Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dyrektor opiekunem stażu
strony: [ 1 ]
basiabasia07-07-2022 13:43:31   [#01]

W przedszkolu 3 nauczycieli jest w trakcie awansu na stopień nauczyciela mianowanego. 30 czerwca 2022 dwóch nauczycieli dyplomowanych, którzy byli opiekunami stażu dla tych nauczycieli, odeszło na świadczenie kompensacyjne. Na placówce pozostali tylko nauczyciele kontraktowi i dyrektor - nauczyciel dyplomowany.

Pyt. 1) czy w tej sytuacji dyrektor może być opiekunem stażu nauczycieli robiących awans? Jeśli tak to jaka podstawa prawna? Jeśli nie to kto ma pełnić tę funkcję? 

2) czy dyrektorowi jako opiekunowi stażu będzie się należał dodatek opiekuna stażu 

Bardzo proszę o odpowiedź, bo sytuacja jest trudna !

joljol07-07-2022 14:05:39   [#02]

W publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego dyrektor nie może pełnić funkcji opiekuna stażu (art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela)

rzewa07-07-2022 21:46:21   [#03]

Dyrektor jak najbardziej może być opiekunem stażu!

W art 9c ust 4 KN nie ma zakazu -> w tym przepisie jest tylko mowa o tym, że opiekun stażu musi być n-lem mianowanym lub dyplomowanym ale w szkołach i przedszkolach niesamorządowych opiekunem stażu może być też n-l bez stopnia awansu lub ze stopniem n-la kontraktowego, o ile zajmuje stanowisko kierownicze

basiabasia08-07-2022 11:06:17   [#04]

rzewa - dziękuję za informację! Proszę jeszcze o wyjaśnienie czy dyrektorowi w tej sytuacji należy się dodatek opiekuna stażu. 

rzewa08-07-2022 11:08:36   [#05]

tak, należy się

wemes13-07-2022 13:16:41   [#06]

Pamiętać trzeba, że w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego dyrektor nie może pełnić funkcji opiekuna staż (art. 91c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

 

KaPi13-07-2022 13:41:42   [#07]

wemes - czy na pewno dobra pp? Art. 91c ma tylko dwa ustępy... źle sprawdzam???

wemes13-07-2022 14:12:44   [#08]

powinno być  - art. 9c ust. 4 

KaPi13-07-2022 14:19:11   [#09]

no to z tego artykułu wynika to, co napsała Rzewa...

MKJ13-07-2022 16:31:14   [#10]

Wemes, nie tylko może, ale czasami musi! Zdarza się, że w szkole (przedszkolu) samorządowej jedynym nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym jest dyrektor i wtedy nie ma wyjścia - tylko on może pełnić funkcję opiekuna stażu. W szkołach niesamorządowych dyrektorem może być również nauczyciel kontraktowy, więc może się zdarzyć, że nie ma żadnego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i stąd jest zapis, że w takiej szkole funkcję opiekuna może pełnić również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

IkaP08-08-2022 07:54:51   [#11]

Od września zapis ten doprecyzowano i teraz w uzasadnieniu do zmian zapisano „Mentorem nie będzie mógł być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, z wyjątkiem przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz szkół artystycznych, w których mentorem będzie mógł być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zajmujący stanowisko kierownicze”.

Na wielu portalach już obecnie interpretuje się dotychczasowy zapis jako wykluczenie dyrektora i wicedyrektora z możliwości obejmowania opieką nauczyciela stażysty i kontraktowego w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

rzewa08-08-2022 13:59:07   [#12]

czyli będą takie sytuacje, że nie będzie w danej jednostce osoby, która mogłaby tym mentorem być, jeśli jedynym n-lem mianowanym/dyplomowanym w tej jednostce będzie dyrektor - i co wtedy?

awans dla nauczyciela będzie niemożliwy?

czyli to doprecyzowanie psu na budę jest

a jeśli w jednostce niepublicznej nie będzie żadnego n-la mianowanego i dyplomowanego, co wcale takie rzadkie nie jest, to awans też możliwy nie będzie...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]