Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Specjaliści wg nowego standardu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
rzewa30-08-2022 22:43:21   [#251]

#246: nie

#247: nie

dwalcz31-08-2022 15:52:36   [#252]

Przydzieliłem godziny specjalistom (pula 33) i jeszcze zostało 10 godz.

Pytanie: muszę wykorzystać wszystkie 33? Psycholog i pedagog specjalny mają zapewnione 0,25% z 33.

dwalcz31-08-2022 22:00:53   [#253]

podnoszę ;)

bosia31-08-2022 22:41:08   [#254]

musisz teraz wykorzystać wszystkie, które wynikają z wyliczeń w okresie przejściowym

Bona Fide07-09-2022 09:35:19   [#255]

Psycholog jest w arkuszu "poszukiwany" - wykazany na wakacie.

Pomimo starań i zabiegów dyrektora, aby go zatrudnić - nikt się nie zgłosił.

KO zarzuca niezgodność z prawem arkusza ze względu na brak zatrudnienia ww.

Czy OP może zatwierdzić arkusz?

AnJa07-09-2022 09:37:31   [#256]

Nie wiem. Zatwierdzam.

Bona Fide07-09-2022 10:01:57   [#257]

W rozporządzeniu jest napisane, że OP po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola.

Nie jest napisane, że opinia musi być pozytywna, więc chyba nie tylko może, ale wręcz powinien (o ile nie ma swoich zastrzeżeń do arkusza).

Ktoś, coś jeszcze podpowie ....?

Marcin07-09-2022 10:20:26   [#258]

KO zarzuca niezgodność z prawem ale wydając opinię negatywną czy pisząc zastrzeżenia a opinia pozytywna?

bosia07-09-2022 10:52:54   [#259]

zgadzam się z Boną Fide, nie ma zapisu, ze opinia KO musi być pozytywna, ona musi być tylko być przed zatwierdzeniem arkusza

a dyrektor nie może rozpocząć organizacji pracy szkoły bez zatwierdzonego arkusza, więc jak najbardziej OP ma prawo zatwierdzić arkusz nawet ten z opinią negatywną

Marcin07-09-2022 10:57:08   [#260]

OP nie tylko ma prawo a moim zdaniem obowiązek... Niech zgadnę, Aneks jest opiniowany teraz, we wrześniu. Zatwierdzany przez OP też pewnie ok 10 września. Szkoła funkcjonuje, dzieci się uczą, nauczyciele pracują itd. od 1 września...Jeśli to tylko kwestia wakatu psychologa to naprawdę nie ma się co przejmować...

noe1907-09-2022 11:21:26   [#261]

i to właśnie mnie wkurza, co KO to inna opinia.

Ja mam vacat psychologa (śląskie) i nie ma problemu z pozytywną opinią kuratorium.

malmar1507-09-2022 12:14:08   [#262]

lubuskie podobnie

rzewa07-09-2022 14:44:27   [#263]

jeśli w arkuszu jest vacat psychologa w takim wymiarze jaki jest konieczny dla szkoły, to KO nie ma podstaw do kwestionowania zgodności z prawem arkusza

może to zrobić jeśli arkusz przewiduje za mały wymiar psychologa ale nie z tego powodu, że jeszcze nie znaleziono tego psychologa

jeśli arkusz zawiera tyle godzin psychologa ile to konieczne, to oznacza, że wymóg ustawowy jest spełniony, a dyrektor może w każdej chwili tego psychologa zatrudnić jeśli zgłosi się właściwy kandydat

gdyby tak nie było to prawie wszystkie arkusze organizacyjne w maju powinny zostać przez KO zaopiniowane negatywnie

Jot07-09-2022 15:14:24   [#264]

KO małopolskie powiedziało, że nie będą kwestionować vacatow, żeby dyrektorzy na spokojnie znaleźli sobie takich specjalistów, jakich chcą, a nie na szybko "byle mieć" 

Jot07-09-2022 15:43:52   [#265]

Tzn chodzi o psychologa

Jot12-09-2022 15:56:43   [#266]

Proszę odpowiedzcie, niektórzy z Was mają już doświadczenie. Rozumiem, że zakres obowiązków psychologa zatrudnionego na pełny etat musi być taki, jak jest w rozporządzeniu. Czy w zakresie zadań psychologa, który jest zatrudniony np tylko na 4 godziny muszą również znaleźć się te wszystkie obowiązki? Jakoś tego nie ogarniam

Ania13-09-2022 07:39:45   [#267]

do #264

Jot, proszę podaj źródło

AnJa13-09-2022 08:53:37   [#268]

Zapewne źródłem jest komunikat wizytatora.Paszczowy.

Jot13-09-2022 09:32:05   [#269]

Narada z KO sierpniowa. Chodziło o pierwsze aneksy. Było w tym kontekście, że są pogłoski, iż kuratoria będą negatywnie opiniować aneks do arkusza, jeśli będzie vacat na psychologa i że kuratorium małopolskie nie będzie tak robić, że rozumieją, jaki jest problem ze specjalistami. Oczywiście nie było mowy o roku szkolnym całym tylko w odniesieniu do aneksu wrześniowego:-) A co dalej i o szczegóły to już pewnie trzeba pytać wizytatorów:-)

Roman Langhammer13-09-2022 11:50:11   [#270]

Wskazanie wakatu na stanowisku pracy nie jest przesłanką do negatywnej opinii.

Negatywna opinia może być wydana, jeśli tego stanowiska w ogóle by nie było. 

Jot14-09-2022 23:58:20   [#271]

Czy zajęcia z psychologiem z pomocy psych ped mogą trwać pół godz tyg tj po godzinie co drugi tydzień dla ucznia z orzeczeniem? Albo np korekcyjno kompensacyjne albo wyrównawcze?  Dziecko jest obciążone rehabilitacją, wyjeżdża, czasu mu brak

rzewa15-09-2022 13:31:46   [#272]

lepsze tyle niż nic

Jot15-09-2022 21:50:21   [#273]

Rzewo próbowaliśmy wprowadzić w sio pół godziny tygodniowo i niestety nie puszcza...w sensie godzina co drugi tydzień..ani pół co tydzień ..Jak to zrobić żeby było dobrze..zdezorientowana jestem bo wydawało mi się że to jest do zrobienia. Przecież te dzieci bardzo często mają dużo więcej godzin zajęć  w szkole niż ich rówieśnicy plus jeszcze rewalidacja i zajęcia z ppp . Jeśli doliczyć to co poza szkołą to można się złapać za głowę..

Dorota Z16-09-2022 07:23:20   [#274]

Czy w przedszkolu specjalistą może być nauczyciel , który ma resocjalizację? Jako pedagog? .....

aga19621-09-2022 11:50:16   [#275]

Będę wdzięczna za pomoc w poniższej kwestii

Czy pedagogiem specjalnym w przedszkolu może być nauczyciel, który już obecnie pracuje już jako logopeda, o następujących kwalifikacjach:

- Kulturoznawstwo (iberystyka) - studia magisterskie

- Logopedia  - czterosemestralne studia podyplomowe

- Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe kwalifikacyjne

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju - studia podyplomowe kwalifikacyjne

- Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe kwalifikacyjne

 

aga19621-09-2022 19:35:26   [#276]

podnoszę

AsiaJ21-09-2022 23:02:36   [#277]

Moim zdaniem tak.

aga19623-09-2022 05:57:27   [#278]

Dziękuję, moim zdaniem również, choć w procesie zatwierdzania aneksu do arkusza są podzielone zdania

subar23-09-2022 12:52:44   [#279]

Nauczyciel, który ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (studia magisterskie) oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, resocjalizacji i socjoterapii oraz pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego bezterminowo.

Należy pamiętać, że nauczyciel pedagog może być pedagogiem specjalnym bezterminowo pod warunkiem, że ukończył pięć lat studiów na kierunku pedagogika. Może być to zatem osoba, która ukończyła:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika
  • studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika.

Nauczyciel, który ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego tylko do 31 sierpnia 2026 r.

W okresie przejściowym stanowisko pedagoga specjalnego można powierzyć osobom, które posiadają:

  • kwalifikacje do zajmowania w szkole na stanowiska nauczyciela, jeżeli dodatkowo ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny zakresu pedagogiki specjalnej,
  • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub na stanowisku nauczyciela klas I-III oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).

Powyższe oznacza, że osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub szkole oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej co do zasady mogą zostać pedagogiem specjalnym.

za artykułem z Portalu Oświatowego.

Marek Pleśniar23-09-2022 20:40:51   [#280]

możemy odetchnąć z ulgą - MEIN rozwiązało problem specjalistów

"Ministerstwo edukacji poinformowało, że realizacja minimalnego wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych będzie przedmiotem kontroli prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego przez kuratoria oświaty."

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/za-malo-nauczycieli-specjalistow-beda-kontrole-w-placowkach,406292.html

 

bosia24-09-2022 11:00:51   [#281]

no tak, kontrola to jest to, co szkołom pomoże najlepiej i rozwiąże wszystkie problemy

bogna428-09-2022 21:59:45   [#282]

Mój pedagog ma 1,5 etatu, czyli 33/22. Cały etat pedagoga "zwykłego" i pół jak specjalny. Po dokładnym przeliczeniu powinien mieć nie 11/22  a 13/22. Nie mogę dodać mu godzin, bo przekroczy 1,5 etatu. Zastanawiam się, czy nie mógłby być pedagogiem specjalnym na cały etat, a na pół zwykłym? Miałabym specjalnego na wypasie:-)

ergo28-09-2022 22:05:35   [#283]

Przecież taka zmiana niczego nie zmieni...

Marek Pleśniar28-09-2022 22:59:21   [#284]

no chyba nikt nie sądził, że chodzi żeby zmieniło?

bogna429-09-2022 09:05:36   [#285]

otóż to, w praktyce nic nie zmieni, a na papierze zmiana kolosalna;-) Czy w umowie o pracę powinien zatem taki dotychczasowy pedagog "zwykły" mieć zmianą na specjalny? 

Ania29-09-2022 11:18:18   [#286]

Bogno, nie ma zmiany stanowiska, nadal to nauczyciel z pensum 22

bogna429-09-2022 23:00:35   [#287]

Dziękuję:-)

Jot02-03-2023 07:45:09   [#288]

Proszę odpowiedzcie, jak to wreszcie jest : Czy psycholog/pedagog zatrudniony w szkole musi mieć zgodę rodzica na rozmowy z uczniem czy nie? słyszę sprzeczne opinie. Chodzi mi oczywiście o interwencje w trudnych sytuacjach


post został zmieniony: 02-03-2023 07:45:32
izael02-03-2023 19:41:35   [#289]

Nie. To są działania np. diagnostyczne. Takiej zgody nie musi mieć także wychowawca czy nauczyciel, gdy chce/musi z uczniem porozmawiać.

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga takiej zgody od rodziców.

AnJa03-03-2023 08:42:57   [#290]

Moim zdaniem powinien taką zgodę, i to pisemną od obojga rodziców, mieć każdy nauczyciel. Bo niby dlaczego obca osoba ma z moim dzieckiem rozmawiać np. o chrzcie Polski? A nawet wymuszać na ten temat zeznania na piśmie? 

izael03-03-2023 09:19:23   [#291]

:))))

spokojnie od dziadków też można wziąć, bo jednak ten chrzest Polski to pokoleniowo to może oni bardziej zaczają

;)

AnJa03-03-2023 09:25:06   [#292]

No to bądźmy konsekwentni: od rodziców chrzestnych też. 

Skimir03-03-2023 09:46:19   [#293]

Śimichy, chichy ale popatrzmy co się dzieje...

Jeśli ktokolwiek zastanawia się, jeśli jest jakikolwiek cień wątpliwości, są sprzeczne opinie, czy szkolny pedagog lub inny nauczyciel może rozmawiać z dzieckiem tylko za zgodą rodziców to chyba doszliśmy w tej kwestii do ściany.

Czas gasić światło :-(

noe1903-03-2023 10:33:32   [#294]

niestety takich bzdur jest coraz więcej. Miałem skargę do KO na takie działanie pedagoga (miała czelność rozmawiać z dzieckiem bez obecności rodzica!). Na szczęście miałem stosowny zapis w statucie i wizytator stwierdzała, że "pedagog mógł tak rozmawiać!"  Skimir masz całkowicie rację, dopóki KO i MEiN coś z tym nie zrobi (to znaczy, nie będzie reagować na tego typu sytuacje kontrolami) - to czas zwijać się z tej piaskownicy.

Jot03-03-2023 11:54:43   [#295]

Dla mnie to też trudne do zrozumienia:-) Z jednego szkolenia wraca pedagog/psycholog i mówi, że można, z innego wraca i mówi, że nie można. No cóż... Nie ma czarno na białym, a w szkole są przeróżne sytuacje.

Noe19, może podzielisz się tym stosownym wpisem ze statutu, jeśli mogę prosić? Może warto się "obwarować" tak na wszelki wypadek, skoro Tobie to pomogło:-)

Macia09-03-2023 09:42:14   [#296]

też mam z tym problem bo rodzice podchodzą do wizyty u psychologa anty a dzieci potrzebują wsparcia. Wchodzi więc pani do grup i obserwuje dzieci a potem rozmawia z nimi indywidualnie/ jeśli dziecko nie chce to nie. Traktujemy to jak napisał izael jako działania diagnostyczne. W końcu psycholog jest pracownikiem przedszkola i zdarza się, że w nagłych sytuacjach wchodzi na zastępstwo. To tak jak logopeda diagnozuje dzieci a na terapie w uzgodnieniu z rodzicem. Potem wych. próbują namówić rodziców na wizytę u psychologa. Czasami się udaje ale najczęściej reakcją jest pytanie " a co z moim dzieckiem jest coś nie tak?".

Ja jeszcze w temacie zatrudniania specjalistów. Czy na rok szkolny 2023/2024  obowiązują jeszcze te niższe wytyczne co w bieżącym czy już te wymienione w ustawie, bo nie pamiętam a nie mogę znaleźć jaki jest okres przejściowy

KaPi09-03-2023 10:33:21   [#297]

obowiązują te same jeszcze na ten rok

 

Macia09-03-2023 10:35:10   [#298]

dziękuję

Macia13-11-2023 08:21:04   [#299]

Czytam i czytam ale nie widzę. Czy naucz. wych. przedszk. z terapią pedagogiczną może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dzieckiem w wieku 4 lat które ma opinie o ppp

Czy takie zajęcia może prowadzić pedagog specjalny w ramach swoich godzin?

joljol13-11-2023 14:04:56   [#300]

z moich doświadczeń wynika, ze pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczna nie dawała kwalifikacji do prowadzenia zajęć - mam takiego nauczyciela - nie ma kwalifikacji

dawała pedagogika przedszkolna i terapia pedagogiczna - takiego też mam i ma kwalifikacje

ale tyle różności jest - sprawdź czy ma kwalifikacje do bycia terapeutą pedagogicznym (suplement, zaświadczenie z uczelni)

 

 

nie każdy pedagog specjalny ma kwalifikacje do terapii pedagogicznej


post został zmieniony: 13-11-2023 14:05:40
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]