Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Specjaliści wg nowego standardu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
tarek13-06-2022 12:25:49   [#51]

W wymianie plików wrzuciłem kalkulator wyliczania etatów i godzin specjalistów (przy założeniu pensum 22 godz.). Jakby jakies uwagi, to poprawię :)


post został zmieniony: 13-06-2022 12:26:04
mimka13-06-2022 13:27:05   [#52]

Mam zespół zaburzeniowy ... jak będzie przy 454 uczniach + przedszkolakach? 

Obecnie mam zatrudnionych 2 pedagogów po 0,5 etatu każdy + logopeda 0,5 etatu. 

joljol13-06-2022 19:05:11   [#53]

1,5 + (0.2x4)= 2.3 pula 

2,3 x 0.25% = 0,575 

 

tak to rozumiem:)


post został zmieniony: 13-06-2022 19:05:47
bosia13-06-2022 20:01:13   [#54]

od 101 do 200 uczniów – 1,5 etatu

od 201 do 300 – 1,7    

od 301 do 400 – 1,9    

od 401 do 500 – 2,1     

czyli przy 454 uczniach co najmniej 2,1 wynosi łączna liczba etatów specjalistów, w tym obowiązkowo pedagog specjalny i psycholog co najmniej po 0,525 etatu dla każdego

Dante13-06-2022 20:32:31   [#55]

U mnie  (#37) przy 750 uczniach mam na wejściu 3,5 etatu pedagog + logopeda oraz 1 et. psychologa (który wg mnie

już wejdzie do nowej puli)

Tak więc  muszę posiadać w sumie 3,5 etatu psycholog + pedagog specjalny.

W sumie mam mieć 7 etatów, ale z kalkulatora określającego minimum miałbym tylko 2,7 etatu specjalistów wszystkich typów.

2,7 etatu względem 7 etatów czyni znaczącą różnicę.

========================================

Czy jeszcze czekamy na poniższe :

4.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje obliczeń, o których mowa w ust. 3, oraz ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, pomniejszone, zgodnie z ust. 3, wartości łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych: 1) w roku 2022 – do dnia 13 czerwca;

 

 


post został zmieniony: 13-06-2022 20:43:04
jerzyk14-06-2022 14:40:53   [#56]

.


post został zmieniony: 14-06-2022 14:54:45
Dante28-06-2022 10:04:49   [#57]

Pojawia się taka interpretacja:

W szkole z 750 ucz. wg standardu  przyjętego w ustawie, wymagana liczba etatów specjalistów (taka baza minimum)

to 2,7 et.

Z zapisów ustawy : z tej puli wg standardu  25% pedagoga  spec. czyli 0,675 et. i 25 % psychologa czyli 0,675 et.

W obecnej sytuacji zatrudnienia na stałe obecnych specjalistów na 3,5 etatu (w tym psycholog 1 etat)  potrzebuję tylko 

pedagoga specjalnego na 0,675 et.

Będę miał więc 3,5+0,675 etatów.


post został zmieniony: 28-06-2022 10:16:37
tarek28-06-2022 10:20:01   [#58]

Może to wynikać z faktu, że jest już po ruchu służbowym i trudno (choć nie niemożliwe) byłoby zwalnianie już zatrudnionych specjalistów.

Albo może być tak, że liczba etatów w całym organie prowadzącym wg nowego przelicznika spadłaby ponieżej średniej z lat 2021 i 2022 i OP narzuca zwiększenie w niektórych jednostkach, aby zachować wymaganą liczbę.

AnJa28-06-2022 13:17:15   [#59]

Tak szczerze mówiąc, to z #55 - 58   w pełni rozumiem tylko ten Jerzyka:-)

Leszek21-07-2022 10:16:47   [#60]

20.07. 2022 r. - Senatorowie PiS zaproponowali na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży poprawkę do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która miałaby przesunąć o dwa lata wejście w życie standardów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

pozdrawiam

Jot21-07-2022 10:33:39   [#61]

No coś podobnego. To miałoby oznaczać że nawet te zmniejszone standardy nie weszłyby od tego września?

AnJa21-07-2022 10:58:40   [#62]

Czyli dotarło go MEiN że tych norm nie da się osiągnąć ot tak, z palca.

Roman Langhammer21-07-2022 11:38:25   [#63]

No... czas na takie zmiany jest wyśmienity...

AnJa21-07-2022 11:43:10   [#64]

Każdy jest tak samo dobry. Komu udało się znaleźć obsadę ten będzie ją miał. Pozostali odetchną z ulgą a jakaś grupa nowych specjalistów pojawi się na rynku. 

Może...

Roman Langhammer21-07-2022 11:55:44   [#65]

Tak, tylko że przepisy obowiązujące 1 września powinny już dawno być. Niebawem trzeba robić aneksy, a przepisów brak. I co?

Pewnie niektórzy już znaleźli np. psychologow czy logopedów, a teraz OP im powie, że jednak nie ma zgody na zatrudnienie zatrudniać. 

Roman Langhammer26-07-2022 08:14:11   [#66]

Ostatecznie Senat nie przyjął tej poprawki (za nią głosowali senatorowie PiSu)... więc wygląda na to, że przepisy jednak będą obowiązkowe.

Macia26-07-2022 10:37:23   [#67]

Czyli w końcu ci specjaliści od 01.09.2022r. wchodzą?

Piszecie że 1,5 etatu przy liczbie dzieci powyżej 100  czy dobrze rozumiem że chodzi o pedagoga i psychologa bo ogółem specjalistów a w ustawie jest 2 etaty 

ergo26-07-2022 12:59:31   [#68]

Prace nad zmianą ustawy jeszcze nie są zakończone - trafi do Sejmu, planowany termin posiedzenia 5.08.


post został zmieniony: 26-07-2022 12:59:48
Dante26-07-2022 14:21:59   [#69]

do #67

W okresie przejściowym ma być 1,5 etatu :

Art. 29.

Przepisy art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 42d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2022/2023, z tym że w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może być niższa niż:

1) 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;

2) 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 3) 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50; 4) 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.

Macia27-07-2022 08:40:36   [#70]

Dzięki Dante coś mi tam świtało ale nie doczytałam dokładnie 

Ergo jak to nie zatwierdzone skoro już jest w Dz.U.2022.1116 z dnia 2022.05.26

USTAWA z dnia 12 maja 2022 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie: 27 maja 2022 r., 1 września 2022 r.

 

 


post został zmieniony: 27-07-2022 08:52:21
KaPi27-07-2022 09:12:52   [#71]

to o jakich poprawkach debatował Senat?

Macia27-07-2022 12:00:23   [#72]

może chodzi o awans i ocenę pracy

Roman Langhammer27-07-2022 13:26:42   [#73]

Komisja senacka chciała przy okazji oceny, awansu itp. dołożyć tam artykuł (), który przesuwał te przepisy w czasie. Ale senat nie przyjął tej poprawki, więc wchodzą 1 września.


post został zmieniony: 27-07-2022 13:26:57
Macia27-07-2022 13:35:26   [#74]

ale rozporządzenia o kwalifikacjach dalej nie ma i póki co to oferty pracy dla pedagoga specjalnego w p-lu  na stronę KO nie możemy wrzucac

ergo27-07-2022 13:49:37   [#75]

Zgodnie z procesem legislacyjnym Sejm rozpatruje poprawki Senatu, dlatego napisałam, że nic jeszcze nie jest przesądzone w kwestii obowiązku zatrudniania specjalistów wg nowego algorytmu od września.

Roman Langhammer27-07-2022 14:00:05   [#76]

Ergo, ale ta poprawka nie przeszła przez senat, więc temat specjalistów jest zamknięty. Specjaliści są w innej ustawie niż obecnie procedowana.

Specjaliści są tutaj:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001116

zemi28-07-2022 09:09:19   [#77]

1. Kiedyś była mowa (nie pamiętam gdzie), że w przypadku, jeśli w szkole ubyło uczniów w stosunku do roku poprzedniego, to wymiar specjalistów może byś mniejszy.

Moja szkoła mieści się w przedziale 100 - 200, a więc 1,5 etatu. Ubywa mi od września 24 uczniów. Czy mam szanse na zmniejszenie wymaganego wymiaru?

2. Jaki jest obecnie dozwolony wymiar etatu nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi? Mam psychologa, który jest jednocześnie przedmiotowcem. Mam sp+ przedszkole. Po 0,25 etatu w każdym to 0,5 etatu - 11 godzin. W sumie przekroczy mu półtora etatu. Zmieniło się coś? Dozwolone takie przekroczenie jeśli n-l się zgodzi?

3. Ten w/w nauczyciel już prowadzi zajęcia z psychologiem (2 godz.) z uczniami z opinia ppp. Czy te godziny z Arkusza wlicza się w wymaganą ilości godzin specjalistów?

Ps. Teoretycznie jestem na urlopie :)))

 

jerzyk28-07-2022 23:12:52   [#78]

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych

 

zemi29-07-2022 11:11:43   [#79]

Dziękuję za link.

Rozumiem, że te godziny specjalistów, które już mamy w Arkuszu, wlicza się do wymaganej liczby.

Danusia01-08-2022 10:41:26   [#80]

Nie rozumiem potrzeby wprowadzenia stanowiska "pedagog specjalny". Zadania określone w rozporządzeniu z 30 lipca br. doskonale u nas realizował "zwykły" ; ) pedagog. Nie są także w dalszym ciągu określone kwalifikacje pedagoga "specjalnego". Chyba że czegoś nie doczytałam.

Jot01-08-2022 10:48:22   [#81]

no dla mnie też nie jest to zrozumiałe, chyba, że pedagog specjalny przejmie na siebie to wszystko, co dotyczy uczniów z orzeczeniami...pedagog specjalny wybrany przez dyrektora odpowiednio do rodzaju orzeczeń w szkole....Ale co, jeśli w szkole jest duuuużo przeróżnych orzeczeń to nie wiem i dlatego czekam, aż będzie to jasne. Jeśli ktoś ma jakieś info, jak miałoby to wyglądać to proszę napiszcie.

ejkej01-08-2022 11:34:23   [#82]

Brak rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, tzn. że nadal nie możemy zatrudnić pedagoga specjalnego. A czas ucieka...

katarzs01-08-2022 13:52:05   [#83]

U nas wprowadzamy do arkusza stanowisko pedagoga specjalnego i wyrzucamy na razie na vacat (póki nie ma określonych kwalifikacji dla niego).

martek01-08-2022 14:50:07   [#84]

to ja już nic ne rozumiem....:( do dzisiaj sądziłam, że godziny, które już mam w arkuszu nie będą wliczane do tych dodatkowych, a tu dzisiaj Zemi napisał/a, że jednak tak...? Może ktoś rozwieje moje wątpliwości?

zemi01-08-2022 19:13:24   [#85]

martek

Ja tak wywnioskowałam po przeczytaniu wątku. Ludzie wyliczali ile już mają, to ile im jeszcze trzeba.

Wcześniej też "obiło mi się o uszy", że poza Arkuszem.

Więc sama nie wiem. 

zemi01-08-2022 20:39:12   [#86]

"Należy pamiętać, że jeżeli liczba dzieci lub uczniów nie zmniejszyła się w organie prowadzącym w stosunku do średniej z poprzednich dwóch lat, nie ma możliwości zmniejszania liczby etatów nauczycieli specjalistów".

 

Gdzie mogę  znaleźć, o ile mogę zmniejszyć, bo to by mnie uratowało, a ubyło mi ponad 20 uczniów.

 

KaPi01-08-2022 20:41:02   [#87]

trzeba wyliczyć, ile etatów potrzeba według liczby uczniów

w tych etatach są już ci zatrudnieni, z tym, ze psycholog i pedagog specjalny to 25% tych etatów

więc jeżeli jest już np. pedagog i logopeda na pełen etat, a z wyliczeń wychodzi powiedzmy 1,7 etatu, to teoretycznie jest nawet nadmiar, ale nie ma specjalnego i psychologa, których trzeba "dozatrudnić"

ja tak to rozumiem

Dante01-08-2022 21:45:35   [#88]

1. Najpierw wyliczanka etatów specjalistów z algorytmu

2. Następnie wyliczone etaty dzielisz  na 4 ( 25% + 25% +25 % + 25 %)

3. Psycholog 25 %  wyliczonych  etatów,  pedagog specjalny 25% wyliczonych etatów

4. Należy zatrudnić pedagoga specjalnego na wymiar 25 % wyliczonych  etatów bo go nikt nie ma,

 a psychologa:

- jeśli nie ma  w ogóle w szkole należy zatrudnić do poziomu 25% wyliczonych etatów

- jeśli jest ale poniżej 25% wyliczonych etatów należy  ,,dotrudnić", żeby spełniony był wymóg 25 % etatów
  z algorytmu

-  jeśli w szkole jest psycholog  w wymiarze ponad 25% etatów to nic nie należy robić.


post został zmieniony: 01-08-2022 21:46:14
Roman Langhammer02-08-2022 09:49:15   [#89]

Z projektu rozporządzenia:

 

§ 19a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

1)     jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)     jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3)     jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.”;

 

§ 30a. Do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego:

1)     w przedszkolach, o których mowa w § 4 – posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, określone w § 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

2)     w szkołach i przedszkolach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 – posiada również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

basiaj02-08-2022 13:20:41   [#90]

 Witam czy to znaczy ,że psycholog , który ma oligo - może być pedagogiem specjalnym ?

kulka02-08-2022 16:34:52   [#91]

do #90

wg mnie tak, ale tylko do 2026 r.
dziwne…

kulka02-08-2022 16:38:33   [#92]

Myślę, że zamysł jest taki, aby pedagogiem specjalnym mógł być tylko ktoś po lic lub mgr pedagogiki specjalnej. Nauczyciele, którzy zrobili studia podyplomowe zostaną po 2026r. z niczym. 
A wątpię, aby 6 godz.na stanowisku ped.specj.zmotywowało nauczycieli, aby zrobili 5- letnie studia…! 

ergo02-08-2022 17:10:23   [#93]

Ten punkt nie ma ograniczenia czasowego, więc raczej nie zostaną z niczym osoby po studiach z zakresu pedagogiki i kursach kwalifikacyjnych/studiach podyplomowych.

§ 19a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła

3)     jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.”;

Roman Langhammer02-08-2022 17:33:35   [#94]

Tak... ale psycholog, który ma 2 dodatkowe specjalności z pedagogiki specjalnej z podyplomówek (surdo i tyflo)... po 2026 roku nie będzie mógł być pedagogiem specjalnym. A akurat mam taką sytuację. Mam fajną dziewczynę, która ma 3/4 etatu psychologa, a resztę wspomagania... która mogłaby być (i byłaby) świetny pedagogiem specjalnym (miałaby etat łącznie)... ale z tego zapisu nie będzie mogła być...

Jot02-08-2022 19:30:18   [#95]

No nie wiem ergo, bo w pkt 3 jest " a ponadto" a nie " lub"...

matyldaa03-08-2022 08:07:52   [#96]

Mam pedagoga po studiach podyplomowych z pedagigiki opiekuńczo wychowawczej. Nauczyciel ten ma ukończone również studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Czy może być, w okresie przejściowym, pedagogiem specjalnym? 

klagor04-08-2022 08:27:42   [#97]

Mój pedagog ukończył studia mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejoraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli szkół i placówek specjalnych, a zatem czy mogę być pewna , że spełnia wymagania (p.

malmar1504-08-2022 09:24:55   [#98]

ludzie, litości

nie powielajcie wątków

wiem, że jesteśmy w emocjach w związku z "gorącym" tematem, ale takie pisanie na wielu wątkach nie wnosi nic nowego, a wprowadza chaos

przepraszam, ale już....

margo1304-08-2022 09:34:53   [#99]

Pedagog ukończył studia mgr na kierunki pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe na kierunku psychopedagogika, diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna czy może być pedagogiem specjalnym?

mirzer06-08-2022 15:49:07   [#100]

Dzień dobry

Czy nauczyciel, który ukończył studia mgr na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe: diagnoza, terapia, wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może być pedagogiem specjalnym?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]