Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Specjaliści wg nowego standardu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
joljol08-08-2022 08:46:11   [#101]

tak

Jot08-08-2022 10:04:29   [#102]

Rozumiem, że pedagog szkolny który ma dodatkowo studia podyplomowe pedagogika lecznicza może być też pedagogiem specjalnym? W szkole są dzieci z niepełnosprawnością ruchową 

Mentorek08-08-2022 11:07:58   [#103]

Dzień dobry, jak Państwo interpretujecie przepisy? Czy mając do dyspozycji od września np.  120 dzieci 33 godziny dla  specjalistów trzeba je wszystkie zagospodarować? Tzn. po 0,25 psycholog i pedagog specjalny (czyli teoretycznie 18 godzina), zostaje 15 na pedagoga, logopedę i terapeutę. Czy mogę nie wykorzystać tabelkowej puli 33 godzin tylko przykładowo potrzebne - realne 28 godzin z 33? 

ainer1208-08-2022 12:30:44   [#104]

Bardzo proszę o odpwiedź.Jestem tak skołowana tymi przepisami w dodatko są tak różne interpretację...

Czy nauczyciel wychowania przedszkolnego ,który ukończył: studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki  i studnia podyplomowe z sudopedagogiki i kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej może być pedagogiem specjalnym?

 

joljol08-08-2022 12:32:01   [#105]

# 14 - tak

kulka08-08-2022 13:15:16   [#106]

Do #104
Moim zdaniem tak. Do 2026r. 
Potem już nie będzie potrafił na tym  stanowisku pracować. Tak mówią aktualnie przepisy. 

joljol08-08-2022 14:09:06   [#107]
joljol08-08-2022 12:32:01   [#105]

# 14 - takto było do 104:)

rzewa08-08-2022 14:09:26   [#108]

tak mówi projekt rozporządzenia - jeszcze nie wiadomo, czy takie przepisy będą

kulka08-08-2022 15:36:15   [#109]

Oby. Oby projekt został poprawiony i zawierał zapisy realnie możliwe do realizacji w szkole. Bo ped specjalny zatrudniony na cząstkę etatu na np. 6h i w ramach tych godzin realizujący zajęcia rewalidacji oraz długi  katalog innych zadań jest po prostu nierealne. 

krywio08-08-2022 18:46:03   [#110]

1. Czy do godzin pedagoga specjalnego mogą zostać wliczone:

a) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

b) zajęcia rewalidacyjne?

 

2. Jeżeli tak, czy wystarczy mieć ukończone:

a) studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej?

b) studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki?

 

 

kulka08-08-2022 20:16:17   [#111]

Teoretycznie tak, bo jesli  pedagog specjalny ma prowadzić rewalidację, to tak. Ale. Aktualnie rewalidację prowadzą specjaliści wg tego, do czego mają kwalifiakcje (np.inny dla dzieci słabowidzących, inny dla dzieci z niepełn.umysłową, inny do dzieci niepełnosp.ruchowo, inny dla dzieci z autyzmem itd.). Teraz w projekcie  rozporządzenia- pedagog specjalny ma prowadzić zajęcia rewalidacji… Czyli może jednak wszystkie? Czy piszący przepisy nie widzą nieścisłości? 


post został zmieniony: 08-08-2022 20:18:02
Gabrysia08-08-2022 22:27:16   [#112]

Wyjaśnienie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pedagog-specjalny--odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

Roman Langhammer09-08-2022 08:52:59   [#113]

Uważam, że psycholog (5letnie mgr) po podyplomówce specjalnej powinien mieć stałe uprawnienia do bycia pedagogiem soecjalnym.

Malmar6409-08-2022 09:52:39   [#114]

Wiem ,że to już nudne pytać ciągle o kwalifikacje, ale proszę o podpowiedź czy nauczyciel który ma studia podyplomowe z "pedagogika szkolna- diagnoza i terapia psych- pedagogiczna w pracy pedagoga szkolnego" może byc pedagogiem specjalnym ?

Pani ma studia z pedagogiki w zakresie pracy socjalno- opiekuńczej.

joljol09-08-2022 10:36:07   [#115]

wg mnie - może

dawdaw09-08-2022 11:16:08   [#116]

Hm...

Cytując link udostępniony w #112, stan na 09.08.2022r., godz. 11:15:

Pojęcie pedagogiki specjalnej jest pojęciem pojemnym, jednak należy łączyć je z następującymi kierunkami studiów/ specjalizacjami:

 1. Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
 2. Resocjalizacja;
 3. Surdopedagogika;
 4. Tyflopedagogika;
 5. Oligofrenopedagogika;
 6. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 8. Pedagogika resocjalizacyjna;
 9. Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
 10. Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
 11. Pedagogika korekcyjna.

Czy dobrze rozumiem, że osoba np. (nie obrażając) nauczyciel "obojętnie jakiego przedmiotu" posiadający studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny w zakresie jak wyżej, tj. coś do wyboru z 1-11, do dnia 31 sierpnia 2026r. może być nauczycielem - pedagogiem specjalnym?

 

Dante09-08-2022 11:22:54   [#117]

I jeszcze taka wątpliwość :

Pedagog specjalny może prowadzić rewalidację, a jest po surdopedagogice.

A rewalidacja  konkretnego dziecka dotyczy zakresu tyflopedagogiki. I co : pedagog specjalny może rewalidować

dziecko z wadą wzroku ???


post został zmieniony: 09-08-2022 11:23:15
dwalcz09-08-2022 11:45:58   [#118]

A co z nauczycielami po terapii pedagogicznej? mogę być ped. specjalnymi?

Ed10-08-2022 12:20:04   [#119]

Czy w myśl projektu rozporządzenia oraz uwzględniając informacje zawarte w linku ([#112]) na stanowisku pedagoga specjalnego można w okresie przejściowym zatrudnić:

1) nauczyciela przedmiotowca z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki;

2) pedagoga szkolnego z ukończonymi studiami podyplomowymi z logopedii ?

rzewa10-08-2022 13:31:34   [#120]

2 x tak

margo1310-08-2022 13:41:35   [#121]

1. Pedagog ukończył studia mgr na kierunki pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe na kierunku psychopedagogika, diagnoza i pomoc psychologiczno-pedagogiczna czy może być pedagogiem specjalnym?

2. Nauczyciel, który ukończył tyflopedagogikę?

3. Nauczyciel, który ukończył edukacje wczesnoszkolną i przedszkolną z rewalidacją dzieci niepełnosprawnością umysłową oraz Pedagogikę rewalidacyjną ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną.

Czy ci nauczyciele mogą być pedagogami specjalnymi?

rzewa10-08-2022 23:16:02   [#122]

może poczekajmy aż rozporządzenie będzie chociaż podpisane...?

Marek Pleśniar11-08-2022 00:02:44   [#123]

już wiemy - od kuratoriów - że zadanie jest takie - "spełniasz choć jedno wymaganie - jesteś specjalista"

dawdaw11-08-2022 08:03:07   [#124]

czyli moje przelane myśli w [#116] dobrze rozumiem? ;-)

barborka211-08-2022 10:09:43   [#125]

Nauczyciel:

-studia II stopnia: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

-studia podyplomowe (3 sem.): Spektrum autyzmu, zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

Czy taki nauczyciel może być pedagogiem specjalnym do dnia 31 sierpnia 2026 r.

 

 

 

 

dawdaw11-08-2022 11:29:18   [#126]

wg mnie, na podstawie [#112] - tak, do 31.08.2026r. :-)

joljol11-08-2022 12:15:02   [#127]

może

barborka211-08-2022 12:25:23   [#128]

Ufff...

Dziękuję ;-)

matyldaa11-08-2022 12:47:34   [#129]

Było w poprzednim wątku, ale wątpliwości pozostały: czy zajęcia rewalidacyjne można prowadzić poza stanowiskiem pedagoga specjalnego czy wliczane są one w jego zadania:  " (...) Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, realizują zajęcia w ramach zadań związanych z: : (...) h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych).

joljol11-08-2022 14:05:06   [#130]

mogą prowadzić te, do których mają kwalifikacje:)

Jot11-08-2022 14:54:47   [#131]

Tak joljol, tylko czy wtedy te godziny muszą być wliczone do przysługującego limitu min godzin pedagoga specjalnego? O to pewnie chodzi Matyldzie i ja też mam z tym problem tzn nie rozumiem tego 

joljol11-08-2022 16:27:51   [#132]

ja tak rozumiem

że do tych, do których będzie miał kwalifikacje to dam temu specjalnemu, np. będzie to oligofrenopedagog to będzie miał RI z dzieckiem np. z zespołem Downa

ale już RI dziecka ze spektrum autyzmu, w normie - to mu nie dam, tylko innemu specjaliście, np. 4/22

 

ogólna pula godzin (etatu - w moim przypadku na pedagoga specjalnego 0,5 etatu - 11 godzin) ma mi się zgadzać

ale to ja tak rozumuję

a jak to widzą inni?

margo1311-08-2022 17:13:52   [#133]

Ja rozumiem to tak jak #132

1. tyflopedagog - 2h (słabowidzący) -prowadzi nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej po tyflopedagogice

2. surdopedagog - 1h (słabosłyszący) - prowadzi nauczyciel j. polskiego po surdopedagogice

3. rewalidacja z uczniami z lekkim 3h (prowadzi nauczyciel wczesnoszkolnej)

4. rewalidacja z uczniami z aspergerem 2h (prowadzi pedagog szkolny po rewalidacji)

5. rewalidacja z uczniami z lekkim 2h (prowadzi pedagog szkolny po rewalidacji)

6. rewalidacja z uczniem z niepełnosprawnością ruchową 2h (prowadzi pedagog szkolny po rewalidacji)

 

ogólna pula godzin (etatu - w moim przypadku na pedagoga specjalnego 0,5 etatu - 11 godzin) ja mam 12 h i czy te godziny rewalidacji załatwią mi już godziny pedagoga specjalnego w tym roku szkolnym?


post został zmieniony: 11-08-2022 17:15:36
bega11-08-2022 17:34:02   [#134]

A czy rewalidację ruchową ucznia z niepełnosprawnością w tym afazją dacie nauczycielowi, który ma terapię pedagogiczną i rewalidację dziecka ze specjalnymi potrzebami?

kulka11-08-2022 18:15:52   [#135]

Do #132 

joljol, czy dobrze rozumiem, ze u Ciebie pedagog specjalny będzie rewalidację realizować w ramach pensum, a każdy inny nauczyciel będzie miał za rewalidację płacone dodatkowo, np.nadgodziny?  

joljol11-08-2022 18:29:31   [#136]

raczej nie, będzie uśrednienie,

nauczycielki mają dodatkowe kwalifikacje


post został zmieniony: 11-08-2022 18:29:49
KaPi11-08-2022 18:51:40   [#137]

ale jeżeli te nauczycielki uczą przedmiotu i dostają rewalidację, to nie ma uśrednienia, bo rewalidacja nie ma pensum

joljol11-08-2022 18:55:56   [#138]

zgadza się:)

margo1311-08-2022 19:02:09   [#139]

Do  #137

Ale jeżeli nauczyciel przedmiotowiec będzie traktowany jako pedagog specjalny to jego rewalidacja będzie z pensum 22.

KaPi11-08-2022 19:11:49   [#140]

jeżeli będzie miał kawałek przedmiotu i pedagoga specjalnego to będzie miał uśrednienie

a jeżeli teraz jest przedmiotowcem to rewalidację ma ze swojego pensum i dojdą godziny specjalnego do uśrednienia

Jot11-08-2022 20:32:19   [#141]

Dalej tego nie rozumiem. to ten przedmiotowiec będzie pedagogiem specjalnym zgodnie z pulą godzin przyznaną nam od 1 września, czy nie?

Nie wyobrażam sobie nadal tego, bo np w szkołach bardzo dużych, gdzie jest dużo różnych orzeczeń i potrzeba wielu kierunków pedagogiki specjalnej może zdarzyć się, że tych godzin /licząc rewalidację/ będzie o wiele wiele więcej, niż przewiduje tabela. Dalej nie rozumiem, co z godzinami rewalidacji wynikającymi z planów ramowych i skąd ten zapis w rozporządzeniu. To chyba nie to MEN miał na myśli, bo odpowiedni pedagog specjalny do prowadzenia rewalidacji od dawna być musi. Nie byłoby tu mowy o żadnym nowym stanowisku, gdy będziemy liczyć rewalidację.Tak ja to rozumiem.....i nie rozumiem:-)))

Jacek11-08-2022 20:52:57   [#142]

Jot [#141]

oddziel rewalidację od stanowiska pedagoga specjalnego. Pedagog specjalny ma być na szkołę, rewalidacja to co innego, choć w jej ramach może rewalidacja dotyczyć osoby, która jest pedagogiem specjalnym

rzewa11-08-2022 23:05:22   [#143]

hm... mnie też ze znowelizowanego rozporządzenia wynika, że teraz rewalidacja będzie miała pensum - tj. pensum pedagoga specjalnego i...

wszystkie godziny rewalidacji to są godziny pedagoga specjalnego -> czyli jeśli w szkole jest 12 h rewalidacji (nieważne jakiej i nieważne kto ja będzie realizował) a musi byc w niej min 11 h pedagoga specjalnego, to ta szkoła ma zatrudnionego pedagoga specjalnego na 12 h i w ten sposób spełnia wymagania co do liczby etatów pedagoga specjalnego

Jot11-08-2022 23:27:11   [#144]

 Dzięki Jacku. Tak rozumiałam to na początku:-)

matyldaa12-08-2022 00:01:27   [#145]

Rzewa, czy w takim razie należy przeliczyć pensum nauczyciela, który miał i przedmiot i rewalidację (w arkuszu majowym mial pensum np. 18, teraz może mieć inne)? 

Kto ma robić pozostałe zadania, jeśli wsztscy pedagodzy specjalni prowadzą rewalidację i te godziny wyczerpują limit🤔 (jak w opisanym przez Ciebie przykładzie)?

 

 

kulka12-08-2022 06:38:41   [#146]

Gdyby wliczać rewalidację do pensum pedagoga specjalnego w szkole, gdzie kilkoro dzieci ma rewalidację, to ta rewalidacja zje wszystkie jego godziny. A katalog zadań jest duuuuuuużo dłuższy. 

dawdaw12-08-2022 06:51:23   [#147]

To jest jakieś kuriozum,... przecież mamy nauczycieli, którzy mając oligofreno - rewalidacją uzupełniają etaty,... :-( Tzn. tak przekształceni zostaną w tych danych godzinach na pedagogów specjalnych, z pensum 22 (więc już stracą..., bo zamiast 18 to 22). Super - szkoła ma pedagoga specjalnego, który ze wszystkich zaplanowanych zadań będzie pracował tylko z dzieckiem na rewalidacji.


post został zmieniony: 12-08-2022 06:58:03
katarzs12-08-2022 08:42:32   [#148]

Rewalidacja należy się z urzędu gdy dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z różnych powodów i dotychczas w arkuszu nie zaliczała się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ja tak to rozumiem dalej, tzn. że np. n-l mający podyplomówkę z surdo prowadzi rewalidację z uczniem niedosłyszącym, a osobno może mieć godziny jako pedagog specjalny z tych godzin, które przynależą się danej szkole na podstawie liczby uczniów.

dawdaw12-08-2022 09:57:47   [#149]

Otóż to, chciałbym by tak było, tzn. godziny pedagoga specjalnego były poza prowadzeniem rewalidacji.

KaPi12-08-2022 10:08:44   [#150]

a będzie problem, jak tak zrobimy?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]