BIULETYN INFORMACYJNY

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

 - sierpień 2022 r.
 

Przed nami XVI Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3-5.10.2022 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Kilkadziesiąt spotkań z praktykami i ekspertami - zajmiemy się bieżącymi potrzebami kadry kierowniczej i jej szkół, placówek, procedurami pracy w sytuacji, wsparciem przeciążonych pracą i zagrożeniami nauczycieli. Nie zapomnimy o szerszym spojrzeniu na edukację, o przyszłości nieprzystających do sytuacji wymagań programowych.

ZAPISY:

https://www.oskko.edu.pl/kongres/

Stanowisko OSKKO do MEiN – istotne problemy edukacji dzieci ukraińskich w Polsce. Pilne postulaty kadry kierowniczej oświaty.

https://www.oskko.edu.pl/ukraina/problemy-edukacji/index.html

Nauczyciele ukraińscy znający język polski, polscy znający język ukraiński. Dyrektorzy i społeczności szkolne, samorządowcy. OSKKO zaprasza poszukujących pracy i nauczycieli, potrzebnych w kształceniu przybyłych do Polski ukraińskich dzieci do wymiany informacji na naszej stronie.

https://oskko.edu.pl/ukraina/index.html

Szkolenia OSKKO - bon szkoleniowy OSKKO

https://www.oskko.edu.pl/szkolenia/bon-szkoleniowy-oskko/

https://oskko.edu.pl/szkolenia/index.html

Sierpień 2022 – jeszcze wakacje ale zaczynamy myśleć o wrześniu.

 

AKTUALNOŚCI OSKKO

powrót na początek

 

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 20:00 na platformie internetowej Zoom - online - odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO).

https://www.oskko.edu.pl/walnezebranieoskko2022/

Za nami – Konferencja OSKKO w Krakowie - 25-27 kwietnia 2022 r. (poniedziałek-środa). Szczegóły na stronie konferencji.

https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2022/

Za nami XV Kongres Zarządzania Oświatą - OSKKO w Zakopanem 3/4-6.10.2021 r.

Kongres Zarządzania Oświatą jest największym w Polsce spotkaniem kadry kierowniczej oświaty – nas, którzy, kierując szkołami, działając społecznie, organizując oświatę w samorządach, chcemy aktywnie wpływać na oświatę, być u źródła wydarzeń i zmian.

Materiały :

https://oskko.edu.pl/kongres/index.html

Zaglądajcie do naszej wymiany plików – tam zawsze jest coś interesującego i przybywa nowości.

http://oskko.edu.pl/wymiana_plikow/index.php

Projekty (niektóre) przepisów oświatowych - nie publikujemy tych, które projektami były tylko kilka godzin J) – wyjęto z wszystkich możliwych biurek ministerstwa.

1. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361403

2. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej,

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361406

3. Projekt rozporządzenia MEiN zmieniający rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‑wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361451

4. Projekt  rozporządzenia MEiN zmieniający rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361450

5. Projekt  rozporządzenia MEiN w sprawie oceny pracy nauczycieli

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361820

6. Projekt  rozporządzenia MEiN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

https://legislacja.gov.pl/projekt/12361823

7. Projekt  rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362051

8. Projekt  rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362052

9. Projekt  rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362151

10. Projekt  rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362200

11. Projekt  rozporządzenia MEiN w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362250

12. Projekt  rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362353

13. Projekt  rozporządzenia MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

https://legislacja.gov.pl/projekt/12362400

Rekomendujemy :

Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu PRACOWNIE PRZYRODNICZE

https://pracownieprzyrodnicze.pl/

Czy wiesz jak rozpoznać udar mózgu – zgłoś szkołę do programu Fast Heroes

https://pl-pl.fastheroes.com/

Do pobrania bezpłatna publikacja autorstwa Tomasza Bilickiego: "Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom? Program trzech godzin wychowawczych dla uczniów powyżej 13 lat."

https://oskko.edu.pl/rik/EBOOK-RIK.pdf

Nowi członkowie OSKKO.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzeszamy ponad 5800 członków rzeczywistych, mamy 9000 korespondentów oraz 32 000 czytelników mediów elektronicznych.

Lista członków OSKKO na dzień 27 czerwca 2022 r. liczyła 5844 osoby.

W styczniu 2022 r. przyjęto 22, w lutym 0, w marcu 17, w kwietniu 0, w maju 29, w czerwcu 0, w lipcu także 0 „nowalijek”.

https://oskko.edu.pl/o_oskko/listaoskko.html

Składki OSKKO.

Składki członkowskie OSKKO przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia. Ich wysokość ustala się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Opłacanie składki członkowskiej jest statutowym obowiązkiem każdego Stowarzyszonego

Składka członkowska OSKKO na rok 2022 wynosi:

1) dla osób aktywnych zawodowo: 80 zł (istnieje możliwość uiszczenia jej w dwóch ratach po 40 zł),

 2) dla emerytów i rencistów: 10 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek OSKKO (PKO BP): 80 1020 3541 0000 5102 0095 3075

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kady Kierowniczej Oświaty, ul. Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

Część z członków Stowarzyszenia opłaca składki członkowskie z budżetu placówki. W takim przypadku wystawiamy noty księgowe - prosimy jednak o wcześniejsze przesłanie następujących danych:

·                     imię i nazwisko osoby stowarzyszonej,

·                     danych do rachunku nabywcy (czyli najczęściej organu prowadzącego): nazwa, adres, NIP,

·                     odbiorcy: nazwa, adres.

Jeżeli chcesz sprawdzić stan swoich składek członkowskich lub masz inne związane z nimi pytania, prosimy o kontakt:

·                     e-mail: oskko@oskko.edu.pl

·                     tel.: (89) 527-95-14

https://oskko.edu.pl/o_oskko/skladki.html


 

FORUM OSKKO

powrót na początek

Trochę statystyki

W lipcu 2022 r. rozmowy dotyczyły – przede wszystkim zmian w statusie nauczyciela oraz zatrudniania nauczycieli specjalistów.

Powrócił najdłuższy z wątków w historii forum OSKKO - Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20583#pst20583

Wątki nadal są merytoryczne i dynamicznie prowadzone, zazwyczaj krótkie, niewiele z nich przekracza 15 wypowiedzi.

Oto kolejny przykład wątku, który zawiera maksimum wiedzy i minimum słów - ktosik – Świadczenie urlopowe czy się należy?

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65202&ux=148&pst=2#pst2

Na Facebooku osiągnęliśmy liczbę 7422 osób, które polubiły i 7994 osób obserwujących.

https://www.facebook.com/OSKKOedupl

Statystyka odwiedzin w lipcu 2022 r. w konkretnym dniu o wybranej godzinie – 13.07.2022 r., od godz. 12.00 do 13.00 zawitało na forum 1325 uczestników.

Forumowicze sięgają do wątków archiwalnych, które odżywają za przyczyną aktualnych wpisów – od 16 lat - hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11782#pst11782

Na stronie forum OSKKO do końca lipca 2022 r. znalazło się 63.529 wątków i 971.725 wypowiedzi.

Lipiec 2022 r. przywitała na forum Dan67 zakup sprzętu do terapii w szkole

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65221&ux=148&pst=2#pst2

Powracają i ciągle są aktualizowane wątki:

Skimir - Specjaliści wg nowego standardu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65130&ux=148&pst=79#pst79

Skimir - Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65070&ux=148&pst=37#pst37

DICK – Kiedy na emeryturę

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64610&ux=148&pst=29#pst29

misiek11 awans zawodowy - pilne

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65211&ux=148&pst=20#pst20

Potrzebny wątek – rzewa - Oświatowe orzecznictwo sądowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59875&ux=148&pst=94#pst94

UWAGA NOWOŚĆ - Orzeczenia sądowe w zakresie oświatowym:

III OSK 3002/21 - Wyrok NSA

Rada gminy nie ma kompetencji, aby uchwałą rady narzucać liczby uczniów w klasach szkół podstawowych - ocenił Naczelny Sąd Administracyjny

NSA wyjaśnia dalej, że skoro liczbę uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej ogólnodostępnej określa ministerstwo edukacji, to uszczegółowienie tego zakresu w uchwale rady gminy - nie mając podstawy prawnej - nie może zostać uznane za zgodne z prawem.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1505730AE7

Najciekawsze (wg mnie – subiektywny dobór) wątki rozpoczęte i zakończone (lub też nie) w lipcu 2022   r. :

Katarzyna M – Urlop wicedyrektora.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65225&ux=148&pst=10#pst10

basiabasia – dyrektor opiekunem stażu

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65234&ux=148&pst=10#pst10

Keri – kierownik świetlicy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65241&ux=148&pst=9#pst9

Renatka – art.68 ust.9

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65252&ux=148&pst=9#pst9

muza – oddelegowanie do prac komisji

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65253&ux=148&pst=8#pst8

krywio – przeniesienie stażu do innej szkoły, a ocena cząstkowa

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65240&ux=148&pst=8#pst8

Najpopularniejsze wątki założone we wcześniejszych miesiącach i zakończone (lub też nie) w lipcu 2022  r. (powyżej 120 wypowiedzi):

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4 – 20583 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20583#pst20583

hania - oświatowy przegląd prasy – 11782 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11783#pst11783

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – 1420 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1420#pst1420

Leszek – teksty ujednolicone – 619 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=619#pst619

beera - Interpretacje, pisma ministerstwa – 565 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=13506&ux=148&pst=565#pst565

Marek Pleśniar – WITAM nowych uczestników Forum i zapraszam do OSKKO - 451 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14791&ux=148&pst=451#pst451

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – 356 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=356#pst356

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - 301 wypowiedzi

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

edek – Laboratoria Przyszłości – 292 wypowiedzi

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64534&ux=148&pst=298#pst298

Kontynuuję informacje o najdłużej aktywnych wątkach (założonych tak, że trudno sięgnąć pamięcią). A nie przesadzając, o co najmniej pięcioletnim stażu na forum, czasami aktywne dłużej niż założyciel J ): Aktywnych często również dlatego, że poruszają ciągle absorbujące dyrektorów tematy.

hania - oświatowy przegląd prasy – założony 21.06.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=16416&ux=148&pst=11783#pst11783

Leszek – teksty ujednolicone – założony 8.12.2006 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=19211&ux=148&pst=619#pst619

Marek Pleśniar – PORA OPŁACIĆ SKŁADKI OSKKO - drodzy zapominalscy - założony 7.12.2007 r.

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=27295&ux=148&pst=301#pst301

KZ - Wyższy poziom wykształcenia - nowy akt nadania stopnia awansu - założony 2.07.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=31474&ux=148&pst=25#pst25

Maelka - Piaskownica O-Błędnych 4 – założony 19.11.2008 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=34223&ux=148&pst=20583#pst20583

Leszek – opublikowano nowe przepisy oświatowe – założony 15.06.2010 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=43000&ux=148&pst=1420#pst1420

malmar15 - Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - założony 7.01.2011 r.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44682&ux=148&pst=356#pst356

Z obserwacji trzeba przyznać, że nadal chętnie sięgamy „po stare” wątki.

 

WYMIANA PLIKÓW

powrót na początek

W wymianie znalazło się do końca lipca 2022 r. – 1744 pliki.

W lipcu 2022 r. zamieszczono 2 pliki – kalendarze nowego roku szkolnego.

Najpopularniejsze pliki w wymianie w każdym miesiącu 2022 r. – według stanu pobrań na koniec lipca 2022 r.:

- w styczniu 2022 r. Leszek - Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jso w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - już zmieniane na 31.01.2022 r.
 – 89 pobrań,

- w lutym 2022 r. Leszek - ujednolicone rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stan na 10.02.2022 r. rozpakować 7Z - 175 pobrań,

- w marcu 2022 r. MMW - Tabela pomocnicza w kwalifikowaniu uczniów z Ukrainy do polskiej szkoły. Dokument roboczy, przykład uproszczony na własne potrzeby. - 366 pobrań,

- w kwietniu 2022 r.  Leszek - ujednolicone na dzień 12.04.2022 r. rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 193 pobrania,

- w maju 2022 r. Leszek - 2 ujednolicenie - na dzień 18.05.2022 r. - rozporz. w spr. organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy - program 7z – 112 pobrań.

- w czerwcu 2022 r. tarek – Kalkulator wyliczania etatów specjalistów od 2022 – 387 plików.

A teraz pliki zamieszczone w wymianie w lipcu 2022 r.:

Data umieszczenia

Autor

Opis

Liczba pobrań do 31.07.2022 r.

27.07.2022

Tusia1

Mój kalendarz na 2022-2023
Pobierz: 
kalendarz duzy - 2022-23.zip* (13 KB)

48

27.07.2022

Jacek

Kalendarz 2022/2023 dla lubelskiego z przewidywanym terminem EO. Nie zostały uwzględnione jeszcze 2 dni wolne.
Pobierz: 
Kalendarz roku szkolnego dla SP 2022-2023.zip* (16 KB)

154

Powroty na forum - teraz pora na lipiec i sierpień 2018 r.

Spróbujmy wrócić do tamtych czasów… 4 lata temu…

A o co pytano i jak odpowiadano – zajrzyjmy.

W lipcu 2018 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto tylko 73 wątki, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. Dante  Ocena pracy nauczyciela

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58235&ux=148&pst=80#pst80

2. zawietka Czas pracy wicedyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59258&ux=148&pst=41#pst41

3. Benigna przeglądy techniczne budynków

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=14566&ux=148&pst=31#pst31

4. Gaba – składkiiiiii - zaległe i nie tylko

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57823&ux=148&pst=28#pst28

5. lk – okulary dla informatyka

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=12533&ux=148&pst=26#pst26

6. Aleks Godziny ponadwymiarowe dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57982&ux=148&pst=25#pst25

7. Jacek – Konsult -zm. ustawy Prawo oświatowe i innych ustaw

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60377&ux=148&pst=24#pst24

8. ergo – zalecenia w orzeczeniu ucznia niepełnosprawnego

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57463&ux=148&pst=16#pst16

9-10. pszemolek art. 222 przepisów wprowadzających ustawę - prawo oświatowe

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60343&ux=148&pst=15#pst15

9-10. DK – Praca w niedzielę a dzień wolny z godzin dyrektorskich

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60402&ux=148&pst=15#pst15

W sierpniu 2018 r. rozpoczęto lub kontynuowano, a następnie zamknięto 149 wątków, oto dziesiątka najpopularniejszych:

1. JP – art. 42 ust. 5c od 1.09.18

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59968&ux=148&pst=62#pst62

2. kulka – Urlop dla poratowania zdrowia - zgoda dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=58095&ux=148&pst=52#pst52

3. petrus  – Zatrudnienie stażysty od 1 września

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60342&ux=148&pst=45#pst45

4-5. Jolka N Umowa o pracę - różne pensum godzin

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57210&ux=148&pst=44#pst44

4-5. koala – pisma do nauczycieli w sprawie łączonego pensum.

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60145&ux=148&pst=44#pst44

6. Jaga – Nauczyciel wspomagający

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59189&ux=148&pst=31#pst31

7-8-9. darek7205 – Przykładowy kalendarz - SP

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55374&ux=148&pst=26#pst26

7-8-9.  Jacek Konsultacja - projekt rozporządzenia MEN ws BHP w szkołach

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60455&ux=148&pst=26#pst26

7-8-9.  DBA godziny do dyspozycji dyrektora

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59998&ux=148&pst=26#pst26

10.  Sekret –  pensum

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60519&ux=148&pst=22#pst22

Prawo:

W lipcu 2022 r. ukazały się 224 przepisy w elektronicznych Dziennikach Ustaw i 89 w elektronicznych Monitorach Polskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

Dzienniki Ustaw dostępne są pod adresem https://monitorpolski.gov.pl/DU , a Monitory Polskie na stronie https://monitorpolski.gov.pl/MP .

W lipcu 2022 r. ukazało się 6 przepisów w zakresie prawa oświatowego i bliskiemu oświacie.

1. 13 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1482 rozporządzenie MEiN z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 2a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

2. 19 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1510 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy.

3. 22 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1540 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji weszło w życie z dniem 22 lipca 2022 r., z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

4. 29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 weszło w życie z dniem 30 lipca 2022 r.

5. 29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1593 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2013 r.

6. 29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1594 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2017 r.

Cykl – WĄTEK „SUBIEKTYWNIE WYRWANY” spośród innych – a uważam, że pomocny Rozwiązanie umowy 6.07.2022 a ekwiwalent za urlop???:

 (1) N-l odchodzi na emeryturę 6.07.2022. czy należy mu wypłacić ekwiwalent za urlop??? i w jakiej wysokości. 56 dni – 14 dni ferie = 42 dni minus 6 dni lipca. czyli ekwiwalent za 36 dni? czy dobrze liczę?

(2) należy mu się ekwiwalent za min 4 tygodnie i 2 dni, czyli za 30 dni i tyle należy wpisać w świadectwo pracy

ale otrzyma 1.07 całe wynagrodzenie urlopowe za lipiec, zatem należy mu 6.07 wypłacić jeszcze ekwiwalent za 5 dni

(3)  Z nauczycielem przedszkola (stażystą) zawarto umowę od 1 września 2021 r. na czas określony (zastępstwo) i zapisano: na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. Zastępowany pracownik przedłużył nieobecność do 27 sierpnia 2022 r., następnie będzie wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Zastępujący  pracownik jest w ciąży, przewidywany termin porodu 27 lipca 2022 r. Czy w opisanej sytuacji zastępującemu pracownikowi  można przedłużyć umowę o pracę do 31 sierpnia 2022r.?

(4) tak, można

choć nie ma takiego obowiązku.

(5) Dziękuję bardzo.

(6) Z nauczycielem matematyki (mianowany) zawarto umowę od 1 września 2021 r. na czas określony (zastępstwo) do 30.06.2022 . Nauczyciel nie chciał wychowawstwa, więc miał wymiar 17/18.  Teraz upomina się , że powinien mieć umowę przedłużoną do 31.08.2022.  Czy ma rację?

Nauczycielka za którą pracuje kończy 10 lipca urlop rodzicielski. Czy ten zatrudniony w zstępstwie  nauczyciel słusznie się domaga zatrudnienia przez okres  wakacji?  I czy przy niepełnym wymiarze ( 17/18) przysługuje mu 5,6 dnia na miesiąc?

(7) Ma rację - powinien być zatrudniony z całym należnym mu urlopem, czyli do 31.08.2022 r.

(8) W jaki sposób można przedłużyć o 2 miesiące umowę o pracę pracownikowi z # 03?

(9) podpisać aneks do umowy w zakresie daty, czyli zmienić datę z 30.06.2022 na 31.08.22

(10) Dziękuję. 31.08.2022. 

Leszek Zaleśny