Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oddelegowanie do prac komisji
strony: [ 1 ]
muza27-07-2022 10:44:03   [#01]

Czy będąc powołanym - jako ekspert -  do prac w komisji na kolejny stopień awansu zawodowego mój OP powinien mnie do tych prac oddelegować (nie korzystam z urlopu wypoczynkowego), czy też może, a nie musi, mnie oddelegować (korzystam z urlopu wypoczynkowego).

joljol27-07-2022 10:50:13   [#02]

nie musi, to jest płatne, więc ... 

muza27-07-2022 10:52:32   [#03]

To inaczej, czy OP może mi tego urlopu nie udzielić?

dawdaw27-07-2022 10:55:46   [#04]

A po co pytać o zdanie OP... Skoro mamy nienormowany czas pracy i nikt się z OP nie pyta czy my pracujemy w weekendy, święta, etc. Bez względu na to, czy będziemy mieć zarobek czy nie, nikt nas nie zwolni z tego, co powinno być wykonane w pracy,... Smutne, ale prawdziwe.

muza27-07-2022 11:05:40   [#05]

#04 Owszem, ale wolę nie dawać powodów do uderzenia kijem. I jakoś mnie to nurtuje, ponieważ ktoś na jakiejś komisji zasugerował, że jego OP oddelegowuje do prac w komisji na podstawie jakiegoś przepisu; ale tego przepisu nie sprecyzował. 

joljol27-07-2022 11:07:26   [#06]
muza27-07-2022 10:52:32   [#03]

To inaczej, czy OP może mi tego urlopu nie udzielić?

W przypadku, gdy posiedzenie komisji koliduje z czasem pracy i obowiązkami nauczyciela w szkole, nauczyciel może skorzystać z urlopu bezpłatnego (art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Skimir27-07-2022 17:53:05   [#07]

#05 Muza, nie dawaj też powodu OP’kowi do przekonania, że wszystko od niego zależy i musi się na wszystko zgodzić :-)

beba127-07-2022 19:32:02   [#08]

ekspert zostaje powołany do komisji przez organ albo prowadzący, albo nadzoru pedagogicznego i na tej podstawie przysługuje mu prawo do zwolnienia z pracy na czas niezbędny do udziału w pracy komisji na podstawie § 6 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. (Dz. U. 2014 poz. 1632) Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Dalej... z tego samego rozporządzenia:

§ 16.2 W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5–7, 10 oraz w § 11 ust. 1
pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu – w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

osobiście jak biorę udział w komisji jako ekspert zawsze biorę urlop, wtedy nikt mi nie zarzuci, że w ramach godzin pracy wykonuję zadania za dodatkowe "ciężkie pieniądze";)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]