Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Specjaliści wg nowego standardu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Skimir30-05-2022 10:29:31   [#01]

Dzień dobry

Urzeczywistniły się przepisy dot. standardów specjalistów. W przepisach jest mowa o pedagogach specjalnych, których minimalny wymiar zatrudnienia nie może być niższy niż 25% całej puli etatów specjalistów.

Pytanie:

Kto może być zatrudniony na tym stanowisku - dowolny pedagog specjalny? Czy pojawi się nowelizacja rozporządzenia o szczegółowych kwalifikacjach nauczycieli?

Pozdrawiam

Bona Fide30-05-2022 10:37:54   [#02]

W chwili obecnej brak jest przepisów, które wskazują, jakimi kwalifikacjami musi legitymować się nauczyciel – pedagog specjalny. W aktualnym stanie prawnym takie stanowisko nie istnieje.

Jak zapowiedział MEiN, zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły zostaną określone w przepisach wykonawczych. Będą to rozporządzenia w sprawie:

  • wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  • szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Ciekawe, czy wystarczy dla wszystkich placówek tych pedagogów specjalnych i psychologów, którzy obligatoryjnie muszą pojawić się niemal w każdej szkole i przedszkolu:-)

Czarno to widzę, ale minister Czarnek, jakoś jasno....

AnJa30-05-2022 10:47:46   [#03]

 A dlaczego napisałaś niemal w kazdej- a nie kazdej?

Bona Fide30-05-2022 10:55:23   [#04]

Przepis ten nie ma zastosowania do szkół dla dorosłych oraz do szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które:

prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lub
umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.
Bona Fide30-05-2022 11:00:02   [#05]

I jeszcze w przedszkolach i szkołach specjalnych..., ale czytałam na szybko i mogłam coś ominąć:-)

AnJa30-05-2022 11:03:16   [#06]

E, tamte mnie nie interesują nic a nic...

Marcin31-05-2022 11:26:40   [#07]

Proszę o oświecenie: Szkoła 180 uczniów, na tą chwilę mam 11 godzin pedagoga i 11 godzin logopedy. Wg przepisów przejściowych od września mam mieć 1.5 etatu specjalisty w tym  minimalna liczba etatów psychologów i pedagogów specjalnych... czyli ile? naprawdę jakoś nie mogę tego ogarnąć.

rzewa31-05-2022 12:31:26   [#08]

docelowo powinieneś mieć 2 etaty łącznie (pedagoga, logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego) ale w tym co najmniej 0,5 etatu psychologa i 0,5 etatu pedagoga specjalnego

os 1.09 br powinieneś mieć 1,5 etatu dla tych specjalności łącznie, z tym że ma w tym być co najmniej 0,375 etatu psychologa i 0,375 etatu pedagoga specjalnego

czyli będzie ok, jeśli przyjmiesz jeszcze psychologa na 11 godzin  oraz pedagoga specjalnego w tym samym wymiarze (o ile OP ustali pensum dla tego pedagoga specjalnego na 22 godziny)

lub ograniczysz liczbę godzin pedagoga do 5 godzin i przyjmiesz pedagoga specjalnego na 8,5 godziny (ew. Twój pedagog może też być pedagogiem specjalnym wtedy otrzyma 13,5 godziny) i przyjmiesz psychologa na 8,5 godziny a logopeda pozostanie bez zmian -> czyli łącznie będziesz miał tych n-li na 33 godzinach 

Marcin31-05-2022 12:47:56   [#09]

Dzięki Rzewa

Przyjąć pedagoga specjalnego na 11 i psychologa na 11 bym chciał ale OP się nie zgodzi bo będzie jak mantra, że ma być1,5 i tyle... pozostaje mi ograniczyć pedagoga i logopedę tylko, że mają to w etacie i bez tych godzin etatu mieć nie będą...

AnJa31-05-2022 13:09:23   [#10]

#08
Mi wychodzi przy 180 uczniów od 1 września odpowiednio 1,7 etatu (1,5 na szkołe do 100 osób i 0,2 na rozpoczetą kolejną setkę) oraz po 0,425 pedagoga specjalnego i psychologa.

Marcin31-05-2022 13:36:21   [#11]

Taki przelicznik jak zastosowałeś to chyba od 201 uczniów do 300...

AnJa31-05-2022 14:02:20   [#12]

Ano. Czytałem zdania fragmentami:-)

dwalcz31-05-2022 14:24:43   [#13]

Marcin przeczytaj również tu:

https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/wiecej-specjalistow-w-szkolach-i-przedszkolach-nowosci-w-karcie-nauczyciela-21567.html

 

Bona Fide31-05-2022 14:37:17   [#14]

Gdzie jest ten przepis przejściowy mówiący o liczbie etatów w roku 2022/2023 i 2023/2024 oraz docelowo na 1 września 2024r.?

Bona Fide31-05-2022 14:50:06   [#15]

Rozumiem, ze art. 42d KN dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej min. ustawę z dniem 27 maja 2022 r. to przepis docelowy? A gdzie przejściowy?

 

Już mam:-)


post został zmieniony: 31-05-2022 14:53:34
PiotrekM31-05-2022 15:03:19   [#16]

Też mam podobny problem jak Marcin. Co w sytuacji kiedy mamy za dużo? Nie potrzebuję psychologa kosztem etatu pedagoga! Jest już za późno na ograniczanie etatów. Dlaczego ten pedagog specjalny i psycholog ma stanowić 50%?

W mojej szkole efekt będzie taki, że będzie wisiał wakat psychologa bo za te pieniądze nikt się nie pofatyguje (wiem, bo przerabiałem), a pedagoga, który by robił super robotę nie będę mógł zatrudnić. Moim zdaniem w rozporządzeniu brakuje słowa "albo". Dyrektor wie kogo mu potrzeba w szkole i problemu by nie było.


post został zmieniony: 31-05-2022 15:05:09
AnJa31-05-2022 15:18:26   [#17]

Fachowcy najwyższej klasy nad tymi standardami pracowali.

I oni wią co dla Cię dobre.

edek31-05-2022 17:25:16   [#18]

Mam pomroczność jasną ... jak będzie przy 260 uczniach? 

joljol31-05-2022 18:21:09   [#19]

150 - 1,5

+100 - +0,2 = 1,7

+100 - +0,2 = 1,9


post został zmieniony: 31-05-2022 18:21:39
178831-05-2022 19:23:11   [#20]

W tabeli: + 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów

od 101 - 1,5

+100 - +0,2 

+100 - +0,2 - Czy aby na pewno? W tym przypadku mamy tylko 60 z kolejnej setki, brakuje wciąż 40, więc raczej 1,7.

joljol31-05-2022 19:30:36   [#21]

Jak obliczyć liczbę etatów

Liczba etatów specjalistów będzie specjalnie obliczana jako suma ilorazów, w których dzielną będzie suma liczby godzin zajęć realizowanych na danym stanowisku specjalisty i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku. Natomiast dzielnikiem będzie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum).

X = [(A1 + B1) : C1] + [(A2 + B2) : C2] + [(A3 + B3) : C3] … gdzie: X – wymagana liczba specjalistów
  • A1, 2, 3 … - liczba godzin realizowanych na danym stanowisku specjalisty w ramach pensum
  • B1, 2, 3 … - liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez danego specjalistą
  • C1, 2, 3 … - pensum danego specjalisty

 

To wyżej wg Portalu Oświatowego

rzewa31-05-2022 19:49:20   [#22]

do #18: 1,7 etatu

Roman Langhammer01-06-2022 05:44:00   [#23]

Czytam i czytam...

Jak w Zespołach (P+SP)?

Czy liczbę uczniów/dzieci do wyliczenia wymaganych etatów liczymy łącznie?

Czy specjalistów liczymy łącznie?

I teraz tak:

P: 91 dzieci

SP: 293 uczniów

łącznie: 384

Ile tych etatów powinno być?

ainer1201-06-2022 09:45:50   [#24]

jak sytuacja będzie wyglądać w moim przypadku:

125 dzieci 

na dzień dzisiejszy zatrudniony:

logopeda 0,40 etatu

terapia pedagogiczna- realizowane jako nadgodziny- 0,12

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze- -  realizowane jako nadgodziny- 0,04

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne- realizowane jako nadgodziny-  0.04

??? 

 

 

jerzyk01-06-2022 09:47:48   [#25]

Nowe obowiązki n-li specjalistów

https://www.portalsamorzadowy.pl/pliki-download/194488.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/pliki-download/194489.html

 

barlink8001-06-2022 13:34:35   [#26]

Wymaganych kwalifikacji nadal brak?

AnJa01-06-2022 16:52:13   [#27]

A one nie są już ustalone wcześniej? Pedagodzy specjalni są w naszej rzeczywistości od lat przecież.

Dante01-06-2022 17:36:31   [#28]

Poz. 1116 USTAWA z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

3. Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, o których mowa w ust. 1, nie może być niższa niż:

1) 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;

2) 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;

11. W przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, o których mowa w ust. 1, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli:

1) pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2;

2) psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2.

Moje pytanie : Czy z tego wynika, że liczba etatów psychologa+pedagoga specjalnego musi stanowić 50 % wszystkich wymienionych specjalistów ?

rzewa01-06-2022 20:38:58   [#29]

tak, o ile liczba uczniów szkoły przekracza 50

Skimir01-06-2022 20:45:44   [#30]

AnJa, w naszej nowej rzeczywistości oni mogą być specjalni inaczej :-)

barlink8002-06-2022 08:48:57   [#31]

AnJa sugeruję się wpisem z dnia 13 kwietnia br. na Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2. W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych tworzy się nowe stanowisko pedagoga specjalnego. Zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje pedagoga specjalnego zostaną określone w rozporządzeniach w sprawie:

  • szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  • zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  • wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Gdzie zatem szukać tych kwalifikacji pedagogów specjalnych?

 

AnJa02-06-2022 09:38:13   [#32]

Rozszerzą zapis z par.19.3 o stanowisko pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach innych niz specjalne.

Marcin02-06-2022 13:10:00   [#33]

#16 Dokładnie tak... pomysł ze  specjalistami może i dobry ale jak zwykle traktowanie wszystkich szkół jednym wzorem

AnJa02-06-2022 13:44:11   [#34]

Przecież były od chyba 4 lat - i spotkania warsztatowe i konsultacje i standardyzacje.

I to, co powstało to pewnie wynik ucierania się różnych stanowisk.

I jak to z ucieraniem bywa- czasami wychodzi kogel-mogel a czasami pesto.

Marek Pleśniar02-06-2022 17:47:14   [#35]

No to się Was cytuje;-)
https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dyrektorzy-szkol-licza-potrzebnych-specjalistow-polegli-na-algorytmie,381265.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=portalsamorzadowy.pl

 

Roman Langhammer02-06-2022 18:53:35   [#36]

Haha... całe szczęście, że nie cytują wszystkiego co tu piszemy...;-)

Dante02-06-2022 19:40:31   [#37]

W mojej szkole zatrudnionych jest etatowo :  2,5 pedagoga, 1 psychologa i 1 logopedy, razem 4,5 etatu.

Wymóg  przy 750 uczniach to 1,5 + 6x0,2=2,7 etatu , a ja mam teraz 4,5 etatu.

Ale w tym banku etatów musi być  25% psychologa i 25 % pedagoga specjalnego, czyli razem 7 etatów :

- 1 logopeda jest obecnie

- 2,5 pedagog jest obecnie

- 1 psycholog jest obecnie

===================

- 1,75 pedagog specjalny nowy etat

- 0,75 psycholog nowy etat

50% psycholog+pedagog specjalny czyli 3,5 etatu, z tego nowo zatrudnieni :1,75 ped. spec. i 0,75 psycholog.

Czy dobrze liczę ?


post został zmieniony: 02-06-2022 19:42:07
AnJa02-06-2022 21:07:51   [#38]

Nie. Nie możesz mieć laczniemniej niż masz. Ale limity specjalna i psychologa liczysz od minimum. Czyli psychologa już masz a specjalna musisz mieć na 2,7 x0,25.

Chyba, że znów czegoś nie doczytałem, co po przecinku było...

rzewa02-06-2022 21:26:48   [#39]

do #37: jeżeli żaden z Twoich pedagogów nie może być uznany za pedagoga specjalnego, to musisz jeszcze zatrudnić pedagoga specjalnego na 15 godzin tygodniowo (o ile etat zostanie ustalony na 22 godz/tydz)

oczywiście możesz w to miejsce zwolnić jednego ze swoich pedagogów -> jeśli OP ograniczy liczbę godzin pedagoga, a żaden z tych obecnie zatrudnionych nie ma kwalifikacji na stanowisko pedagoga specjalnego

Jot02-06-2022 21:33:05   [#40]

Wiemy już, jakie kwalifikacje musi posiadać pedagog specjalny? Jakikolwiek kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej?

tarek03-06-2022 06:56:56   [#41]

Czy przepis, że liczba uczniów na etat nie może być mniejsza niż obecnie (średnia z 2020 i 2021) dotyczy każdej placówki, czy powinna być odnoszona do całego organu prowadzącego? 

rzewa03-06-2022 09:03:05   [#42]

do wszystkich szkół i przedszkoli łącznie prowadzonych przez dany organ prowadzący

Macia03-06-2022 09:14:11   [#43]

Jak tak czytam o tych wyliczeniach i wzorach to mi się jak nic z wyliczaniem pensji w nowym ładzie kojarzy  

rzewa03-06-2022 11:25:38   [#44]

do #23:

powinieneś mieć min 1,9 etatu teraz (docelowo 2,4) ale w tym min 0,425 (0,6) psychologa oraz tyle samo pedagoga specjalnego

z tym, że jeśli masz teraz więcej -> np. 2,5 etatu tych specjalistów łącznie, to minimum dla psychologa i pedagoga specjalnego nie ulega zmianie - też wynosi 0,425(0,6) statu

do #24:

masz obecnie 125 uczniów (istotna będzie liczba uczniów 1.09.2022 bo wg niej ustala się liczbę wymaganych etatów) oraz 0,4 etatu logopedy i 0,52 etatu terapeuty pedagogicznego czyli łącznie 0,92 etatu

a powinnaś mieć 1,5 etatu łącznie, czyli powinnaś jeszcze zatrudnić psychologa i pedagoga specjalnego (może byc ten co realizuje zajęcia rew-wych.) na min 0,375 etatu każdy

będziesz wówczas miała łącznie 1,67 etatu -> może się okazać, że te zajęcia, które obecnie muszą być przypisane terapeucie będzie mógł prowadzić ten psycholog specjalny (i będzie ich co najmniej 0,375 etatu) wtedy wystarczy jeśli zatrudnisz tylko psychologa na 0,58 etatu

Zwojka06-06-2022 10:12:57   [#45]

mam w zespole łącznie 236 dzieci (70 w przedszkolu reszta w szkole) wychodzi mi, że powinnam mieć 1,7 etatu specjalistów ... mam w tej chwili etat pedagoga, 7 godzin logopedii, 2 godziny zajęć pod.kom.społ. em. i 5 godzin korekcyjno kompensacyjnych ... jak z tym pedagogiem i pedagogiem specjalnym i psychologiem? ja się już pogubiłam

AnJa06-06-2022 10:21:16   [#46]

Po ok.0,425 kazdej specjaności

pepe06-06-2022 10:49:51   [#47]

Czy osoba zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego będzie mogła prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Roman Langhammer10-06-2022 13:14:40   [#48]

Rozumiem, że jeśli mi "nadbywa" zwykłego pedagoga (minimum specjalistów - 1,9 etatu, a mam 2,45 etatu specjalistów), to część etatu pedagoga mogę przekształcić w pedagoga specjalnego? Dalej zostanie 2,45 etatu, w tym wymagana ilość psychologa i pedagoga specjalnego.

 

Edit: oczywiście wolałbym nowe godziny na pedagoga specjalnego, ale może być ciężko. ;)


post został zmieniony: 10-06-2022 13:15:44
KaPi10-06-2022 13:43:54   [#49]

mamy plan na 1 września 201 dzieci - sp + p

jest:

pedagog na cały etat

terapeuta (korekty + logpopedia + rewalidacja) na pełen etat

dwóch wspomagających, z których jeden ma pedagoga + oligo, a drugi pedagoga + kwalifikacje do pracy z uczniami z aspergerem

będzie jeszcze:

psycholog na 7 godzin

czy któregoś z wspomagających możemy uznać jako specjalnego?

bo wymagany minimalny limit etatów to chyba jest...

 

joljol10-06-2022 14:04:42   [#50]

wspólorganizujący nie wchodzi do puli

pula wg mnie 1,7

psycholog - 0,425 z pensum, np. 22 to 9,35 godzin

pedagog specjalny - 0,425 j.w

 

a może jednak źle rozumuję?

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]