Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Specjaliści wg nowego standardu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
gosiaz22-08-2022 20:48:42   [#201]

A czy możecie pomóc w przełożeniu zapisów rozporządzeń na codzienną pracę i czynności pedagoga specjalnego w szkole?

Zgadzam się z Danusią i nawiązuję do #80. Pedagog specjalny nie ma prawie żadnych innych zadań niż pedagog.

Same ogólniki wskazujące na czynności raczej administracyjne: rekomenduje dyrektorowi = określa niezbędne do nauki warunki, sprzęt; prowadzi badania i działania diagnostyczne ..., wspiera nauczycieli, współpracuje z zespołami i innymi podmiotami.

Proszę o konkrety: co robi, gdy uczniowie i nauczyciele na lekcjach?

A jakie ma obowiązki poza pensum w ramach 40 godzin pracy?

Jaka dokumentacja? Jakie godziny pracy?

Czy dyrektor nie może mieć tego minimum samodzielności i zdecydować, że może bardziej w ramach etatów wsparcia potrzeba logopedii, terapii, psychologa.

jota12322-08-2022 21:12:29   [#202]

Mam dwa pytania:

1. Mam 178 uczniów to 1,5 +0,2 etatu zajęć czy tylko 1,5 etatu.

2. Mój dotychczasowy pedagog ma studia magisterskie: pedagogika opiekuńczo społeczna i studia podyplomowe: logopedia. Czy może być pedagogiem specjalnym???

bosia22-08-2022 21:18:38   [#203]

tylko 1,5 etatu w okresie 2022/2023 i 2023/2024

zemi22-08-2022 21:47:06   [#204]

U mnie przybyło dzieci (dopisały się w sierpniu) i moje wyliczenia wzięły w łeb/

Teraz mam 202 - czyli 1,7 etatu? 

Napiszcie, że tak :))))))

Jacek22-08-2022 22:03:25   [#205]

tak 1,7 specjalistów czyli 37,4 godz. w tym 0,425 pedagoga specjalnego (9,35 godz.) i tyleż samo pozostałych specjalistów.

zemi22-08-2022 23:34:47   [#206]

Dzięki, Jacek

A jakbyś jeszcze napisał, czy w te pozostałe mogę wliczyć zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez oligo (mam 2 godz) to już bym była szczęśliwa. 

A jeszcz czy mogę wliczyć 2 godz. rewalidacji w wodzie, to już wiedziałabym wszystko (choć obawiam się, ze tego akurat nie mogę, bo ja go nie zatrudniam, lecz mam umowę z pływalnia).

 

rzewa23-08-2022 00:00:18   [#207]

żadnej rewalidacji w te godziny wliczać nie możesz

margo1323-08-2022 07:30:30   [#208]

Do # 205

9,35 godzin pedagoga specjalnego i 9,35 psychologa a reszta czyli 18,7 dzielisz jak chcesz na pedagoga, logopedę i terapeutę pedagogicznego.

jota12323-08-2022 11:45:58   [#209]

Ponawiam pytanie. Bardzo proszę o odpowiedź:

Mój dotychczasowy pedagog ma studia magisterskie: pedagogika społeczno opiekuńcza i studia podyplomowe: logopedia-studia kwalifikacyjne. Czy może być pedagogiem specjalnym???

Czy można zatrudnić dwie osoby jako pedagogów specjalnych?

Skimir23-08-2022 12:11:47   [#210]

Rzewa, czy mogłabyś przedstawić dobrą argumentację na to, że godziny rewalidacji wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego nie mają być wliczane do wymiaru zatrudnienia pedagoga specjalnego?

OPki swoje - trzeba wliczać... ba ponoć nawet KO tak powiedziało... Ręce opadają.

dwalcz23-08-2022 13:58:09   [#211]

Pytanie:

Nauczyciel o poniższych kwalifikacjach "od zawsze" był zatrudniony na stanowisku szkolnego pedagoga.

Nauczyciel ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kier. pedagogika w zakresie resocjalizacji oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim w zakresie logopedii.

Mogę tego nauczyciela zatrudnić jako pedagoga specjalnego i pedagoga szkolnego?

jolka723-08-2022 17:13:25   [#212]

Pisałam  do MEN w sprawie godzin pedagog specjalnego i zajęć rewalidacyjnych . Taką otrzymałam odpowiedz

"Dzień dobry,

zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych par. 3 ust. 2 pkt 1 lit. h zajęcia rewalidacyjne pedagog specjalny realizuje w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, więc tak godziny prowadzenia zajęć rewalidacyjnych będą wliczały się do godzin pracy pedagoga specjalnego.

 Jednocześnie podkreślam, że w ustawie – Karta Nauczyciela określono minimalne standardy zatrudnienia specjalistów, co oznacza, że szkoła może zatrudniać specjalistów w wymiarze wyższym niż ten wskazany w przepisach.

Z poważaniem

Jan Kosiński-Gortych
Radca
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
małgocha24-08-2022 08:49:22   [#213]

A jak to się ma do zapisu:
Art. 42d

6. Do łącznej liczby etatów, o której mowa w ust. 3, nie wlicza się etatów nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

i do zapisów:

- § 7 ust. 1, ust. 2, ust. 3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 r., poz. 1309)

Gdzie jest właśnie mowa o współorganizowaniu procesu kształcenia integracyjnego i kształcenia uczniów niepełnosprawnych...

dwalcz24-08-2022 09:54:21   [#214]

podnoszę ;)

Nauczyciel o poniższych kwalifikacjach "od zawsze" był zatrudniony na stanowisku szkolnego pedagoga.

Nauczyciel ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kier. pedagogika w zakresie resocjalizacji oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim w zakresie logopedii.

Mogę tego nauczyciela zatrudnić jako pedagoga specjalnego i pedagoga szkolnego?


post został zmieniony: 24-08-2022 09:54:49
rzewa24-08-2022 22:45:13   [#215]

możesz

PiotrekM25-08-2022 11:25:42   [#216]

czy mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki oraz lic pedagogiki w zakresie pracy socjalnej z resocjalizacją ma kwalifikacje na pedagoga specjalnego?

niby ta resocjalizacja jest w zakresie pedagogiki specjalnej ale nie jestem pewien.

pkarlin25-08-2022 12:14:24   [#217]

Czy wpisujecie do statutu zadania pedagoga specjalnego i psychologa.

Jeżeli tak to jakie?

KaPi25-08-2022 12:36:48   [#218]

z rozporządzeń

 niby nie musi być w statucie, ale będzie wszystko w jednym miejscu

 


post został zmieniony: 25-08-2022 12:37:23
gosiak25-08-2022 15:04:12   [#219]

Czy standardy dotyczące zatrudniania specjalistów dotyczą również szkół niepublicznych?

KaPi25-08-2022 15:09:25   [#220]

też

rzewa25-08-2022 18:28:59   [#221]

do #216: niestety nie ma ten n-l kwalifikacji na stanowisko ped. specjalnego

ani do 2026r. ani tym bardziej później

:-(

i to nie dlatego, że ten lic. nie należy do ped. specjalnej, bo należy, ale dlatego, że to jest licencjat a nie studia podyplomowe lub mgr

AnJa25-08-2022 18:51:22   [#222]

a tam nie jest, ze daja kwalfikacje stdia jednolite lib 1 stopnia lub 2 stopnia z ped. specjalnej?

 

zemi25-08-2022 19:57:58   [#223]

Może zadam banalne pytanie, ale ..... jak  tych specjalistów wpisać do arkusza, tzw. płachty?

Do tej pory rozpisywaliśmy w Arkuszu np. godziny logopedy w konkretnych klasach i sumę, godziny zajęć korekcyjno - kompensacyjnych również przy poszczególnych klasach i sumę. 

Zajęcia z psychologiem ze wskazań poradni również. I krzyżówka musiała się zgadzać.

A teraz jak, skoro ich zadania się zwiększyły nie tylko do pracy z uczniami z Orzeczeniami czy Opiniami pp. 

Myślę o usunięciu w Aneksie tych przyporządkowanych już w kwietniu do klas i dać ogólnie.

A może nie wpisywać do "płachty"? Lecz wtedy przy etatach łączonych z płachty będzie wynikać, że nie ma etatu.

KaPi25-08-2022 20:05:22   [#224]

u nas zawsze były ogólnie wpisane godziny logo i korekt, bez przydziału do klas i było ok - adnotacja "zgodnie z przepisami"

AnJa25-08-2022 20:23:17   [#225]

Nigdy nie rozpisywałem specjalistów (czy bibliotekarzy, wychowawców internatu) na rozdziały- obowiązki biblitekarza po lewej stronie płachty i przypisanie do nazwiska po prawej.

Nigdy też nie widziałem inaczej rozpisanych tych przydziałow- a trochę arkuszy i aneksów widziałem:-)

rzewa25-08-2022 20:24:53   [#226]

do #222: masz, Andrzeju rację...

Hau, hau!

AnJa25-08-2022 20:27:17   [#227]

Spoko, okazje do zrewanzowania się przewiduję w nieodległej przyszłości:)

jota12325-08-2022 21:22:24   [#228]

Podnoszę:

Wieloletni pedagog szkolny. Studia magisterskie pedagogika społeczno opiekuńcza i studia podyplomowe: logopedia - studia kwalifikacyjne. Może być specjalnym, czy tylko po 5 letnich studiach logopedycznych???

rzewa26-08-2022 06:35:26   [#229]

niestety, zgodnie z tym co jest na stronie MEiN, to za mało by być ped. specjalnym ale...

nie bardzo rozumiem dlaczego :-(?


post został zmieniony: 26-08-2022 06:38:15
zoza26-08-2022 16:31:35   [#230]

Nauczyciel po pedagogice wczesnoszkolnej, studia podyplomowe:

- oligofrenopedagogika,

- terapia pedagogiczna,

- edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera.

Czy ma kwalifikacje na stanowisko pedagoga specjalnego?

 

Ala26-08-2022 16:34:39   [#231]

ma

zoza26-08-2022 17:02:14   [#232]

Uff, dziękuję:)

KaPi26-08-2022 21:07:34   [#233]

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realizacja-zajec-rewalidacyjnych-przez-nauczycieli-pedagogow-specjalnych--informacja-mein

i tyle...

dorotagm27-08-2022 00:11:07   [#234]

No proszę - czytają forum?

I zgadzają się z nami?

Dotarło?

kulka27-08-2022 11:02:53   [#235]

Niestety tak się zawsze kończy, gdy przepis pozostawia dowolność w stosowaniu i interpretacji. Każdy będzie sobie stosował w zależności od swojego interesu, czy to jądrowego, czy finansowego, organizacyjnego, czy jeszcze innego. W ten sposób sposób to nie jest już żaden standard. 

kulka27-08-2022 12:35:58   [#236]

Nie mogę edytować…. 
Oczywiście nie jądrowego…. Telefon mi zamienił słowo. Bardzo przepraszam :)

ergo27-08-2022 14:47:23   [#237]

A jednak są dyrektorzy, którzy z własnej inicjatywy albo pod naciskiem OP, wliczają rewalidację do etatu pedagogów specjalnych. Podobnie dzieje się od lat w przypadku pedagogów szkolnych. Co w takim przypadku powinni zrobić ci nauczyciele?

Martuta28-08-2022 20:50:45   [#238]

Nauczyciel

mgr teologii z przygotowaniem pedagogicznym

+ studia podyplomowe -historia

+ studia podyplomowe - terapia pedagogiczna z  oligofrenopedagogiką,

Czy w okresie przejściowym  ma kwalifikacje na stanowisko pedagoga specjalnego?

malmar1528-08-2022 22:24:09   [#239]

ma

zemi29-08-2022 17:26:00   [#240]

#237

ergo

#212 "Praktyka polegająca na powierzeniu pedagogom specjalnym realizacji, jedynie zajęć rewalidacyjnych jest nieprawidłowa i niezgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610), a także koliduje z ratio legis przepisów wprowadzających standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów".

Tu, w pierwszym zdaniu, dziwnie jest postawiony przecinek, le po przecinku jest słowo JEDYNIE. Oznacza to, że błąd popełniają dyrektorzy, którzy pedagogom specjalnym przydzielają JEDYNIE zajęcia rewalidacyjne, ponieważ pedagog ten ma wiele innych obowiązków.

Wygląda na to, że można wliczyć.

Jagaz29-08-2022 18:40:27   [#241]

Pomocy.

Wydawało mi się, że rozumiem. Miałam policzone i zapomniane ;) Ale dzisiaj mam już wątpliwości, każdy mówi co innego :(

Jeśli jeszcze ma ktoś siłę, to proszę o podpowiedź.

Wszystkich uczniów - 394.

Zatrudniam (zgodnie z projektem arkusza organizacyjnego):

pedagog - 22 godz. (etat w naszym OP)

psycholog - 18 godz.

logopeda - 19 godz.

terapeuta ped. - 22 godz.

Co robię w związku z nowymi przepisami dotyczącymi specjalistów?

 

KaPi29-08-2022 18:44:26   [#242]

dozatrudniasz pedagoga specjalnego na 25% wszystkich wymaganych etatów, tych z wyliczeń

potrzebujesz 1,9 etatu, w tym po 0,475 etatu psychologa i pedagoga specjalnego, czyli po 10,45 godziny - to jest minium

jeżeli dobrze policzyłam...


post został zmieniony: 29-08-2022 18:50:13
Jagaz29-08-2022 19:00:29   [#243]

Dziękuje za szybką reakcję :)

Tak też policzyłam. Będę drążyć. A jeśli już zatrudniam psychologa na 18 godzinach, a z powyższych wyliczeń wynika, że potrzebuję minimum 10, 45 tzn. nie muszę zatrudniać już psychologa? Czy do tego którego mam dodatkowo 10,45?

KaPi29-08-2022 19:04:27   [#244]

już go masz

tylko specjalnego Ci brakuje

Jagaz29-08-2022 19:17:27   [#245]

Dziękuję :)

jota12330-08-2022 12:40:05   [#246]

Uczeń klas I - III w ramach orzeczenia o upośledzeniu w stopniu lekkim ma godziny rewalidacji. Zajęcia prowadził je nauczyciel po nauczaniu początkowym i oligofrenopedagogice. Czy mogę go zrobić pedagogiem specjalnym na np 3/22 etatu i w ramach obowiązków będzie prowadził te zajęcia rewalidacyjne??? czy one nie są z pomocy pp?

Zak30-08-2022 16:30:24   [#247]

Czy godziny rewalidacji prowadzone przez nauczyciela z kwalifikacjami oligo, który nie będzie pedagogiem specjalnym, wliczamy do puli godzin (etatów) specjalistów?

Jagaz30-08-2022 16:57:45   [#248]

To jeszcze ja ciągnąc wątek #241 mam pytanie o pedagoga specjalnego. Czy te 10, 45 godz., które z wyliczeń przysługuje mogę przydzielić/rozdzielić specjalistom już zatrudnionym np. logopedzie, terapeucie ped.? Oczywiście przy założeniu, że mają wymagane kwalifikacje.

Jot30-08-2022 17:11:35   [#249]

Jagaz, tak, tylko moim zdaniem już nie na korekcyjno-komp albo logopedię tylko na ped specjalnego. 

Zak, my nie wliczamy

Jagaz30-08-2022 18:39:44   [#250]

Jot tak właśnie myślałam, żeby np. logopedzie dołożyć ped spec

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]