

Zatrudniałem n-la logopedę na zlecenie. Od tego roku n-li nie wolno. Logopeda upiera się przy zatrudnieniu, jak dotychczas, na zlecenie. Specjalistów można na zlecenie. Ten logopeda ma kwalifikacje pedagogiczne. Czy mimo to mogę z nim zawrzeć umowę zlecenie jako ze specjalistą (nie nauczycielem - w tym roku nie przedstawi dokumentów z kwalifikacjami pedagogicznymi). Czy posiadanie kwalifikacji pedagogicznych jest kryterium rozróżniania w tym przypadku nauczyciela od nie nauczyciela?

rzewa03-09-2018 16:51:00   [#29]

nie

rozróżnieniem jest zatrudnienie jako n-la lub nie - umowa zlecenie jest wykluczona dla n-la -> zatem zatrudnienie na umowie zleceniu powoduje, że nie będzie on n-lem

i teraz: jeśli zatrudnienie tego logopedy jako n-la jest wymagane przez prawo, to takie zatrudnienie spowoduje, że przedszkole nie będzie spełniało wymagań prawnych czyli może zostać zamknięte

ale jeśli prawo nie wymaga zatrudnienia takiego n-la w przedszkolu (a nie znam przepisu, który by tego wymagał) to nic się nie stanie jeśli w przedszkolu takiego n-la nie będzie -> zatem wszystko ok

natomiast nie ma problemu by wynagrodzenie tak zatrudnionego logopedy rozliczyć z dotacji, gdyż pozwala na to art 35 u.f.z.o.

Zak03-09-2018 17:01:15   [#30]

Doprecyzuję. Logopeda jest zatrudniony jako nauczyciel w innej szkole. U mnie w szkole byłby na 4 godz. Czy prawo wymaga zatrudniania logopedy w szkole? Czy mogę jednak zatrudnić jako specjalistę nie nauczyciela?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]